Πράξη ACUA

Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον

Η ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων αποτελεί ουσιαστικό μονόδρομο με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (οδηγία 98/2008, Waste Directive). Το επίκεντρο δε της διαλογής μεταφέρεται, από τα ανακυκλώσιμα υλικά, που την περασμένη δεκαετία ήταν στο επίκεντρο, στα βιοαπόβλητα, δηλαδή τα υπολείμματα τροφίμων και κλαδεμάτων φυτών κλπ. Η απαίτηση, σύμφωνα με την οδηγία, είναι ότι όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει μέχρι το 2020, να διαθέτουν έναν χωριστό σύστημα συλλογής, σε ποσοστό τουλάχιστον 10 % των παραγόμενων βιοαποβλήτων.

Στόχος της πράξης ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas), είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό και με επίκεντρο την πολυκατοικία ή έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών ή σε οποιοδήποτε χώρο αστικού ενδιαφέροντος, ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους (μερικής ή και ολικής) στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης. Στο κέντρο των δράσεων αυτών βρίσκονται τα συστήματα που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην τεχνολογία της κομποστοποίησης και είναι οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (AMK) ή Autonomous Composting Units (ACU).

Διάρκεια Έργου : 30 μήνες

Άξονας: 3. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Θεματικός Στόχος: 6 Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική προτεραιότητα: 6f. Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ειδικός Στόχος: 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων

Στόχοι Πράξης
 • Επιλογή κατάλληλων χώρων εγκατάστασης των ΑΜΚ
 • Εγκατάσταση ΑΜΚ και λειτουργία τους, σε συνδυασμό με σύστημα ΔσΠ (ΑΣΑ, ανακυκλώσιμα)
 • Περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνολογική αξιολόγηση της διαδικασίας & τεχνολογική δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης και εφαρμογής του συστήματος στο σύνολο των δήμων
 • Διάχυση αποτελεσμάτων έργου και ανάπτυξη υλικού που θα επιτρέψει σε Δήμους / Περιφέρειες / Φορείς Διαχείρισης ΑΣΑ, να εφαρμόσουν αντίστοιχα προγράμματα
 • Παραγωγή κόμποστ για χρήση ως εδαφοβελτιωτικού
Εκροές
 • Καταγραφή συνοικιών δήμων, ώστε να επιλεχθούν κατάλληλες και αντιπροσωπευτικές περιοχές για την εγκατάσταση των ΑΜΚ
 • Ανοιχτή πρόσκληση στους δημότες/φορείς
 • Επιλογή 3-5 χώρων αστικού ενδιαφέροντος σε όλους τους εμπλεκόμενους δήμους με συνολικά 200 με 250 κατοίκους
 • Σχεδιασμός συστήματος ΔσΠ (50 – 60 κατοίκους)
 • Για κάθε Δήμο από 3 ως 5 ΑΜΚ δυναμικότητας
  • 1-2 m3
  • 2-4 m3
  • 8-15 m3

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πράξης εδώ

Ερωτηματολόγιο για τους πολίτες του Δήμου Ρόδου – Πράξη ACUA

Ακόμη μία σημαντική μέθοδος Διαλογής στην Πηγή και Ανακύκλωσης, η Κομποστοποίηση, εισάγεται στον τομέα Διαχείρισης των Απορριμμάτων από την Δημοτική Αρχή του Δήμου Ρόδου. Πρόκειται για την πράξη “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” με ακρωνύμιο “ACUA”. Στόχος της πράξης ACUA είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων, επεξεργασίας τους και παραγωγής κόμποστ στο χώρο τους.

Στα πλαίσια της πράξης ACUA δημιουργήθηκε ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους πολίτες του Δήμου.

Μέσω του ερωτηματολογίου που μπορεί να απαντηθεί ανώνυμα, θα συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με:

– τις γνώσεις των συμμετεχόντων αναφορικά με την διαχείριση αποβλήτων και

– την διαθεσιμότητα των συμμετεχόντων να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς στην έρευνα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο https://goo.gl/forms/wrZEZ5l6vYkUdms62

Ευχαριστούμε πολύ

Σχετικά άρθρα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” Εκπαίδευση-Επίδειξη διαδικασίας Διαλογής στην Πηγή...

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου “Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον” Ανοικτή Πρόσκληση για συμμετοχή στην...

Σας καλούμε την Πέμπτη 16-01-2020 στις 11.30 π.μ. στο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα εθιμοτυπίας) ώστε να ενημερωθείτε για τον σκοπό–στόχο του προγράμματος από τον Δρ....