Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
54430/11/20235η Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Προμήθεια Χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου» ως προς το άρθρο 4 « Χρονική διάρκεια της σύμβασης –Χρονοδιάγραμμα έργου»544ada2023.pdf
54130/11/2023Παράταση του Μισθωτηρίου Συμβολαίου για το υποέργο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου – Μίσθωμα».541ada2023.pdf
53930/11/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2023.539ada2023.pdf
54330/11/20232η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο : «Διευθέτηση τμήματος ρέματος ΜΠΡΑΣΙΑΝΟΣ (ΠΛΑΤΥΣ) στη Δ.Ε.Αφάντου», προϋπολογισμού: 2.400.640,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ως προς το άρθρο 4 : Χρονική διάρκεια της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα του έργου.543ada2023.pdf
54230/11/2023Παράταση του χρόνου φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για την παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης.542ada2023.pdf
54030/11/2023Ανανέωση συμβάσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».540ada2023.pdf
53829/11/2023Ανανέωση συμβάσεων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., πέντε (5) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 6001924 στο Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027.538ada2023.pdf
53629/11/2023Έγκριση 05ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 149/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.536ada2023-Ο.Ε.pdf
53429/11/2023Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.534ada2023.pdf
53229/11/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2023.532ada2023.pdf
53729/11/2023Κλείσιμο δρόμου για προγραμματισμό εορταστικών εκδηλώσεων.537ada2023.pdf
53529/11/2023Πρόσληψη προσωπικού 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος:«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023- 2024.535ada2023.pdf
53329/11/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023.533ada2023.pdf
52721/11/2023Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 233 που θα εξυπηρετεί και τις 229 και 231 Γαιών Κοσκινού, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας GLOBAL GENIC I.K.E., για χρήση ξενοδοχειακών καταλυμάτων.527ada2023.pdf
52321/11/2023Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.523ada2023.pdf
52521/11/2023Ορισμός Μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης του άρθρου 100 N.3852/2010 για την Προστασία και Ανάδειξη της Μεσαιωνικής πόλης.525ada2023.pdf
53021/11/2023Παράταση του Μισθωτηρίου Συμβολαίου για την Πράξη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου – Μίσθωμα».530ada2023.pdf
52221/11/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2023.522ada2023.pdf
52821/11/2023Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 2435Α που θα εξυπηρετεί και τις 4668 και 4667 Γαιών Αφάντου, στην παλιά χάραξη της Εθνικής οδού Ρόδου-Λίνδου, ιδιοκτησίας Λουκάκη Σταυρούλας Ευαγγελίας, για χρήση «Νέος ισόγειος χώρος επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης – συνεργείο συνήθων οχημάτων»528ada2023.pdf
52621/11/2023Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 3341 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό με το (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02- 06-23) ιδιοκτησίας ARPA MAXION HELLAS I.K.E., για χρήση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας.526ada2023.pdf
53121/11/2023Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το σχολικό έτος 2024- 2025.531ada2023.pdf
52421/11/2023Παραχώρηση αιθουσών στο κτηριακό συγκρότημα της σχολικής μονάδας του Π.ΕΠΑ.Λ Ρόδου.524ada2023.pdf
52921/11/2023Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π. έτους 2023.529ada2023.pdf
52112/11/2023Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου και πρώην Δημάρχου Ρόδου ΦΩΤΗ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΥ.521ada2023.pdf
51912/11/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 12ης Νοεμβρίου 2023.519ada2023.pdf
52012/11/2023Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.520ada2023.pdf
50103/11/2023Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π. Ρόδου Γ’ τριμήνου έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 82/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.501ada2023.pdf
50603/11/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ».506ada2023.pdf
51103/11/2023Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «Επισκευές σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Ρόδου».511ada2023.pdf
51603/11/2023Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ».516ada2023.pdf
48803/11/2023Εξόφληση οφειλών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» προς την ΑΑΔΕ488ada2023.pdf
49403/11/2023Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες.494ada2023.pdf
49903/11/2023Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.3341 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό με το (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/02-06-23)ιδιοκτησίας ARPA MAXION HELLAS I.K.E., για χρήση ανέγερσης ξενοδοχειακής μονάδας»499ada2023.pdf
50403/11/2023Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για την «προμήθεια και εγκατάσταση υπογειοποιημένων κάδων Δ.Ε. Ρόδου, Δ.Ε. Ιαλυσού, Δ.Ε. Αρχαγγέλου και Δ.Ε. Αφάντου.504ada2023.pdf
50903/11/2023Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ».509ada2023.pdf
51403/11/2023Έγκριση 04ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 146/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.514ada2023.pdf
49103/11/2023Πρόταση – αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου για τη διατήρηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 5056/2023.491ada2023.pdf
48603/11/2023Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.486ada2023.pdf
49203/11/2023Διατήρηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 5056/2023.492ada2023.pdf
49703/11/2023Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος) και Δήμου Ρόδου για την αντιμετώπιση των συνεπειών στο Δήμο Ρόδου από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2023.497ada2023.pdf
50203/11/2023Ορισμός Υπεύθυνου – Διαχειριστή των λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα έργα δημοσίων επενδύσεων, του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου.502ada2023.pdf
50703/11/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Παράτασης Εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».507ada2023.pdf
51203/11/2023Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ».512ada2023.pdf
51703/11/2023Ορισμός αντιπροσώπου Δήμου Ρόδου στις Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ»517ada2023.pdf
48403/11/2023Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.484ada2023.pdf
48903/11/2023Τροποποίηση της σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Μαγνητοφώνησης - Απομαγνητοφώνησης Βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των Πρακτικών Συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου.489ada2023.pdf
49503/11/2023Έγκριση 04ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 76/2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.495ada2023.pdf
50003/11/2023Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων στην οδό Ιερού Λόχου της Κοινότητας Ιαλυσού500ada2023.pdf
50503/11/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Παράταση Εκτέλεσης Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019».505ada2023.pdf
51003/11/2023Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».510ada2023.pdf
51503/11/2023Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη.(Αρ. Εισηγήσεων: 3497, 3481, 3740, 3451, 3524).515ada2023.pdf
48703/11/2023Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών Δήμου Ρόδου έτους 2024.487ada2023.pdf
49303/11/2023Έγκριση 06ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 33/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.493ada2023.pdf
49803/11/2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ"498ada2023.pdf
50303/11/2023Έγκριση 02ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.503ada2023.pdf
50803/11/2023Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ».508ada2023.pdf
51303/11/2023Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ 2021".513ada2023.pdf
49103/11/2023Πρόταση – αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου για τη διατήρηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ», σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 5056/2023.491ada20231.pdf
51803/11/2023Τροποποίηση Τιμολογιακής Πολιτικής ΔΕΥΑΡ.518ada2023.pdf
48503/11/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023.485ada2023.pdf
49003/11/2023Πρόταση – αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου για τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ", σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 5056/2023.490ada2023.pdf
49603/11/2023Έγκριση 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».496ada2023.pdf
48304/10/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2023.483ada2023.pdf
48204/10/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 04ης Οκτωβρίου 2023.482ada2023.pdf
48129/09/2023Εικοσαήμερη παράταση σύμβασης ναυαγοσωστικών υπηρεσιών σε συνέχεια παράτασης ναυαγοσωστικής περιόδου για το Δήμο Ρόδου από το Υπουργείο Ναυτιλίας.481ada2023.pdf
48029/09/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2023.480ada2023.pdf
46727/09/2023Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».467ada2023.pdf
47227/09/2023Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ".472ada2023.pdf
47827/09/2023Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ»478ada2023.pdf
46627/09/2023Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25-11-2019,ΣΤΟ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ»466ada2023.pdf
47027/09/2023Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (Δ.Ο.Π.), οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 70/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.470ada2023.pdf
47527/09/2023Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»475ada2023.pdf
46727/09/2023Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».467ada20231.pdf
47327/09/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ»473ada2023.pdf
47927/09/2023Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από την κτηνίατρο κα Julia Gruhn.479ada2023.pdf
46827/09/2023Έγκριση 02 ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Δ.Κ.ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2021».468ada2023.pdf
47127/09/2023Έγκριση 5 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 25/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.471ada2023.pdf
47727/09/2023Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ»477ada2023.pdf
46527/09/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2023.465ada2023.pdf
46927/09/2023Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».469ada2023.pdf
47427/09/2023Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».474ada2023.pdf
46115/09/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2023.461ada2023.pdf
46415/09/2023Σύσταση κοινής Επιτροπής παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.", για την «Παροχή Τεχνικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου Ρόδου».464ada2023.pdf
46215/09/2023Λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση της αθλητικής εγκατάστασης του Εθνικού σταδίου Ρόδου «ΔΙΑΓΟΡΑΣ»462ada2023.pdf
46315/09/2023Έγκριση πρακτικού της διαπαραταξιακής συνεδρίασης για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές της 08ης Οκτωβρίου 2023 και τυχόν επαναληπτικών της 15ης Οκτωβρίου 2023.463ada2023.pdf
44607/09/2023Έγκριση του 1ου Aνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ».446ada2023.pdf
45107/09/2023Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)».451ada2023.pdf
45607/09/2023Αντικατάσταση Προέδρου και μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρόδου.456ada2023.pdf
44407/09/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023444ada2023.pdf
44907/09/2023Έγκριση του 2ου Aνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ».449ada2023.pdf
45407/09/2023«Πρόσληψη προσωπικού 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023- 2024».454ada2023.pdf
45907/09/2023Έγκριση 04ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου.459ada2023.pdf
44707/09/2023Έγκριση του 1ου Aνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ».447ada2023.pdf
45207/09/2023Έγκριση 02ου ΑΠΕ του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΏΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ»452ada2023.pdf
45707/09/2023Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ‘‘ΔΙΑΓΟΡΑΣ’’».457ada2023.pdf
44507/09/2023Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Αρ. Εισηγήσεων: 3408,3409,3438).445ada2023.pdf
45007/09/2023Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς».450ada2023.pdf
45507/09/2023Παραχώρηση του ισογείου του Δημοτικού Μεγάρου της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.455ada2023_ΟΡΘΗ.pdf
46007/09/2023Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και Υπουργείου Δικαιοσύνης για ενίσχυση με μηχανικούς του Κτηματολογίου Ρόδου για μεταγραφή των σχεδίων Πόλεως460ada2023.pdf
44307/09/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 07ης Σεπτεμβρίου 2023.443ada2023.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο