Πίνακες Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

24/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-07ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-4.docx

06/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-06ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

15/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas4-42-44.docx

14/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-05ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-1.docx

30/03/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-3apof29-40.docx

27/03/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-2-apof8-281.docx

28/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-5apof-31-45.docx

28/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas28-02-2020.docx

25/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-2-apof8-28.docx

17/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-01-17-2020.pdf

22/11/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

apofaseis-117-133-_1.pdf

23/10/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-epz-8.pdf

02/10/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-epz-7.pdf