Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
208/01/2021Έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2021, αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 990/2020».APOFASI-2.pdf
108/01/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης Ιανουαρίου 2021APOFASI-1.pdf
Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης Ιανουαρίου 202108/01/20211APOFASI-11.pdf
30319/11/2020Αναπροσαρμογή συντελεστών ανταποδοτικών τελών Δήμου Ρόδου έτους 2021, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 844/2020.APOFASI-303.pdf
30819/11/2020Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τμημάτων των Κ.Μ. από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός των οποίων βρίσκονται η φιλαρμονική Καλυθιών και η παιδική χαρά ΚαλυθιώνAPOFASI-308.pdf
31319/11/2020Έγκριση της υπ’ αρ. 96/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της αρ. 77/2020 απόφασης Κοινότητας Ρόδου με θέμα « 1. Δημιουργία διαβάσεων πεζών, 2. Καθορισμός θέσης γενικής χρήσης στη Δ.Ε. Ρόδου»( υπ’ αριθ, μελέτης Α.Ρ.Μ.: 14/2020).APOFASI-313.pdf
31819/11/20201η Επικαιροποίηση 4ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020».APOFASI-318.pdf
30619/11/2020Παροχή εξουσιοδότησης δικηγόρου Αθηνών προς παράσταση κατά τη δικάσιμο της 4.11.2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αρ. απόφασης 833/2020 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-306.pdf
31119/11/2020Έγκριση της υπ’ αρ. 90/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της αρ. 35/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα Τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών»APOFASI-311.pdf
31619/11/2020Έγκριση 3ης επικαιροποίηση της 2ης τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-316.pdf
30419/11/2020Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αρ. απόφασης 768/2020 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-304.pdf
30919/11/2020Έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος της Κ.Μ. 730 Γαιών Μονολίθου, για διαμόρφωση και κατασκευή γηπέδου 5Χ5.APOFASI-309.pdf
31419/11/2020Έγκριση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5000568APOFASI-314.pdf
31919/11/2020Αποστολή αναλυτικής κίνησης Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Ρόδου.APOFASI-319.pdf
30219/11/2020Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, έτους 2021 ( Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αρ.1/2020)APOFASI-302.pdf
30719/11/2020Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τμημάτων των Κ.Μ. από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός των οποίων βρίσκονται το 1ο Νηπιαγωγείο Καλυθιών, το Γυμνάσιο Καλυθιών και ο παιδικός σταθμός Καλυθιών.APOFASI-307.pdf
31219/11/2020Έγκριση της υπ’ αρ. 95/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μη έγκρισης της υπ’ αριθ. 73/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου»APOFASI-312.pdf
30519/11/2020Εισηγητική έκθεση Γ’ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αρ. απόφασης 769/2020 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-305.pdf
31019/11/2020Έγκριση της υπ’ αρ. 89/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2020 απόφασης της Κοινότητας Σαλάκου με θέμα « Πρόταση τροποποίησης άρθρου 28 του Κανονισμού κοινόχρηστων χώρων που αφορά την πλατεία Σαλάκου»APOFASI-310.pdf
31519/11/2020Έγκριση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577.APOFASI-315.pdf
31717/11/2020Έγκριση 1ης Επικαιροποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης ΡΟΜΑ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-317.pdf
28330/10/2020Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-283.pdf
28830/10/2020Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από τον Κτηνίατρο κ.Παναγιώτη Μαργιέ, αρ.πρωτ.5/46709/2020APOFASI-288.pdf
29330/10/2020Έγκριση δαπανών τμήματος Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, αρ. πρωτ. 2/53835/2020.APOFASI-293.pdf
29830/10/2020Έγκριση της υπ’αριθ. 97/23.10.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.160 Ρόδου η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 154,156 ΚΑΙ 156Α Γαιών Ρόδου επί της οδού Νικηφόρου Λύτρα, για χρήση «αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου» ιδιοκτησίας ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.ΕAPOFASI-298.pdf
28630/10/2020Λύση μισθωτικής σχέσης και έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση της Κ.Μ. 4354 Γαιών Μονολίθου, για διαμόρφωση και κατασκευή χώρου εναπόθεσης λυμάτων του αποχετευτικού δικτύου του χωριού Μονόλιθος, καθώς και εγκατάσταση του Βιολογικού Σταθμού.APOFASI-286.pdf
29130/10/2020Συμπλήρωση της υπ’αριθ. 806/25-10-2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον «ορισμό των δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017».APOFASI-291.pdf
29630/10/2020Έγκριση της υπ’αριθ. 93/23.10.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ 64 γαιών Αγ. Βαρβάρας ιδιοκτησίας “Τζόγιας Φίλιππος-Τζόγιας Ευθύμιος Ε.Π.Ε” για χρήση εγκατάστασης «κατασκευής προϊόντων από σίδερο για οικοδομές, χονδρικό εμπόριο ξυλείας, μετάλλων και οικοδομικών υλικώνAPOFASI-296.pdf
28430/10/2020Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020.APOFASI-284.pdf
28930/10/2020Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από τον Κτηνίατρο κ.Μαρίνη Σταθόπουλο, αρ.πρωτ.5/45953/2020APOFASI-289.pdf
29430/10/2020Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, για το έτος 2020/2021.APOFASI-294.pdf
29930/10/2020Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β.Καμπουράκη και του Δημοτικού Συμβουλίου στην δοκιμαζόμενη Σάμο.APOFASI-299.pdf
28730/10/2020Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 1154/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην « Αποδοχή ή μη Αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ρόδου», αρ. καταχώρησης εισήγησης 17/2020 στην εφαρμογή εισηγήσεων Δήμου Ρόδου.APOFASI-287.pdf
29230/10/2020Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης.APOFASI-292.pdf
29730/10/2020Έγκριση της υπ’αριθ. 94/23.10.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 2772 γαιών Κρητηνίας η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 2768, 2770, 2771 Γαιών Κρητηνίας της εταιρείας «ΑΜΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» για χρήση «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 296 ΚΛΙΝΩΝ» επί κτηματολογικής οδού έμπροσθεν της μερίδας.APOFASI-297.pdf
28530/10/2020Ορισμός πληρεξούσιας δικηγόρου της κας Κεφαλίδου Φωτεινής του Ιορδάνη, Δικηγόρου Αθηνών ( ΑΜΔΣΑ16635) και κατοίκου Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 52 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( διαδικασία εργατικών-περιουσιακών διαφορών) κατά την εκδίκαση της από 05-12-2019 Γ.ΑΚ. 7310 και Ε.Α.Κ. 196/2020 κατά του Δημοσίου και του Δήμου Ρόδου αγωγής της Ρότσου Αγγελικής-Πηνελόπης του Κωνσταντίνου.APOFASI-285.pdf
29030/10/2020Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από τον Κτηνίατρο κα Αντωνία-Μιχαλίτσα Χατζηδιάκου, αρ.πρωτ.5/47647/2020APOFASI-290.pdf
29530/10/2020Έγκριση της υπ’αριθ. 92/23.10.2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων, της Κ.Μ.197BA γαιών Μαριτσών για χρήση εγκατάστασης εργαστηρίου χαμηλής όχλησης (επεξεργασίας ροδιού) ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυAPOFASI-295.pdf
30030/10/2020Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β.Καμπουράκη και του Δημοτικού Συμβουλίου στους δοκιμαζόμενους γείτονες της περιοχής των Μούγλων Τουρκίας.APOFASI-300.pdf
27123/09/2020Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου για τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.APOFASI-271.pdf
27623/09/2020Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου και Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου (ΡΟΔΑ)APOFASI-276.pdf
24623/09/2020Έγκριση της υπ’αρ. 530/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση νέου Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Ρόδου με τα παραρτήματα του» και έγκριση της υπ’αριθ.74/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων»APOFASI-246.pdf
28123/09/2020Έγκριση πρακτικού καταστροφής μηχανογραφικού υλικού άνευ αξίας.APOFASI-281.pdf
25123/09/2020Τροποποίηση της υπ’αριθ.041/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση του Γραμματέα και Αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, αρ. πρωτ. 2/39674/2020.APOFASI-251.pdf
25623/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση αποδοχής τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Πανορμίτη Γόμπου αντί καταβολής εισφοράς σε χρήμα της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης « Αγίων Αποστόλων».APOFASI-256.pdf
26123/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 82/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/ στάθμευσης κατ’ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. ( Έγγραφπ ΑΠ 16/39602/19-08-2020 Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).APOFASI-261.pdf
26723/09/2020Ωράριο λειτουργίας απομακρυσμένων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Ασκληπείου και Έμπωνας, αρ. πρωτ. 2/37718/2020, αρ. πρωτ. 2/37718/2020.APOFASI-267.pdf
27423/09/2020Πληρωμή των κοινωνικών φροντιστηρίων ( συνοδευτικά μέτρα του ΤΕΒΑ 2018-2019) από ίδιους πόρους λόγω καθυστέρησης στην εξέλιξη της πράξης, αρ. πρωτ. 14/31812/2020.APOFASI-274.pdf
24423/09/2020Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020.APOFASI-244.pdf
24923/09/2020Επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με απευθείας μίσθωση ακινήτου για κάλυψη εκπαιδευτικών σκοπών, βάσει του άρθρου 24, του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/A’/11-03-2020), εντός της Παλιάς Πόλης για τη λειτουργία του 10ου Δημοτικού Σχολείου & 4ου Νηπιαγωγείου Ρόδου (Εισήγηση με αρ. πρωτ. 2/41334/26-08-2020)APOFASI-249.pdf
25423/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 75/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ΄αρ. 43/2020 απόφασης της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού Βενετοκλέων στην περιοχή εργατικών κατοικιών «Κολονιάλε» (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου).»APOFASI-254.pdf
25923/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 80/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ χρονικής διάρκειας δύο ετών. ( Έγγραφο ΑΠ 16/33977/17- 07-2020 , 16/39666/20-08-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).APOFASI-259.pdf
26523/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 86/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων ( Έγγραφο ΑΠ 18/39360/18-08-2020 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου).APOFASI-265.pdf
27223/09/2020Απόφαση επί ενεργειών εκ μέρους του Δήμου Ρόδου, για την απόκτηση κυριότητας επί των ιδιωτικών ακινήτων, επί των οποίων ευρίσκεται μέρος των παιδικών κατασκηνώσεων του Προφήτη Ηλία, αρ. πρωτ. 14/41314/2020.APOFASI-272.pdf
27923/09/2020Έγκριση της αρ. 370/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «μείωσης τροφείων της μηνιαίας συνδρομής που καταβάλλονται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς».APOFASI-279.pdf
24723/09/2020Παραχώρηση ΤΔ 53 Αγ. Ελεούσας εντός της Κ.Μ. 625Γ Γαιών Διμυλιάς, αρ. πρωτ. 2/35939/2020.APOFASI-247.pdf
27723/09/2020Δημιουργία Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 14/43392/2020APOFASI-277.pdf
25223/09/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020, αρ.πρωτ. 16/39347/2020 και 16/39377/2020.APOFASI-252.pdf
25723/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 78/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ΄αρ. 31/2020 απόφασης της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα «Τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών»APOFASI-257.pdf
26223/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 83/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση μελέτης Α.Ρ.Μ. 12/2020 του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με τίτλο « Α. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων & Β. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Δ.Ε. Ιαλυσού»APOFASI-262.pdf
26823/09/2020Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης χορήγησης αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές των εμποροπανηγύρεων, αρ. πρωτ. 5/38591/2020.APOFASI-268.pdf
27423/09/2020Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου και Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου (ΡΟΔΑ).APOFASI-2741.pdf
24523/09/2020Έγριση της αρ. 531/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκπτωση τελών κοινοχρήστων χώρων Μεσαιωνικής Πόλης, Λίνδου, Νέας Αγοράς και πλατείας Νεωρίου Δήμου Ρόδου, όλως εξαιρετικώς»APOFASI-245.pdf
28223/09/2020Προσωρινή παραχώρηση και διάθεση της χρήσης κατάλληλων χώρων ( αίθουσες διδασκαλίας) υφιστάμενων Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευση σε Νηπιαγωγεία του Δήμου Ρόδου, για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2020- 2021.APOFASI-282.pdf
25023/09/2020Προσδιορισμός χρονικής διάρκειας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο Σύλλογο « ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ-ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΡΟΔΟΥ», ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου στον όροφο της Νέας Αγοράς με αριθμό 33, αρ. πρωτ. 2/23540/2020.APOFASI-250.pdf
25523/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 76/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση της υπ’ αριθ. 44/2020 απόφασης της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: « Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού Ατταβύρου ( Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου ρόδου)»APOFASI-255.pdf
26023/09/2020Έγκριση την υπ’ αριθ. 81/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση της υπ’ αρ. 66/2020 απόφασης της Κοινότητας Ρόδου με θέμα « Έγκριση της υπ’ αριθμού μελέτης Α.Ρ.Μ.: 11/2020 που αφορά την « ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩ ΣΤΗ ΔΕ ΡΟΔΟΥ»APOFASI-260.pdf
26623/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 87/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση Νέου Σχεδίου Κοινοχρήστων Χώρων Μεσαιωνικής Πόλης Δήμου Ρόδου»APOFASI-266.pdf
27323/09/2020Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση της δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου ( Ι.Σ.Ν.) , αρ. πρωτ. 14/44762/2020APOFASI-273.pdf
24323/09/2020Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-243.pdf
28023/09/2020Διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων, ενεργειών και διεθνών συνεργασιών ανάδειξης και προβολής αρχαιοτήτων Ακρόπολης Λίνδου, Οικισμού Βρουλιάς Πρασονησίου και εξοχής Λάρδου, αρ.πρωτ.3/46666/2020.APOFASI-280.pdf
24823/09/2020Υποβολή αιτήματος παραχώρησης δια χρησιδανείου τμήματος της Κ.Μ. 422 Γαιών Καλάθου, που καταλαμβάνει το γήπεδο ποδοσφαίρου Καλάθου, αρ. πρωτ. 2/41264/2020.APOFASI-248.pdf
26923/09/2020Έγκριση της αρ.347/2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ που αφορά στο αίτημα οικονομικής ενίσχυσης κάλυψης λειτουργικών αναγκών ΔΕΥΑΡAPOFASI-269.pdf
25323/09/2020Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΡΟΔΟΥ», αρ.πρωτ. 16/41245/2020APOFASI-253.pdf
25823/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 79/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ χρονικής διάρκειας δύο ετών. ( Έγγραφο ΑΠ 16/14073/17- 3-2020 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών) και ανάκληση της υπ’ αριθ. 40/2020 απόφαση της ΕΠΖ.APOFASI-258.pdf
26323/09/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 84/24-08-2020 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση μελέτης «Εισόδου-εξόδου» οχημάτων, της Κ.Μ. 475Δ γαιών Παστίδας στην περιοχή « Πασαούτια» της Δ.Ε. Πεταλούδων Δήμου Ρόδου, στην υφιστάμενη κοινόχρηστη χωμάτινη οδό, για την εταιρεία με την επωνυμία « Αφοί Κόκκινου Ο.Ε.» για χρήση εργαστηρίου στρωματοποϊας.APOFASI-263.pdf
23031/07/2020Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ.πρωτ. 14/29705/2020.APOFASI-230.pdf
18731/07/2020Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Επιχειρησιακό Κέντρο Ψηφιακών Τεχνολογιών» μεταξύ του Δήμου Ρόδου, του Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας e-Trikala A.E, αρ.πρωτ. 2/35779/2020.APOFASI-187.pdf
19331/07/2020Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2020 ( Απόφαση Ο.Ε. 340/2020 και συμπληρωματική Απόφαση Ο.Ε. 452/2020).APOFASI-193.pdf
20031/07/2020Υποβολή αιτήματος δωρεάν παραχωρήσης κατά κυριότητα, τμήματος Κ.Μ. από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός του οποίου βρίσκεται το Δημοτικό σχολείο Αρχίπολης, αρ. πρωτ. 2/33930/2020.APOFASI-200.pdf
20531/07/2020Έγκριση «ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΔΟΥΡΑ», αρ. πρωτ. 16/35322/2020.APOFASI-205.pdf
21231/07/2020Έγκριση της αρ. 54/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.125 Γαιών Κοσκινού, επί χαρακτηρισμένης ως κτηματολογικής οδού ιδιοκτησίας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ ΑΕ», για χρήση τουριστικών καταλυμάτωνAPOFASI-212.pdf
21831/07/2020Έγκριση της αρ. 62/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση παραχώρησης αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) (Έγγραφο ΑΠ 16/7382/14-2- 2020 Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών)»APOFASI-218.pdf
22331/07/2020Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς, αρ. πρωτ. 2/31011/2020.APOFASI-223.pdf
22831/07/2020Τροποποίηση των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 844/2016, 845/2016 και 846/2016 που αφορούν: Αποδοχή ένταξης της πράξης « Δομή παροχής συσσιτίου και κοινωνικού φαρμακείου Δήμου Ρόδου με κωδικό ΟΠΣ 5002000 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014- 2020» ως προς την αντικατάσταση των ομάδων έργου, αρ. πρωτ. 2/31398/2020.APOFASI-228.pdf
23331/07/2020Παραχώρηση χρήσης των αγροκτημάτων «Βάρης» και «Κάτω Καλαμώνα» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον Δήμο Ρόδου, αρ.πρωτ. 5/33086/2020.APOFASI-233.pdf
19031/07/2020Υπεκμίσθωση μέρους του δωρεάν παραχωρημένου κατά χρήση στον «ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΑΪ ΠΕΥΚΟΥΣ με Α.Φ.Μ. 997340816 ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Ρόδου της Δημοτικής Ενότητας Λίνδου (πρώην Κοινοτικό κατάστημα Λίνδου) σε ιδιώτη Ιατρό προκειμένου να καλύπτει 24 ωρη ιατρική περίθαλψη εντός του οικισμού», αρ.πρωτ. 2/35779/2020.APOFASI-190.pdf
19831/07/2020Υποβολή αιτήματος παραχώρησης με οικονομικό αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, των Κ.Μ. εντός των οποίων βρίσκονται τα σφαγεία Έμπωνας, αρ. πρωτ. 2/26961/2020.APOFASI-198.pdf
19631/07/2020Παραχώρηση χρήσης γραφείο 14 στον όροφο της Νέας Αγοράς στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) τμήματος Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/28536/2020.APOFASI-196.pdf
20331/07/2020Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Προμήθεια Χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 4 : Χρονική διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου, αρ. πρωτ. 16/31030/2020.APOFASI-203.pdf
20831/07/2020Έγκριση της αρ. 48/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Φανών με θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας «Σ. Σπαρόπουλος-Δ. Σπαροπούλου ΟΕ».APOFASI-208.pdf
21531/07/2020Έγκριση της υπ’αριθ. 58/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση υπ’ αριθ. 28/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα: « Δημιουργία διαβάσεων πεζών επί της οδού Ακτή Μιαούλη και χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης για μοτοποδήλατα στο κέντρο της πόλης ( Α.Ρ.Μ.: 05/2020).APOFASI-215.pdf
22131/07/2020Έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής στην περιοχή της Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Καλυθιών (ΦΕΚ 1262Δ/2003, ΦΕΚ 1299Δ/2005, ΦΕΚ 522ΑΑΠ/2008) που περιλαμβάνει τα Ο.Τ. 61, 67, 68, 83 και 66 και διαβίβαση του θέματος προς έγκριση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αρ. πρωτ. 1085/2020.APOFASI-221.pdf
22531/07/2020Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την λήψη απόφασης για τη αναγκαιότητα προσθήκης αιθουσών στο Γυμνάσιο Κρεμαστής, αρ. πρωτ. 2/31005/2020.APOFASI-225.pdf
23131/07/2020Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Ρόδου, αρ. πρωτ. 14/31813/2020.APOFASI-231.pdf
18831/07/2020΄Εγκριση χωροθέτησης γλυπτού αφιερωμένου στον πρώτο περίπλου της γης πριν από 500 χρόνια και στους Έλληνες ναυτικούς που συμμετείχαν στην αποστολή αρ. πρωτ. 2/36569/2020.APOFASI-188.pdf
20131/07/2020Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2020, αρ.πρωτ. 16/29068/2020 και 16/30959/2020APOFASI-201.pdf
20631/07/2020Έγκριση μεταφοράς έργων από τα προγράμματα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», αρ. πρωτ. 2/30570/2020APOFASI-206.pdf
21331/07/2020Έγκριση της αρ. 55/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην «Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου με τίτλο Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου, και ανάκληση της υπ’ αριθ. 42/2020 απόφαση της ΕΠΖ.»APOFASI-213.pdf
21931/07/2020Έγκριση της αρ. 63/06-07-2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην: Έγκριση της υπ’ αριθ. 21/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα: «Γνωμοδότηση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Αντωνίου Μιχαήλ - τροποποίηση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων».APOFASI-219.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο