Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
89007/11/2019Έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Ρόδου για τον αδόκητο θάνατο του επιχειρηματία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥ.APOF-890.pdf
88907/11/2019Έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Ρόδου για τον αδόκητο θάνατο του πρώην Δημάρχου Καμείρου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας και κάλυψη της δαπάνης αυτής.APOF-889.pdf
79825/10/2019Τροποποίηση Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2019 περί Υπαγωγής των οφειλών του Δήμου Ρόδου και των Δημοτικών Εταιρειών ΑΔΕΚ και ΑΔΕΚΑΜ ως και κάθε άλλης Δημοτικής Εταιρείας ή Νομικού Προσώπου του Δήμου Ρόδου στη άμεση ρύθμιση όλων των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ του Ν.-4611/2019, ως και έγκριση προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την Ρύθμιση προς τον ΕΦΚΑ, προκειμένου ο Δήμος Ρόδου και οι Δημοτικές Εταιρείες να αποφύγουν την στέρηση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητάς, όπως αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, με επιζήμιες συνέπειες, οι οποίες στέρησαν από τον Δήμο και τις εταιρείες του την υπαγωγή και απορρόφηση επιδοτήσεων έργων και χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οι οποίες προκάλεσαν οικονομική ασφυξία και στέρηση έργων και ανάπτυξης του Νησιού της Ρόδου. Εντέλλονται οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ρόδου να ενεργήσουν κατά τον Νόμο άμεσα, να συγκεκριμενοποιήσουν και να προσωποποιήσουν τις ευθύνες όλων όσων οδήγησαν τον Δήμο Ρόδου, με πράξεις ή παραλήψεις τους, στην απαράδεκτη αυτή κατάστασηAPOF-798.pdf
87925/10/2019Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου, στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αρ. πρωτ. 2/55263/2019APOF-879.pdf
83025/10/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 74/2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ΄αριθ. 26/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για Γνωμοδότηση για την τροποποίηση σχεδίου πόλεως Ιαλυσού εντός του Ο.Τ._65Β που αφορά σε χώρο Εκκλησίας».APOF-830.pdf
80525/10/2019«Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων των Πινάκων αξιολόγησης και επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020», αρ.πρωτ.2/56012/18-10-2019APOF-805.pdf
83525/10/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 79/2.10.2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 1888257 γαιών Αρχαγγέλου που αφορά την εγκατάσταση ξενοδοχείου “Leonardo Kolymbia Resort’’ ιδιοκτησίας της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»APOF-835.pdf
84425/10/2019Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή και μετατροπή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010887059, στην υποδράση 19.2.4.5- Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 Τοπικό Πρόγραμμα CLL/LEADER, αριθ.πρωτ. 2/56605/2019APOF-844.pdf
84925/10/2019Έγκριση τροποποίησης της ομάδας έργου και του υπευθύνου για την πράξη «Seasonal variation of waste as effect of tourism/Εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων λόγω του τουρισμού» και ακρωνύμιο «BLUEISLANDS», στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2020APOF-849.pdf
86425/10/2019Έγκριση Πραγματοποίησης Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς, αρ. πρωτ. 5/53360/07-10-2019APOF-864.pdf
79625/10/2019Έγκριση της υπ’ αριθ. 328/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « Μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμούAPOF-796.pdf
87325/10/2019Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά στο έργο «Επέκταση υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών συνολικής επιφάνειας 146.119,21 τ.μ. εντός των Κ.Μ. 1000, 1560, 1562, 1563, 3731 και 3732 γαιών Έμπωνα, στη θέση «Καμίνια Μάρμαρα», της Δ.Κ. Έμπωνα, Δ.Ε Ατταβύρου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για λογαριασμό της “ΝΙΚΟΣ ΒΛΤ ΑΕ”», αρ. πρωτ. 18/55525/2019.APOF-873.pdf
88825/10/2019Απαλλαγή εκκαθαριστών της ΡΟΔΩΝ Α.ΕAPOF-888.pdf
80825/10/2019Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού, αρ. πρωτ. 2/57306/2019APOF-808.pdf
80325/10/2019Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 (Γ΄Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/53139/2019.APOF-803.pdf
83325/10/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 77/2.10.2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου ΧώρουAPOF-833.pdf
84225/10/2019Αποδοχή χρηματοδοτήσεων: α)αριθ.πρωτ. 2/44147/2019, β) αριθ.πρωτ. 2/45856/2019, γ) ορθή επανάληψη αριθ.πρωτ. 43360/2019APOF-842.pdf
84725/10/2019Έγκριση τροποποίησης της ομάδας έργου και του υπευθύνου για την πράξη με τίτλο «Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» και ακρωνύμιο «LIFE-IP AdaptInGR» στο τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Integrated Project.APOF-847.pdf
85525/10/2019Έγκριση για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ταφή θανόντων και ανακομιδή οστών οικονομικά αδυνάμων πρόσωπων» και ορισμός Επιτροπής Παραλαβής, αρ.πρωτ.14/54042/09-10-2019APOF-855.pdf
87125/10/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 63/2019 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ που αφορά «Αποζημίωση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ», αρ. πρωτ. 2/54594/11-10-2019APOF-871.pdf
87525/10/2019Αντικατάσταση Τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου», αρ. πρωτ. 2/55649/2019.APOF-875.pdf
799A25/10/2019’Ανοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα Ελλάδος και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμούAPOF-799Α.pdf
79525/10/2019Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΔ) .APOF-795.pdf
83125/10/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 75/2.10.2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Γνωμοδότηση για κοπή δένδρου εντός κτηματολογικής οδού».APOF-831.pdf
80625/10/2019Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017.APOF-806.pdf
83625/10/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 80/2.10.2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση μελέτης περί Α. Ενιαίας «εισόδου–εξόδου» από το χώρο στάθμευσης Ε.Ι.Χ. οχημάτων και Β. Εισόδου και εξόδου των τουριστικών λεωφορείων και ΤΑΧΙ από την εγκατάσταση του Ξενοδοχειακού συγκροτήματος "AKTI IMPERIAL"(πρώην ΚΑΨΗΣ).APOF-836.pdf
84525/10/2019Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου της Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5034792 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», αριθ.πρωτ. 2/56606/2019APOF-845.pdf
85025/10/2019Έγκριση τροποποίησης της ομάδας έργου και του υπευθύνου για την πράξη «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου», με ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.APOF-850.pdf
86625/10/2019«Έγκριση για τη μετεγκατάσταση Ηλεκτρονικού Σταθμού Αυτόματης Εξυπηρέτησης Πολιτών Οικονομικών και Διοικητικών Συναλλαγών (e-ΚΕΠ)», αρ.πρωτ.2/54664/10-10-2019APOF-866.pdf
79725/10/2019Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο, σε Δικαστές, Εισαγγελείς, Δικαστικούς Υπαλλήλους, οχήματος ΕΛ.ΑΣ και οχήματος ΑΜΕΑ, αρ. Απόφασης 87/2019 Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςAPOF-797.pdf
87425/10/2019Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής κτηνιατρικών φαρμάκων-ειδών, αρ. πρωτ. 18/55488/2019.APOF-874.pdf
82425/10/2019Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ», αρ.πρωτ.16/55823/17-10-2019APOF-824.pdf
80425/10/2019Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιατρών (Παιδιάτρων) για τους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής-Παιδικοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ» αρ.πρωτ. 2/55190/2019APOF-804.pdf
83425/10/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 78/2.10.2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου-εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 3737A γαιών Αρχαγγέλου Ρόδου, που αφορά στην «Ανέγερση καταστήματος με χρήση εστιατορίου» στην περιοχή Αρχαγγέλου Ρόδου.APOF-834.pdf
84325/10/2019Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ρόδου», αριθ.πρωτ. 2/56588/2019APOF-843.pdf
84825/10/2019Έγκριση τροποποίησης της ομάδας έργου και του υπευθύνου για την πράξη «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» με ακρωνύμιο «ΑCUA» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.APOF-848.pdf
85625/10/2019Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια: «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι», αρ. πρωτ. 14/54031/09-10-2019APOF-856.pdf
79125/10/2019Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςAPOF-791.pdf
87225/10/2019Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο «ΖΙΑΚΗΣ», κατηγορίας 3*, δυναμικότητας 108 κλινών, σε γήπεδο συνολικής έκτασης 6.971,00 τ.μ. εντός της Κ.Μ. 645Α και τμήματος της Κ.Μ. 645 Γαιών Λίνδου, στην περιοχή «ΠΕΥΚΟΙ», Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λίνδου, Δήμου Ρόδου, νήσου Ρόδου, ΠΕ Ρόδου, της Περ. Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ –ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ –ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΛΑ ΖΙΑΚΗ ΑΕ», αρ. πρωτ. 18/55519/2019.APOF-872.pdf
88725/10/2019Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή.APOF-887.pdf
80725/10/2019Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019, αριθ. 327/2019 Απόφασης της Οικονομικής ΕπιτροπήςAPOF-807.pdf
80225/10/2019Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής ΠαιδείαςAPOF-802.pdf
83225/10/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 76/2.10.2019 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ΄αριθ. 16/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού για Γνωμοδότηση για την τροποποίηση κοινόχρηστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού».APOF-832.pdf
83925/10/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 83/2.10.2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση παραχώρησης – Ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ Χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών».APOF-839.pdf
84625/10/2019Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου τοπικών κοινοτήτων Σορωνής – Φανών – Καλαβαρδών της Δημ. Ενότητας Καμείρου, Δήμος Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0011394242, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»,αριθ.πρωτ. 2/56600/2019APOF-846.pdf
85125/10/2019Έγκριση αποδοχής ένταξης και υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακού ξεναγού πλοήγησης στην ύπαιθρο της Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010890851 στην Υποδράση 19.2.4.3 – Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 – Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADERAPOF-851.pdf
86725/10/2019Συγκρότηση Επιτροπής Ονοματοθεσιών, αριθ.πρωτ. 1816/2019APOF-867.pdf
76927/09/2019Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου» (Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε).APOF-769.pdf
78327/09/2019Έγκριση μελέτης περί καθορισμού θέσεων αποεπιβίβασης για τα Ε.Δ.Χ. – ταξί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 4530/2018 ( ΦΕΚ59α/30-03-2018) και επικαιροποίηση θέσεων στάσης/στάθμευσης ( πιάτσες ΤΑΞΙ) στο Βασικό Οδικό Δίκτυο της Πόλης της Ρόδου.APOF-783.pdf
77627/09/2019Ορισμός μελών Εισηγητικής Επιτροπής Τιμητικών ΔιακρίσεωνAPOF-776.pdf
78127/09/2019Έγκριση διαγραφής τιμολογίων ( υποχρεώσεων-δεσμεύσεων) διαφόρων δαπανών, λόγω α) παραγραφής β) εξόφλησης τους από τον ΟΠΕΚΕ και γ) ότι δεν συντρέχουν οι οριζόμενες από το νόμο προυποθέσεις ( άρθρο 61, 91 Ν. 4270/2014 και άρθρο 4 ΠΔ 80/2016, αρ. πρωτ. 2/50550/2019.APOF-781.pdf
78627/09/2019Έγκριση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ μέχρι 50 cc». Κατάστημα: «ΕΚΜΗΣΘΩΣΗ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ μέχρι 50 cc» Περιοχή: Kοινότητα Γενναδίου, εντός οικισμού. Ιδιοκτήτης: Εταιρεία-ΡΑΙΤ ΦΟΡ ΦΑΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ-. Νόμιμος Εκπρόσωπος: Παπαβασίλης Νικόλαος. Σχετ.: Η υπ’ αρ. 4/29423/06-06/2019 αίτηση. Αρ.πρωτ.4/46962/05-09-2019APOF-786.pdf
76627/09/2019Ορισμός μελών Διοικητικού του Ιδρύματος «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Δ.Ο.Π».APOF-766.pdf
77127/09/2019Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ»APOF-771.pdf
77927/09/2019Απόδοση τέλους λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αρ. πρωτ. 2/50552/2019.APOF-779.pdf
78427/09/2019Έγκριση μελέτης «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της αθλητικής διοργάνωσης «RUN GREECE ΡΟΔΟΣ 2019».APOF-784.pdf
79027/09/2019Αντικατάσταση εκκαθαριστών της ΡΟΔΩΝ Α.Ε.APOF-790.pdf
77027/09/2019Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού Ρόδου «Δ.Ο.Π.Α.Ρ»APOF-770.pdf
76227/09/2019Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςAPOF-762.pdf
77727/09/2019Ορισμός μελών στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων.APOF-777.pdf
78227/09/2019Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων Δ/νσης Οικονομικών, αρ. πρωτ. 2/50651/2019.APOF-782.pdf
78727/09/2019Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης: «Υψώσεως Τιμίου Σταυρού» στην Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών από 13 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2019, αρ.πρωτ.7/46661/3-9-2019APOF-787.pdf
76827/09/2019Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ρόδου «ΔΕΥΑΡ».APOF-768.pdf
77527/09/2019Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου»APOF-775.pdf
77227/09/2019Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου .APOF-772.pdf
78027/09/2019Ορισμός Δημοτικού Ταμία, αρ. πρωτ. 2/50129/2019APOF-780.pdf
78527/09/2019Έγκριση της υπ΄αριθ.63/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς»APOF-785.pdf
77327/09/2019Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου (ΑΜΚΕ).APOF-773.pdf
76727/09/2019Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης του Δήμου ΡόδουAPOF-767.pdf
77827/09/2019Ορισμός Επιτροπής καλής εκτέλεσης Υπηρεσιών για το έτος 2019 αριθ.πρωτ. 2/50068/2019APOF-778.pdf
78327/09/2019Έγκριση μελέτης περί καθορισμού θέσεων αποεπιβίβασης για τα Ε.Δ.Χ. – ταξί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 4530/2018 ( ΦΕΚ59α/30-03-2018) και επικαιροποίηση θέσεων στάσης/στάθμευσης ( πιάτσες ΤΑΞΙ) στο Βασικό Οδικό Δίκτυο της Πόλης της ΡόδουAPOF-7831.pdf
78827/09/2019Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Λουκά Δ.Κ. Αφάντου 2019, αρ.πρωτ.6/47199/5-9-2019APOF-788.pdf
77425/09/2019Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου»APOF-774.pdf
76008/09/2019Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018 , 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ.90/2019).APOF-760.pdf
76108/09/2019Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου (άρθρα 74 Ν.3852/2010, 71 Ν.4555/2018 , 2 Ν.4623/2019 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ.90/2019).APOF-761.pdf
75908/09/2019Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 71 Ν.4555/2018 και εγκύκλιο ΥΠΕΣ αρ.87/2019).APOF-759.pdf
74027/08/2019Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ., αρ. απόφασης 127/2019.APOF-740.pdf
75819/08/2019Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΥAPOF-758.pdf
75705/08/2019Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2018, Αρ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 304/2019.APOF-757.pdf
72026/07/2019Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ‘‘ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ’’, αρ.πρωτ. 16/39046/22-07-2019.APOF-720.pdf
72526/07/2019Αποδοχή χρηματοδοτήσεων, αριθ.πρωτ. 14/36319/2019 (σε ορθή επανάληψη).APOF-725.pdf
73026/07/2019Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανανέωση χρονικής ισχύος και Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 815/04-07-2005 ΑΕΠΟ ΓΓ ΠΝΑ, της Υφιστάμενης Ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο «ESPEROS VILLAGE» κατηγορίας 5 αστέρων 5* επί της ενοποιημένης Κ.Μ. 474Α Γαιών Κοσκινού (εμβαδού 78.484,00 τ.μ) στην περιοχή «Φαληράκι», της Δ.Κ. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου φερόμενης ιδιοκτησίας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ ΑΕ”, ως προς την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 418 σε 600 κλίνες», αρ.πρωτ. 18/35230/2019.APOF-730.pdf
69426/07/2019Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε) του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου», αρ.πρωτ. 16/36212/09-07-2019APOF-694.pdf
73626/07/2019Λήψη απόφασης για την εκταμίευση της 1ης δόσης του Ιδρυτικού Μετοχικού Κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ρόδου" με δ.τ. "ΡΟΔΟΣ 2021" , η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης , κατά τα οριζόμενα στο υπ'αριθμό πρωτοκόλλου 14412/ 04/02/2019 έγγραφο του προϊσταμένου του τμήματος εταιρικού δικαίου και ΓΕΜΗ της διεύθυνσης εταιρειών της γενικής διεύθυνσης αγοράς της γενικής γραμματείας εμπορίου και καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.APOF-736.pdf
70026/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37468/12-07-2019APOF-700.pdf
74126/07/2019Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλούδων» , αρ.πρωτ. 16/39450/23-07-2019.APOF-741.pdf
74826/07/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι Β΄δόση 2019», αρ.πρωτ. 14/39945/2019.APOF-748.pdf
70526/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37462/12-07-2019.APOF-705.pdf
75526/07/2019Έγκριση δωρεάς δύο μικρών λεωφορείων στη Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ, αρ. πρωτ. 2/40355/2019.APOF-755.pdf
71126/07/2019Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση ρέματος ¨Ρένη¨ Φαληρακίου», αρ.πρωτ. 16/35893/08-07-2019.APOF-711.pdf
69026/07/2019Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοακουστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατείας Ρίμινι Ρόδου.APOF-690.pdf
71726/07/2019Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης παράτασης των εργασιών του έργου ‘‘ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΥΒΟΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΥΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ’’, αρ.πρωτ. 16/38909/19-07-2019.APOF-717.pdf
72326/07/2019Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α΄ΦΑΣΗ», αρ.πρωτ. 2/36661/10-07-2019APOF-723.pdf
72826/07/2019Έγκριση σύναψης 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΑΜΚΕ από τη λήξη της έως 30-6-2022 για τη συνέχιση υλοποίηση της Πράξης « ΚΗΦΗ Αγ. Αποστόλων Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5001933 στο ε.π. « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ. 2/37557/2019.APOF-728.pdf
69226/07/2019Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2019, απόφαση Οικ. Επιτροπής αριθ. 289/2019.APOF692.pdf
73326/07/2019Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης της Αγίας Μαρκέλλας ΔΚ Παστίδας έτους 2019, αρ.πρωτ.5/35684/08-07-2019APOF-733.pdf
69726/07/2019Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ» ανάδοχος «ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΗ & ΣΙΑ ΕΕ, αρ.πρωτ. 16/37389/12-07-2019.APOF-697.pdf
73926/07/2019Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, Τμήματος Ταμείου, αρ. πρωτ. 2/39360/2019.APOF-739.pdf
74626/07/2019ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την παροχή νομικών συμβουλών και πληροφοριών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και αξιολόγησης συστημάτων ελέγχου για την έκνομη μετάδοση πληροφοριών κατά την διαχείριση κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP» για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα IN-PREP, αρ.πρωτ. 2/39817/24-07-2019.APOF-746.pdf
70326/07/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» για το έτος 2018, αρ.πρωτ. 16/37465/12-07-2019APOF-703.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο