Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αρμοδιότητες

Κοινωνικές παροχές σε κατοίκους του Δήμου μας

Περιγραφή Οργανογράμματος Δ.Ο.Π.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Δ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Διεύρυνση των παρεχομένων μας υπηρεσιών

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου
παρέχει , ψυχολογική και οικονομική στήριξη στις ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες.

Οι παροχές Κοινωνικής Υπηρεσίας σε Οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου
Ρόδου είναι οι ακόλουθες :
1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση (για θέματα υγείας ,διαβίωσης και έκτακτης ανάγκης)
2. Συσσίτιο (σε ηλικιωμένα και μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα)*
3.Απαλλαγές των τροφείων από τα προσχολικά κέντρα (σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες).
4. Δομή κοινωνικού φαρμακείου*

*ΠΑΡΟΧΕΣ-ΜΕΣΑ-ΑΠΟ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΟΥ-ΕΣΠΑ (2)

5.Απαλλαγές των συνεδριών από το Κέντρο Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών παιδιών, εφήβων και των οικογενειών τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
Επίσης υπάρχει διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα των ατόμων που προσέρχονται στην  κοινωνική υπηρεσία .

Τέλος παρέχεται εκπαίδευση (πρακτική άσκηση) σε σπουδαστές Κοινωνικής Εργασίας.
Τα βασικά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης,
Συσσιτίου και τις απαλλαγές τροφείων είναι τα εξής :
1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Ε1 Φορολογική Δήλωση και Εκκαθαριστικό του ενδιαφερόμενου όπως και των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν μαζί του.
4. Ε9 Δήλωση της ακίνητης περιουσίας του ενδιαφερόμενου όπως και των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν μαζί του.
5. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
6. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

Τα λοιπά δικαιολογητικά καθορίζονται κατόπιν προσωπικής συνέντευξης με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας.

Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέτουν οι πολίτες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δ.Ο.Π. που βρίσκεται στα κτήρια του Παλαιού Νοσοκομείου επί της Ερυθρού Σταυρού 6 , καθημερινά από τις 8:00 έως τις 15:00 .
Πληροφορίες δίδονται στα Τηλ : 22410-44603- 604.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1. Παιδικός Σταθμός “Μαρίτσας Καβαρινού”

Στελεχωμένος από νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους και βοηθητικό προσωπικό, λειτουργεί σε ανακαινισμένο κτίριο στην οδό 28ης Οκτωβρίου 40 και φιλοξενεί 32 παιδιά προσχολικής ηλικίας.

2. Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων για την οικογένεια και το παιδί

Στελεχωμένο με εκπαιδευτικό και Βοηθητικό προσωπικό, προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 30 περίπου νήπια, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων.

Αιτήσεις για εγγραφές γίνονται δεκτές κάθε χρόνο από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου.

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
2. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία του παιδιού
3. Βεβαίωση εργασίας των γονέων
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και εκκαθαριστικού
σημειώματος
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα αναφέρει ποιος θα παραλαμβάνει το παιδί

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 22410-20034 για τον Παιδικό Σταθμό “Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ” και στο τηλέφωνο 22410-68053 για το Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΝΗΠΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι γονείς ενδιαφέρονται και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν αίτηση στην ΕΕΤΑΑ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 01/01/2015 έως και 31/12/2015 ,αλλά και από 01/01/2016 έως και 31/03/2017 μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής –επανεγγραφής με τροφεία για τους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ) στο Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ.
Οι αιτήσεις εγγραφής –επανεγγραφής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τις 13-09-2019 έως και 23-09-2019 στο Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ από τις 08.30 έως 13.30 .
Έγγραφα Aιτήσεων – Yπεύθυνων Δηλώσεων διατίθενται στους παιδικούς σταθμούς του Δ.Ο.Π. καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 και 2241068053 .

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Πάττα Δέσποινα -Θέτις

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020.

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 30.8.2019 στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου , οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων)για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 739/6-5-2019 (ΑΔΑ: 62Β1ΟΡΘ5-07Χ) δημόσια πρόσκληση του Προέδρου του .
Οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ: 50/2019 (ΑΔΑ: Ψ2Ξ4ΟΡΘ5-3ΕΚ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου και εγκρίθηκαν με τις υπ΄αριθμ. 61 & 63/2019 αποφάσεις του Δ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς –κηδεμόνες, έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Θα ακολουθήσει η διαδικασία ενεργοποίησης της εγγραφής επιλεγέντων για φιλοξενία παιδιών στις αντίστοιχες δομές του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου από την 02-09-2019 έως και 06-09-2019.
Οι κενές θέσεις θα καλύπτονται μετά από τυχόν διαγραφή νηπίων ,λαμβάνοντας υπ΄όψιν τον πίνακα επιλαχόντων.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 και 2241068053 .

Ο Πρόεδρος

Σωτήριος Πετράκης

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020-ΜΕ ΑΡΧΙΚΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-2020-ΜΕ ΑΡΧΙΚΑ

 

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συνημμένα τα έντυπα προς συμπλήρωση για τους ανωτέρω δύο παιδικούς σταθμούς.

Για τους υπόλοιπους παιδικούς σταθμούς που λειτουργεί η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρόδου πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ο.Π

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΧ. _3_

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΧ. _3_Αρχικός Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης 2019-2020 ΠΣ Καβαρινού ΔΟΠ Ρόδου

Αρχικός Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης 2019-2020 ΠΣ Αγιών Αποστόλων ΔΟΠ Ρόδου

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

  1. ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ, ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ PDF
  2. ΠΑΤΗΣΤΕ CONTROL + F ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ
  3. ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ
  4. ΠΑΤΗΣΤΕ ENTER

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δημοτικά Ιατρεία

Λειτουργούν έξη δημοτικά ιατρεία σε συνοικίες της πόλης μας και συγκεκριμένα :
Στην Παλιά Πόλη , Άγιο Ιωάννη , Ανάληψη , Ροδίνι , Αγίους Αποστόλους και Κρητικά.

Στελεχωμένα με ένα Ιατρό και δύο νοσοκόμες παρέχουν υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προγράμματα προληπτικής ιατρικής στους κατοίκους
της πόλης μας .
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :
• Δημοτικό Ιατρείο Παλιάς Πόλη 2241022135
• Δημοτικό Ιατρείο Αγίου Ιωάννη 2241029666
• Δημοτικό Ιατρείο Ανάληψης 2241063290
• Δημοτικό Ιατρείο Ροδινιού 2241025561
• Δημοτικό Ιατρείο Αγίων Αποστόλων 2241061875
• Δημοτικό Ιατρείο Κρητικών 2241039720

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ,ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Λειτουργεί επί της Ι. Μεταξά 1 στο διοικητήριο του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου , στελεχωμένο και υποστηριζόμενο από επιστημονική ομάδα που αποτελείται από Κοινωνική Λειτουργό, Κλινικούς Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτή και Ειδική Παιδαγωγό .
Παρέχει υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους & τις οικογένειές τους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα .
Περιοχές ευθύνης του Κέντρου είναι κυρίως ο Δήμος Ρόδου αλλά και οι λοιποί Δήμοι της Δωδεκανήσου.
Τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά είναι ποικίλα.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής :
• Ψυχικές Διαταραχές
• Προβλήματα στην εξέλιξη των νοητικών λειτουργιών
• Ειδικές διαταραχές ανάπτυξης (π.χ. δυσλεξία ,άλλες μαθησιακές δυσκολίες κ.α.)
• Διαταραχές λόγου ,ομιλίας, φωνής.
• Ψυχοκοινωνικά προβλήματα .
Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 22410-44620

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επωνυμία Υπηρεσίας: Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου
Κατηγορία Υπηρεσίας: Ίδρυμα ΟΤΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6, Ρόδος, Τ.Κ. 85 131
Τηλέφωνα 22410-44600 έως 22410-44610
Fax 22410-44607

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
(e mail): doparh@otenet.gr

Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ο.Π.

Πρόεδρος : ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Αντιπρόεδρος :ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μέλη Δ.Σ. :

ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΝΤΖΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΙΩΓΟΥ ΜΑΝΘΑ  Εκπρόσωπος Τοπικής κοινότητας  Ρόδου

Εκπρόσωπος Εργαζομένων :ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

 

Διοικητικές Υπηρεσίες Δ.Ο.Π.

Πάττα Δέσποινα – Θέτις Προϊσταμένη Διεύθυνσης
( Κοινωνική Λειτουργός) τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

Κελεπέρα Τσαμπίκα Προϊσταμένη Τμήματος
Διοικητικού-Οικονομικού(Διοικητικός Υπάλληλος) τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

Κοτζαμπασάκη Ειρήνη Προϊσταμένη Τμήματος
Κοινωνικών Υπηρεσιών( Κοινωνική Λειτουργός) τηλ. 22410-44600
έως 22410-44610

Δούρλια Ελένη Προϊσταμένη Τμήματος
Προσχολικής Αγωγής(Νηπιαγωγός) τηλ. 22410-20034

Νεοφύτου Βασίλης Προϊστάμενος Τμήματος
Υγειονομικών Υπηρεσιών(Ιατρός) τηλ. 22410-22135

Παυλίδη Σοφία Προϊσταμένη Τμήματος
Κέντρου Παροχής Συμβ/κών Υπηρεσιών τηλ.22410-44620
(Ψυχολόγος)

 

Ωράριο Λειτουργίας : 07.00 – 15.00 (Δευτέρα – & Παρασκευή)