Πίνακες Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

20/06/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-6ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

24/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-5ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

15/04/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-4ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-1.pdf

21/03/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-3ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

21/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-2ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

31/01/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-1ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

10/12/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-15ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

19/11/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-14ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

26/10/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-13ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΖΩΗΣ.pdf

08/10/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

12ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

27/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-11ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

10/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

10ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΕΠΖ.pdf

05/08/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

09ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

23/07/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-08ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

12/07/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-07ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.doc

02/07/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-06ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.doc

11/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-05ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

21/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-04ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-6.docx

09/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΑΡΑΚ-3_2021.xlsx

08/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-03ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-7.docx

08/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-02ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.doc

08/01/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-01ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

27/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-09ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

23/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-08ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-1.docx

24/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-07ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-4.docx