Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης08/07/2019
Αρχείοpraktiko23.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης02/07/2019
Αρχείοpraktiko-22.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/06/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/06/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/06/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης21/05/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/05/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/05/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/05/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/04/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/04/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης10/04/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης05/04/2019
Αρχείοpraktiko-11.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/03/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/03/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/03/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης21/02/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/02/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/02/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/01/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/01/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/01/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/12/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική