Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
57821/05/2019Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης, αρ. πρωτ. 2/24885/2019APOF-578.pdf
58621/05/2019Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής αριθ. 221/2019.APOF-586.pdf
58921/05/2019Έγκριση για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτωνAPOF-589.pdf
59321/05/2019Aποδοχή χρηματοδότησης, αρ.πρωτ.2/23028/2019APOF-593.pdf
58021/05/2019Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου « Βοήθεια στο σπίτι Α΄δόση 2019», αρ. πρωτ. 14/24285/2019APOF-580.pdf
58721/05/2019Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου κ. Α. Πάλλα στην 2η άσκηση επί χάρτου της Κοινοπραξίας του Ευρωπαικού έργου ΙΝ-PREP, αρ. πρωτ. 2/25028/2019.APOF-587.pdf
58521/05/2019Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.APOF-585.pdf
59021/05/2019Έγκριση αποδοχής χρηματοδοτήσεων και εσόδων, αρ.πρωτ.2/21428/2019APOF-590.pdf
58121/05/2019Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης B Φάσης για την εκτέλεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV ΜΟΝΩΣΗΣ XLPE ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΠΙΛΟΤ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ : 1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ 2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ’’» της ΔΕΔΔΗΕ, αρ. πρωτ. 16/24388/2019APOF-581.pdf
59521/05/2019Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020, αρ.πρωτ.2/25695/2019APOF-595.pdf
57709/05/2019Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών έτους 2019 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειώνAPOF-577.pdf
52122/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΑΤΖΗΡ ΜΕΜΕΤ ΜΟΥΖΑΦΕΡ, αρ.πρωτ. 2/6437/2019.APOF-521.pdf
51922/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, αρ.πρωτ. 2/16957/2019APOF-519.pdf
52622/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΙΧΑΗΛ, αρ.πρωτ. 2/20046/2019.APOF-526.pdf
56722/04/2019Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκώνAPOF-567.pdf
53222/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΑΥΡΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, αρ.πρωτ. 2/12058/2019.APOF-532.pdf
57222/04/2019Έγκριση της αρ. 48/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «ΝΕΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» στην Κ.Μ. 4065 γαιών Αρχαγγέλου Ρόδου, επί της οδού που εφάπτεται η εν λόγο Κτηματολογική Μερίδα και ενώνει τον οικισμό Αρχαγγέλου με το νέο Κοιμητήριο»APOF-572.pdf
50022/04/2019Έγκριση τροποποίησης ποσού ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ρόδου στην «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας & Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων» για το έτος 2019».APOF-500.pdf
54022/04/2019Συντήρηση Κτιρίου Πινακοθήκης ,αρ.πρωτ.2/20417/2019APOF-540.pdf
55222/04/2019Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου (ΔΟΠ), Αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 31/2019.APOF-552.pdf
51222/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΠΑΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, αρ. πρωτ. 2/13346/2019.APOF-512.pdf
51022/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΑΣΑΛ, αρ.πρωτ. 2/7880/2019APOF-510.pdf
51722/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής DRIVE ΑΕ, αρ.πρωτ. 2/15449/2019APOF-517.pdf
52422/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, αρ.πρωτ. 2/13428/2019.APOF-524.pdf
55922/04/2019Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ.πρωτ.14/20823/2019APOF-559.pdf
53022/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, αρ.πρωτ. 2/19411/2019.APOF-530.pdf
57022/04/2019Έγκριση της αρ. 46/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής Οδού Εντός του Οικισμού Αρχαγγέλου μετά από αίτηση της Κολιού Αικατερίνης».APOF-570.pdf
53722/04/2019Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το ΔΣ για τη «δαπάνη στα πλαίσια του έργου «MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand» για το TMHMA 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», αρ.πρωτ. 2/20512/2019.APOF-537.pdf
57522/04/2019Έγκριση της αρ. 51/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης εισόδου – εξόδου οχημάτων των ΚΜ 158ΕΑ, 158ΕΒ, 158ΕΓ,158ΕΔ, 158ΕΕ και 158Ε γαιών Ρόδου μέσω της δουλείας διάβασης δ8 και τμήματος της ΚΜ 158ΕΔ (και ειδικότερα από το σημείο α έως σημείο β πλάτους 5,50 μέτρων, όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο Τ4 της τεχνικής μελέτης) επί Κοινόχρηστου Δημοτικού δρόμου – οδός Δελμούζου, για την εγκατάσταση «Νέας ισόγειας μεταλλικής βιδωτής αποθήκης με πατάρι» εντός των ΚΜ 158ΕΔ και ΚΜ 158ΕΓ.»APOF-575.pdf
54722/04/2019Έγκριση συμμετοχής κι Εκπροσώπηση του Δήμου στο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Γαλάζιων Νήσων (Blue Islands Environmental Conference 2019) στο Γιβραλτάρ στις 04-07-2019,αρ.πρωτ.18/20330/2019.APOF-547.pdf
56222/04/2019Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων αρ.πρωτ. 2/21000/2019APOF-562.pdf
50822/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, αρ.πρωτ. 2/6453/2019.APOF-508.pdf
51522/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΟΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, αρ.πρωτ. 2/14362/2019.APOF-515.pdf
52222/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΑΠΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, αρ.πρωτ. 2/7305/2019.APOF-522.pdf
52022/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής TODOROVA MARIYANA, αρ.πρωτ. 2/17066/2019APOF-520.pdf
52722/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, αρ.πρωτ. 2/18829/2019.APOF-527.pdf
56822/04/2019Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΟΠΑΡ οικονομικού έτους 2019, αρ.απόφασης Δ.Σ 158/2019.APOF-568.pdf
53322/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής EXECUTIVE LEASE ΑΕ, αρ.πρωτ. 2/20283/2019.APOF533.pdf
57322/04/2019Έγκριση της αρ. 49/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 604Γ γαιών Ασκληπιείου Ρόδου για την εγκατάσταση «Ξενοδοχειακό συγκρότημα «ΑTLANTICA DREAMS RESORT (SENSATORI)- ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5*»APOF-573.pdf
54122/04/2019Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ειδικές Μελέτες για την Αναδιαμόρφωση Πινακοθήκης «Ανδρέας Ιωάννου», αρ.πρωτ. 2/20339/2019 (Ορθή επανάληψη)APOF-541.pdf
55822/04/2019Αποδοχή χρηματοδότησης, αρ.πρωτ.2/20817/2019APOF-558.pdf
51322/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, αρ. πρωτ. 2/13452/2019.APOF-513.pdf
51122/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, αρ.πρωτ. 2/13107/2019.APOF-511.pdf
51822/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής CARLSON WAGONLIT TRAVEL, αρ.πρωτ. 2/15790/2019APOF-518.pdf
52522/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, αρ.πρωτ. 2/17893/2019.APOF-525.pdf
56022/04/2019Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση, για το διορισμό εκκαθαριστών στη «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ρόδου» , αρ.πρωτ.2/21026/2019.APOF-560.pdf
53122/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, αρ.πρωτ. 2/9857/2019.APOF-531.pdf
57122/04/2019Έγκριση της αρ. 47/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθ. απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου (Έγγραφο ΑΠ 16/18174/2018 Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών)»APOF-571.pdf
49822/04/2019Έγκριση συζήτησης και λήψη απόφασης για τα κατωτέρω θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος.APOF-498.pdf
53922/04/2019Έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Ειδικές Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες για την Πινακοθήκη «Ανδρέας Ιωάννου»αρ.πρωτ.2/20337/2019 (Ορθή Επανάληψη).APOF-539.pdf
57622/04/2019Έγκριση της αρ. 52/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφο ΑΠ 16/20887/2019 Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών)»APOF-576.pdf
54822/04/2019Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2019, αρ.πρωτ. 2/20405/2019.APOF-548.pdf
56322/04/2019Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Μονώσεις Δημοτικών Κτιρίων» αρ.πρωτ. 2/21042/2019APOF-563.pdf
50922/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟ, αρ.πρωτ. 2/6811/2019.APOF-509.pdf
51622/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΤΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αρ.πρωτ. 2/14713/2019.APOF-516.pdf
52322/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρ.πρωτ. 2/6793/2019.APOF-523.pdf
52922/04/2019Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου ακαθάριστων εσόδων έτους 2016 της εταιρείας D. ΚΑΙ V. DHIMOPOULO Ο.Ε., αρ.πρωτ. 2/19730/2019.APOF-529.pdf
52822/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΑΦΕΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, αρ.πρωτ. 2/20043/2019.APOF-528.pdf
56922/04/2019Έγκριση της αρ. 45/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 μελέτης με θέμα: «Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί της οδού Ελευθερίας της Δ.Κ. Παστίδας του Δήμου Ρόδου» (Αποφ. 2/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παστίδας)APOF-569.pdf
53622/04/2019Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου ακαθάριστων εσόδων έτους 2013 του ΛΑΟΥΔΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ, αρ.πρωτ. 2/19603/2019.APOF-536.pdf
57422/04/2019Έγκριση της αρ. 50/2019 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 151146Α γαιών Αγίας Βαρβάρας που αφορά την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης «βιομηχανία παραγωγής και εμφιάλωσης αεριούχων ποτών και χυμών εμφιάλωσης νερού, κατασκευής πλαστικών φιαλών και παραγωγής εμφιάλωσης και εγκυτίωσης μπύρας» ιδιοκτησίας ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ που βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας»APOF-574.pdf
54322/04/2019Έγκριση Τροποποίησης της με αριθμό 490/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση- διαμόρφωση παιδικού σταθμού Έπαυλης Δήμου Ρόδου» στην πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ83, Α/Α ΟΠΣ: 3520), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο»APOF-543.pdf
56122/04/2019Έγκριση αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/20995/2019.APOF-561.pdf
50722/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΕΛΙΤΑ, αρ.πρωτ. 2/6439/2019.APOF-507.pdf
51422/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, αρ. πρωτ. 2/14313/2019APOF-514.pdf
42412/04/2019Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « Ανακατασκευή οδοστρωμάτων από κυβόλιθους στο κέντρο της πόλης της Ρόδου» αρ. πρωτ. 16/18327/2019APOF424.pdf
42912/04/2019Έγκριση μελέτης του έργου: « Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν του Ήχος και Φως», προυπ: 74.400,00 ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αρ. πρωτ. 16/18396/2019APOF-429.pdf
46312/04/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης του «Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-υποστήριξης επιχειρήσεων μον. Ε.Π.Ε. Σύμβουλοι» για δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού σε συνέδρια και σεμινάρια», αρ.πρωτ. 2/18203/2019.APOF-463.pdf
43312/04/2019Έγκριση μελέτης του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/18623/2019APOF433.pdf
45612/04/2019Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής για τις προμήθειες της Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα.APOF-456.pdf
46812/04/2019Παράταση χρόνου υλοποίησης Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου για το έργο: «Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως Ρόδου» (εγκριθείσα με την υπ΄αριθ.105/29-01-2018 απόφαση Δ.Σ.)αρ.πρωτ.2/18758/2019APOF-468.pdf
39712/04/2019Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων έτους 2011 Δ.Ε. Ρόδου της εταιρίας Σφακιανάκης Ν. και ΣΙΑ Ο.Ε., αρ.πρωτ. 2/17171/2019.APOF-397.pdf
44012/04/2019Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Πλατεία Ταξιάρχη», στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, στην πρόσκληση με αρ. πρωτ. 112/19-01-2018 (ΝΑΙΓ70, Α/Α ΟΠΣ: 2584), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 784/18-03-2019, του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 2/18731/2019.APOF440.pdf
47412/04/2019Αποδοχή αιτήματος του Δήμου ΣΥΜΗΣ για τη διοικητική υποστήριξη από την ΥΔΟΜ ΡΟΔΟΥ αρ. πρωτ. 2/19172/2019APOF-474.pdf
48812/04/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 150/2019 απόφασης Δ.Σ. ΔΟΠΑΡ περί «Έγκρισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ.έτους 2019»APOF-488.pdf
40212/04/2019Ανάκληση της υπ΄αριθ.173/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αρ.πρωτ. 2/17742/2019.APOF402.pdf
44512/04/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 24/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’αρ.15/2018 απόφασης της Δ.Κ. Ρόδου που αφορά στον καθορισμό θέσεων και δραστηριοτήτων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για μικροπωλητές, παραγωγούς και καλλιτέχνες»APOF445.pdf
48112/04/2019Έγκριση Αποκλειστικότητας για την προμήθεια της εφαρμογής «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων» της κατασκευάστριας εταιρείας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» που αποτελεί επέκταση του υφισταμένου λογισμικού Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στην εταιρεία EASYNET Ι.Κ.Ε. και την διάθεση του ποσού των 24.552€ για το έτος 2019 αρ.πρωτ. 2/19246/2019APOF-481.pdf
49312/04/2019Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό των παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων αρ.πρωτ. 2/19463/2019APOF-493.pdf
40812/04/2019Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», αρ. πρωτ. 16/17349/2019APOF408.pdf
45012/04/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Καλάθου με θέμα: Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Καλάθου με θέμα: Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικής οδού εντός σχεδίου πόλεως Καλάθου(Σχετικό αίτημα 2807/2018 Μιχαήλ Καπισίκη).APOF450.pdf
49612/04/2019Δημιουργία χώρου παράκτιων αθλημάτων στην παραλία Ζέφυρος στη Ρόδο αρ.πρωτ. 2/19511/2019.APOF-496.pdf
41412/04/2019Έγκριση μελέτης του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/17991/2019.APOF414.pdf
45312/04/2019Έγκριση της υπ΄αριθ. 35/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: «Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018»APOF453.pdf
42112/04/2019Έγκριση μελέτης του έργου « Κατασκευή νέου Βοηθητικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Μαριτσών της Δ.Ε. Πεταλούδων», αρ. πρωτ. 16/18119/2019APOF421.pdf
42612/04/2019Έγκριση μελέτης του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», αρ. πρωτ. 16/17963/2019APOF-426.pdf
46212/04/2019Λήψη απόφασης για την προσωρινή συστέγαση και λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Κολυμπίων Δήμου Ρόδου , στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αφάντου με την επωνυμία « Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αφάντου Βασίλειος Τριανταφύλλας» λόγω εκτάκτων αναγκών αρ.πρωτ. 2/18546/2019APOF462.pdf
43112/04/2019Ορισμός Μελών στην Επιτροπή καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας « ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/18124/2019APOF431.pdf
43812/04/2019Αποδοχή επιχορήγησης, αρ.πρωτ.17467/2019APOF-438.pdf
46612/04/2019Όροι για την παραχώρηση χρήσης του χωμάτινου γηπέδου του πρώην Λυκείου Ιαλυσού στον Αθλητικό Σύλλογο Τριαντών Ιαλυσού Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ι.Ρ.) αρ.πρωτ.2/12433/2019APOF-466.pdf
39512/04/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για Ταχυμεταφορές φακέλων και μικροδεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/17049/2019APOF-395.pdf
43612/04/2019Έγκριση μελέτης του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/18625/2019APOF436.pdf
47712/04/2019Έγκριση μελέτης του έργου:« ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΗΣΙΔΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ» προυπ: 74.400,00 ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αρ. πρωτ. 16/19243/2019.APOF-477.pdf
47212/04/2019Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ. πρωτ. 14/18361/2019APOF-472.pdf
40012/04/2019Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΑΣΙΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, αρ.πρωτ. 2/12756/2019APOF-400.pdf
44312/04/2019Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019 πρόσκλησης V, με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας»αρ.πρωτ. 2/19468/2019.APOF443.pdf
47812/04/2019Έγκριση για ετήσια συνδρομή του Δήμου Ρόδου στο International Island Games Association και έγκριση συμμετοχής αθλητών από το Δήμο Ρόδου στα 28α Island Games στο Γιβραλτάρ (06-12 Ιουλίου 2019) αρ.πρωτ.2/19256/2019.APOF-478.pdf
48612/04/2019Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής μίσθωσης μηχανημάτων για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιϊας Δ.Ε. Καμείρου για το έτος 2019 αρ.πρωτ. 2/19289/2019.APOF-486.pdf
49112/04/2019Έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Δήμου Ρόδου για στελέχωση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» αρ.πρωτ. 2/19383/2019.APOF-491.pdf
40512/04/2019Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για την υπηρεσία συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων πυλών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/17954/2019APOF405.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο