Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

20/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-14_2020.pdf

19/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-12_2020.pdf

18/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-13_2020.pdf

08/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-11_2020.pdf

04/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-10_2020.pdf

29/04/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-9_2020.xlsx

14/04/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-8_2020.xlsx

31/03/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-7_2020.pdf

20/03/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-6h-taktikh.pdf

21/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-4_2020.pdf

28/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-3_2020.pdf

27/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-2_2020.pdf

15/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-1_2020.pdf

31/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-39_2019.pdf

23/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-38_2019.pdf

13/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-37_2019.pdf

06/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-36_2019.pdf

25/11/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-35_2019.pdf

08/11/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-34_2019.pdf

07/10/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

33h-oikonomikh.pdf