Εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 1 - 1 of 1

ΤίτλοςΕκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην πλατεία Αποστολίδη της Δ.Κ. Ιαλυσου (Ο.Τ. 154)

Έναρξη05/03/2019

Λήξη27/03/2019

Αρχείο Προκήρυξης

Displaying 1 - 1 of 1