Πίνακες Αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

21/11/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-14ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

24/10/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-13ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

26/09/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-12ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

22/09/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-11ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

02/08/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

10ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

27/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-9ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

04/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-7ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

20/06/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-8ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

20/06/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-6ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

24/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-5ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

15/04/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-4ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-1.pdf

21/03/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-3ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

21/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-2ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

31/01/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-1ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

10/12/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-15ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

19/11/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-14ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

26/10/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-13ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΖΩΗΣ.pdf

08/10/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

12ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

27/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-11ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

10/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

10ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-ΕΠΖ.pdf

05/08/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

09ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

23/07/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-08ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

12/07/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-07ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.doc

02/07/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-06ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.doc

11/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-05ης-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf