Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 1 - 25 of 430

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»

Έναρξη20/02/2019

Λήξη19/03/2019

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 -2019-2020»

Έναρξη13/02/2019

Λήξη18/03/2019

Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου

Έναρξη16/01/2019

Λήξη27/02/2019

« ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΡΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ »

Έναρξη24/01/2019

Λήξη20/02/2019

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΡΝΟΥ.pdf

Συντήρηση πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών Μ.Πολης 2018

Έναρξη04/02/2019

Λήξη19/02/2019

Αρχείο Προκήρυξης

tefchi-diagonismou.zip

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)»

Έναρξη11/01/2019

Λήξη18/02/2019

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΡΟΔΟΥ »

Έναρξη22/01/2019

Λήξη18/02/2019

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.pdf

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ

Έναρξη31/01/2019

Λήξη12/02/2019

Προμήθεια τεσσάρων νέων μεσαίων ανατρεπόμενων φορτηγών, ενός πλυστικού οχήματος, δύο τρικύκλων και ενός ανατρεπόμενου φορτηγού ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη17/01/2019

Λήξη11/02/2019

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ

Έναρξη15/01/2019

Λήξη11/02/2019

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγου έτους 2019ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α 2016)

Έναρξη10/01/2019

Λήξη01/02/2019

Αρχείο Προκήρυξης

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ ( ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΔΟΥ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΛΩΝΑΣ,ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΘΟΥ,ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΝΔΟΥ) »

Έναρξη21/12/2018

Λήξη23/01/2019

Αρχείο Προκήρυξης

ΛΙΝΔΙΩΝ-300.000.pdf

« ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΑ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ-Α΄ΦΑΣΗ »

Έναρξη17/12/2018

Λήξη21/01/2019

Αρχείο Προκήρυξης

TRAPEZIA.pdf

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ»

Έναρξη18/12/2018

Λήξη16/01/2019

Προμήθεια «μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Έναρξη22/11/2018

Λήξη27/12/2018

Αρχείο Προκήρυξης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ)»

Έναρξη20/12/2018

Λήξη21/12/2018

Αρχείο Προκήρυξης

78003.pdf

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ »

Έναρξη26/11/2018

Λήξη20/12/2018

Αρχείο Προκήρυξης

unnamed-file.pdf2.pdf

«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στον GDPR 2016/679 κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Έναρξη18/12/2018

Λήξη19/12/2018

Αρχείο Προκήρυξης

7297.pdf

«Προμήθεια λογισμικού»

Έναρξη14/12/2018

Λήξη18/12/2018

Αρχείο Προκήρυξης

LOGISMIKOU.pdf

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ»

Έναρξη18/12/2018

Λήξη15/12/2018

Αρχείο Προκήρυξης

με-ΚΗΜΔΗΣ-ΑΜΕΑ.pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΦΑΝΤΟΥ

Έναρξη27/11/2018

Λήξη11/12/2018

Αρχείο Προκήρυξης

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ Σορωνής

Έναρξη26/11/2018

Λήξη06/12/2018

Αρχείο Προκήρυξης

Soronisbibliothiki.pdf

«Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου »

Έναρξη06/11/2018

Λήξη06/12/2018

Displaying 1 - 25 of 430