Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσεις

Έτος2023

Θέμα

Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 3383/24-08-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προϋπολογισμού & Πληροφόρησης).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης κοιμητηρίου Ταξιάρχη Δ.Ε. Ρόδου 2023-2024» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 201142. (Εισήγηση με α/α 3378/21-08-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήματος Προμηθειών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της 36 ης Έκτακτης δια ζώσης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

Ημερομηνία Συνεδρίασης

25/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών από το πρόγραμμα "Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού".

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης έργου ενταγμένο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020. (Εισήγηση με α/α 3353/08-08-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Απαλλαγή υπολόγου από Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. (Εισήγηση με α/α 3352/08-08-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Απαλλαγή υπολόγου από Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής. (Εισήγηση με α/α 3351/08-08-2023 Διεύθυνσης Οικονομικών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Παράταση διαδικασίας απόδοσης λογαριασμού από την κ. Μαρία Τριγένη που ορίστηκε ως υπόλογος για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τις ανάγκες του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων έτους 2023 του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 3346/07-08-2023 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού & Μηχανημάτων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Απευθείας Ανάθεση για την προμήθεια τροφίμων για την άμεση σίτιση πυροσβεστών και εθελοντών για την αρωγή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Οικισμό Απολλώνων Δημοτικής Ενότητας Καμείρου

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Ορισμός υπολόγου για την διαχείριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για μεταβιβάσεις οχημάτων – Μ.Ε. και έκδοσης νέων ή αντικατάστασης παλαιών πινακίδων κυκλοφορίας του Δήμου Ρόδου. (Εισήγηση με α/α 3339/04-08-2023 Διεύθυνσης Τροχαίου Υλικού και Μηχανημάτων).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα αποζημίωσης από πτώση κλάδου στο ΙΧ αυτοκίνητο στην οδό Κοδριγκτώνος ιδιοκτησίας Μαρίας-Γεωργίας Λέργου. (Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/41626/27-06-2023 ειδικής συνεργάτιδας Δημάρχου κας Μαριέττας Χατζηγιώργη)

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα αποζημίωσης από πτώση δέντρου στο ΙΧ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κου Νικολάου Πέρου με αρ. κυκλοφορίας ΡΟΡ6573 στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου. (Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/12541/01-03-2023 Νομικής Συμβούλου Δήμου Ρόδου κας Αναστασίας Παπανικολάου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα αποζημίωσης από πτώση κλαδιού στο ΙΧ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κου Χρήστου Αναδιώτη με αρ. κυκλοφορίας ΖΝΑ6013 στην οδό Ευκλή 15. (Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/12500/01-03-2023 Νομικής Συμβούλου Δήμου Ρόδου κας Αναστασίας Παπανικολάου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα αποζημίωσης από πτώση κλαδιού στο ΙΧ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του κου Θεόδωρου Τσάγκου με αρ. κυκλοφορίας ΡΚΑ5276 στην οδό Στεφάνου Καζούλη δίπλα στου Φραντζή τα ηλεκτρονικά. (Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/10210/20-02-2023 Νομικής Συμβούλου Δήμου Ρόδου κας Αναστασίας Παπανικολάου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα αποζημίωσης από πτώση κλαδιού στο ΙΧ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της κας Μαρίας Ψαγρέλλη-Μοσχοβά με αρ. κυκλοφορίας ΡΟΤ6256 στην οδό Φιλερήμου Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού. (Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/13639/03-03-2023 Νομικής Συμβούλου Δήμου Ρόδου κας Αναστασίας Παπανικολάου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Α) Έγκριση Απόφασης Δημάρχου με αρ. 2385/2023 και β) Ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο Αθηνών του δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου για την υποβολή μήνυσης κατ΄αγνώστων στην β Εσαγγελία του Αρείου Πάγου. (Γνωμοδότηση με αρ. πρωτ.: 2/49104/04-08-2023 Νομικού Συμβούλου κ. Στάγκα Εμμανουήλ).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή δωρεάς για παραχώρηση παγίων στοιχείων του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου (Α.Π.Μ.) στο Δήμο Ρόδου. (Αίτηση με αρ. πρωτ.: 2/43932/07-07-2023 του Προέδρου του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου Μεσογείου (Α.Π.Μ.) στο Δήμο Ρόδου).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση αποδοχής Χρηματοδότησης μηνών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, 2023 για το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023. (Εισήγηση με α/α 3337/04-08-2023 Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση 02ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ» προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. με α.α. ΕΣΗΔΗΣ 189170. (Εισήγηση με α/α 3332/02-08-2023 Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «Προμήθεια Συστήματος ελέγχου εισόδου οχημάτων στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με α/α ΕΣΗΔΗΣ 197322». (Εισήγηση με α/α 3331/01-08-2023 Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023» με α/α 193254 ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΕΣΗΔΗΣ. (Εισήγηση με α/α 3329/31-07-2023 Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Έγκριση πρακτικών επιτροπής ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 195946». (Εισήγηση με α/α 3328/31-07-2023 Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 για το Υποέργο. (Εισήγηση με α/α 3327/28-07-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 - 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου». (Εισήγηση με α/α 3320/28-07-2023 Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023

Έτος2023

Θέμα

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (Εισήγηση με α/α 3315/27-07-2023 Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Ημερομηνία Συνεδρίασης

09/08/2023