Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
19819/05/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023198ada2023.pdf
19919/05/2023Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου198ada20231.pdf
19719/05/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2023.197ada2023.pdf
19407/05/2023Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου194ada2023.pdf
19507/05/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης Δια Ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 2023.195ada2023.pdf
19607/05/2023Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθεται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών 2023 στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.196ada2023.pdf
19301/05/2023Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΝΕΤΤΑAP-193-2023.pdf
14127/04/2023Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την φροντίδα αδέσποτων & ανεπιτήρητων ζώων στο νησί της Ρόδου από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΠΑΙΔΕΙΑ και τον ΠανΡοδιακό Σύλλογο Αμερικής "Απόλλων".141ada2023.pdf
17327/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 101.173ada2023.pdf
17827/04/2023Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Διαμόρφωσης Τουριστικής Εμπειρίας και Προβολής του Δήμου Ρόδου για το έτος 2023178ada2023.pdf
18327/04/2023Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ».183ada2023.pdf
15127/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΑΡ. 26, 89, 90.151ada2023.pdf
18827/04/2023Καθορισμός αμοιβής δικηγορικών γραφείων σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 124/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.188ada2023.pdf
15627/04/2023Σύσταση Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Ρόδου.156ada2023.pdf
16127/04/2023Έγκριση 1 ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 28/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.161ada2023.pdf
16627/04/2023Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την «Προμήθεια εργαλείων - μηχανημάτων για το κεντρικό συνεργείο και παράρτημα της Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων».166ada2023.pdf
13927/04/2023Επιχορήγηση Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ) για το έτος 2023.139ada2023.pdf
17127/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΑΡ. 41, 42.171ada2023.pdf
14427/04/2023«Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη υπηρεσιών καθαριότητας Δ.Ε. Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Αταβύρου».144ada2023.pdf
17627/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 20, 81.176ada2023.pdf
18127/04/2023Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου:«Βελτίωση Βατότητας Δρόμου προς Γεμαχί της Δ.Ε. Αρχαγγέλου».181ada2023.pdf
14827/04/2023Απόδοση από το Δήμο Ρόδου φορολογικών οφειλών προς ΑΑΔΕ της υπό εκκαθάριση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ήφαιστος» του Δήμου Ρόδου.148ada2023.pdf
18627/04/2023Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε με το 01ο Πίνακα κανονισμού τιμής μονάδων νέων εργασιών Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 01ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»186ada2023.pdf
15427/04/2023Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α’ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.154ada2023.pdf
19127/04/2023Καθορισμός θέσεων προς δημοπράτηση για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για χώρους που εμπίπτουν στις διατάξεις της Κ.Υ.Α 38609 ΕΞ 2023 και συγκρότηση επιτροπής δημοπρασίας191ada2023.pdf
15927/04/2023Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.159ada2023.pdf
14927/04/2023Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ρόδου με την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε. επί της Ανάληψης εκ μέρους του Δήμου Ρόδου της Διοικητικής Μέριμνας & Διενέργειας των ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ των ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΤΔΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΑΔ Α.Ε. εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ρόδου149ada2023.pdf
16427/04/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «MINI ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ».164ada2023.pdf
16927/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 16.169ada2023.pdf
14227/04/2023«Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη υπηρεσιών καθαριότητας Δ.Ε. Ρόδου».142ada2023.pdf
17427/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 51.174ada2023.pdf
14627/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 21, 83.146ada2023.pdf
17927/04/2023Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Σορωνής και στις Τ.Κ. ΦανώνΚαλαβάρδων της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου».179ada2023.pdf
18427/04/2023Έγκριση 02 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ - ΚΙΟΤΑΡΙ».184ada2023.pdf
15227/04/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2023.152ada2023.pdf
18927/04/2023Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων, για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου.189ada2023.pdf
15727/04/2023Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.157ada2023.pdf
16227/04/2023Έγκριση 02ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 34/2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.162ada2023.pdf
16727/04/2023ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ.167ada2023.pdf
14027/04/2023Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από την κτηνίατρο κα Χατζηδιάκου Αντωνία– Μιχαλίτσα.140ada2023.pdf
17227/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΑΡ. 41, 42.172ada2023.pdf
14527/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 44.145ada2023.pdf
17727/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 13, 76.177ada2023.pdf
18227/04/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης Εργασιών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ».182ada2023.pdf
15027/04/2023Ψήφισμα στήριξης των ιδιοκτητών και οδηγών Ταξί150ada2023.pdf
18727/04/2023Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για την «προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου» μόνο για το τμήμα 3 της Σύμβασης «απορριμματοφόρο όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών μικτού φορτίου 19 τόνων».187ada2023.pdf
15527/04/2023Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Αρ. Εισηγήσεων: 2964, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2983, 2990, 3010, 3042, 3043).155ada2023.pdf
19227/04/2023Απευθείας αγορά αντί απαλλοτρίωση της κ.μ. V-1456 Οικοδομών Ρόδου, ιδιοκτησίας Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.), λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση.192ada2023.pdf
16027/04/2023Πρόσληψη προσωπικού - Νέες προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023.160ada2023.pdf
16527/04/2023Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την «Προμήθεια ενός (1) νέου καλαθοφόρου».165ada2023.pdf
13827/04/2023Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.138ada2023.pdf
17027/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΑΡ. 43 ΚΑΙ 111.170ada2023.pdf
14327/04/2023Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη υπηρεσιών καθαριότητας Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου».143ada2023.pdf
17527/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 112, 113, 114.175ada2023.pdf
18027/04/2023Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: "Κατασκευή και Ανακατασκευή Πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Αφάντου".180ada2023.pdf
14727/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 40.147ada2023.pdf
18527/04/2023Έγκριση 01ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ» και παράταση προθεσμίας περαίωσης.185ada2023.pdf
15327/04/2023Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.153ada2023.pdf
19027/04/2023Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών Ρόδου «Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ» για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου έτους 2023.190ada2023.pdf
15827/04/2023Ίδρυση δομής ΚΑΠΗ στη Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών.158ada2023.pdf
16327/04/2023Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από τη Κ.Μ. 823Α Γαιών Κοσκινού, ιδιοκτησίας “SAVAIDIS TRAVEL AE” για χρήση «εγκατάστασης ιδιωτικού υπαίθριου χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων».163ada2023.pdf
16827/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΑΡ. 46.168ada2023.pdf
13705/04/2023Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, για έκτακτες λειτουργικές δαπάνες137ada2023.pdf
13605/04/2023Υποβολή αιτήματος για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού με την επωνυμία «Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού».136ada2023.pdf
13505/04/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2023.135ada2023.pdf
10728/03/2023Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».107ada2023.pdf
8128/03/2023Αναπροσαρμογή και καθορισμός του Τέλους Κοινοχρήστων Χώρων, σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 95/2023.81ada2023.pdf
11228/03/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Επισκευές σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Ρόδου».112ada2023.pdf
8628/03/2023Έγκριση δικαιώματος προαίρεσης Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη υπηρεσιών καθαριότητας Δ.Ε. Ιαλυσού, Πεταλουδών, Καμείρου, Ατταβύρου».86ada2023.pdf
11728/03/2023Έγκριση 2 ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών στο παραλιακό μέτωπο Αφάντου ,που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα την 26-01-2021».117ada2023.pdf
9128/03/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2023 και χαρακτηρισμός πόρων χρηματοδότησης έργων σε ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ ΠΟΕ και ΣΑΤΑ σχολικών κτηρίων.91ada2023.pdf
12228/03/2023Παραχώρηση λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Έμπωνας στην εταιρεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε.122ada2023.pdf
9528/03/2023Έγκριση αποχαρακτηρισμού κτηματολογικών οδών στις μερίδες (220 Α), (221 Α), (293 Α) και (294-τμήμα) Γαιών Ασγούρου95ada20231.pdf
12728/03/2023Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ».127ada2023.pdf
10028/03/2023Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού.100ada2023.pdf
13128/03/2023Παραχώρηση του Παραδοσιακού σπιτιού Παραδεισίου στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «MONTE PARADISO».131ada2023.pdf
10528/03/2023Έγκριση Χάρτας Διαφορετικότητας105ada2023.pdf
7928/03/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Εγκατάσταση Νέων Ιστών για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Ε. Αφάντου».79ada2023.pdf
11028/03/2023Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Άρση επικινδυνότητας δομικών στοιχείων και αποκατάσταση βλαβών στο Γυμνάσιο Ιαλυσού».110ada2023.pdf
8428/03/2023Επιχορήγηση του Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου για την διαχείριση του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.84ada2023.pdf
11528/03/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021".115ada2023.pdf
8928/03/2023Λήψη απόφασης για «Άμεση Ανάκληση (τροπολογία νομοθετικής ρύθμισης) της απόδοσης της διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παραλιών του νησιού της Ρόδου, στην ΕΤΑΔ, με την αφαίρεση της διαχείρισης, τους από τους ΟΤΑ».89ada2023.pdf
12028/03/2023Έγκριση 02 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019»120ada2023.pdf
9428/03/2023Έγκριση μελέτης «Κυκλοφοριακής Σύνδεσης τύπου Δ» οχημάτων από τις Κ.Μ. 945 & 946 Γαιών Γενναδίου, μέσω της Κ.Μ. 946 Γαιών Γενναδίου στην παλαιά χάραξη της επαρχιακής οδού Γενναδίου Λαχανιάς, για χρήση Βιοτεχνικού Κτηρίου (οινοποιείου) της εταιρείας με διακριτό τίτλο Ν. Τατάκης «ΑΕ GROUP ORGANIZATION»94ada2023.pdf
12528/03/2023Έγκριση 01 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ".125ada2023.pdf
9828/03/2023Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 3152 Γαιών Αφάντου, ιδιοκτησίας Αυγερινού Νικολάου επί κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-2008, για χρήση ανέγερσης κατοικίας.98ada2023.pdf
10328/03/2023Τροποποίηση της ομάδας και του υπευθύνου έργου, για την πράξη με τίτλο «Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» και ακρωνύμιο «LIFE-IP AdaptInGR» στο τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Integrated Project.103ada2023.pdf
13428/03/2023Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».134ada2023.pdf
9028/03/2023Λήψη απόφασης για την άσκηση νομικής διαδικασίας της παράτασης εκμετάλλευσης των παραλιών του νησιού της Ρόδου από τους υφιστάμενους μισθωτές90ada2023-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1.pdf
10828/03/2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκαταστάση γηπέδου μπάσκετ στην Πλατεία Αγίου Όρους της Δ.Ε. Ρόδου»108ada2023.pdf
8228/03/2023Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικού Γραφείου σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 96/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.82ada2023.pdf
11328/03/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή Οδού Ευκαλύπτων».113ada2023.pdf
8728/03/2023Έγκριση δικαιώματος προαίρεσης Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη υπηρεσιών καθαριότητας Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου».87ada2023.pdf
11828/03/2023Έγκριση 01 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Οδών και Πεζοδρομίων Φαληρακίου».118ada2023.pdf
9228/03/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2023 και χαρακτηρισμός πόρων χρηματοδότησης έργων σε ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ ΠΟΕ και ΣΑΤΑ σχολικών κτηρίων.92ada2023.pdf
12328/03/2023Αποζημίωση προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ΔΕΣ ΡΟΔΑ, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 14/2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου123ada2023.pdf
9628/03/2023Τροποποίηση Απόφασης Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ στη Δ.Ε. Ρόδου96ada2023.pdf
12828/03/2023Έγκριση 02 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αναπλαστικές παρεμβάσεις οικισμού Βατίου».128ada2023.pdf
10128/03/2023Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών έτους 2023 της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου.101ada2023.pdf
13228/03/2023Παραχώρηση της Βιβλιοθήκης Παραδεισίου στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «MONTE PARADISO».132ada2023.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο