Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/02/2024

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

3ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-2024.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης09/02/2024

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

2ης_ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ_2024.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/01/2024

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ-1ης-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-Δ.Ε.pdf