Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες

Κοινωνικές παροχές σε κατοίκους του Δήμου μας

Περιγραφή Οργανογράμματος Δ.Ο.Π.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Διεύρυνση των παρεχομένων μας υπηρεσιών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου
παρέχει , ψυχολογική και οικονομική στήριξη στις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.

Οι παροχές Κοινωνικής Υπηρεσίας σε Οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου
Ρόδου είναι οι ακόλουθες :
1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση (για θέματα υγείας ,διαβίωσης και έκτακτης ανάγκης)
2. Συσσίτιο (σε ηλικιωμένα και μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα)*
3.Απαλλαγές των τροφείων από τα προσχολικά κέντρα (σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες).
4. Δομή κοινωνικού φαρμακείου*

*ΠΑΡΟΧΕΣ-ΜΕΣΑ-ΑΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΟΥ-ΕΣΠΑ (2)

5.Απαλλαγές των συνεδριών από το Κέντρο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Επίσης υπάρχει διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα των ατόμων που προσέρχονται στην  κοινωνική υπηρεσία .

Τέλος παρέχεται εκπαίδευση (πρακτική άσκηση) σε σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας.
Τα βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης,
Συσσιτίου και τις απαλλαγές τροφείων είναι τα εξής :
1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Ε1 Φορολογική Δήλωση και Εκκαθαριστικό του ενδιαφερόμενου όπως και των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν μαζί του.
4. Ε9 Δήλωση της ακίνητης περιουσίας του ενδιαφερόμενου όπως και των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν μαζί του.
5. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
6. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

Τα λοιπά δικαιολογητικά καθορίζονται κατόπιν προσωπικής συνέντευξης με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέτουν οι πολίτες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δ.Ο.Π. που βρίσκεται στα κτήρια του Παλαιού Νοσοκομείου επί της Ερυθρού Σταυρού 6 , καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:00 .
Πληροφορίες δίδονται στα Τηλ : 22410-44603- 604.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. Παιδικός Σταθμός “Μαρίτσας Καβαρινού”

Στελεχωμένος από νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους και βοηθητικό προσωπικό, λειτουργεί σε ανακαινισμένο κτίριο στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40 και φιλοξενεί 32 παιδιά προσχολικής ηλικίας.

2. Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων για την οικογένεια και το παιδί

Στελεχωμένο με εκπαιδευτικό και Βοηθητικό προσωπικό, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 30 περίπου νήπια, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Αιτήσεις για εγγραφές γίνονται δεκτές κάθε χρόνο από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
2. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού
3. Βεβαίωση εργασίας των γονέων
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και εκκαθαριστικού
σημειώματος
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα αναφέρει ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 22410-20034 για τον Παιδικό Σταθμό “Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ” και στο τηλέφωνο 22410-68053 για το Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα τα έντυπα προς συμπλήρωση και παράταση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους ανωτέρω δύο παιδικούς σταθμούς.

Οι αιτήσεις εγγραφής – επανεγγραφής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ταχυδρομικά από τις 26-05-2020 έως και 26-06-2020 στη διεύθυνση:
Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ
28ης Οκτωβρίου 40
Τ.Κ. 85131 Ρόδος

Έγγραφα Aιτήσεων – Yπεύθυνων Δηλώσεων είναι συνημμένα στην ανωτέρω πρόσκλησ εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 και 2241068053 .

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος – Ευθύμιος Τριάντος
Αντιδήμαρχος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
θα αναρτηθούν μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

  1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ PDF
  2. ΠΑΤΗΣΤΕ CONTROL + F ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
  3. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ
  4. ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημοτικά Ιατρεία

Λειτουργούν έξη δημοτικά ιατρεία σε συνοικίες της πόλης μας και συγκεκριμένα :
Στην Παλιά Πόλη , Άγιο Ιωάννη , Ανάληψη , Ροδίνι , Αγίους Αποστόλους και Κρητικά.

Στελεχωμένα με ένα Ιατρό και δύο νοσοκόμες παρέχουν υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προγράμματα προληπτικής ιατρικής στους κατοίκους
της πόλης μας .
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :
• Δημοτικό Ιατρείο Παλιάς Πόλη 2241022135
• Δημοτικό Ιατρείο Αγίου Ιωάννη 2241029666
• Δημοτικό Ιατρείο Ανάληψης 2241063290
• Δημοτικό Ιατρείο Ροδινιού 2241025561
• Δημοτικό Ιατρείο Αγίων Αποστόλων 2241061875
• Δημοτικό Ιατρείο Κρητικών 2241039720

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Λειτουργεί επί της Ι. Μεταξά 1 στο διοικητήριο του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου , στελεχωμένο και υποστηριζόμενο από επιστημονική ομάδα που αποτελείται από Κοινωνική Λειτουργό, Κλινικούς Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτή και Ειδική Παιδαγωγό .
Παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους & τις οικογένειές τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα .
Περιοχές ευθύνης του Κέντρου είναι κυρίως ο Δήμος Ρόδου αλλά και οι λοιποί Δήμοι της Δωδεκανήσου.
Τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά είναι ποικίλα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής :
• Ψυχικές Διαταραχές
• Προβλήματα στην εξέλιξη των νοητικών λειτουργιών
• Ειδικές διαταραχές ανάπτυξης (π.χ. δυσλεξία ,άλλες μαθησιακές δυσκολίες κ.α.)
• Διαταραχές λόγου ,ομιλίας, φωνής.
• Ψυχοκοινωνικά προβλήματα .
Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 22410-44620

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επωνυμία Υπηρεσίας: Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Ίδρυμα ΟΤΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6, Ρόδος, Τ.Κ. 85 131
Τηλέφωνα 22410-44600 έως 22410-44610
Fax 22410-44607

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
(e mail): doparh@otenet.gr

Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ο.Π.

Πρόεδρος : ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Αντιπρόεδρος :ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλη Δ.Σ. :

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΝΤΖΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΝΘΑ  Εκπρόσωπος Τοπικής κοινότητας  Ρόδου

Εκπρόσωπος Εργαζομένων :ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 

Διοικητικές Υπηρεσίες Δ.Ο.Π.

Πάττα Δέσποινα – Θέτις Προϊσταμένη Διεύθυνσης
( Κοινωνική Λειτουργός) τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

Κελεπέρα Τσαμπίκα Προϊσταμένη Τμήματος
Διοικητικού-Οικονομικού(Διοικητικός Υπάλληλος) τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

Κοτζαμπασάκη Ειρήνη Προϊσταμένη Τμήματος
Κοινωνικών Υπηρεσιών( Κοινωνική Λειτουργός) τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

Δούρλια Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος
Προσχολικής Αγωγής(Νηπιαγωγός) τηλ. 22410-20034

Νεοφύτου Βασίλης Προϊστάμενος Τμήματος
Υγειονομικών Υπηρεσιών(Ιατρός) τηλ. 22410-22135

Παυλίδη Σοφία Προϊσταμένη Τμήματος
Κέντρου Παροχής Συμβ/κών Υπηρεσιών τηλ.22410-44620
(Ψυχολόγος)

 

Ωράριο Λειτουργίας : 07.00 – 15.00 (Δευτέρα – & Παρασκευή)