Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

30/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-35ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

21/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-38ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

13/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-37ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.xlsx

05/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-36ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.xlsx

16/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-34_2020.xlsx

11/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-33_2020.xlsx

04/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-32_2020.xlsx

31/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-31_2020.xlsx

24/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-07ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2.docx

10/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-29_2020.xlsx

30/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-28_2020.xlsx

29/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-27_2020.xlsx

24/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-26_2020.xlsx

15/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-25_2020.pdf

11/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-24_2020.pdf

08/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-23_2020.pdf

07/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-22_2020.pdf

01/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-21_2020.xlsx

30/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-20_2020.xlsx

23/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-19ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

12/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-18_2020.pdf

05/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-17_2020.pdf

29/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-16_2020.pdf

28/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-15_2020.pdf

20/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-14_2020.pdf