Πίνακες Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13/12/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-13ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

16/11/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-12ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

02/11/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-10ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

21/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-9ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

04/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-8ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

30/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-6ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ1.pdf

22/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-5ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

19/04/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-4ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

10/03/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-3ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2023.pdf

28/02/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-2ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2023.pdf

19/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-1ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-2023.pdf

20/12/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-15ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

21/11/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-14ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

24/10/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-13ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

26/09/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-12ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

22/09/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-11ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

02/08/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

10ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

27/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-9ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

04/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-7ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

20/06/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-8ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

20/06/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-6ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

24/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-5ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

15/04/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-4ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-1.pdf

21/03/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-3ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

21/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-2ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf