Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/08/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης08/08/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/08/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/08/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/07/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/07/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/07/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/07/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/07/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης08/07/2019
Αρχείοpraktiko23.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης02/07/2019
Αρχείοpraktiko-22.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/06/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/06/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/06/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης21/05/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/05/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/05/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/05/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/04/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/04/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης10/04/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης05/04/2019
Αρχείοpraktiko-11.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/03/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/03/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/03/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική