ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν φορείς από την Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιταλία και την Λετονία, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας καθώς και την ανάδειξη των ευκαιριών που προσφέρει ο «τουρισμός για όλους». Το έργο αποσκοπεί στην εκπαίδευση σε θέματα προσβασιμότητας και βελτίωσης κτιρίων και υπαίθριων χώρων και την ανάπτυξη τελικά ενός βιώσιμου χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμού στον τουρισμό. Επιπλέον, επιδιώκεται η βελτίωση της εμπειρίας και ικανοποίησης του επισκέπτη με την ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού αλλά και της καλύτερης πρόσβασης στην πληροφορία.

Σχετικά άρθρα