Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
22031/07/2020Έγκριση της αρ. 65/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην: Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε., για έγκριση εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Κοινότητάς μας, κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτών του Δεκαπενταυγούστου και των Εννεαημέρων»APOFASI-220.pdf
22431/07/2020Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς, αρ. πρωτ. 2/32504/2020.APOFASI-224.pdf
18731/07/2020Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Επιχειρησιακό Κέντρο Ψηφιακών Τεχνολογιών» μεταξύ του Δήμου Ρόδου, του Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας e-Trikala A.E, αρ.πρωτ. 2/35779/2020.APOFASI-187.pdf
23031/07/2020Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ.πρωτ. 14/29705/2020.APOFASI-230.pdf
19331/07/2020Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020 ( Απόφαση Ο.Ε. 340/2020 και συμπληρωματική Απόφαση Ο.Ε. 452/2020).APOFASI-193.pdf
20031/07/2020Υποβολή αιτήματος δωρεάν παραχωρήσης κατά κυριότητα, τμήματος Κ.Μ. από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός του οποίου βρίσκεται το Δημοτικό σχολείο Αρχίπολης, αρ. πρωτ. 2/33930/2020.APOFASI-200.pdf
20531/07/2020Έγκριση «ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΔΟΥΡΑ», αρ. πρωτ. 16/35322/2020.APOFASI-205.pdf
21231/07/2020Έγκριση της αρ. 54/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.125 Γαιών Κοσκινού, επί χαρακτηρισμένης ως κτηματολογικής οδού ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ ΑΕ», για χρήση τουριστικών καταλυμάτωνAPOFASI-212.pdf
21831/07/2020Έγκριση της αρ. 62/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) (Έγγραφο ΑΠ 16/7382/14-2- 2020 Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών)»APOFASI-218.pdf
22331/07/2020Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς, αρ. πρωτ. 2/31011/2020.APOFASI-223.pdf
22831/07/2020Τροποποίηση των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 844/2016, 845/2016 και 846/2016 που αφορούν: Αποδοχή ένταξης της πράξης « Δομή παροχής συσσιτίου και κοινωνικού φαρμακείου Δήμου Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5002000 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014- 2020» ως προς την αντικατάσταση των ομάδων έργου, αρ. πρωτ. 2/31398/2020.APOFASI-228.pdf
19031/07/2020Υπεκμίσθωση μέρους του δωρεάν παραχωρημένου κατά χρήση στον «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΑΪ ΠΕΥΚΟΥΣ με Α.Φ.Μ. 997340816 ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου της Δημοτικής Ενότητας Λίνδου (πρώην Κοινοτικό κατάστημα Λίνδου) σε ιδιώτη Ιατρό προκειμένου να καλύπτει 24 ωρη ιατρική περίθαλψη εντός του οικισμού», αρ.πρωτ. 2/35779/2020.APOFASI-190.pdf
19831/07/2020Υποβολή αιτήματος παραχώρησης με οικονομικό αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, των Κ.Μ. εντός των οποίων βρίσκονται τα σφαγεία Έμπωνας, αρ. πρωτ. 2/26961/2020.APOFASI-198.pdf
23331/07/2020Παραχώρηση χρήσης των αγροκτημάτων «Βάρης» και «Κάτω Καλαμώνα» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον Δήμο Ρόδου, αρ.πρωτ. 5/33086/2020.APOFASI-233.pdf
19631/07/2020Παραχώρηση χρήσης γραφείο 14 στον όροφο της Νέας Αγοράς στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) τμήματος Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/28536/2020.APOFASI-196.pdf
20331/07/2020Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Προμήθεια Χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 4 : Χρονική διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου, αρ. πρωτ. 16/31030/2020.APOFASI-203.pdf
20831/07/2020Έγκριση της αρ. 48/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Φανών με θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας «Σ. Σπαρόπουλος-Δ. Σπαροπούλου ΟΕ».APOFASI-208.pdf
21531/07/2020Έγκριση της υπ’αριθ. 58/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση υπ’ αριθ. 28/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: « Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Ακτή Μιαούλη και χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για μοτοποδήλατα στο κέντρο της πόλης ( Α.Ρ.Μ.: 05/2020).APOFASI-215.pdf
22131/07/2020Έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλυθιών (ΦΕΚ 1262Δ/2003, ΦΕΚ 1299Δ/2005, ΦΕΚ 522ΑΑΠ/2008) που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 61, 67, 68, 83 και 66 και διαβίβαση του θέματος προς έγκριση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αρ. πρωτ. 1085/2020.APOFASI-221.pdf
22531/07/2020Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την λήψη απόφασης για τη αναγκαιότητα προσθήκης αιθουσών στο Γυμνάσιο Κρεμαστής, αρ. πρωτ. 2/31005/2020.APOFASI-225.pdf
18831/07/2020΄Εγκριση χωροθέτησης γλυπτού αφιερωμένου στον πρώτο περίπλου της γης πριν από 500 χρόνια και στους Έλληνες ναυτικούς που συμμετείχαν στην αποστολή αρ. πρωτ. 2/36569/2020.APOFASI-188.pdf
23131/07/2020Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Ρόδου, αρ. πρωτ. 14/31813/2020.APOFASI-231.pdf
20131/07/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020, αρ.πρωτ. 16/29068/2020 και 16/30959/2020APOFASI-201.pdf
20631/07/2020Έγκριση μεταφοράς έργων από τα προγράμματα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», αρ. πρωτ. 2/30570/2020APOFASI-206.pdf
21331/07/2020Έγκριση της αρ. 55/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου με τίτλο Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου, και ανάκληση της υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση της ΕΠΖ.»APOFASI-213.pdf
21931/07/2020Έγκριση της αρ. 63/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην: Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα: «Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Αντωνίου Μιχαήλ - τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων».APOFASI-219.pdf
22631/07/2020Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 116/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου ( ΑΔΑ: ΩΙ1ΤΩΙΡ-ΙΜ4) περί καθορισμού χρόνου και τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων, αρ. πρωτ. 2/31619/2020.APOFASI-226.pdf
18631/07/2020Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-186.pdf
22931/07/2020Επικαιροποίηση της 2ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»,, αρ. πρωτ. 2/31810/2020.APOFASI-229.pdf
19131/07/2020Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Σωτήρος της Κοινότητας Φανών 2020, αρ.πρωτ. 10/36331/2020.APOFASI-191.pdf
19931/07/2020Επανάληψη δημοσίευσης σε τοπικές εφημερίδες των όρων Διακήρυξης Διενέργεια μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινού, αρ. πρωτ. 2/31607/2020.APOFASI-199.pdf
23531/07/2020Επέκταση ωραρίου εργαζόμενης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστριών σχολικής μονάδας, αρ. πρωτ. 2/33666/2020.APOFASI-235.pdf
20431/07/2020Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» , αρ. πρωτ. 16/35347/2020.APOFASI-204.pdf
20931/07/2020Έγκριση της αρ. 49/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ΄αρ. 13/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δαματριάς με θέμα: "Δημιουργία διάβασης πεζών στην Τ.Κ. Δαματριάς της Δ.Ε. Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου (Α.Ρ.Μ.: 09/2020)»APOFASI-209.pdf
21631/07/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση της υπ’ αριθ. 27/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: « Δημιουργία διαβάσεων πεζών στην πόλη της Ρόδου» ( Α.Π.Μ.1/2020).APOFASI-216.pdf
22231/07/2020Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς, αρ. πρωτ. 2/31009/2020.APOFASI-222.pdf
22731/07/2020Ορισμός μελών Επιτροπής Εμποροπανηγύρεως Αγίας Μαρκέλλας 2020, τροποποίηση κανονισμού, αρ. 10/2020 Απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Παστίδας.APOFASI-227.pdf
18931/07/2020Εφαρμογή του προγράμματος μεταλυκειακής μαθητείας (πρακτικής άσκησης) αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στον Δήμο Ρόδου, για τη σχολική περίοδο 2020/21, αρ. πρωτ. 2/36214/2020.APOFASI-189.pdf
19731/07/2020Έγκριση παραχώρησης χώρων στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Απολακκιάς στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Δωδεκανήσου, αρ. πρωτ. 2/29974/2020.APOFASI-197.pdf
23231/07/2020Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αρ. πρωτ. 5/29783/2020.APOFASI-232.pdf
19531/07/2020Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ακινήτων στην Κοινότητα Μονολίθου από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/26973/2020APOFASI-195.pdf
20231/07/2020Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο « Κατασκευή νέου βοηθητικού γηπέδου στην Κοινότητα Μαριτσών της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων», ως προς το άρθρο 4: Χρονική διάρκεια της Σύμβασης- Χρονοδιάγραμμα του έργου, αρ. πρωτ. 16/31041/2020.APOFASI-202.pdf
20731/07/2020Τροποποίηση- συμπληρωματική- της απόφασης 1092/2018 του Δ.Σ., για την καταβολή στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου, της αποτίμησης σε χρήμα των ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος των παρελθόντων ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν.4483/31-7-17 αρ.πρωτ. 2/57591/2018. αρ. πρωτ. εισήγησης 2/32988/2020.APOFASI-207.pdf
21431/07/2020Έγκριση της αρ. 56/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην: Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ’ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.(Έγγραφα ΑΠ 16/22627/27-5-2020, 16/29290/24-6-2020 Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών)APOFASI-214.pdf
19421/07/2020Λήψη τρίτης δέσμης οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα κατά Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων ρυθμίσεων 1) για την σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο αναλογία οφέλους, οφειλόμενη μείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων όλων των κατηγοριών, και 2) για την σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον νόμο χωρίς πρόσθετα τέλη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατ’ επέκταση δημοτικούς κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και προβλεπόμενα μέτρα τάξης από τις ίδιες διατάξεις νόμου.APOFASI-194.pdf
23614/07/2020Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Τροποποίηση της πράξης : «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018 – 2019 – Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-202ο με ΚΩΔ ΟΠΣ 5029377APOFASI-236.pdf
23714/07/2020Τροποποίηση της πράξης : «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018 – 2019 – Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-202ο με ΚΩΔ ΟΠΣ 5029377, αρ.πρωτ.14/37133/2020APOFASI-237.pdf
18424/06/2020Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουAPOFASI-184.pdf
18524/06/2020Αντικατάσταση εξουσιοδοτούμενων υπαλλήλων για υπογραφή συναλλαγών στην Τράπεζα της ΕλλάδοςAPOFASI-185.pdf
17116/06/2020Έγκριση της αρ. 29/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά»APOF-171.pdf
18316/06/2020Ενίσχυση του Δωδεκανησιακού Ιδρύματος Υποτροφιών και υποστήριξη της προσαρμογής του καταστατικού τουAPOF-183.pdf
14516/06/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2020 για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κλειστού Σταδίου»», αρ.πρωτ. 16/24628/2020.APOF-145.pdf
16416/06/2020Αντικατάσταση Συμβούλου στον ΠΡΟΤΟΥΡ αρ.πρωτ. 2/22594/27-05-2020APOF-164.pdf
18216/06/2020Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθ. 119/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:68ΔΜΩ1Ρ-Ι9Α)APOF-182.pdf
16216/06/2020Δημιουργία Κ.Ε.Π. στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού, αρ. πρωτ. 2/26123/2020.APOF-162.pdf
17316/06/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: « Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2020 Απόφασης της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης που διοργανώνεται η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής και ορισμός μελών της Οργανωτικής Επιτροπής»APOF-173.pdf
14316/06/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2020 για το έργο «Τοιχεία αντιστήριξης ΔΕ Ατταβύρου», αρ.πρωτ. 16/22981/2020APOF-143.pdf
15316/06/2020Έγκριση της υπ΄αριθ. 44/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στη Ροδιακή Έπαυλη»APOF-153.pdf
17516/06/2020Έγκριση της αρ. 38/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2008 γαιών Αφάντου, επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίας.APOF-175.pdf
14616/06/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 244/2020 Οικονομικής Επιτροπής με θέμα « Εισηγητική έκθεση τριμήνου έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».APOF-146.pdf
17016/06/2020Έγκριση της αρ. 21/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 2/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρητηνίας με θέμα: «Γνωμοδότηση για τη δημιουργία διάβασης πεζών στην Κοινότητα Κρητηνίας»APOF-170.pdf
15816/06/2020Αποδοχή ανανέωσης παραχώρησης οχημάτων Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου για δράσεις πολιτικής προστασίας – Έγκριση σύμβασης χρησιδανείου», αρ. πρωτ. 2/21302/2020.APOF-158.pdf
14116/06/2020Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020 ( Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ’αριθ. 290/2020 και συμπληρωματική αυτής η υπ’αριθ. 299/2020)APOF-141.pdf
15016/06/2020Έγκριση της υπ΄αριθ. 23/2020 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2019».APOF-150.pdf
16516/06/2020Έγκριση της αρ. 14/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «κατοικιών» στο τμήμα Α της Κ.Μ.3348 γαιών Αφάντου Ρόδου και επί χαρακτηρισμένης ασφαλτοστρωμένης κυρίας και μοναδικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) Αφάντου –Κολύμπια»APOF-165.pdf
17916/06/2020Έγκριση της υπ΄αριθ. 37/2020 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π. με θέμα: «Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. και Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Ο.Π.»APOF-179.pdf
15716/06/2020Αποδοχή παραχώρησης οχήματος μεταφοράς προσωπικού με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 1170 ιδιοκτησίας Π.Ε.Δ. Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου», αρ. πρωτ. 2/18580/2020APOF-157.pdf
15616/06/2020Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Ειδικό Κανονισμό Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα Ρόδου) προς το Υπουργείο Τουρισμού.APOF-156.pdf
14416/06/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2020 για το έργο «Επισκευή γηπέδου Τ.Κ Αρχίπολη»», αρ.πρωτ. 16/23880/2020APOF-144.pdf
16016/06/2020Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες αρ.πρωτ. 14/20020/13 -5- 2020.APOF-160.pdf
17216/06/2020Έγκριση της αρ. 30/2020 (σε ορθή επανάληψη) Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Επικαιροποίηση αιτήματος ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).»APOF-172.pdf
17616/06/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 43/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφο ΑΠ 16/18077/28-4-2020 Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών)APOF-176.pdf
17416/06/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 33/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: « Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Αίτημα της « Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.» για προέγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας Λούνα Παρκ στην Παναγία Τσαμπίκα».APOF-174.pdf
14216/06/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2020 για τα έργα «Ανάπλαση και Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως η νέα Μαρίνα Ρόδου», «Αποκατάσταση-Ανάπλαση περιμετρικού δρόμου και ελαφοκομείου πάρκου Ροδινιού» αρ.πρωτ. 16/22961/2020.APOF-142.pdf
15416/06/2020Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.2971/2001 για την υλοποίηση του υποέργου «Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου - ποδηλατόδρομου από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα – οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή Σφαγεία περιοχής Κόβα – Δήμου Ρόδου" της πράξης «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5035552, αρ.πρωτ. 16/23291/2020APOF-154.pdf
16316/06/2020Ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε., αρ.πρωτ. 2/16820/13-4-2020.APOF-163.pdf
14816/06/2020Προσδιορισμός χρονικής διάρκειας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στη « Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου στο ισόγειο της Νέας Αγοράς με αριθ. 17, 79, 80, αρ. πρωτ. 2/23532/2020APOF-148.pdf
12918/05/2020Έγκριση της αρ. 15/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση μελέτης "Εισόδου – Εξόδου" οχημάτων σε τμήμα της Κ.Μ. 1725 Γαιών Καλυθιών επί Κτηματολογικής οδού για χρήση «εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος κλειστού τύπου» της επιχείρησης « Ε. ΚΟΚΚΟΝΟΣ - Ν.ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ Ο.Ε».APOF-129.pdf
13518/05/2020Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη ξενοδοχειακή Μονάδα με διακριτικό τίτλο “LINDOS MARE”, κατηγορίας τεσσάρων (4*) αστέρων με μελλοντική αναβάθμιση σε πέντε (5*) αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 283 κλινών, επί εδαφικής έκτασης συνολικού τελικού εμβαδού 17.383,48 τ.μ. (ως προκύπτει από τις αρχικές Κ.Μ. 65 & 68 γαιών Λίνδου και την προσάρτηση των Κ.Μ 60 & 736 γαιών Λίνδου), στην περιοχή «Βληχά», της Δ.Κ Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας υλοποίησης “Δ. ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ – Μ. ΡΟΔΙΤΗΣ Α.Ε.”», αρ.πρωτ.18/19031/2020APOF-135.pdf
13118/05/2020Έγκριση της αρ. 34/27-03-2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά "Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής με θέμα: «Λήψη απόφασης χωροθέτησης Λούνα Παρκ της εταιρείας Σ. Σπαρόπουλος- Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. στο Άλσος Αγίου Σουλά κατά την διάρκεια της πανήγυρης από 20-7-2020 μέχρι 31-7-2020»"APOF-2020-131.pdf
12718/05/2020Έγκριση της αρ. 11/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) (Έγγραφο ΑΠ 16/7382/14-2-2020 Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών).APOF-127.pdf
13318/05/2020Έγκριση της αρ. 39/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2519 γαιών Αφάντου, επί χαρακτηρισμένης ως κυρίας και μοναδικής κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008) ιδιοκτησίας της κας Συμιακού Μαριέττας του Κων/νου, για χρήση κατοικίαςAPOF-133.pdf
13818/05/2020Προτομή Δημήτρη Κρεμαστινού- Καθιέρωση Θεσμού Τιμής « Δημήτρης Κρεμαστινός», αρ.πρωτ.2/20733/2020APOF-138.pdf
12518/05/2020Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου και ορισμός υποψηφίου για τις εκλογές του Διοικητικού Συμβουλίου., αρ.πρωτ.2/20373/2020APOF-125.pdf
13018/05/2020Έγκριση της αρ. 16/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων των Κ.Μ.114,105 γαιών Κοσκινού και ΚΜ 9 Οικοδομών Κοσκινού, μέσω της Κ.Μ.114 επί κτηματολογικού δρόμου για χρήση «Τουριστικών εγκαταστάσεων» ιδιοκτησίας εταιρείας ¨Κλεόβουλος Τ.Ξ.Ν.Ε. Α.Ε.»APOF-130.pdf
13618/05/2020΄Εγκριση της αρ. 266/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη λήψη 2ης Δέσμης οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα μείωσης αποζημιώσεων χρήσης επί επιχειρήσεων που λειτουργούν σε δημοτικά ακίνητα, και που οι μισθωτικές συμβάσεις έληξανAPOF-136.pdf
12218/05/2020Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςAPOF-122.pdf
12818/05/2020Έγκριση της αρ. 13/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων στην ΚΜ 100Β γαιών Ρόδου για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ Γ & ΣΙΑ Ο.Ε για χρήση «Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής»APOF-128.pdf
13418/05/2020Έγκριση της αρ. 41/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Σύμφωνη γνώμη για έγκριση απότμησης και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου επί των Μ.Γ. 678, Μ.Γ. 686Ζ και Μ.Ο. 195 Τριαντών, επί του Ο.Τ. 122 σχεδιου Πόλεως Ιαλυσού και επί της επαρχιακής οδού με αριθ.2 «Ρόδος-Ιξιά-Τριάντα-Κρεμαστή-Παραδείσι-Θολός-Σορωνή-Φάνες-Καλαβάρδα-Σάλακος-Πηγαί-Αγ. Ισίδωρον-Σιάννα-Μονόλιθος-Απολακιά-Καταβιά)».APOF-134.pdf
13918/05/2020Προμήθεια αναμνηστικών δώρων, αρ.πρωτ.2/8556/2020APOF-139.pdf
12618/05/2020Έγκριση της αρ. 10/2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Χωροθέτηση-παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφα ΑΠ 16/8846/19-2-2020 και 16/9680/24-2-2020 Δνσης Τεχν. Έργων και Υποδομών).APOF-126.pdf
13218/05/2020Έγκριση της αρ. 35/27-03-2020 Απόφασης Ε.Π.Ζ που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Παραδεισίου με θέμα:«Περί χωροθέτησης της επιχείρησης Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε.»APOF-132.pdf
13718/05/2020Διευρεύνηση ευθυνών για ζημία εις βάρος του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/8556/2020APOF-137.pdf
12418/05/2020Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςAPOF-124.pdf
9408/05/2020Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εφαρμογή Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/18073/28-04-2020.APOF-94.pdf
10208/05/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 258/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ που αφορά: « Έγκριση έκπτωσης συνέπειας στου λογαριασμούς της ΔΕΥΑΡ».APOF-102.pdf
10708/05/2020Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 14/14367/2020.APOF-107.pdf
10908/05/2020Έγκριση «Κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων & πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 5/9655/2020APOF-109.pdf
11608/05/2020Έγκριση καθορισμού χρόνου και τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων ,αρ.πρωτ.2/18621/2020APOF-116.pdf
12108/05/2020Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, αρ.πρωτ.2/18868/2020APOF-121.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο