Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

11/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_24_2021.xlsx

09/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_23_2021.xlsx

07/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_22_2021.xlsx

03/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_21_2021.xlsx

31/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_19_2021.xlsx

28/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_20_2021.xlsx

21/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_17_2021.xlsx

18/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_18_2021.xlsx

10/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_16_2021.xlsx

28/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_15_2021.xlsx

26/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

14_2021.xlsx

20/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_13_2021.xlsx

16/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_12_2021.xlsx

15/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

11_20211.xlsx

08/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_10_2021.xlsx

30/03/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_09_2021.xlsx

29/03/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_08_2021.xlsx

12/03/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_7_2021.xlsx

25/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-Ο.Ε.-06ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-20211.xlsx

19/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_5_2021.xlsx

12/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-4_2021.xlsx

09/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-3_2021.xlsx

01/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-2_2021.xlsx

25/01/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-1_2021.xlsx

29/12/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-47_2020.xlsx