Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

Οι προκηρύξεις είναι ταξινομημένες κατά φθίνουσα σειρά με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή προσφορά

Displaying 1 - 25 of 764

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε. Ρόδου

Έναρξη17/09/2020

Λήξη29/09/2020

Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ρόδου

Έναρξη27/08/2020

Λήξη18/09/2020

Προμήθεια μέσων προστασίας των εργαζομένων στα σχολεία του Δήμου Ρόδου

Έναρξη16/09/2020

Λήξη18/09/2020

Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην παραλιακή ζώνη Κιοτάρι

Έναρξη27/08/2020

Λήξη18/09/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΚΙΟΤΑΡΙ.pdf

Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ρόδου

Έναρξη20/08/2020

Λήξη09/09/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ.pdf

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς της Τ.Κ. Κοσκινού στη Δ.Ε. Καλλιθέας

Έναρξη20/08/2020

Λήξη09/09/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΚΟΣΚΙΝΟΥ.pdf

Συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου

Έναρξη26/08/2020

Λήξη08/09/2020

Έργα Συντήρησης Πλακόστρωτων και Χαλικόστρωτων οδών Μεσαιωνικής Πόλης 2020

Έναρξη13/08/2020

Λήξη08/09/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ergasintirisisxalikostroton.zip

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ο.Π.Α.Ρ. έτους 2020

Έναρξη24/08/2020

Λήξη07/09/2020

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτων για την Πράξη

Έναρξη11/08/2020

Λήξη31/08/2020

Αρχείο Προκήρυξης

roma.pdf

Προμήθεια κυτίων φύλαξης οστών κοιμητηρίου Ταξιάρχη

Έναρξη21/08/2020

Λήξη28/08/2020

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ»

Έναρξη10/08/2020

Λήξη27/08/2020

Κάλυψη έκτακτων αναγκών σίτισης αδέσποτων μικρών ζώων στο Δήμο Ρόδου

Έναρξη21/08/2020

Λήξη27/08/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΣΙΤΙΣΗ-ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ.-2020.pdf

Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικού του Δήμου Ρόδου 2020

Έναρξη06/08/2020

Λήξη26/08/2020

Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Κοινότητας Κοσκινού

Έναρξη06/08/2020

Λήξη26/08/2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξαρτημάτων για τα ρολά των πορτών του συνεργειου οχημάτων της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των» του Δήμου Ρόδου

Έναρξη12/08/2020

Λήξη26/08/2020

Αρχείο Προκήρυξης

6ΩΒΣΩ1Ρ-ΤΨΠ.pdf

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου

Έναρξη05/08/2020

Λήξη26/08/2020

Αρχείο Προκήρυξης

galaktos2020.pdf

Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργων έτους 2020

Έναρξη10/08/2020

Λήξη21/08/2020

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ.zip

Επόπτεια Δημαρχείου

Έναρξη03/08/2020

Λήξη19/08/2020

Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου

Έναρξη24/07/2020

Λήξη18/08/2020

Αρχείο Προκήρυξης

Συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου 2020-2021

Έναρξη03/08/2020

Λήξη14/08/2020

Εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 2ου ΓΕΛ & 4ου Γυμνασίου Ρόδου

Έναρξη15/07/2020

Λήξη14/08/2020

Displaying 1 - 25 of 764