Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
18524/06/2020Αντικατάσταση εξουσιοδοτούμενων υπαλλήλων για υπογραφή συναλλαγών στην Τράπεζα της ΕλλάδοςAPOFASI-185.pdf
18424/06/2020Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουAPOFASI-184.pdf
14416/06/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2020 για το έργο «Επισκευή γηπέδου Τ.Κ Αρχίπολη»», αρ.πρωτ. 16/23880/2020APOF-144.pdf
16016/06/2020Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες αρ.πρωτ. 14/20020/13 -5- 2020.APOF-160.pdf
17216/06/2020Έγκριση της αρ. 30/2020 (σε ορθή επανάληψη) Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Επικαιροποίηση αιτήματος ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).»APOF-172.pdf
17616/06/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφο ΑΠ 16/18077/28-4-2020 Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών)APOF-176.pdf
17416/06/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: « Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Αίτημα της « Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.» για προέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα Παρκ στην Παναγία Τσαμπίκα».APOF-174.pdf
14216/06/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2020 για τα έργα «Ανάπλαση και Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως η νέα Μαρίνα Ρόδου», «Αποκατάσταση-Ανάπλαση περιμετρικού δρόμου και ελαφοκομείου πάρκου Ροδινιού» αρ.πρωτ. 16/22961/2020.APOF-142.pdf
15416/06/2020Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2971/2001 για την υλοποίηση του υποέργου «Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου - ποδηλατόδρομου από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα – οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή Σφαγεία περιοχής Κόβα – Δήμου Ρόδου" της πράξης «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5035552, αρ.πρωτ. 16/23291/2020APOF-154.pdf
16316/06/2020Ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε., αρ.πρωτ. 2/16820/13-4-2020.APOF-163.pdf
14816/06/2020Προσδιορισμός χρονικής διάρκειας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στη « Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου στο ισόγειο της Νέας Αγοράς με αριθ. 17, 79, 80, αρ. πρωτ. 2/23532/2020APOF-148.pdf
17116/06/2020Έγκριση της αρ. 29/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά»APOF-171.pdf
18316/06/2020Ενίσχυση του Δωδεκανησιακού Ιδρύματος Υποτροφιών και υποστήριξη της προσαρμογής του καταστατικού τουAPOF-183.pdf
14516/06/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2020 για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Σταδίου»», αρ.πρωτ. 16/24628/2020.APOF-145.pdf
16416/06/2020Αντικατάσταση Συμβούλου στον ΠΡΟΤΟΥΡ αρ.πρωτ. 2/22594/27-05-2020APOF-164.pdf
18216/06/2020Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 119/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:68ΔΜΩ1Ρ-Ι9Α)APOF-182.pdf
16216/06/2020Δημιουργία Κ.Ε.Π. στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, αρ. πρωτ. 2/26123/2020.APOF-162.pdf
17316/06/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: « Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2020 Απόφασης της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης που διοργανώνεται η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής και ορισμός μελών της Οργανωτικής Επιτροπής»APOF-173.pdf
14316/06/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2020 για το έργο «Τοιχεία αντιστήριξης ΔΕ Ατταβύρου», αρ.πρωτ. 16/22981/2020APOF-143.pdf
15316/06/2020Έγκριση της υπ΄αριθ. 44/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στη Ροδιακή Έπαυλη»APOF-153.pdf
17516/06/2020Έγκριση της αρ. 38/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2008 γαιών Αφάντου, επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίας.APOF-175.pdf
14616/06/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 244/2020 Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « Εισηγητική έκθεση τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».APOF-146.pdf
17016/06/2020Έγκριση της αρ. 21/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρητηνίας με θέμα: «Γνωμοδότηση για τη δημιουργία διάβασης πεζών στην Κοινότητα Κρητηνίας»APOF-170.pdf
15816/06/2020Αποδοχή ανανέωσης παραχώρησης οχημάτων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου για δράσεις πολιτικής προστασίας – Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου», αρ. πρωτ. 2/21302/2020.APOF-158.pdf
14116/06/2020Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020 ( Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ’αριθ. 290/2020 και συμπληρωματική αυτής η υπ’αριθ. 299/2020)APOF-141.pdf
15016/06/2020Έγκριση της υπ΄αριθ. 23/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019».APOF-150.pdf
16516/06/2020Έγκριση της αρ. 14/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «κατοικιών» στο τμήμα Α της Κ.Μ.3348 γαιών Αφάντου Ρόδου και επί χαρακτηρισμένης ασφαλτοστρωμένης κυρίας και μοναδικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) Αφάντου –Κολύμπια»APOF-165.pdf
17916/06/2020Έγκριση της υπ΄αριθ. 37/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π. με θέμα: «Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. και Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Ο.Π.»APOF-179.pdf
15716/06/2020Αποδοχή παραχώρησης οχήματος μεταφοράς προσωπικού με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 1170 ιδιοκτησίας Π.Ε.Δ. Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου», αρ. πρωτ. 2/18580/2020APOF-157.pdf
15616/06/2020Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Ειδικό Κανονισμό Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα Ρόδου) προς το Υπουργείο Τουρισμού.APOF-156.pdf
12618/05/2020Έγκριση της αρ. 10/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Χωροθέτηση-παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφα ΑΠ 16/8846/19-2-2020 και 16/9680/24-2-2020 Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών).APOF-126.pdf
13218/05/2020Έγκριση της αρ. 35/27-03-2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Παραδεισίου με θέμα:«Περί χωροθέτησης της επιχείρησης Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.»APOF-132.pdf
13718/05/2020Διευρεύνηση ευθυνών για ζημία εις βάρος του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/8556/2020APOF-137.pdf
12418/05/2020Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςAPOF-124.pdf
12918/05/2020Έγκριση της αρ. 15/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση μελέτης "Εισόδου – Εξόδου" οχημάτων σε τμήμα της Κ.Μ. 1725 Γαιών Καλυθιών επί Κτηματολογικής οδού για χρήση «εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος κλειστού τύπου» της επιχείρησης « Ε. ΚΟΚΚΟΝΟΣ - Ν.ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Ο.Ε».APOF-129.pdf
13518/05/2020Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή Μονάδα με διακριτικό τίτλο “LINDOS MARE”, κατηγορίας τεσσάρων (4*) αστέρων με μελλοντική αναβάθμιση σε πέντε (5*) αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 283 κλινών, επί εδαφικής έκτασης συνολικού τελικού εμβαδού 17.383,48 τ.μ. (ως προκύπτει από τις αρχικές Κ.Μ. 65 & 68 γαιών Λίνδου και την προσάρτηση των Κ.Μ 60 & 736 γαιών Λίνδου), στην περιοχή «Βληχά», της Δ.Κ Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης “Δ. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – Μ. ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε.”», αρ.πρωτ.18/19031/2020APOF-135.pdf
13118/05/2020Έγκριση της αρ. 34/27-03-2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά "Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής με θέμα: «Λήψη απόφασης χωροθέτησης Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος- Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. στο Άλσος Αγίου Σουλά κατά την διάρκεια της πανήγυρης από 20-7-2020 μέχρι 31-7-2020»"APOF-2020-131.pdf
12718/05/2020Έγκριση της αρ. 11/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) (Έγγραφο ΑΠ 16/7382/14-2-2020 Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών).APOF-127.pdf
13318/05/2020Έγκριση της αρ. 39/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2519 γαιών Αφάντου, επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίαςAPOF-133.pdf
13818/05/2020Προτομή Δημήτρη Κρεμαστινού- Καθιέρωση Θεσμού Τιμής « Δημήτρης Κρεμαστινός», αρ.πρωτ.2/20733/2020APOF-138.pdf
12518/05/2020Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και ορισμός υποψηφίου για τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου., αρ.πρωτ.2/20373/2020APOF-125.pdf
13018/05/2020Έγκριση της αρ. 16/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων των Κ.Μ.114,105 γαιών Κοσκινού και ΚΜ 9 Οικοδομών Κοσκινού, μέσω της Κ.Μ.114 επί κτηματολογικού δρόμου για χρήση «Τουριστικών εγκαταστάσεων» ιδιοκτησίας εταιρείας ¨Κλεόβουλος Τ.Ξ.Ν.Ε. Α.Ε.»APOF-130.pdf
13618/05/2020΄Εγκριση της αρ. 266/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη λήψη 2ης Δέσμης οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα μείωσης αποζημιώσεων χρήσης επί επιχειρήσεων που λειτουργούν σε δημοτικά ακίνητα, και που οι μισθωτικές συμβάσεις έληξανAPOF-136.pdf
12218/05/2020Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςAPOF-122.pdf
12818/05/2020Έγκριση της αρ. 13/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων στην ΚΜ 100Β γαιών Ρόδου για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε για χρήση «Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής»APOF-128.pdf
13418/05/2020Έγκριση της αρ. 41/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Σύμφωνη γνώμη για έγκριση απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί των Μ.Γ. 678, Μ.Γ. 686Ζ και Μ.Ο. 195 Τριαντών, επί του Ο.Τ. 122 σχεδιου Πόλεως Ιαλυσού και επί της επαρχιακής οδού με αριθ.2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-Αγ. Ισίδωρον-Σιάννα-Μονόλιθος-Απολακιά-Καταβιά)».APOF-134.pdf
13918/05/2020Προμήθεια αναμνηστικών δώρων, αρ.πρωτ.2/8556/2020APOF-139.pdf
108B08/05/2020Έγκριση πραγματοποίησης στειρώσεων, αρ.πρωτ. 5/18184/2020APOF-108Β.pdf
11508/05/2020Έγκριση της 2ης τροποποίησης της από 14/12/2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ και Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/19288/2020APOF-115.pdf
12008/05/2020Έγκριση τηλεπικοινωνιακού κόστους λειτουργίας του συστήματος κυκλοφοριακής διαχείρισης του έργου «MOTIVATE», αρ.πρωτ.2/18733/2020APOF-120.pdf
9108/05/2020Αποχαρακτηρισμός εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων, αρ. πρωτ. 2/16747/13-04-2020APOF-91.pdf
9708/05/2020Αποδοχή χρηματοδοτήσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, αρ. πρωτ. 2/111586/2020, 2/12606/2020, 2/15037/2020, 2/16520/2020 και 2/18130/2020.APOF-97.pdf
10408/05/2020Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της δράσης «Wifi4EU» - προώθηση της συνδεσιμότητας του διαδικτύου στις Τοπικές Κοινότητες, αρ. πρωτ. 2/11304/2020.APOF-104.pdf
11308/05/2020Αίτημα για κλείσιμο Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Βορείου Ηπείρου, αρ. πρωτ. 2/17273/2020APOF-113.pdf
11808/05/2020Δημοσίευση σε τοπικές εφημερίδες των όρων Διακήρυξης Διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινού,αρ. πρωτ. 2/14554/2020APOF-118.pdf
8908/05/2020Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020 ( Απόφαση Ο.Ε. 231/2020 και συμπληρωματική Απόφαση Ο.Ε. 237/2020) .APOF-89.pdf
9408/05/2020Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εφαρμογή Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/18073/28-04-2020.APOF-94.pdf
10208/05/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 258/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ που αφορά: « Έγκριση έκπτωσης συνέπειας στου λογαριασμούς της ΔΕΥΑΡ».APOF-102.pdf
10708/05/2020Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 14/14367/2020.APOF-107.pdf
10908/05/2020Έγκριση «Κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 5/9655/2020APOF-109.pdf
11608/05/2020Έγκριση καθορισμού χρόνου και τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων ,αρ.πρωτ.2/18621/2020APOF-116.pdf
12108/05/2020Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, αρ.πρωτ.2/18868/2020APOF-121.pdf
9208/05/2020Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 244/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα: « Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων βάσει του Ν. 4479/2017», λόγω αλλαγής κατηγορίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας, αρ. πρωτ. 16/12288/09-03-2020.APOF-92.pdf
9808/05/2020Συμπλήρωση της με αρ. 738/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του έργου: « Βελτίωση αγροτικής οδοποϊίας Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 2/11547/2020APOF-98.pdf
10508/05/2020Δημιουργία Παραρτήματος Κ.Ε.Π. Ανάληψης στην πόλη της Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/13733/2020.APOF-105.pdf
108A08/05/2020Έγκριση πραγματοποίησης στειρώσεων, αρ.πρωτ. 5/18182/2020APOF-108Α.pdf
11408/05/2020Συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτηρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων, αρ. πρωτ. 2/17336/2020APOF-114.pdf
11908/05/2020Λήψη απόφασης έκδοσης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής, αρ. πρωτ. 2/19046/2020APOF-119.pdf
9008/05/2020Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 2/16134/07-04-2020.APOF-90.pdf
9608/05/2020Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων προς την Οικονομική Επιτροπή, αρ. πρωτ. 2/13985/2020.APOF-96.pdf
10308/05/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 271/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ που αφορά: «Mέτρα στήριξης φοιτητών λόγου covid-19».APOF-103.pdf
11708/05/2020Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση της πράξης « ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 14/17740/2020APOF-117.pdf
8808/05/2020Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςAPOF-88.pdf
9308/05/2020Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Θ.Η.Σ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» (Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κατταβιά-Πρασονήσι κατά τη φάση εργασιών επισκευής του αγωγού Μαζούτ) της ΔΕΗ Α.Ε, αρ. πρωτ. 16/14205/18-03-2020.APOF-93.pdf
9908/05/2020Α) Αποδοχή 2ης Τροποποίησης της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002000 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», Β) Τροποποίηση των αρ. 536/2016 και 844/2016 αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/18107/2020.APOF-99.pdf
10608/05/2020Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος « Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 14/11256/2020.APOF-106.pdf
8506/04/2020Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουAPOF-85.pdf
8606/04/2020Παραχώρηση Δημοτικού Σφαγείου Έμπωνας στην εταιρεία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.» αρ.πρωτ.5/15797/03-04-2020APOF-86.pdf
8331/03/2020Έγκριση της υπ΄αριθ. 163/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020».APOF-83.pdf
8131/03/2020Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης διά περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουAPOF-81.pdf
8431/03/2020Έγκριση αποδοχής χρηματοδοτήσεων & εσόδων αρ.πρωτ. 2/15369/2020APOF-84.pdf
8231/03/2020Έγκριση της υπ΄αριθ. 172/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « Λήψη οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊου COVID-19 (απαλλαγής από τέλη καθαριότητας/φωτισμού και κοινόχρηστου χώρου επιχειρήσεων, αναστολής από τέλη παρεπιδημούντων και ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων, παράτασης και αναστολής οφειλών εκμισθωτών και εργαζόμενων επιχειρήσεων σε απαγόρευση λειτουργίας, απαλλαγής τροφείων παιδικών σταθμών,αναστολής μισθωμάτων επαγγ. μισθώσεων και κυλικείων) .APOF-82.pdf
7528/02/2020Συνδρομή για το έτος 2020 για τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (OWHC), αρ. πρωτ. 2/6540/2020.APOF-75.pdf
3928/02/2020Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά:« Γνωμοδότηση για την αποδοχή εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία « Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» και του Δήμου Ρόδου, αρ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 46/2020.APOF-39.pdf
4628/02/2020Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών και Χορήγησης Αδειών για την είσοδο οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου, αρ.πρωτ.2/4743/2020APOF-46.pdf
8028/02/2020Έγκριση παραχώρησης του δημοτικού καταστήματος με αρ. 17-79-80 από τον Δήμο Ρόδου προς την ΔΕΣ ΡΟΔΑ, αριθμός απόφασης 18/2020 Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣ ΡΟΔΑ, αρ.πρωτ.2/9373/2020.APOF-80.pdf
5428/02/2020Έγκριση της υπ΄αριθ. 006/29-01-2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ΄αριθ.18/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: «Αποχαρακτηρισμός τμημάτων κτηματολογικού κοινόχρηστου χώρου εντός του οικισμού Κρεμαστής (κατάστημα ΚΑΛΟΥΑ)» .APOF-54.pdf
5928/02/2020Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης , αρ.πρωτ.2/6893/2020APOF-59.pdf
6828/02/2020Έγκριση δαπάνης για το Συνέδριο DWP, αρ. πρωτ. 2/8662/2020.APOF-68.pdf
7328/02/2020Έγκριση επιχορήγησης Μη Κυβερνητικού Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου» αρ.πρωτ.5/8025/2020.APOF-73.pdf
3728/02/2020Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προυπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2019, αρ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 34/2020.APOF-37.pdf
4428/02/2020Αποδοχή χρηματοδοτήσεων της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης αρ.πρωτ.2/8323/2020APOF-44.pdf
7828/02/2020Επικαιροποίηση της 2ης Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης υποέργου με Ίδια Μέσα με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης–Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ.14/9277/2020.APOF-78.pdf
5228/02/2020Έγκριση της αρ. 136/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ.34/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ Ρόδου με θέμα «Τροποποίηση στο Ο.Τ._83 σχεδίου πόλεως Ρόδου, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση»APOF-52.pdf
5728/02/2020Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, αρ.πρωτ.2/3765/2020APOF-57.pdf
6128/02/2020Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς αρ.πρωτ. 2/8918/2020.APOF-61.pdf
3128/02/2020Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOF-31.pdf
6628/02/2020Έγκριση προμήθειας αναμνηστικών δώρων Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/8556/2020APOF-66.pdf
7128/02/2020Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης (αίτησης στήριξης) στο Μέτρο 8, Υπομέτρο 8.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020(αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/99217/2679/15-11-2019 πρόσκληση), αρ.πρωτ. 2/9911/2020.APOF-71.pdf
3528/02/2020Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος της Δημοτικής Οδού από τον κυκλικό κόμβο Μασσάρων της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου μέχρι το Χαράκι.APOF-35.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο