Πίνακες Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

29/12/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_50ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

27/12/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

49ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

21/12/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ_48ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

15/12/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_46ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

15/12/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_47ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

27/11/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_45ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

17/11/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-44ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

09/11/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

43ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

30/10/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

42η_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

25/10/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-41ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

04/10/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

40ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

26/09/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-39ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

21/09/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

38ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

07/09/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_37ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

31/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-34ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

25/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_36_2023.pdf

09/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_35ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ_ΟΡΘΟ.pdf

09/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ_35ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

18/07/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-32ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

13/07/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ_31ης.pdf

05/07/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-30ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

27/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-29ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

23/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ_28ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

21/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-26ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

19/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-27ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

14/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-25ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

02/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-24ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

26/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-23ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-Ο.Ε.pdf

23/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-22ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

19/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-21ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

16/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-20ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

12/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-19ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

04/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-17ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

02/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-16ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ.pdf

28/04/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗΣ_15ης_ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

25/04/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-14ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

10/04/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-13ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

31/03/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ_12ης.pdf

27/03/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΙΝΑΚΑΣ_11ης.pdf

20/03/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_10_2023.xlsx

16/03/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤ_ΠΙΝΑΚΑΣ_09ης.pdf

08/03/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-8ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

24/02/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_07_2023.xlsx

24/02/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-7ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

17/02/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-6ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

24/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ-ΤΟΙΧΟΚΟΛΗΣΗΣ_5ης_ΕΚΤΑΚΤΗΣ.pdf

17/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

4ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

16/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

3ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

12/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤ_ΠΙΝΑΚΑ_02ης.pdf

05/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

1ος_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf

29/12/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-44η.pdf

27/12/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-43ης.pdf

21/12/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-42ης.pdf

09/12/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_41_2022.xlsx

23/11/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ_39_2022.pdf

18/11/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_38_2022.pdf

25/10/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-37ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

03/10/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-36ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

28/09/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_35_2022.pdf

19/09/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-34ης-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

06/09/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-33ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

01/09/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_32_2022.pdf

22/08/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_31_2022.pdf

17/08/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_30_2022.pdf

03/08/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_29_2022.pdf

28/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_28_2022.xlsx

26/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_27_2022.xlsx

22/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_26_2022.xlsx

15/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_25_2022.xlsx

12/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_24_2022.xlsx

27/06/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_23_2022.xlsx

07/06/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_22_2022.xlsx

27/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_21_2022.xlsx

25/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_20_2022.xlsx

17/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_19_2022.xlsx

09/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_18_2022.xlsx

18/04/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_16_2022.xlsx

14/04/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_17_2022-1.xlsx

12/04/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_15_2022.xlsx

29/03/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_13_2022.xlsx

22/03/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_12_2022.xlsx

15/03/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_11_2022.xlsx

14/03/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_10_2022.xlsx

08/03/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_08_2022.xlsx

28/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_07_2022.xlsx

22/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_06_2022.xlsx

21/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_05_2022-1.xlsx

18/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_04_2022.xlsx

14/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_03_2022.xlsx

01/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_02_2022.xlsx

24/01/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_01_2022.xlsx

30/12/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_56_2021.xlsx

28/12/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_55_2021.xlsx

21/12/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_54_2021.xlsx

16/12/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_53_2021.xlsx

13/12/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_52_2021.xlsx

30/11/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_51_2021.xlsx

23/11/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_50_2021.xlsx

22/11/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_49_2021.xlsx

19/11/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_48_2021.xlsx

16/11/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_46_2021.xlsx

15/11/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_47_2021.xlsx

05/11/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

45_2021.xlsx

29/10/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠ_ΠΑΡΑΚ_44_2021.xlsx

26/10/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_43_2021.xlsx

25/10/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_42_2021.xlsx

21/10/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_41_2021.xlsx

14/10/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_40_2021.xlsx

29/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_39_2021.xlsx

28/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_38_2021.xlsx

23/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_37_2021.xlsx

23/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_37_2021.xlsx

22/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_36_2021.xlsx

13/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_34_2021.xlsx

31/08/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_33_2021.xlsx

26/08/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_32_2021.xlsx

06/08/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_31_2021.xlsx

28/07/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_30_2021.xlsx

20/07/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_29_2021.xlsx

30/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_28_2021.xlsx

29/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_27_2021.xlsx

28/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_26_2021.xlsx

22/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25_2021.xlsx

11/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_24_2021.xlsx

09/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_23_2021.xlsx

07/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_22_2021.xlsx

03/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_21_2021.xlsx

31/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_19_2021.xlsx

28/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_20_2021.xlsx

21/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_17_2021.xlsx

18/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_18_2021.xlsx

10/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_16_2021.xlsx

28/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_15_2021.xlsx

26/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

14_2021.xlsx

20/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_13_2021.xlsx

16/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_12_2021.xlsx

15/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

11_20211.xlsx

08/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_10_2021.xlsx

30/03/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_09_2021.xlsx

29/03/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_08_2021.xlsx

12/03/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_7_2021.xlsx

25/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-Ο.Ε.-06ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-20211.xlsx

19/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ_5_2021.xlsx

12/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-4_2021.xlsx

09/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-3_2021.xlsx

01/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-2_2021.xlsx

25/01/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-1_2021.xlsx

29/12/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-47_2020.xlsx

15/12/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-46_2020.xlsx

02/12/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-45_2020.xlsx

27/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-44_2020.xlsx

20/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-43_2020.xlsx

18/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-42_2020.xlsx

06/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-41_2020.xlsx

30/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-40_2020.xlsx

22/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-39_2020.xlsx

20/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-38ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

13/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-37ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.xlsx

05/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-36ηςΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.xlsx

30/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-35ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

16/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-34_2020.xlsx

11/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-33_2020.xlsx

04/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-32_2020.xlsx

31/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-31_2020.xlsx

24/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-07ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2.docx

10/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-29_2020.xlsx

30/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-28_2020.xlsx

29/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-27_2020.xlsx

24/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-26_2020.xlsx

15/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-25_2020.pdf

11/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-24_2020.pdf

08/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-23_2020.pdf

07/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-22_2020.pdf

01/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-21_2020.xlsx

30/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-20_2020.xlsx

23/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-19ΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Ο.Ε.pdf

12/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-18_2020.pdf

05/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-17_2020.pdf

29/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-16_2020.pdf

28/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-15_2020.pdf

20/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-14_2020.pdf

19/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-12_2020.pdf

18/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-13_2020.pdf

08/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-11_2020.pdf

04/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-10_2020.pdf

29/04/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-9_2020.xlsx

14/04/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-8_2020.xlsx

31/03/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-7_2020.pdf

20/03/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-6h-taktikh.pdf

21/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-4_2020.pdf

28/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-3_2020.pdf

27/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-2_2020.pdf

15/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-1_2020.pdf

31/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-39_2019.pdf

23/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-38_2019.pdf

13/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-37_2019.pdf

06/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-36_2019.pdf

25/11/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-35_2019.pdf

08/11/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-34_2019.pdf

07/10/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

33h-oikonomikh.pdf