Πίνακες Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-05ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

21/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-04ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-6.docx

09/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-3_2021.xlsx

08/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-03ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-7.docx

08/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-02ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.doc

08/01/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-01ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

27/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-09ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

23/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-08ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-1.docx

24/08/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-07ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-4.docx

06/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-06ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

15/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas4-42-44.docx

14/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

-05ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-1.docx

30/03/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-3apof29-40.docx

27/03/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-2-apof8-281.docx

28/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas28-02-2020.docx

28/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-5apof-31-45.docx

25/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-2-apof8-28.docx

17/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-01-17-2020.pdf

22/11/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

apofaseis-117-133-_1.pdf

23/10/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-epz-8.pdf

02/10/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-epz-7.pdf