Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
16514/05/2024Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2024.165ada2024.pdf
16414/05/2024Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2024.164ada2024.pdf
13326/04/2024Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου’’.133ada2024.pdf
13826/04/2024Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από την κτηνίατρο κα Χατζηδιάκου Αντωνία–Μιχαλίτσα138ada2024.pdf
14326/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2150ΑΓ γαιών Λάρδου στη χαρακτηρισμένη ως κοινοτική οδό(ΦΕΚ 463/Δ/1990), ιδιοκτησίας Διακολουκά Λουκά για χρήση κατοικιών.143ada2024.pdf
14826/04/2024Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην οδό Απελλού 7Α στην Μεσαιωνική πόλη.148ada2024.pdf
15326/04/2024Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ».153ada2024.pdf
16026/04/2024Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων160ada2024.pdf
12826/04/2024Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Ρόδου.128ada2024.pdf
13126/04/2024Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 25/2024 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.131ada2024.pdf
13626/04/2024Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.136ada2024.pdf
14126/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2321 Αφάντου επί κοινόχρηστης οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008), ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Μαρίας για χρήση κατοικίας.141ada2024.pdf
14626/04/2024Χωροθέτηση θέσεως στάσης – στάθμευσης γενικής χρήσεως επί της οδού Καναδά στη Δ.Ε. Ρόδου.146ada2024.pdf
15126/04/2024Έγκριση Παράτασης περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ».151ada2024.pdf
15626/04/2024Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».156ada2024.pdf
12626/04/2024Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.126ada2024.pdf
16326/04/2024Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών 2024 στα Πολιτικά Κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.163ada2024.pdf
13426/04/2024Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου’’.134ada2024.pdf
13926/04/2024Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την φροντίδα αδέσποτων & ανεπιτήρητων ζώων στο νησί της Ρόδου από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΠΑΙΔΕΙΑ και τον ΠανΡοδιακό Σύλλογο Αμερικής "Απόλλων".139ada2024.pdf
14426/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.151_70 γαιών Αγ. Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, ιδιοκτησίας Αφοί Νικόλαος και Γεώργιος Μάχλης Ο.Ε. για χρήση εργαστηρίου χαμηλής όχλησης εμφιάλωση πυροσβεστήρων, αποθήκευση ξηρού πάγου.144ada2024.pdf
14926/04/2024Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ¨ (ΤΜΗΜΑ Α-ΣΤ).149ada2024.pdf
15426/04/2024Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος της κ.μ. IV-1745 οικοδομών Ρόδου, ιδιοκτησίας του Κιολέ Κουρτουλούς του Ιχσάν, που βρίσκεται στην πλατεία Ι. Κόντη του ρυμοτομικού σχεδίου παλιάς πόλης Ρόδου, με σκοπό τη συντέλεση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του.154ada2024.pdf
16126/04/2024Αντικατάσταση μελών Προγραμματικών Συμβάσεων.161ada2024.pdf
13226/04/2024Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 18/2024 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου132ada2024.pdf
13726/04/2024Επιχορήγηση της εταιρείας ΔΙΑΣΩΣΗ ΖΩΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΜΚΕ για την διαχείριση του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.137ada2024.pdf
14226/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2510 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Τσαμπίκας Μανέττα για χρήση κατοικιών.142ada2024.pdf
14726/04/2024Χωροθέτηση θέσεως στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων με υποπινακίδα με αναγραφή της χρονικής περιόδου παραχώρησης επί της οδού Καλύμνου.147ada2024.pdf
15226/04/2024Έγκριση Παράτασης Εκτέλεσης Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019».152ada2024.pdf
15926/04/2024Αίτηση για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Δημοτικού Ακινήτου στη Νέα Αγορά με αρ. 50, 120, 121.159ada2024.pdf
12726/04/2024Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2024.127ada2024.pdf
13026/04/2024Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.)»130ada2024.pdf
13526/04/2024Τροποποίηση καθορισμού κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου135ada2024.pdf
14026/04/2024Αίτημα παράτασης υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή Συμβούλου για την Παροχή Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση των Πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015- 2016 (MIS 5000222) και 2018-2019 (MIS 5029377)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020”.140ada2024.pdf
14526/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 494 γαιών Παστίδας σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας Μελισσοκομική Δωδεκανήσου Α.Ε.Β.Ε. για Βιοτεχνική χρήση.145ada2024.pdf
15026/04/2024Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ».150ada2024.pdf
15526/04/2024Καθορισμός θέσεων αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων με τροφεία και ΕΣΠΑ στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου.155ada2024.pdf
16226/04/2024Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Απριλίου2024162ada2024.pdf
12926/04/2024Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΕΣ ΡΟΔΑ.129ada2024.pdf
9603/04/2024Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου96ada2024.pdf
10303/04/2024Έγκριση πρότασης μελέτης εισόδου - εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 1888^657 Γαιών Αρχαγγέλου σε δρόμο διανομής αγροκτήματος Κολύμπια (ΦΕΚ 746Β/1967") ιδιοκτησίας εταιρείας με Δ.Τ. KALATHOS DREAMS για χρήση κατοικιών και κατάστημα.103ada2024.pdf
10103/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1888237 που θα εξυπηρετεί και την Κ.Μ. 1888239 γαιών Αρχαγγέλου επί κοινόχρηστης οδού(ΦΕΚ 746Β΄/1967), ιδιοκτησίας Σ. Καραγιάννης – Μ. Νικολής Α.Ε. για χρήση ξενοδοχείου «MEMPHIS BEACH HOTEL».101ada2024.pdf
10803/04/2024Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ».108ada2024.pdf
11303/04/2024Παραχώρηση του ακινήτου που βρίσκεται στους Αγίους Αποστόλους Άνω με αρ. 20 στην Κοινότητα Ρόδου για χρήση του Συλλόγου: «ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΑΓΑΠΗ ΜΟΙΡΑΖΩ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ Π.Α.Μ.Ε.Α. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».113ada2024.pdf
11803/04/2024Χωροθέτηση θέσεως γενικής χρήσεως αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση του 2ου Ειδικού Σχολείου Ρόδου στην Κοινότητα Κρεμαστής.118ada2024.pdf
12303/04/2024Παραχώρηση λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Έμπωνας στην εταιρεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε..123ada2024.pdf
8903/04/2024Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2024.89ada2024.pdf
9403/04/2024Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.94ada2024_ΟΡΘΗ.pdf
9903/04/2024Εξέταση αιτήματος μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου.99ada2024.pdf
10603/04/2024Παράταση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. 31170/12-05-2023 για την Ανάθεση Υπηρεσιών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου με την εταιρεία e-ΜΕΝΤΩΡ SOLUTIONS IKE» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ.106ada2024.pdf
11103/04/2024Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ».111ada2024.pdf
11603/04/2024Συνδρομή για το έτος 2024 του Δήμου Ρόδου στον Οργανισμό Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΟWHC).116ada2024.pdf
12103/04/2024Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25-11-2019 στη Δ.Ε. Λινδίων»121ada2024.pdf
8703/04/2024Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.87ada2024.pdf
9203/04/2024Ορισμός εκπροσώπου στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή 1ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Ρόδου.92ada2024.pdf
9703/04/2024Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2023 της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ.97ada2024.pdf
10403/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.151146 γαιών Αγ. Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, ιδιοκτησίας της «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕ» για χρήση βιοτεχνική.104ada2024.pdf
10203/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.300-A84 Γαιών Τριαντών, στην Επαρχιακή οδό με αρ.10(ΦΕΚ 47/Α’/08-02-1956), ιδιοκτησίας Γεωργίου Παρασκευά για χρήση κατοικιών102ada2024.pdf
10903/04/2024Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)».109ada2024.pdf
11403/04/2024Τροποποίηση απόφασης της υπ΄αρ. 77/2019 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ Κανονισμός Δικτύων Ύδρευσης (Απόφαση με αρ. 160/2024 ΔΕΥΑΡ).114ada2024.pdf
11903/04/2024Τροποποίηση της Ομάδας Έργου για την Πράξη με τίτλο: «Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» και ακρωνύμιο «LIFE-IP AdaptInGR», αφορούσα στον τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Integrated Project.119ada2024.pdf
12403/04/2024Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)».124ada2024.pdf
9003/04/2024Ορισμός μελών Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (Π.ΡΟ.ΤΟΥΡ).90ada2024.pdf
9503/04/2024Υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και 1η εσωτερική αναμόρφωση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2024.95ada2024.pdf
10003/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από Κ.Μ.3176 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6- 2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Δέσποινας Μοσχούς Μπακίρη για χρήση κατοικιών.100ada2024.pdf
10703/04/2024Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ».107ada2024.pdf
11203/04/2024Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ ΔΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ».112ada2024.pdf
11703/04/2024Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».117ada2024.pdf
12203/04/2024Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25-11-2019 στη Δ.Ε. Λινδίων»122ada2024.pdf
8803/04/2024Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.88ada2024.pdf
9303/04/2024Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».93ada2024.pdf
9803/04/2024Τροποποίηση - συμπλήρωση του Κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Ρόδου.98ada2024.pdf
10503/04/2024Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικού Γραφείου σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 163/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.105ada2024.pdf
11003/04/2024Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για το τμήμα ένα (1) «Απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 5τν» της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου».110ada2024.pdf
11503/04/2024Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών μονάδων για συμμετοχή σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς.115ada2024.pdf
12003/04/2024Ανανέωση της Δέσμευσης του Δήμου Ρόδου στην πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Δήμου για το έργο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFEIPAdaptInGR – LIFE 17 IPC/GR/000006)»120ada2024.pdf
12503/04/2024Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».125ada2024.pdf
9103/04/2024ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “Marc de Montalembert”.91ada2024.pdf
6528/02/2024Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Ο.Π).65ada2024.pdf
7028/02/2024Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για τα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων του Δήμου Ρόδου.70ada2024.pdf
7428/02/2024Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ».74ada2024.pdf
7928/02/2024Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΛΑΧΑΝΙΑΣ-ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ- ΒΑΤΙΟΥ-ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ».79ada2024.pdf
5228/02/2024Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος (ΣΔΙΠΕ) για την πενταετία 1/1/2024 έως 31/12/2028.52ada2024.pdf
8428/02/2024Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών επιτροπής διοίκησης λειτουργίας κοιμητηριών της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.(γ.δ.ε.) του Εγκεκριμένου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δημοτικής Κοινότητας Ιαλυσού.84ada2024.pdf
5828/02/2024Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Ρόδου & Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως58ada2024.pdf
6328/02/2024Έγκριση 01ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π), σύμφωνα με την υπ΄αρ. 04/2024 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.63ada2024.pdf
6828/02/2024Λήψη απόφασης, σύμφωνης γνώμης, για ονομασία οδού κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας (επιτροπή του άρθρου 8).68ada2024.pdf
7228/02/2024Την θετική γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Γενναδενός ποταμός» χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, στην περιοχή των κ.μ. 1600 και 1600Β γαιών Βατίου του Δήμου Ρόδου.72ada2024.pdf
7728/02/2024Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : "ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤIΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ".77ada2024.pdf
5028/02/2024Εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77).50ada2024.pdf
8228/02/2024Αποχαρακτηρισμός Τμήματος μη υφιστάμενης Κτηματολογικής οδού εντός Οικισμού Λίνδου.82ada2024.pdf
5528/02/2024Σύσταση Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών και Ρυθμίσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ), κατά το άρθρο 5 του Ν. 1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4483/2017».55ada2024.pdf
6128/02/2024Αποδοχή προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου (escrow account) λογαριασμού, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης του Έργου με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769).61ada2024.pdf
6628/02/2024Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου για το έτος 2024 σύμφωνα με την με αρ. 05/2024 του Διοικητικού του Συμβουλίου.66ada2024.pdf
7128/02/2024Παραχώρηση ακινήτου στους Αγίους Αποστόλους Άνω με αρ. 20 Κοινότητας Ρόδου για χρήση του Συλλόγου: «ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΑΓΑΠΗ ΜΟΙΡΑΖΩ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ Π.Α.Μ.Ε.Α. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».71ada2024.pdf
7528/02/2024Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».75ada2024.pdf
8028/02/2024Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών της του έργου «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου».80ada2024.pdf
5628/02/2024Ορισμός δικαιούχων και καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου56ada2024.pdf
5328/02/2024Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ.53ada2024.pdf
8528/02/2024Έγκριση παραχώρησης για χρήση του κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας, του κλειστού Γυμναστηρίου και του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, του κλειστού Γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής, του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρο Καλλιπάτειρα, του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου ο Διαγόρας και του Δημοτικού κλειστού Γυμναστηρίου Βενετόκλειο στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε. (Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.) και συγκεκριμένα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.85ada2024.pdf
5928/02/2024Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στον Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2024.59ada2024.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο