Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες

Κοινωνικές παροχές σε κατοίκους του Δήμου μας

Περιγραφή Οργανογράμματος Δ.Ο.Π.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Διεύρυνση των παρεχομένων μας υπηρεσιών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου
παρέχει , ψυχολογική και οικονομική στήριξη στις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.

Οι παροχές Κοινωνικής Υπηρεσίας σε Οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου
Ρόδου είναι οι ακόλουθες :
1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση (για θέματα υγείας ,διαβίωσης και έκτακτης ανάγκης)
2. Συσσίτιο (σε ηλικιωμένα και μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα)*
3.Απαλλαγές των τροφείων από τα προσχολικά κέντρα (σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες).
4. Δομή κοινωνικού φαρμακείου*

*ΠΑΡΟΧΕΣ-ΜΕΣΑ-ΑΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΟΥ-ΕΣΠΑ (2)

5.Απαλλαγές των συνεδριών από το Κέντρο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Επίσης υπάρχει διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα των ατόμων που προσέρχονται στην  κοινωνική υπηρεσία .

Τέλος παρέχεται εκπαίδευση (πρακτική άσκηση) σε σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας.
Τα βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης,
Συσσιτίου και τις απαλλαγές τροφείων είναι τα εξής :
1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Ε1 Φορολογική Δήλωση και Εκκαθαριστικό του ενδιαφερόμενου όπως και των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν μαζί του.
4. Ε9 Δήλωση της ακίνητης περιουσίας του ενδιαφερόμενου όπως και των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν μαζί του.
5. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
6. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

Τα λοιπά δικαιολογητικά καθορίζονται κατόπιν προσωπικής συνέντευξης με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέτουν οι πολίτες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δ.Ο.Π. που βρίσκεται στα κτήρια του Παλαιού Νοσοκομείου επί της Ερυθρού Σταυρού 6 , καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:00 .
Πληροφορίες δίδονται στα Τηλ : 22410-44603- 604.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. Παιδικός Σταθμός “Μαρίτσας Καβαρινού”

Στελεχωμένος από νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους και βοηθητικό προσωπικό, λειτουργεί σε ανακαινισμένο κτίριο στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40 και φιλοξενεί 32 παιδιά προσχολικής ηλικίας.

2. Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων για την οικογένεια και το παιδί

Στελεχωμένο με εκπαιδευτικό και Βοηθητικό προσωπικό, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 30 περίπου νήπια, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Αιτήσεις για εγγραφές γίνονται δεκτές κάθε χρόνο από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
2. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού
3. Βεβαίωση εργασίας των γονέων
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και εκκαθαριστικού
σημειώματος
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα αναφέρει ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 22410-20034 για τον Παιδικό Σταθμό “Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ” και στο τηλέφωνο 22410-68053 για το Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΟΠ

Από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς « Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων για το παιδαγωγικό έτος 2020-2021 λόγω κενών θέσεων , οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση- Υπεύθυνη δήλωση από την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020( ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου). Όλα τα σχετικά έντυπα μπορούν να εκτυπωθούν ακολουθώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση ( http://www.rhodes.gr – για τον κάτοικο –παιδικοί σταθμοί Δ.Ο.Π.). Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα νήπια που γεννήθηκαν από 1.1.2017 μέχρι και 31.3.2018.
Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , θα μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά στην διεύθυνση :Δ.Π.Σ. “M. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ” 28ης Οκτωβρίου 40, 85131 Ρόδος .
Σε περίπτωση που μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις , δικαίωμα υποβολής θα έχουν όσα νήπια θα έχουν συμπληρώσει τα 2.5 έτη, την ημέρα που θα υποβληθεί η εκπρόθεσμη αίτηση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ.: 2241068053 (Κοιν. Προσχολικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων )και 2241020034 (Δ.Π.Σ. «Μ. ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ» )
.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα τα έντυπα προς συμπλήρωση και παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους ανωτέρω δύο παιδικούς σταθμούς.

       ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας  Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2020-2021.

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 6.8.2020 στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου , οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων)για το παιδαγωγικό έτος 2020-2021, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 723/25-5-2020 (ΑΔΑ: 9Π30ΟΡΘ5-Ρ0Α) δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του .
Οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ: 40/2020 (ΑΔΑ: 60ΝΗΟΡΘ5-7ΣΙ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης , λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων . και εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 50 & 51/2020 αποφάσεις του Δ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις αντίστοιχες δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου από την 01-09-2020 έως και 04-09-2020.
Οι κενές θέσεις θα καλύπτονται μετά από τυχόν διαγραφή νηπίων ,λαμβάνοντας υπ΄όψιν τον πίνακα επιλαχόντων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 και 2241068053 .

Ο Πρόεδρος

Τριάντος Γεώργιος – Ευθύμιος
Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.

ΛΙΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΑΝΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημοτικά Ιατρεία

Λειτουργούν έξη δημοτικά ιατρεία σε συνοικίες της πόλης μας και συγκεκριμένα :
Στην Παλιά Πόλη , Άγιο Ιωάννη , Ανάληψη , Ροδίνι , Αγίους Αποστόλους και Κρητικά.

Στελεχωμένα με ένα Ιατρό και δύο νοσοκόμες παρέχουν υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προγράμματα προληπτικής ιατρικής στους κατοίκους
της πόλης μας .
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :
• Δημοτικό Ιατρείο Παλιάς Πόλη 2241022135
• Δημοτικό Ιατρείο Αγίου Ιωάννη 2241029666
• Δημοτικό Ιατρείο Ανάληψης 2241063290
• Δημοτικό Ιατρείο Ροδινιού 2241025561
• Δημοτικό Ιατρείο Αγίων Αποστόλων 2241061875
• Δημοτικό Ιατρείο Κρητικών 2241039720

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Λειτουργεί επί της Ι. Μεταξά 1 στο διοικητήριο του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου , στελεχωμένο και υποστηριζόμενο από επιστημονική ομάδα που αποτελείται από Κοινωνική Λειτουργό, Κλινικούς Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτή και Ειδική Παιδαγωγό .
Παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους & τις οικογένειές τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα .
Περιοχές ευθύνης του Κέντρου είναι κυρίως ο Δήμος Ρόδου αλλά και οι λοιποί Δήμοι της Δωδεκανήσου.
Τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά είναι ποικίλα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής :
• Ψυχικές Διαταραχές
• Προβλήματα στην εξέλιξη των νοητικών λειτουργιών
• Ειδικές διαταραχές ανάπτυξης (π.χ. δυσλεξία ,άλλες μαθησιακές δυσκολίες κ.α.)
• Διαταραχές λόγου ,ομιλίας, φωνής.
• Ψυχοκοινωνικά προβλήματα .
Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 22410-44620

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επωνυμία Υπηρεσίας: Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Ίδρυμα ΟΤΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6, Ρόδος, Τ.Κ. 85 131
Τηλέφωνα 22410-44600 έως 22410-44610
Fax 22410-44607

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
(e mail): doparh@otenet.gr

Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ο.Π.

Πρόεδρος : ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Αντιπρόεδρος :ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλη Δ.Σ. :

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΝΤΖΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΝΘΑ  Εκπρόσωπος Τοπικής κοινότητας  Ρόδου

Εκπρόσωπος Εργαζομένων :ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 

Διοικητικές Υπηρεσίες Δ.Ο.Π.

Πάττα Δέσποινα – Θέτις Προϊσταμένη Διεύθυνσης
( Κοινωνική Λειτουργός) τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

Κελεπέρα Τσαμπίκα Προϊσταμένη Τμήματος
Διοικητικού-Οικονομικού(Διοικητικός Υπάλληλος) τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

Κοτζαμπασάκη Ειρήνη Προϊσταμένη Τμήματος
Κοινωνικών Υπηρεσιών( Κοινωνική Λειτουργός) τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

Δούρλια Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος
Προσχολικής Αγωγής(Νηπιαγωγός) τηλ. 22410-20034

Νεοφύτου Βασίλης Προϊστάμενος Τμήματος
Υγειονομικών Υπηρεσιών(Ιατρός) τηλ. 22410-22135

Παυλίδη Σοφία Προϊσταμένη Τμήματος
Κέντρου Παροχής Συμβ/κών Υπηρεσιών τηλ.22410-44620
(Ψυχολόγος)

 

Ωράριο Λειτουργίας : 07.00 – 15.00 (Δευτέρα – & Παρασκευή)