Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
16829/08/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επείγοντος θέματος.168ada2022.pdf
16529/08/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 89/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δένδρου στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού.165ada2022.pdf
16329/08/2022Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022.163ada2022.pdf
16929/08/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 80/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Ρ με θέμα «Παραχώρηση κατά χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δ.Α.Κ. Καλλιπάτειρα και του κυλικείου που βρίσκεται εντος Καλλιπάτειρα, στην Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.»169ΟΕada2022.pdf
16729/08/2022Αντικατάσταση μέλους ΔΣ Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΡΟΔΑ», ορισμός Προέδρου της επιχείρησης και αντικατάσταση μέλους ΔΣ ΔΕΥΑΡAPOFASI-167.pdf
16629/08/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 90/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δέντρων για κατασκευή κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης, νέου βρεφονηπιακού σταθμού Κοσκινού και υφιστάμενου Νηπιαγωγείου με την παρακείμενη επαρχιακή οδό.166ada2022.pdf
16429/08/2022Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικού Γραφείου σε συνέχεια της υπ΄αρ. 360/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.164ada2022.pdf
16229/08/2022Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της Τακτικής Συνεδρίασης της 29ης Αυγούστου 2022 με την δια περιφοράς διαδικασία με τη σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Σώματος.162ada2022.pdf
14528/07/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων145ada2022.pdf
15128/07/2022Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 505/2022151ada2022.pdf
15628/07/2022Αξιοποίηση τμήματος του κτιρίου Μοντέρνας Τέχνης (Νέα πτέρυγα του Νεστοριδείου Μελάθρου).156ada2022.pdf
14828/07/2022Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης σε μεγάλη ευεργέτιδα του Δήμου148ada2022.pdf
14928/07/2022Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 09.06.2022 με ΓΑΚ 57080/2022 και ΕΑΚ 6371/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων - συμβασιούχων Covid-19149ada2022.pdf
15428/07/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 70/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «εισόδου –εξόδου» οχημάτων από τις ΚΜ. 145 Γαιών Ρόδου και 581 Οικοδομών Ρόδου μέσω της Κ.Μ. 145 επί κτηματολογικής οδού για χρήση της επιχείρησης «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»».154ada2022.pdf
15928/07/2022Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.159ada2022.pdf
14628/07/2022Λήψη απόφασης σχετικά με το κλείσιμο της Λεωφόρου Ελευθερίας στα εγκαίνια της Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας Κρεμαστής και κατά την διάρκεια των θρησκευτικών εορτών του Δεκαπενταύγουστου και των Εννιαημέρων146ada2022.pdf
15228/07/2022Τροποποίηση διατάξεων Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου152ada2022.pdf
15728/07/2022Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου157ada2022.pdf
16128/07/2022Δωρεάν φοίτηση παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ρόδου - Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρόδου.161ada2022.pdf
15028/07/2022Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022.150ada2022.pdf
15528/07/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 71/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιαλυσού στο τμήμα διέλευσης της παρόδου 9ης Μαΐου διαμέσου της κ.μ. 694 γαιών Τριαντών.».155ada2022.pdf
16028/07/2022Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικού Γραφείου σε συνέχεια της υπ΄αρ. 360/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου160ada2022.pdf
14728/07/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 81/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Χορήγηση βεβαίωσης βατότητας δρόμου για κυκλοφορία τουριστικού τραίνου στην Δημοτική Ενότητα Αφάντου"147ada2022.pdf
15328/07/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 69/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «εισόδου –εξόδου» οχημάτων από τις ΚΜ. 147Α , 147Β, 147Γ και 161, Γαιών Ρόδου μέσω της Κ.Μ. 147Γ επί κτηματολογικής οδού για χρήση της επιχείρησης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΡΟΔΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.»»153ada2022.pdf
15828/07/2022Ανανέωση παραχώρησης χρήσης ακινήτου εντός του οικοπέδου του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, στο Δωδεκανησιακό Συλλόγο Αυτοάνοσων Νοσημάτων Αρθρίτιδας & Λύκου "ΘΑΛΕΙΑ"158ada2022.pdf
14414/07/2022Λήψη απόφασης σχετικά με το κλείσιμο δρόμων ενόψει των εμποροπανηγύρεων της Αγίας Μαρίνας και Αγίας Μαρκέλλας.144ada2022.pdf
14314/07/2022Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 14 ης Ιουλίου 2022.143ada2022.pdf
14207/07/2022Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του ΙΩΣΗΦ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωσήφ Δημητρίου.AP-142-2022.pdf
13628/06/2022Έγκριση 03ης Τροποποίησης της Πράξης «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», λόγω παράτασης λειτουργίας της για έναν επιπλέον χρόνο και αύξηση του προϋπολογισμού της. (Εισήγηση με α/α 2345/10-06-2022 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας).136ada2022.pdf
14128/06/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 61/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δένδρου στην Κοινότητα Παστίδας.141ada2022.pdf
12428/06/2022Παραχώρηση των χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων του Δήμου Ρόδου στη Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε124ada2022.pdf
12928/06/2022Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς129ada2022.pdf
13428/06/2022Παραχώρηση θέσεων δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων134ada2022.pdf
13928/06/2022Έγκριση της υπ’ αρ. 55/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Χωροθέτηση θέσεων γενικής χρήσεως επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Στοκχόλμης στη Δ.Ε. Ρόδου».139ada2022.pdf
12228/06/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων122ada2022.pdf
12728/06/2022Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026, του υποτομέα των Ο.Τ.Α.», Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 407/2022127ada2022.pdf
13228/06/2022Αγορά παραδοσιακού σπιτιού για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου Αρχαγγέλου132ada2022.pdf
13728/06/2022Έγκριση της υπ’ αρ. 52/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Μεσαιωνική πόλη».137ada2022.pdf
12528/06/2022Συνυπογραφή της Επιστολής του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρόδου με θέμα "Δωρεάν δημόσια υγεία – Άμεση στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου"125ada2022.pdf
13028/06/2022Παραχώρηση κτιρίου εντός της κτηματολογικής μερίδας 6012 Γαιών Γενναδίου (Αριθμός 06) από το ελληνικό δημόσιο στο Δήμο Ρόδου.130ada2022.pdf
13528/06/2022Έγκριση 05ης Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ρόδου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»135ada2022.pdf
14028/06/2022Έγκριση της υπ’ αρ. 58/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.392Α653 Γαιών Παραδεισίου, σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1969, για χρήση Οινοποιείου της εταιρείας «Αγροδιατροφική Οινοποιητική Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Καινοτομία Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».140ada2022.pdf
12328/06/2022Έγκριση 5 ης Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5000568.123ada2022.pdf
12828/06/2022Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023128ada2022.pdf
13328/06/2022Παράταση Μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Λίνδο133ada2022.pdf
13828/06/2022Έγκριση της υπ’ αρ. 53/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Ελέγχου Κυκλοφορίας στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου (Απόφαση 392/2011 του Δ.Σ) που αφορά καθορισμό χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων».138ada2022.pdf
12628/06/2022Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022.126ada2022.pdf
13128/06/2022Πρόταση - Εισήγηση της εκκλησιαστικής επιτροπής Ι.Ν. Παναγίας Καθολικής Κρεμαστής Ρόδου, για οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων μεταξύ Δήμου Ρόδου και εκκλησίας και αξιοποίηση τους131ada2022.pdf
10827/05/2022Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022.108ada2022.pdf
11327/05/2022Τροποποίηση της υπ' αριθμό 457/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου (859/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου), σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 364/2022, που αφορά τέλη κοινοχρήστων χώρων.113ada2022.pdf
11927/05/2022Έγκριση μελέτης «Εισόδου-εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1888621Γαιών Αρχαγγέλου, επί κοινόχρηστης οδού (ΦΕΚ 746/Β 20-12- 1967), για χρήση Ξενοδοχείου ιδιοκτησίας Εταιρείας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΑΣ Α.Ε.”119ada2022.pdf
11127/05/2022Καθορισμός αμοιβής δικηγορικών γραφείων σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 339/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.111ada2022.pdf
11627/05/2022Τροποποίηση της ομάδας και του υπευθύνου έργου, για την πράξη με τίτλο «Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» και ακρωνύμιο «LIFE-IP AdaptInGR» στο τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Integrated Project.116ada2022.pdf
10927/05/2022Έγκριση Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Δ΄τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2021.109ada2022.pdf
11427/05/2022Μίσθωση Παιδικού Σταθμού Φαληρακίου114ada2022.pdf
12027/05/2022Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 2707ΑΓαιών Γενναδίου, επί χαρακτηρισμένης ως δημοτικής-κοινοτικής οδού με(ΦΕΚ 463/Δ/1990), ιδιοκτησίας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» για χρήση εμπορικών καταστημάτων.120ada2022.pdf
10727/05/2022Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης δια περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 2022.107ada2022.pdf
11227/05/2022Καθορισμός αμοιβής δικηγορικών γραφείων σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 374/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.112ada2022.pdf
11727/05/2022Αντικατάσταση Τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Β’/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου".117ada2022.pdf
11027/05/2022Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικού Γραφείου σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 360/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.110ada2022.pdf
11527/05/2022Τροποποίηση της ομάδας και του υπευθύνου έργου, «Development of a Decision Support System for Improved Resilience & Sustainable Reconstruction of historic areas to cope with Climate Change & Extreme Events based on Novel Sensors and Modeling Tools – HYPERION», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2014-2020115ada2022.pdf
12127/05/2022Έγκριση της υπ΄αρ. μελέτης Α.Ρ.Μ.: 03/2022 του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών, με τίτλο «Εποχιακή πεζοδρόμηση τμήματος Ανώνυμης οδού, στη Τ.Κ. Γενναδίου, του Δήμου Ρόδου»121ada2022.pdf
10611/05/2022Ορισμός μελών για την συμμετοχή του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.106ada2022-ΟΕ.pdf
10511/05/2022Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2022.105ada2022.pdf
10328/04/2022Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ, επί της Εθνικής Οδού 95, Ρόδος»103ada2022.pdf
8028/04/2022Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για τη λειτουργία παραρτημάτων νηπιαγωγείων Δήμου Ρόδου, για το σχολικό έτος 2022-2023.080ada2022.pdf
8628/04/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 283/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου και Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ρόδου».086ada2022.pdf
9128/04/2022Αξιοποίηση ενός Δημοτικού Ακινήτου με αριθμό 06-07-08 (ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΑ) στους Αγίους Αποστόλους της Κοινότητας Ρόδου, επί της Κ.Μ. 366 γαιών Ρόδου.091ada2022.pdf
9628/04/2022Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Μητροπολιτικού Κολλεγίου και του Δήμου Ρόδου, με αντικείμενο την κλινική άσκηση φοιτητών του Μητροπολιτικού Κολλεγίου.096ada2022.pdf
10128/04/2022Αποδοχή προγράμματος εθελοντικής Δράσης για την φροντίδα αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων στο νησί από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΠΑΙΔΕΙΑ και τον ΠανΡοδιακό Σύλλογο Αμερικής "ΑΠΟΛΛΩΝ"101ada2022.pdf
7728/04/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων077ada2022.pdf
8428/04/2022Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 311/2022.084ada2022.pdf
8928/04/2022Παραχώρηση αγροτεμαχίων Βατίου089ada2022.pdf
9428/04/2022Επέκταση ωραρίου της εργαζόμενης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστριών Σχολικής Μονάδας κας Σεβαστής Καζή του Νικήτα.094ada2022.pdf
9928/04/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου-Εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1400-Ο Γαιών Ασκληπιείου επί Κοινοτικής οδού (ΦΕΚ 463/Δ/30-08-1990) για χρήση κατοικιών, ιδιοκτησίας Μαριάννας Χατζηλαζάρου, Γεωργίου Στεργάκη και Κυρανίας Στεργάκη».099ada2022.pdf
10428/04/2022Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας και των εγκαταστάσεων τους, από τον Δήμο Ρόδου, ή από αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, ή από την 3 δημοτική μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία του Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία».104ada2022.pdf
8128/04/2022Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.081ada2022.pdf
8728/04/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 284/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ρόδου, Βοήθεια στο Σπίτι και Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά».087ada2022.pdf
9228/04/2022Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.092ada2022.pdf
9728/04/2022Έγκριση της υπ΄αριθ. 26/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου - Εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 151130Β Γαιών Αγίας Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, για χρήση εμπορικής αποθήκης, ιδιοκτησίας Ελευθερίου Μαντάλη και Μαρίας Μαντάλη».097ada2022.pdf
10228/04/2022Έγκριση της μελέτης κατασκευής ξύλινης πλατφόρμας σε κοινόχρηστο χώρο στον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου.102ada2022.pdf
7928/04/2022Έγκριση παράτασης πληρωμής οφειλών από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας έτους 2022.079ada2022OE.pdf
8528/04/2022Έγκριση της υπ' αριθ. 243/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 568/2021 Απόφασης της Ο.Ε σε ότι φορά το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων κατά την διάρκεια των εμποροπανηγύρεων.085ada2022.pdf
9028/04/2022Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην οδό Αβέρωφ αρ. 01- Μανδράκι Ρόδου.090ada2022.pdf
9528/04/2022Επέκταση ωραρίου της εργαζόμενης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου κατηγορίας Υ.Ε. ειδικότητας καθαριστριών Σχολικής Μονάδας κας Μπαϊράμη Τσαμπίκας του Μιχαήλ.095ada2022.pdf
10028/04/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων ως προς την υποπαράγραφο Γ.4 με θέμα «Γρηγορίου Λαμπράκη» του άρθρου 53».100ada2022.pdf
8328/04/2022Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022.083ada2022.pdf
8828/04/2022Έγκριση της υπ΄ αρ. 285/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Συμβιβασμό Ρυμοτομικής Αποζημίωσης Δρακιού κλπ».088ada2022.pdf
9328/04/2022Επέκταση ωραρίου της εργαζομένης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστριών σχολικής μονάδας κας Κλωνάρη Ελένης του Κωνσταντίνου093ada2022.pdf
9828/04/2022Έγκριση μελέτης «Εισόδου - Εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 847 Γαιών Καλάθου, επί δημοτικής οδού για χρήση κατοικιών ιδιοκτησίας Γρηγορίου Κυζάλα & Σοφίας Ρωμαίου.098ada2022.pdf
6931/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 20/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Έγκριση μελέτης «Εισόδου - Εξόδου» οχημάτων της Κ.Μ.507Α Γαιών Μασσάρων επί Δημοτικής οδού (ΦΕΚ 427 ΑΑΠ 29-09- 2008), για χρήση κατοικίας, ιδιοκτησίας Ιωάννας Α. Κυριαζή"069ada2022.pdf
7431/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 202/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης για χρέωση της κάρτας ελευθέρας στάθμευσης, στους 04/08 μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης Ρόδου, διάρκειας δύο (2) ετών».074ada2022.pdf
5231/03/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.052ada2022.pdf
5731/03/2022Λύση Σύμβασης για την εκπόνηση της Μελέτης: "Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Καλυθιών (Κεφ. Γ).057ada2022.pdf
6231/03/2022Λήψη απόφασης για καταβολή σε χρήμα παροχής γάλακτος ετών 2019-2020.062ada2022.pdf
6731/03/2022Έγκριση της υπ΄ αριθ. 18/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα "Έγκριση μελέτης «Εισόδου - Εξόδου» οχημάτων, των Κ.Μ. 118Α, 119Α, & 120 Γαιών Λάρδου, μέσω της 119Α, επί κτηματολογικής Οδού για χρήση κατοικιών, ιδιοκτησίας κατά ½ εξ αδιαιρέτου των Κωνσταντίνου Π. Κωσταρίδη και Ανθίππης Π. Καμπουροπούλου".067ada2022.pdf
7231/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Επαναχωροθέτηση περιπτέρου στη συμβολή των οδών Θεμ. Σοφούλη και Σ. Παυλίδη στην Κοινότητα Ρόδου».072ada2022.pdf
5531/03/2022Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022055ada2022.pdf
6031/03/2022Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Ο.Π., Απόφαση Δ.Σ ΔΟΠ 13/2022060ada2022.pdf
6531/03/2022Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Μονοδρόμηση ανώνυμης οδού στην Τ.Κ. Καλάθου του Δήμου Ρόδου. (Α.Ρ.Μ. 10/2021)»065ada2022.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο