Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

29/12/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-47_2020.xlsx

15/12/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-46_2020.xlsx

02/12/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-45_2020.xlsx

27/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-44_2020.xlsx

20/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-43_2020.xlsx

18/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-42_2020.xlsx

06/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-41_2020.xlsx

30/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-40_2020.xlsx

22/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-39_2020.xlsx

20/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-38ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

13/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-37ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.xlsx

05/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-36ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.xlsx

30/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-35ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

16/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-34_2020.xlsx

11/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-33_2020.xlsx

04/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-32_2020.xlsx

31/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-31_2020.xlsx

24/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-07ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2.docx

10/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-29_2020.xlsx

30/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-28_2020.xlsx

29/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-27_2020.xlsx

24/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-26_2020.xlsx

15/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-25_2020.pdf

11/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-24_2020.pdf

08/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-23_2020.pdf