Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 1 - 25 of 885

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΑΛΑΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ης/11/2019

Έναρξη07/10/2021

Λήξη04/11/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-11.zip

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη06/10/2021

Λήξη03/11/2021

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ

Έναρξη05/10/2021

Λήξη02/11/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-1.zip

Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενειάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων), άνω των ορίων από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής με το Ν.4412/2016 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Έναρξη27/09/2021

Λήξη01/11/2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ

Έναρξη27/09/2021

Λήξη01/11/2021

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ

Έναρξη01/10/2021

Λήξη29/10/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-5.zip

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ,ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΟΜΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη04/10/2021

Λήξη29/10/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ

Έναρξη16/10/2021

Λήξη26/10/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη16/10/2021

Λήξη26/10/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ

Έναρξη16/10/2021

Λήξη26/10/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ

Έναρξη16/10/2021

Λήξη26/10/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ

Έναρξη16/10/2021

Λήξη26/10/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Έναρξη16/10/2021

Λήξη26/10/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Έναρξη16/10/2021

Λήξη26/10/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ

Έναρξη16/10/2021

Λήξη26/10/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έναρξη16/10/2021

Λήξη26/10/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη16/10/2021

Λήξη26/10/2021

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Έναρξη04/10/2021

Λήξη22/10/2021

Επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ρόδου

Έναρξη30/09/2021

Λήξη21/10/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-4.zip

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη29/09/2021

Λήξη20/10/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-3.zip

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ

Έναρξη29/09/2021

Λήξη19/10/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-2.zip

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΗΠΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ

Έναρξη29/09/2021

Λήξη18/10/2021

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ

Έναρξη28/09/2021

Λήξη18/10/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-1.zip

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

Έναρξη27/09/2021

Λήξη15/10/2021

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ)

Έναρξη06/10/2021

Λήξη13/10/2021

Displaying 1 - 25 of 885