Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 1 - 25 of 636

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων του Δήμου Ρόδου

Έναρξη26/03/2020

Λήξη10/04/2020

Συνδρομές κινητής τηλεφωνίας

Έναρξη26/03/2020

Λήξη09/04/2020

Εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα Δ.Ε. Ιαλυσού

Έναρξη26/03/2020

Λήξη09/04/2020

Εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα Δ.Ε. Καλλιθέας

Έναρξη26/03/2020

Λήξη09/04/2020

Προμήθεια χρωμάτων- μονωτικών Δ.Ε. Πεταλούδων

Έναρξη31/03/2020

Λήξη07/04/2020

Υπηρεσίες φύλαξης της Δ.Ε. Λινδίων

Έναρξη26/03/2020

Λήξη06/04/2020

Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης

Έναρξη20/03/2020

Λήξη02/04/2020

Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε. Ρόδου

Έναρξη20/03/2020

Λήξη02/04/2020

Για την προμήθεια Ασφαλτικών (Ψυχρή και Θερμή Άσφαλτος) Δ.Ε. Ρόδου

Έναρξη20/03/2020

Λήξη01/04/2020

«Εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα Δ.Ε. Καμείρου»

Έναρξη20/03/2020

Λήξη31/03/2020

Αποκατάσταση πενταώροφης πτέρυγας παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για μεταστέγαση υπηρεσιών του Δήμου

Έναρξη27/02/2020

Λήξη30/03/2020

Αρχείο Προκήρυξης

Εργασίες διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα της ΔΕ Πεταλούδων

Έναρξη19/03/2020

Λήξη30/03/2020

Εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα Δ.Ε. Νότιας Ρόδου

Έναρξη19/03/2020

Λήξη27/03/2020

Υπηρεσία Ταχυμεταφορές φακέλων και δεμάτων

Έναρξη19/03/2020

Λήξη26/03/2020

Χρώματα-Μονωτικά Δ.Ε. Καμείρου

Έναρξη19/03/2020

Λήξη26/03/2020

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Ιαλυσού

Έναρξη17/03/2020

Λήξη23/03/2020

Αρχείο Προκήρυξης

kadoi-ialysos.pdf

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Καλλιθέας

Έναρξη17/03/2020

Λήξη23/03/2020

Αρχείο Προκήρυξης

kadoi-kallithea.pdf

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου και των Νομικών προσώπων του Δήμου Ρόδου 2019 -2022

Έναρξη18/02/2020

Λήξη20/03/2020

Αρχείο Προκήρυξης

Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας

Έναρξη04/03/2020

Λήξη19/03/2020

«Εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα Δ.Ε. Αρχαγγέλου».

Έναρξη13/03/2020

Λήξη18/03/2020

Επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού

Έναρξη12/03/2020

Λήξη18/03/2020

Αρχείο Προκήρυξης

Προμήθεια χρωμάτων - μονωτικών Δ.Ε. Καλλιθέας

Έναρξη13/03/2020

Λήξη18/03/2020

Προμήθεια σκυροδέματος Δ.Ε. Καλλιθέας

Έναρξη13/03/2020

Λήξη18/03/2020

Εργασίες επιφανειακής διαμόρφωσης παραλιών με μηχανικά και χειροκίνητα μέσα Δ.Ε. Λινδίων

Έναρξη13/03/2020

Λήξη18/03/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΛΙΝΔΙΩΝ.pdf

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε. Ατταβύρου

Έναρξη11/03/2020

Λήξη18/03/2020

Displaying 1 - 25 of 636