Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

31/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-39_2019.pdf

23/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-38_2019.pdf

13/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-37_2019.pdf

06/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-36_2019.pdf

25/11/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-35_2019.pdf

08/11/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-34_2019.pdf

07/10/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

33h-oikonomikh.pdf