Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
146317/12/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.185/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ιαλυσού (ΦΕΚ 655Δ’/04-09-1995) σε συμμόρφωση της Απόφασης 240/2009 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που έχει επιβληθεί με το Β.Διάταγμα της 22.2.1971 (ΦΕΚ Δ’34/6.2.1971), στα με κτηματολογικές μερίδες γαιών Τριαντών 505 και 505Α κείμενα εντός του σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Τριαντών Ρόδου, και ήδη Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού Δήμου Ρόδου, ακίνητα της προσφεύγουσας Παναγούλια Τσαμπίκας-Ευαγγελίας και η οποία (ρυμοτομική απαλλοτρίωση) διατηρήθηκε με το από 8.8.1995 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ Δ’655/4.9.1995), με εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με την επαναθεσμοθέτηση Κ.Χ. (Οδών και Πλατείας)»APOF-1463.pdf
142417/12/2018Έγκριση σύμβασης και δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Πνευματικού Κέντρου Θεολόγου, για τις ανάγκες λειτουργίας του «Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία Πεταλούδων» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρ.πρωτ.2/76979/2018.APOF-1424.pdf
143017/12/2018‘ Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου του Δήμου Ρόδου κ. Δέσποινας Αντωναράκη του Εμμανουήλ στις Βρυξέλλες του Βελγίου προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Salon De Vacances 2019, αρ. πρωτ. 2/75893/2018.APOF-1430.pdf
146017/12/2018Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου έτους 2019, αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 701/2018APOF-1460.pdf
137217/12/2018Ψήφιση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Ν.Π.Δ.Δ, αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 39/2018.APOF-1372.pdf
140217/12/2018Ανανέωση εγκεκριμένων χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης κατ’ εφαρμογή Κανονιστικής Απόφασης του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/76133/18.APOF-1402.pdf
141817/12/2018Έγκριση της υπ΄αριθ. 180/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 109/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Τροποποίηση μέρους της υπ΄ αριθμο 136/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου με ΑΔΑ: ΩΛΕΗΩ1Ρ-Σ5Η και ειδικότερα ως προς το αποφασιστικό της παραγράφου Α εδάφιο 3 (ΦΕΚ 1643Β/11-5-18)APOF-1418.pdf
141417/12/2018Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «Ολοκλήρωση Οψεων Εθνικού Θεάτρου»,αρ.πρωτ.2/69376/2018.APOF-1414.pdf
142817/12/2018Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν.Δωδ/σου, αρ.Απόφασης Δ.Σ 232/2018.APOF-1428.pdf
143817/12/2018Έγκριση ορισμού μελών Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο « Επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικης υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 για την πράξη «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων2015-2016» – Κ.Σ. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000222»,APOF-1438.pdf
137017/12/2018Ψήφιση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ), αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 73/2018APOF-1370.pdf
137517/12/2018Ψήφιση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων (ΑΜΚΕ).APOF-1375.pdf
140517/12/2018Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 22/11/201, 25/11/2013 ΚΑΙ 4/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ(ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)», αρ. πρωτ. 16/75680/18.APOF-1405.pdf
141217/12/2018Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση κτιρίων λιμεναρχείου Ρόδου και Α'ΛΤ Λίνδου και ανακατασκευή διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου» ,αρ.πρωτ.2/68790/2018.APOF-1412.pdf
142617/12/2018Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου , αρ. Απόφασης Δ.Σ. ΔΟΠΑΡ 287/2018.APOF-1426.pdf
143417/12/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Vakantiebeurs 2019», αρ. πρωτ. 2/76299/2018APOF-1434.pdf
146817/12/2018Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος « Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 14/77274/2018.APOF-1468.pdf
137317/12/2018Έγκριση ψήφισης προϋ/σμού οικ.έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν.Δωδ/σου, αρ.Απόφασης Δ.Σ 233/2018.APOF-1373.pdf
140317/12/2018Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/75662/18.APOF-1403.pdf
146217/12/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.186/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση μελέτης «Εισόδου– εξόδου» οχημάτων στις Κ.Μ. 151173, 15130/6 και 15130/5 γαιών Αγίας Βαρβάρας επί της Κ.Μ. 15130/6 γαιών Αγίας Βαρβάρας, ιδιοκτησίας Βασίλειου Π. Κουγιού, για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης «ΒΑΠ Π. Κουγιός ΑΒΕΕ» με χρήση ¨Βιοτεχνικό κτίριο εμφιάλωσης νερού¨. (Οικ. Άδειες 448/2003 και 42/2009).APOF-1462.pdf
142317/12/2018Συμπληρωματική εισήγηση σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το σχολικό έτος 2019- 2020,αρ.πρωτ.2/76978/2018.APOF-1423.pdf
142917/12/2018Έγκριση Στοχοθεσίας έτους 2019 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν.Δωδ/σου, αρ.Απόφασης Δ.Σ 233Α/2018.APOF-1429.pdf
144217/12/2018Έγκριση εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα.APOF-1442.pdf
137117/12/2018Ψήφιση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 286/2018.APOF-1371.pdf
137617/12/2018Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς του Δήμου Ρόδου στην Αστικής Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων (ΑΜΚΕ).APOF-1376.pdf
140617/12/2018Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου « Επισκευή – συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης – Μεταστέγαση Υπηρεσιών», αρ. πρωτ. 16/76192/18.APOF-1406.pdf
141317/12/2018Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Γεωτεχνική Μελέτη - Έρευνα για τη Ροδιακή Έπαυλη», αρ.πρωτ.2/76215/2018.APOF-1413.pdf
142717/12/2018Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2017 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΡΟΔΑ αρ.Απόφασης Δ.Σ 80/2018.APOF-1427.pdf
143517/12/2018Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Vakantiebeurs 2019», αρ. πρωτ. 2/76291/2018.APOF-1435.pdf
146917/12/2018Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος « Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», αρ. πρωτ. 14/77271/2018.APOF-1469.pdf
137417/12/2018Ψήφιση προϋπολογισμού οικ.έτους 2019 της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, αρ.Απόφασης Δ.Σ 81/2018.APOF-1374.pdf
140417/12/2018Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 7ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ», αρ. πρωτ. 16/75776/18.APOF-1404.pdf
115930/11/2018Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/63278/2018.APOF-1159.pdf
132127/11/2018Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή Κέντρου Υγείας και Πρόνοιας στο Φαληράκι» αρ.πρωτ. 16/68378/2018.APOF-1321.pdf
134827/11/2018Έγκριση αποκλειστικότητας και την απευθείας ανάθεση για τη «Συντήρηση εφαρμογών Λογισμικού Τεχνικών Έργων & Χρονοπαρουσίας Προσωπικού» στις εταιρείες EASYNET IKE, Ergotech & Unisystems λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων αρ.πρωτ. 2/71766/2018.APOF-1348.pdf
128727/11/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΔΑΥ» στην εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ «Η ΕΘΝΙΚΗ», αρ. πρωτ. 2/69296/2018.APOF-1287.pdf
132627/11/2018Παράταση σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο“MOTIVATE – Promoting citizens active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” που υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2-20 αρ.πρωτ. 2/68226/2018.APOF1326.pdf
135427/11/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης Διαχείριση και Λειτουργία ¨Χ.Υ.Τ.Α Ν. Ρόδου¨ για τρία έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα με δικαίωμα προαίρεσης για ένα χρόνο επιπλέον, αρ. πρωτ. 2/72663/2018.APOF-1354.pdf
129327/11/2018Έγκριση διαγραφής Παρεπιδημούντων 2016 Δ.Ε. Λινδίων του Ιωαννίδη Παύλου του Κωνσταντίνου, αρ. πρωτ. 2/70746/2018.APOF-1293.pdf
132927/11/2018Αποδοχή χρηματοδοτήσεων αρ.πρωτ. 2/68837/2018 και 2/69986/2018.APOF-1329.pdf
135927/11/2018Έγκριση τροποποίησης της αρ. 1231/2018 Aπόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Έγκριση για τη μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου» και συγκεκριμμένα την έγκριση της αρ. 653/2018 Απόφασης Ο.Ε περί «τροποποίησης της 574/2018 Απόφασης της Ο.Ε για Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού».APOF-1359.pdf
129827/11/2018Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας» προϋπ/σμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. αρ.πρωτ. 16/71124/2018.APOF-1298.pdf
130227/11/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής και πρόταση αποζημίωσης επί του τεκμαιρώμενου οφέλους του αναδόχου λόγω διάλυσης της σύμβασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ», ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Κ/ΞΙΑ Ηλιοχώρα Α.Ε.-Τοπιοκατασκευή Α.Ε. , ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : «ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αρ. πρωτ. 2/64657/2018.APOF-1302.pdf
133627/11/2018Τροποποίηση της Πράξης « Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 2/71751/2018.APOF-1336.pdf
136527/11/2018Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ και Δήμου Ρόδου, για Αποκατάσταση όψεων επί της οδού Αμερικής Γραφείων ΠΕΔ Δημαρχιακού Συγκροτήματος αρ.πρωτ. 2/73096/2018.APOF-1365.pdf
130827/11/2018Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ ( ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ)» αρ. πρωτ. 16/68307/2018.APOF-1308.pdf
134027/11/2018Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής «Επιδαπέδιου χριστουγεννιάτικου διάκοσμου για την πλατεία Δημαρχείου» για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 2/70079/2018.APOF1340.pdf
127027/11/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για Συντήρηση συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου. , αρ. πρωτ. 2/70795/2018.APOF-1270.pdf
131327/11/2018Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας « ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/71162/2018.APOF-1313.pdf
128427/11/2018Έγκριση- πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης «για υπηρεσία με τίτλο: «παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το σχεδιασμό, έναρξη και παραγωγική λειτουργία ενεργειακής κοινότητας στη Ρόδο» αρ.πρωτ. 2/68883/2018APOF-1284.pdf
127627/11/2018Έγκριση παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/66896/2018.APOF-1276.pdf
132027/11/2018Έγκριση Μελέτης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού Παλιάς Πόλης »αρ. πρωτ. 2/68797/2018.APOF-1320.pdf
134627/11/2018Διόρθωση της Απόφασης Δ.Σ. 1076/2018 ως προς τα στοιχεία της εταιρείας AMCO Α.Β.Ε.Ε.,για την απευθείας ανάθεση για την «Επέκταση Εξοπλισμού Συστήματος Έκδοσης & Διαχείρισης Εισιτηρίων στην Κοιλάδα Πεταλουδών» λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων αρ.πρωτ. 2/71765/2018.APOF-1346.pdf
128327/11/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για Ταχυμεταφορές φακέλων και μικροδεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου.αρ. πρωτ. 2/68887/2018.APOF-1283.pdf
132327/11/2018Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) του έργου: «Επείγουσες εργασίες στο κτίριο ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ» αρ.πρωτ. 2/71674/2018.APOF-1323.pdf
135127/11/2018Ιδιαίτερο Δηλωτικό Σήμα Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/71566/2018APOF-1351.pdf
129127/11/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής εταιρείας ΠΡΑΞΙΣ Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/68848/2018.APOF-1291.pdf
132727/11/2018Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 1039/2018 απόφασης του Δ.Σ. Ρόδου, περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την εκτέλεση του έργου: «Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα –οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή Σφαγεία, περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου», στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/71999/2018APOF-13272.pdf
135727/11/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης Κοιλάδας Πεταλουδών , αρ. πρωτ. 2/72937/2018.APOF-1357.pdf
129727/11/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για προμήθεια ανταλλακτικών του κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος του Δήμου Ρόδου., αρ. πρωτ. 2/71985/2018APOF-1297.pdf
130127/11/2018Έγκριση μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΟΡΩΝΗΣ – ΦΑΝΩΝ – ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ», προϋπ: 500.000,00€ αρ. πρωτ. 2/71720/2018.APOF-1301.pdf
133327/11/2018Έγκριση 1ης Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης υποέργου με Ιδία Μέσα του Υποέργου « Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας « Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5000568, αρ. πρωτ. 14/71739/2018.APOF-1333.pdf
136327/11/2018Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις επικείμενες μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο των Μουσικών Σχολείων και την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου 1824/1988 που διέπει τη λειτουργία τους.APOF-1363.pdf
130527/11/2018Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Τακτοποιητικού του έργου: « Κατασκευή Οστεφυλακίων Κοιμητηρίων Δ.Κ. και Δ.Κ. Παστίδας», αρ. πρωτ. 16/68099/2018.APOF-1305.pdf
133827/11/2018Μεταστέγαση Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας αρ.πρωτ. 14/71761/2018.APOF-1338.pdf
126727/11/2018Έγκριση-παραλαβή από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/71109/2018.APOF-1267.pdf
131127/11/2018Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας « Προμήθεια γραμματοθυρίδων για την εξυπηρέτηση περιοχών του Δήμου Ρόδου, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα κατ’ οίκον διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων», αρ. πρωτ. 16/70429/2018.APOF-1311.pdf
127327/11/2018Έγκριση- πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/70765/2018APOF-1273.pdf
126627/11/2018Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων αρ.πρωτ. 2/68326/2018, 2/69870/2018.APOF-1266.pdf
127427/11/2018Έγκριση παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/66906/2018.APOF-1274.pdf
131627/11/2018Αποδοχή χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου»,αρ. πρωτ. 2/70398/2018.APOF-1316.pdf
134427/11/2018Έγκριση συμμετοχής της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε εκθέσεις τουρισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού για το έτος 2019 αρ.πρωτ. 2/71277/2018.APOF-1344.pdf
128127/11/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή αναβατορίου Δ.Π.Σ.Κρεμαστής αρ. πρωτ. 2/68899/2018.APOF-1281.pdf
131827/11/2018Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου « Τμηματικές αποκαταστάσεις και κατασκευή νέων πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο πόλεως Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/71278/2018.APOF-1318.pdf
134927/11/2018Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς αρ.πρωτ. 2/71641/2018.APOF-1349.pdf
128927/11/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , αρ. πρωτ. 2/67404/2018.APOF-1289.pdf
132727/11/2018Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 1039/2018 απόφασης του Δ.Σ. Ρόδου, περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την εκτέλεση του έργου: «Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα –οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή Σφαγεία, περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου», στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/71999/2018APOF-1327.pdf
135527/11/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ∆Σ διενεργηθείσας δαπάνης για «αποκοµιδή-µεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση(µηχανική και χειρωνακτική),χορτοκοπή-κλαδοκοπή(µηχανική και χειρωνακτική)καθώς και αποκοµιδή και διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας του ∆ήµου Ρόδου έτους 2018 µε την « Κ/ΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»αρ. πρωτ. 2/72628/2018.APOF-1355.pdf
129427/11/2018Έγκριση διαγραφής Παρεπιδημούντων 2016 Δ.Ε. Καλλιθέας της εταιρείας Ξ.Τ.Ε. ΝΙΚ.Β.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ Α.Ε. αρ.πρωτ. 2/70743/2018APOF-1294.pdf
133127/11/2018Έγκριση 1ης τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου « Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης « Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577, αρ. πρωτ. 14/71666/2018.APOF-1331.pdf
136127/11/2018Έγκριση τροποποίησης της αρ. 1259/2018 Aπόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την ψήφιση προϋ/σμού 2019 και συγκεκριμένα έγκριση της αρ.654/2018 Απόφασης Ο.Ε που τροποποιεί την αρ. 604/2018 προηγούμενη Απόφαση της.APOF-1361.pdf
129927/11/2018Έγκριση μελέτης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε ΑΦΑΝΤΟΥ», αρ. πρωτ. 16/66458/2018.APOF-1299.pdf
130327/11/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή Λοθιάρικα». Ανάδοχος: Τεχνική Εταιρεία Χατζησταυρίδης Συμεών & ΣΙΑ Ε.Ε., αρ. πρωτ. 16/68953/2018.APOF-1303.pdf
133627/11/2018Τροποποίηση της Πράξης « Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ. πρωτ. 2/71751/2018.APOF-13361.pdf
136627/11/2018Σύμβαση αποδοχής 103 πινάκων ζωγραφικής του ζωγράφου Βάλια Σεμερτζίδη αρ.πρωτ. 2/73139/2018.APOF1366.pdf
130927/11/2018Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση Παλαιού Σχολείου στο Δ.Δ. Παραδεισίου», αρ. πρωτ. 16/67646/2018.APOF-1309.pdf
134127/11/2018Ορισμός μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 18/68269/2018.APOF-1341.pdf
126427/11/2018Έγκριση της υπ΄αριθ. 606/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συμπλήρωση κανονιστικής απόφασης αρ.859/2014 του κοινόχρηστου χώρου ως προς την καταβολή του τέλους της Δ.Ε. Καμείρου.APOF-1264.pdf
127127/11/2018Έγκριση οριστικής παραλαβής από το ΔΣ για τον καλλωπισμό κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/70812/2018APOF-1271.pdf
131427/11/2018Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ»,αρ. πρωτ. 2/71145/2018APOF-1314.pdf
130727/11/2018Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ», αρ. πρωτ. 16/71192/2018.APOF-1307.pdf
127727/11/2018Έγκριση παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/66894/2018.APOF-1277.pdf
132227/11/2018Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της σύμβασης: «Γεωτεχνική Μελέτη - Έρευνα για τη Ροδιακή Έπαυλη» ,»αρ. πρωτ. 2/69562/2018.APOF-1322.pdf
134727/11/2018Διόρθωση της Απόφασης Δ.Σ. 1075/2018 ως προς τα στοιχεία της εταιρείας AMCO Α.Β.Ε.Ε.,για την απευθείας ανάθεση για την «Επέκταση λογισμικού συστήματος έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλούδων (Back Office)» λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων αρ.πρωτ. 71763/2018.APOF-1347.pdf
128527/11/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ∆Σ διενεργηθείσας δαπάνης του «ΜΑΚΡΗ Γ. ΙΩΑΝΝΗ» για «Μηχανήµατα κλιµατισµού (ανεµιστήρες µε ορθοστάτη, κλιµατιστικά µηχ. τοίχου από 9-24 BTU», αρ. πρωτ. 2/68877/2018.APOF-1285.pdf
132427/11/2018Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών (Α΄φάση πεζοδρόμια) αρ.πρωτ. 2/71675/2018.APOF-1324.pdf
135327/11/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ∆Σ διενεργηθείσας δαπάνης για «αποκοµιδή-µεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση(µηχανική και χειρωνακτική) ,χορτοκοπή-κλαδοκοπή(µηχανική και χειρωνακτική)καθώς και αποκοµιδή και διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας του ∆ήµου Ρόδου» έτους 2018 µε την «Κ/ΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» αρ. πρωτ. 2/72622/2018.APOF-1353.pdf
129227/11/2018Έγκριση διαγραφής χρέωσης προστίμου ανέργεσης-διατήρησης του κ.ΚΑΤΤΑΒΕΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ αρ.πρωτ. 2/64739/2018.APOF-1292.pdf
132827/11/2018Ορισμός Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσίας με τίτλο: «Οργάνωση Συναντήσεων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 1.1.2)», «Καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο για την Πράξη ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.1)» & «Ημερίδα Αποτελεσμάτων της Πράξης ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ (ΠΕ 2.1.2)», υπό τον γενικότερο τίτλο: «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» και ακρωνύμιο «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα –Κύπρος 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/70864/2018.APOF1328.pdf
135827/11/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για παροχή τεχνικής υποστήριξης ηχητικού συστήματος που είναι εγκατεστημένο στην αίθουσα το Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/72941/2018.APOF-1358.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο