Συγχρηματοδοτούμενα έργα

 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020
A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Π/Υ ΠΡΑΞΗΣ (€) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ / TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ)
1 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ 660.909,49 5690/23-12-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
2 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 916.413,72 5688/23-12-2016 113/18-1-2018 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
3 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΡΕΝΗ» ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 676.000,00 1034/30-5-2017 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΡΟΔΙΝΙ 488.400,00 2516/28-8-2017 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 605.906,00 608/5-3-2018 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)
6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ 1.397.100,00 12156/9-11-2017 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (ΤΣ)
7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 552.000,00 1261/24-3-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 195.000,00 1262/24-3-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
9 ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 94.900,00 3824/7-9-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
10 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 565.920,00 4088/26-9-2016 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)
11 MOTIVATE 177.950,00 1/11/2017 INTERREG – MED 2014-2020 EΤΠΑ
12 EY-KINHΣΗ 423.300,00 20/11/2017 INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΕΤΠΑ
13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΉΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 682.000,00 1638/13-8-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
14 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΤΟΥ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 1.285.000,00 2651/13-8-2018 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
15  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ  Τ.Κ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ –ΕΛΕΟΥΣΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ-ΣΑΛΑΚΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 609.000,00 1550/22-05-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
16 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ ΕΜΠΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ 628.000,00 1550/22-05-2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
17 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 163.797,80 4650/1503/26-7-2018 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ                2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
18 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2.380.626,48 5144/1722/Α3/14-8-2018 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ                2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
19 SNAPSHOTS FROM THE BORDERS 5.367.995,00 EuropeAid, DEAR Programme
20 ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 2.095.877,50 INTERREG IV Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
21 BLUEISLANDS 2.755.320,41 23/11/2016 INTERREG – MED 2014-2020 ΕΤΠΑ
22 ACUA 880.000,00 14/09/2017 INTERREG ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 ΕΤΠΑ
23 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 1.250.000,00 4503/ 20-12-2018 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                     2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)
24 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΡΕΜΑΤΙΑΣ ΨΙΝΘΟΥ 327.000,00 3700/31-10-2018 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                     2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                    (ΕΤΠΑ)