Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
7928/04/2022Έγκριση παράτασης πληρωμής οφειλών από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας έτους 2022.079ada2022OE.pdf
8528/04/2022Έγκριση της υπ' αριθ. 243/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 568/2021 Απόφασης της Ο.Ε σε ότι φορά το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την διάρκεια των εμποροπανηγύρεων.085ada2022.pdf
9028/04/2022Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην οδό Αβέρωφ αρ. 01- Μανδράκι Ρόδου.090ada2022.pdf
9528/04/2022Επέκταση ωραρίου της εργαζόμενης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου κατηγορίας Υ.Ε. ειδικότητας καθαριστριών Σχολικής Μονάδας κας Μπαϊράμη Τσαμπίκας του Μιχαήλ.095ada2022.pdf
10028/04/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων ως προς την υποπαράγραφο Γ.4 με θέμα «Γρηγορίου Λαμπράκη» του άρθρου 53».100ada2022.pdf
8328/04/2022Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022.083ada2022.pdf
8828/04/2022Έγκριση της υπ΄ αρ. 285/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Συμβιβασμό Ρυμοτομικής Αποζημίωσης Δρακιού κλπ».088ada2022.pdf
9328/04/2022Επέκταση ωραρίου της εργαζομένης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστριών σχολικής μονάδας κας Κλωνάρη Ελένης του Κωνσταντίνου093ada2022.pdf
9828/04/2022Έγκριση μελέτης «Εισόδου - Εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 847 Γαιών Καλάθου, επί δημοτικής οδού για χρήση κατοικιών ιδιοκτησίας Γρηγορίου Κυζάλα & Σοφίας Ρωμαίου.098ada2022.pdf
10328/04/2022Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, επί της Εθνικής Οδού 95, Ρόδος»103ada2022.pdf
8028/04/2022Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για τη λειτουργία παραρτημάτων νηπιαγωγείων Δήμου Ρόδου, για το σχολικό έτος 2022-2023.080ada2022.pdf
8628/04/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 283/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου και Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου».086ada2022.pdf
9128/04/2022Αξιοποίηση ενός Δημοτικού Ακινήτου με αριθμό 06-07-08 (ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ) στους Αγίους Αποστόλους της Κοινότητας Ρόδου, επί της Κ.Μ. 366 γαιών Ρόδου.091ada2022.pdf
9628/04/2022Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Μητροπολιτικού Κολλεγίου και του Δήμου Ρόδου, με αντικείμενο την κλινική άσκηση φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.096ada2022.pdf
10128/04/2022Αποδοχή προγράμματος εθελοντικής Δράσης για την φροντίδα αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων στο νησί από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΠΑΙΔΕΙΑ και τον ΠανΡοδιακό Σύλλογο Αμερικής "ΑΠΟΛΛΩΝ"101ada2022.pdf
7728/04/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων077ada2022.pdf
8428/04/2022Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 311/2022.084ada2022.pdf
8928/04/2022Παραχώρηση αγροτεμαχίων Βατίου089ada2022.pdf
9428/04/2022Επέκταση ωραρίου της εργαζόμενης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστριών Σχολικής Μονάδας κας Σεβαστής Καζή του Νικήτα.094ada2022.pdf
9928/04/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1400-Ο Γαιών Ασκληπιείου επί Κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-1990) για χρήση κατοικιών, ιδιοκτησίας Μαριάννας Χατζηλαζάρου, Γεωργίου Στεργάκη και Κυρανίας Στεργάκη».099ada2022.pdf
10428/04/2022Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας και των εγκαταστάσεων τους, από τον Δήμο Ρόδου, ή από αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, ή από την 3 δημοτική μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία».104ada2022.pdf
8128/04/2022Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.081ada2022.pdf
8728/04/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 284/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ρόδου, Βοήθεια στο Σπίτι και Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά».087ada2022.pdf
9228/04/2022Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.092ada2022.pdf
9728/04/2022Έγκριση της υπ΄αριθ. 26/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου - Εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 151130Β Γαιών Αγίας Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, για χρήση εμπορικής αποθήκης, ιδιοκτησίας Ελευθερίου Μαντάλη και Μαρίας Μαντάλη».097ada2022.pdf
10228/04/2022Έγκριση της μελέτης κατασκευής ξύλινης πλατφόρμας σε κοινόχρηστο χώρο στον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου.102ada2022.pdf
7331/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ.152/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην Γνωμοδότηση, σχετικά με την άσκηση ή μη ανακοπής, κατά των υπ’ αρ. 144 και 145/2022 διαταγών πληρωμής, του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά (Τμήμα Ε’), που εκδόθηκαν κατόπιν αιτήσεων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΜΑΡΚΕΤ ΣΙΦΩΝΙΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και τον διακριτικό τίτλο «TECHNOMARKET SIFONIOS S.A.», κατά του Δήμου Ρόδου.073ada2022.pdf
5631/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 106/2022 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 535/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Προσλήψεις στην Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5001956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και έγκριση νέας, λόγω συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από τον ΑΣΕΠ.056ada2022.pdf
6131/03/2022Αντικατάσταση Προέδρων και Αντιπροέδρων των N.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».061ada2022.pdf
6631/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Έγκριση μελέτης «Εισόδου – Εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 664 γαιών Κοσκινού, επί κτηματολογικής οδού για την εξυπηρέτηση εγκατάστασης εκθεσιακού πολυχώρου, με πλέον χώρο εργαστηρίου, κυλικείου και χώρου πώλησης εκθεμάτων»066ada2022.pdf
7131/03/2022Έγκριση της υπ΄ αριθ. 22/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Επαναχωροθέτηση περιπτέρου, στη συμβολή των οδών Αμερικής και Γ. Ευσταθίου, στην Κοινότητα Ρόδου».071ada2022.pdf
7631/03/2022Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), του έργου «Προκαταρκτική μελέτη, για τη διερεύνηση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων, από τη λειτουργία των νέων χώρων στάθμευσης, λόγω της χωροθέτησης νέων χρήσεων, στο τουριστικό Λιμένα της Ρόδου».076ada2022.pdf
5431/03/2022Απονομή Τιμητικής Διάκρισης στον κ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ054ada2022-O.E.pdf
5931/03/2022Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων, για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου, κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου από την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου.059ada2022.pdf
6431/03/2022Έγκριση της υπ΄ αριθ. 15/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "‘Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης, που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών της «Α΄ Φάσης» του έργου «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς, έως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου».064ada2022.pdf
6931/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Έγκριση μελέτης «Εισόδου - Εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.507Α Γαιών Μασσάρων επί Δημοτικής οδού (ΦΕΚ 427 ΑΑΠ 29-09- 2008), για χρήση κατοικίας, ιδιοκτησίας Ιωάννας Α. Κυριαζή"069ada2022.pdf
7431/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 202/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης για χρέωση της κάρτας ελευθέρας στάθμευσης, στους 04/08 μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης Ρόδου, διάρκειας δύο (2) ετών».074ada2022.pdf
5231/03/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.052ada2022.pdf
5731/03/2022Λύση Σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης: "Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Καλυθιών (Κεφ. Γ).057ada2022.pdf
6231/03/2022Λήψη απόφασης για καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος ετών 2019-2020.062ada2022.pdf
6731/03/2022Έγκριση της υπ΄ αριθ. 18/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Έγκριση μελέτης «Εισόδου - Εξόδου» οχημάτων, των Κ.Μ. 118Α, 119Α, & 120 Γαιών Λάρδου, μέσω της 119Α, επί κτηματολογικής Οδού για χρήση κατοικιών, ιδιοκτησίας κατά ½ εξ αδιαιρέτου των Κωνσταντίνου Π. Κωσταρίδη και Ανθίππης Π. Καμπουροπούλου".067ada2022.pdf
7231/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Επαναχωροθέτηση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Θεμ. Σοφούλη και Σ. Παυλίδη στην Κοινότητα Ρόδου».072ada2022.pdf
5531/03/2022Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022055ada2022.pdf
6031/03/2022Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Ο.Π., Απόφαση Δ.Σ ΔΟΠ 13/2022060ada2022.pdf
6531/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Μονοδρόμηση ανώνυμης οδού στην Τ.Κ. Καλάθου του Δήμου Ρόδου. (Α.Ρ.Μ. 10/2021)»065ada2022.pdf
7031/03/2022Έγκριση της υπ΄ αριθ. 21/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα «Έγκριση συμβολής δουλείας διάβασης σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του 1960 του Υπουργείου Γεωργίας, για την δυνατότητα εισόδουεξόδου οχημάτων, από την Κ.Μ.91Η Γαιών Αγ. Βαρβάρας, για χρήση εμπορικής αποθήκης,ιδιοκτησίας της εταιρείας «Κ. Σταματίκος – Π. Τσολάκης Ι.Κ.Ε.».070ada2022.pdf
7531/03/2022Αίτημα ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ του Αγαπητού, για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Δημοτικού ακινήτου, στην περιοχή Αγ. Απόστολοι Άνω, αριθμ. 01075ada2022.pdf
5331/03/2022Λήψη απόφασης για ονομασία ή μετονομασία οδού εντός του σχεδίου πόλεως Ρόδου σε οδό «ΜΑΣΑΡΗ ΚΥΠΡΟΥ»053ada2022.pdf
5831/03/2022Λήψη απόφασης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 6/2020 του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α' βαθμού, του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Δ.Α.: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) για ονομασία πλατείας και μετονομασίας οδού.058ada2022.pdf
6331/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Δημιουργία διαβάσεων πεζών στην συμβολή των οδών Θεμ. Σοφούλη και Σάββα Παυλίδη στην Δ.Ε. Ρόδου. (Α.Ρ.Μ.: 02/2022)".063ada2022.pdf
6831/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Έγκριση μελέτης «Εισόδου - Εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.507 Γαιών Μασσάρων επί Δημοτικής οδού (ΦΕΚ 427 ΑΑΠ 29-09-2008) για χρήση κατοικίας, ιδιοκτησίας Ιωάννας Α. Κυριαζή".068ada2022.pdf
5025/02/2022Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 239/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ως προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Ρόδου για την υπογραφή της σύμβασης χρησιδανείου.050ada2022.pdf
2725/02/2022Έκδοση ψηφίσματος για την εισβολή στην Ουκρανία027ada2022.pdf
3225/02/2022Έγκριση της υπ΄αριθ. 03/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Καθορισμός θέσεων στάθμευσης για μοτοποδήλατα στην οδό Κω και θέσεως στάσης /στάθμευσης επί της πλατείας Χαρίτου για τις ανάγκες του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης – Νεστορίδειο Μέλαθρο.»032ada2022.pdf
3725/02/2022Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.822Α Γαιών Γενναδίου επί Κτηματολογικής οδού, για χρήση ανέγερσης κατοικιών ιδιοκτησίας κας Περίδη Σταματίας –Τίνας.037ada2022.pdf
4225/02/2022Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,» της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.042ada2022.pdf
4725/02/2022Υποβολή αιτήματος ανανέωσης παραχώρησης έκτασης φύλαξης ανεπιτήρητων πραραγωγικών ζώων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.047ada2022.pdf
2525/02/2022Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 κυβικών εκατοστών, αίτηση κ.Θεόδωρου Κανέλλου.025ada2022.pdf
3025/02/2022Έγκριση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΡ για το έτος 2022.030ada2022.pdf
3525/02/2022Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021035ada2022.pdf
4025/02/2022Έγκριση παραχώρησης λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Έμπωνας στην εταιρεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.040ada2022.pdf
4525/02/2022Επικαιροποίηση της αρ. 02/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π. για την «έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε παιδιά, εφήβους και τις οικογένειες τους που αντιμετωπίζουν ψυχο-κοινωνικά προβλήματα».045ada2022.pdf
5125/02/2022Μεταστέγαση Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου051ada2022.pdf
2325/02/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.023ada2022.pdf
2825/02/2022Έγκριση 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου , οικονομικού έτους 2022028ada2022-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
3325/02/2022Έγκριση της υπ΄αριθ. 04/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από τη Κ.Μ.151214 Γαιών Αγ.Βαρβάρας στην περιοχή Τσαϊρι, επί κτηματολογικής οδού, για χρήση «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής Τροφίμων και Ποτών με ψυκτικούς θαλάμους» της Εταιρείας « ΔΥΝΑΜΙΣ ΡΟΔΟΥ ΕΠΕ».033ada2022.pdf
3825/02/2022Έγκριση μελέτης περί μέτρων βελτίωσης συμβολής ιδιωτικής οδού (δουλεία διάβασης) της Κ.Μ. 4928Β γαιών Αρχαγγέλου με κτηματολογική οδό, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 4929Α γαιών Αρχαγγέλου της επιχείρησης «Αρτοποιείο επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης» ιδιοκτησίας Γεωργίου – Τσαμπίκου Πρίντεζη.038ada2022.pdf
4325/02/2022Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΜΑΝ ΡΟΔΟΥ C1/D3/A5 ME A/K ΡΟΔΟΥ»043ada2022.pdf
4825/02/2022Έγκριση 03ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020».048ada2022.pdf
2625/02/2022Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών του έργου ‘‘Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Ρόδου»026ada2022.pdf
3125/02/2022Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την Αγγελική-Πηνελόπη Ρότσου του Κωνσταντίνου σε εκτέλεση της με αριθμό 1664/2020 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών031ada2022.pdf
3625/02/2022Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.822 Γαιών Γενναδίου επί κτηματολογικής οδού για χρήση ανέγερσης κατοικιών ιδιοκτησίας κας Περίδη Μαίρης.036ada2022.pdf
4125/02/2022Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου«ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ KALITHEA HORIZON ΜΕ ΤΟ ΚΈΝΤΡΟ ΣΓΟΥΡΟΥ (ΡΟΔΟΣ) » σε οδό που οδηγεί προς τον βιολογικό της ΔΕΥΑΡ.041ada2022.pdf
4625/02/2022Αξιοποίηση Δημοτικού Ακινήτου επί της Κ.Μ. 340 οικοδομών Έμπωνας.046ada2022.pdf
2425/02/2022Έγκριση 3ης Επικαιροποίησης 4ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020».024ada2022.pdf
2925/02/2022Συγκρότηση επιτροπής για τη χορήγηση κάρτας ελευθέρας στάθμευσης σε μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης Ρόδου διάρκειας δύο (02) ετών, έναντι του προβλεπόμενου αντιτίμου.029ada2022.pdf
3425/02/2022Έγκριση της υπ΄αριθ. 05/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης (διάρκειας 30 ημερών) για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εντός του Ο.Τ. 112 Σχεδίου Πόλεως Ιαλυσού.»034ada2022.pdf
3925/02/2022Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στον Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2022039ada2022.pdf
4425/02/2022Έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης εκπρόθεσμων αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερόμενων γονέων και κηδεμόνων στη διαδικασία επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων, στις δομές Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρόδου, με τροφεία (καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς) και ΕΣΠΑ, για το παιδαγωγικό έτος 2021-2022.044ada2022.pdf
1725/01/2022Έγκριση εκμίσθωσης με απευθείας ανάθεση δημοτικού ακινήτου-Καφενείο Αρνίθας κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών17ada2022.pdf
2225/01/2022Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2020, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 1015/2021.22ada2022.pdf
525/01/2022Αποδοχή ειδικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Climate-Neutral and Smart Cities Mission5ada2022.pdf
1125/01/2022Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς11ada2022.pdf
1525/01/2022Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Διαμόρφωσης Τουριστικής Εμπειρίας και Προβολής του Δήμου Ρόδου για το έτος 2022.15ada2022.pdf
2025/01/2022Παραχώρηση κλειστού αθλητικού χώρου ιδιοκτησίας της εκκλησίας στον Δήμο Ρόδου20ada2022.pdf
925/01/2022Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση καθώς και παραλαβής παράδοσης ακινήτων για το έτος 20229ada2022.pdf
1325/01/2022Συνδρομή για το έτος 2022 για τη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (OWHC).13ada2022.pdf
1825/01/2022Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τμήματος της κτηματολογικής μερίδας 366 Γαιών Ρόδου, από το Υπουργείο Υγείας στο Δήμο Ρόδου, εντός του οποίου βρίσκεται το 2ο ΕΠΑΛ και 4ο Λύκειο Ρόδου18ada2022.pdf
625/01/2022Διευθέτηση εργασιακού καθεστώτος εργαζομένων ορισμένου χρόνου στους Παιδικούς σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ρόδου6ada2022.pdf
1625/01/2022Απευθείας εκμίσθωση ακινήτου Δήμου Ρόδου στην οδό Καθοπούλη 6016ada2022.pdf
2125/01/2022Ορισμός αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε.21ada2022.pdf
425/01/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων4ada2022.pdf
1025/01/2022Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την σύσταση τριμελούς επιτροπής για την εκκαθάριση μέρους του αρχείου του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας9ada20221.pdf
1425/01/2022Αίτημα για έγκριση συμμετοχής της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε εκθέσεις τουρισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού για το έτος 2022.14ada2022.pdf
1925/01/2022Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά χρήση τμήματος της κτηματολογικής μερίδας V-3186 Οικοδομών Ρόδου, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός του οποίου βρίσκεται ο παιδικός σταθμός Αγίου Νικολάου19ada2022.pdf
825/01/2022Αίτημα παραχώρησης κατά χρήση των κτιρίων του Νεστορίδειου Μέλαθρου και της νέας πτέρυγας του Νεστορίδειου Μελάθρου8ada2022.pdf
1225/01/2022Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 202212ada2022.pdf
309/01/2022Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής003ada2022-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
109/01/2022Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.001ada2022-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
209/01/2022Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής002ada2022-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο