Νέα – Ανακοινώσεις Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ & ΕΣΠΑ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Από την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου ανακοινώνονται τα ακόλουθα σχετικά με την υποβολή των εκπρόθεσμων αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021, στη διεύθυνση https://www.rhodes.gr/egwebapps.

1. Τα νήπια θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 2.5 έτη, την ημέρα που θα υποβληθεί η εκπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση. Σε διαφορετική περίπτωση η ηλεκτρονική αίτηση θα απορρίπτεται.
2. Στις εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις για ΤΡΟΦΕΙΑ, οι γονείς θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι τέσσερις (4) παιδικούς σταθμούς και θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
3. Στις εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω ΕΣΠΑ, οι μητέρες θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο παιδικούς σταθμούς από τις Δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να επισυνάψουν το voucher που τους έχει χορηγηθεί καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ατομική κάρτα υγείας παιδιού & αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων)
4. Η επιλογή των εγγραφόμενων νηπίων, θα γίνει με σειρά προτεραιότητας βάσει του ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου, των σταθμών που έχουν δηλωθεί και των θέσεων που υπάρχουν ανά σταθμό.

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για απορίες και προβλήματα στη Δ/ νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ρόδου και στα τηλ. 2241003891, 2241003890, 2241031882 και τις ώρες 9.00 π.μ.- 14.00 μ.μ. και με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosxolika@gmail.com

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ
για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2021-2022.

Γνωστοποιείται ότι, την Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021, αναρτήθηκαν στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ρόδου, οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης των αιτήσεων ενδιαφερομένων για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου, για το παιδαγωγικό έτος 2021-2022, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 23098/18-05-2021 (ΑΔΑ: 63ΜΛΩ1Ρ-ΧΕΙ) δημόσια πρόσκληση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής και Μετανάστευσης του Δήμου Ρόδου.
Οι οριστικοί πίνακες καταρτίστηκαν από την αρμόδια τριμελή Ειδική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 107/2021 (ΑΔΑ: ΨΨΒΝΩ1Ρ-5ΚΩ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και οι εργασίες αυτής έγιναν με αυτοματοποιημένο διαφανή και αντικειμενικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος μοριοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική μοριοδότηση των αιτήσεων και την επιλογή των φιλοξενούμενων παιδιών με σειρά προτεραιότητας βάσει των συνολικών μορίων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες γονείς–κηδεμόνες, μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Ρόδου http://www.rhodes.gr, με την χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση τους κατά το στάδιο υποβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (679/2016) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Οι επιλεχθέντες ωφελούμενοι/ες με βάση τους οριστικούς πίνακες, οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και μόνο με τον παιδικό σταθμό στον οποίο τοποθετήθηκε το νήπιο, από 01-09-2021 έως 06-09-2021 από τις 8:30 έως 13:30 καθημερινά, ώστε να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση της εγγραφής τους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του τέκνου τους στον παιδικό σταθμό και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους πίνακες κατάταξης.
Ο Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής, και Μετανάστευσης
Δήμου Ρόδου

Καρίκης Ευστράτιος

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2021-2022″

ΟΡΙΣΤΙΚΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

“ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2021-2022.”

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Παράταση εγγραφών και επανεγγραφών νηπίων στους παιδικούς σταθμούς της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου για το έτος 2021 -2022.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής & Μετανάστευσης Δήμου Ρόδου Ευστράτιος Καρίκης και η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου, ανακοινώνουν την παράταση υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ρόδου έως τις 25/06/2021.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά .

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ Κ.Δ.Α.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ 2021-2022

Από την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου ανακοινώνονται τα ακόλουθα σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων και τις προϋποθέσεις για τις εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς για τη σχολική χρονιά 2021-2022, μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α και τη χορήγηση voucher στις ωφελούμενες μητέρες.

Η ΕΕΤΑΑ έχει ανακοινώσει ότι τα τελικά αποτελέσματα χορήγησης voucher, θα αναρτηθούν στις 20/8/2021. Μητέρες κάτοχοι αξιών τοποθέτησης (voucher) που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δημοτικό Παιδικό Σταθμό και ΚΔΑΠ θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στην ηλεκτρονική σελίδα:
www.rhodes.gr/egwebapps/home

1. Οι Αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α και συγκεκριμένα για τους Παιδικούς Σταθμούς από Σάββατο 21/8/2021 έως και Τετάρτη 25/8/2021 και για τα ΚΔΑΠ από Σάββατο 21/08/2021.
2. Στην ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλλουν, οι μητέρες θα μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο παιδικούς σταθμούς και Κ.Δ.Α.Π. από την παρακάτω λίστα των Δομών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και θα πρέπει να επισυνάψουν το voucher που τους έχει χορηγηθεί καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βεβαίωση υγείας παιδιού & αντίγραφο βιβλιαρίου εμβολίων)
3. Η επιλογή των εγγραφόμενων νηπίων, για όσα δεν έχουν ήδη επιλεγεί μέσω της διαδικασίας μοριοδότησης με τροφεία, θα γίνει με σειρά προτεραιότητας βάσει του ηλεκτρονικού αριθμού πρωτοκόλλου, των σταθμών που έχουν δηλωθεί και των θέσεων που υπάρχουν ανά σταθμό.
Τα τελικά αποτελέσματα εγγραφών θα αναρτηθούν στη σελίδα του Δήμου Ρόδου www.rhodes.gr

Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν για τους κάτωθι Παιδικούς Σταθμούς & ΚΔΑΠ:
1 Α’ ΔΠΣ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2 Β’ ΔΠΣ – ΧΡ. ΤΣΙΓΑΝΤΕ
3 Δ’ ΔΠΣ- ΑΝΑΛΗΨΗ
4 Η΄ ΔΠΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
5 ΔΠΣ ΣΟΡΩΝΗΣ
6 ΔΠΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
8 ΔΠΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
9 ΔΠΣ ΕΜΠΩΝΑΣ
10 ΔΠΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ
11 ΔΠΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ
12 ΔΠΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
13 ΔΠΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ
14 ΔΠΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
15 ΔΠΣ ΠΥΛΩΝΑΣ
16 ΚΔΑΠ ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ
17 ΚΔΑΠ ΚΑΛΥΘΙΩΝ

Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ