Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 1 - 25 of 1.093

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Επισκευές ελαστικών, Οχημάτων και Μηχανημάτων 2024-2025»

Έναρξη15/04/2024

Λήξη30/04/2024

Αρχείο Προκήρυξης

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του συγχρηματοδοτούμενου έργου: «Πίνακας υλοτομίας που αφορά τα προσβεβλημένα δέντρα τραχείας πεύκης (Pinus brutia Ten.) από την περιοχή της Κοιλάδας των Πεταλούδων του Δήμου Ρόδου»(κωδ. Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0021839085).

Έναρξη28/02/2024

Λήξη12/04/2024

Αρχείο Προκήρυξης

-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.rar

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την: «Προμήθεια γραφικής ύλης»

Έναρξη03/04/2024

Λήξη09/04/2024

Αρχείο Προκήρυξης

.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS BRUTIA TEN.) ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Έναρξη28/02/2024

Λήξη15/03/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, ΑΦΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ»

Έναρξη12/02/2024

Λήξη27/02/2024

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – Μ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2024

Έναρξη28/12/2023

Λήξη17/01/2024

Αρχείο Προκήρυξης

-Ασφαλειών-2.zip

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Έναρξη13/11/2023

Λήξη30/11/2023

Αρχείο Προκήρυξης

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς Ρόδου για το τμήμα 2 Δ.Ε. Πεταλουδών, Καμείρου Αταβύρου μετά από άγονο διαγωνισμό »

Έναρξη13/11/2023

Λήξη28/11/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Τεχνική υποστήριξη της υποδομής πληροφορικής Δήμου Ρόδου»

Έναρξη10/11/2023

Λήξη27/11/2023

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δομών του Δήμου Έτους 2024-2025 ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.045.785,89 με Φ.Π.Α. 13% και 24%

Έναρξη29/09/2023

Λήξη25/10/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Έναρξη03/10/2023

Λήξη20/10/2023

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ»

Έναρξη28/09/2023

Λήξη20/10/2023

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ»

Έναρξη06/10/2023

Λήξη13/10/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΕΙΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥ

Έναρξη03/10/2023

Λήξη06/10/2023

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια Γάλακτος για τις ανάγκες του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Ρόδου έτους 2023-2024 ενδεικτικού προϋπολογισμού με σύντμηση προθεσμιών ενδεικτικού προϋπολογισμού 267.163,41 με Φ.Π.Α. 13% και με δικαίωμα προαίρεσης 10% ποσού 293.879,66 €

Έναρξη20/09/2023

Λήξη03/10/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Μασσάρων και Κατασκευή Μνημείου για την Αδελφοποίηση των Χωριών Μασσάρων Ρόδου και Κύπρου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου μέσω κατάθεσης έγγραφων οικονομικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Έναρξη26/09/2023

Λήξη02/10/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ »

Έναρξη19/09/2023

Λήξη02/10/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ»

Έναρξη12/09/2023

Λήξη22/09/2023

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ»

Έναρξη15/09/2023

Λήξη22/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημάρχου) για την ανάθεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΚ ΡΟΔΟΥ»

Έναρξη04/09/2023

Λήξη08/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Έναρξη22/08/2023

Λήξη30/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ»

Έναρξη24/08/2023

Λήξη30/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΒΑΔΑΣ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ»

Έναρξη22/08/2023

Λήξη30/08/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜ. ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΑΛΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΦΑΝΩΝ»

Έναρξη30/08/2023

Λήξη30/08/2023

«Αποκατάσταση αύλειου χώρου στο σχολικό συγκρότημα της Ακαδημίας»

Έναρξη23/08/2023

Λήξη29/08/2023

Αρχείο Προκήρυξης

.PDF

Displaying 1 - 25 of 1.093