ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το ευρωπαϊκό έργο HYPERION (821054) στοχεύει στην εισαγωγή ενός πλαισίου έρευνας αναφορικά με το κλίμα και την ατμοσφαιρική σύνθεση και την εκτίμηση ζημιών για την Πολιτιστική Κληρονομιά.

Σχετικά άρθρα