Συγχρηματοδοτούμενα / Χρηματοδοτούμενα έργα

 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (€) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ / TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΠΡΑΞΗΣ 
1 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 660.909,49 5690/23-12-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
2

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

   903.777,29 5688/23-12-2016

4706-23-11-2021

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
3 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ “ΡΕΝΗ” ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 389.553,86 1034/30-5-2017

1187/5-4-2019

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙ 488.400,00 2516/28-8-2017 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 395.803,70

 

1η-Τροποίηση-απόφασης_2_7_2020.pdf

08/5-3-2018

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ 1.397.100,00 12156/9-11-2017 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ) https://www.ymeperaa.gr/edaxis-ergon/entakseis-ergon
7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 552.000,00 1261/24-3-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 195.000,00 1262/24-3-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
9 ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 94.900,00 3824/7-9-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
10 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 565.920,00 4088/26-9-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
11 MOTIVATE 177.950,00 1/11/2017 INTERREG – MED 2014-2020 EΤΠΑ https://motivate.interreg-med.eu/
12 EY-KINHΣΗ 423.300,00 20/11/2017 INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΕΤΠΑ https://www.eu-kinisi.eu/
13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 682.000,00 1638/13-8-2018 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
14 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΤΟΥ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 1.285.000,00 2651/13-8-2018 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
15  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ  Τ.Κ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ –ΕΛΕΟΥΣΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ-ΣΑΛΑΚΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 609.000,00 1550/22-05-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 628.000,00 1550/22-05-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
17 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 239.997,82 1. Απόφαση ένταξης_4650_1503_A3_26-7-2018

2. 2η τροποποίηση πράξης_638_B3_166_6-2-2020

3. Οριζόντια τροποποίηση_7141_20-12-2022

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ   2014-2020

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)  

ΘΕΣΕΙΣ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ Δ. ΡΟΔΟΥ_ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ GOOGLE EARTH.

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/events.asp?cs=17

https://www.rhodes.gr/dimiourgia-mi-monimon-ypodomon-prosvasis-amea-stis-paralies-dimou-rodou/

 

18 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.380.626,48 5144/1722/Α3/14-8-2018 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ                2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ) http://www.antagonistikotita.gr/epanek/events.asp?cs=17
19 SNAPSHOTS FROM THE BORDERS 5.367.995,00 EuropeAid, DEAR Programme http://www.snapshotsfromtheborders.eu/
20 ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 2.095.877,50 INTERREG IV Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 http://www.e-synergein.eu/
21 BLUEISLANDS 2.755.320,41 23/11/2016 INTERREG – MED 2014-2020 ΕΤΠΑ https://blueislands.interreg-med.eu/
22 ACUA 880.000,00 14/09/2017 INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΕΤΠΑ https://acua-project.eu/
23 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 1.250.000,00 4503/ 20-12-2018 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                     2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
24 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΨΙΝΘΟΥ

ΡΟΔΟΥ

263.489,58 3700/31-10-2018
2279-22-06-2022
2ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                     2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ) https://pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis
25 VISITS4U 13.281,00 1/7/2016 COSME EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ http://www.visits4u.eu/
26 IN-PREP 316.500,00 1/9/2017 ΗΟΡΙΖΟΝ2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ https://www.in-prep.eu/
27 HYPERION 140.750,00 1/6/2019 ΗΟΡΙΖΟΝ2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ https://www.hyperion-project.eu/
28 Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο 100.000,00  491/03-05-2019 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                     2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
29 Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου 3.038.400,00 1535/12-06-2019 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                     2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
30 LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece 14.189.548,00 GRANT AGREEMENT  LIFE17 IPC/GR/000006   (20/12/2018) LIFE Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από εθνικούς πόρους (Πράσινο Ταμείο) και ιδίους πόρους https://www.adaptivegreece.gr/el-gr/
31 Ανοικτό κέντρο εμπορίου της Ρόδου 1.614.777,75 4326/1488/Α3/28-06-2019 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
32 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ 1.531.776,48  

3107-25-09-2018

 2776/14-07-2023

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ) https://14-20.pepna.gr/el/ep-notioy-aigaioy-2014-2020/programma-me-mia-matia-entagmenes-praxeis

https://www.rhodes.gr/wp-content/uploads/2023/11/IMG_6025.jpg

https://www.rhodes.gr/wp-content/uploads/2023/11/IMG_6018.jpg