Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

10/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-29_2020.xlsx

30/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-28_2020.xlsx

29/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-27_2020.xlsx

24/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-26_2020.xlsx

15/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-25_2020.pdf

11/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-24_2020.pdf

08/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-23_2020.pdf

07/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-22_2020.pdf

01/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-21_2020.xlsx

30/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-20_2020.xlsx

23/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-19ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

12/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-18_2020.pdf

05/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-17_2020.pdf

29/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-16_2020.pdf

28/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-15_2020.pdf

20/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-14_2020.pdf

19/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-12_2020.pdf

18/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-13_2020.pdf

08/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-11_2020.pdf

04/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-10_2020.pdf

29/04/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-9_2020.xlsx

14/04/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-8_2020.xlsx

31/03/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-7_2020.pdf

20/03/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-6h-taktikh.pdf

21/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-4_2020.pdf