Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 1 - 25 of 792

Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δήμου Ρόδου

Έναρξη11/01/2021

Λήξη29/01/2021

Προμήθεια ενός (1) δικύκλου από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες του Δημοτικού συσσιτίου και γενικότερα για τις υπηρεσίες του ΔΟΠ

Έναρξη22/12/2020

Λήξη08/01/2021

Προμήθεια φαγητού CATERING για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ρόδου ετών 2020-2021 και 2022»

Έναρξη01/12/2020

Λήξη18/12/2020

Συντήρηση κτιρίου Πινακοθήκης

Έναρξη17/11/2020

Λήξη11/12/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ.pdf

Προμήθεια ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ του Δήμου Ρόδου 2020

Έναρξη10/11/2020

Λήξη10/12/2020

Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018 – 2019

Έναρξη11/11/2020

Λήξη09/12/2020

Προμήθεια αδρανών υλικών λατομείου Δήμου Ρόδου

Έναρξη20/11/2020

Λήξη07/12/2020

Αρχείο Προκήρυξης

Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων και υλικών οδοσήμανσης

Έναρξη24/11/2020

Λήξη07/12/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ Δ.Ε. Ρόδου

Έναρξη20/11/2020

Λήξη01/12/2020

Αρχείο Προκήρυξης

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ.ΣΟΡΩΝΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΦΑΝΩΝ-ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ»

Έναρξη11/11/2020

Λήξη30/11/2020

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ - ΣΙΑΝΝΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ

Έναρξη11/11/2020

Λήξη30/11/2020

Προμήθεια Συστήματος τεσσάρων (4) αυτόματων συσκευών πληρωμής τελών παρόδιων θέσεων στάθμευσης

Έναρξη16/11/2020

Λήξη27/11/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ-ΛΑΧΑΝΙΑΣ-ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ-ΒΑΤΙΟΥ-ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη09/11/2020

Λήξη26/11/2020

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη06/11/2020

Λήξη26/11/2020

Πομήθεια μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑΜΕΑ στις παραλίες του Δήμου Ρόδου

Έναρξη09/11/2020

Λήξη23/11/2020

Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων στη Δ.Ε. Ρόδου

Έναρξη04/11/2020

Λήξη23/11/2020

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ

Έναρξη04/11/2020

Λήξη23/11/2020

Επισκευή πνευματικού κέντρου, πρώην κοινότητας, περιβαλλοντικού κέντρου ΤΚ Αρνίθας

Έναρξη15/10/2020

Λήξη05/11/2020

Διαμόρφωση παλαιού Δημοτικού σχολείου Αρχαγγέλου

Έναρξη13/10/2020

Λήξη03/11/2020

Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αρχαγγέλου

Έναρξη13/10/2020

Λήξη02/11/2020

Προµήθεια Ανταλλακτικών για την επισκευή του Plotter της ∆/νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού

Έναρξη08/10/2020

Λήξη19/10/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ1.pdf

Displaying 1 - 25 of 792