Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 1 - 25 of 721

Διαγωνισμός σχολικού κυλικείου 7ου Γυμνασίου Ρόδου

Έναρξη07/07/2020

Λήξη06/08/2020

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου ΕΠΑΛ Παραδεισίου

Έναρξη07/07/2020

Λήξη06/08/2020

Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αφάντου

Έναρξη10/07/2020

Λήξη28/07/2020

Υπηρεσίες επείγουσας τουριστικής διαδικτυακής καμπάνιας λόγω COVID 19 του Δήμου Ρόδου έτους 2020

Έναρξη07/07/2020

Λήξη23/07/2020

Μίσθωση ακινήτων για την πράξη -ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΡΟΜΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη01/07/2020

Λήξη21/07/2020

Υπηρεσίες διαρκούς απολύμανσης επιφανειών Δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Ρόδου

Έναρξη07/07/2020

Λήξη21/07/2020

Aπευθείας μίσθωση ακινήτου για κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, βάσει του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020, στην Κρεμαστή, για τη λειτουργία 2ου Δημοτικού σχολείου Κρεμαστής

Έναρξη29/06/2020

Λήξη17/07/2020

ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΊΑΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΑΠΛΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΎ, ΠΑΡΑΛΊΑΣ, ΌΧΘΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΌΧΘΙΑΣ ΖΏΝΗΣ, ΥΔΆΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΊΟΥ ΘΆΛΑΣΣΑΣ, ΛΙΜΝΟΘΆΛΑΣΣΑΣ, ΜΕΓΆΛΩΝ ΛΙΜΝΏΝ ΚΑΙ ΠΛΕΎΣΙΜΩΝ ΠΟΤΑΜΏΝ ΠΡΟΣ ΤΡΊΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΎΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΉΣ ΣΧΈΣΗΣ, ΈΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΆΓΜΑΤΟΣ

Έναρξη10/07/2020

Λήξη15/07/2020

Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων Δ.Ε. Πεταλούδων

Έναρξη26/06/2020

Λήξη14/07/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ.pdf

Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων Δ.Ε. Νότιας Ρόδου

Έναρξη26/06/2020

Λήξη14/07/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-Δ.Ε.-ΝΟΤΙΑΣ-ΡΟΔΟΥ.pdf

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για το υποέργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Έναρξη19/06/2020

Λήξη13/07/2020

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συστήματος καταγραφής συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

Έναρξη08/07/2020

Λήξη13/07/2020

Αρχείο Προκήρυξης

προμήθεια-ανταλλακτικών.pdf

Προμήθεια ειδών ξυλείας Δ.Ε. Καμείρου

Έναρξη01/07/2020

Λήξη10/07/2020

Υδραυλικά υλικά Δ.Ε. Καμείρου

Έναρξη02/07/2020

Λήξη10/07/2020

Εκμίσθωση σχολικού κυλικείου ΓΕΛ Αφάντου

Έναρξη09/06/2020

Λήξη10/07/2020

Προμήθεια ειδών ξυλείας Δ.Ε. Αφάντου

Έναρξη01/07/2020

Λήξη09/07/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΞΥΛΕΙΑ-ΑΦΑΝΤΟΥ.2020.pdf

Προμήθεια Ξυλείας Δ.Ε. Καλλιθέας

Έναρξη02/07/2020

Λήξη09/07/2020

Παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

Έναρξη30/06/2020

Λήξη09/07/2020

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους και λοιπών υλικών φυτωρίου, έτους 2020

Έναρξη29/06/2020

Λήξη07/07/2020

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συστήματος καταγραφής συνεδριάσεων της Δ.Κ. Ρόδου

Έναρξη29/06/2020

Λήξη06/07/2020

Προμήθεια Ειδών Κιγκαλερίας – Σίδερα - Αλουμίνια Δ.Ε. Ιαλυσού

Έναρξη01/07/2020

Λήξη06/07/2020

Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή συστήµατος καταγραφής συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου

Έναρξη29/06/2020

Λήξη06/07/2020

Αρχείο Προκήρυξης

Προµήθεια-ανταλλακτικών.pdf

Προμήθεια Ασφαλτομίγματος (Θερμή άσφαλτος) Δ.Ε. Ιαλυσού

Έναρξη01/07/2020

Λήξη06/07/2020

Προμήθεια Αθλητικού υλικού έτους 2020

Έναρξη22/06/2020

Λήξη03/07/2020

Displaying 1 - 25 of 721