Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριθμός Απόφασης63

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για εγκατάσταση αυτόματων πωλητών ηλεκτρονικών εισιτηρίων στον Οικισμό της Λίνδου

Αρχείο

63-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης80

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Συμπλήρωση της υπ' άρ. 59/2023 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανηγύρεως της Κοιμήσεως και των Εννιάμερων της Παναγίας της Κοινότητας Κρεμαστής 2023.

Αρχείο

80-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης79

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανηγύρεως του Σταυρού στη Δ.Κ. Καλυθιών 2023

Αρχείο

79-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης78

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 573Α Γαιών Λίνδου, σε κτηματολογική οδό (περιοχή Πεύκους), ιδιοκτησίας Φιλίππου Μίγκου, Κων/νου Μίγκου και Μιχαήλ Μίγκου για χρήση ανέγερσης κατοικιών.

Αρχείο

78-2023-1.pdf

Αριθμός Απόφασης77

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από τμήμα της Κ.Μ. 1816 Γαιών Λάρδου, στην παλαιά χάραξη της Επαρχιακής οδού Λάρδου-Λάερμα, ιδιοκτησίας Σάββα Παπαδημητρίου για χρήση ανέγερσης κατοικιών.

Αρχείο

77-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης76

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Έγκριση μελέτης πρότασης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 172 Γαιών Λίνδου, σε υφιστάμενο άνοιγμα, με την προϋπόθεση να εκδοθεί πράξη αρμόδιας υπηρεσίας περί αποχαρακτηρισμού ολόκληρου ή τμήματος του χειμάρρου «Καμαριά», για χρήση υπαίθριου χώρου στάθμευσης ιδιοκτησίας εταιρείας BLUE PROPERTIES GREECE ΜΟΝ Ι.Κ.Ε.

Αρχείο

76-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης75

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου οχημάτων έως 7,5 τόνων» από την Κ.Μ.630 Γαιών Λίνδου, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας της εταιρείας με διακριτό τίτλο «ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε» για χρήση ξενοδοχειακής μονάδας

Αρχείο

75-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης74

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση και επαναλειτουργία Εθνικού θεάτρου Ρόδου»

Αρχείο

74-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης73

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Αποχαρακτηρισμός Κτηματολογικών Οδών που βρίσκονται εντός των κτηματολογικών μερίδων 1093Η , 1093Θ , 1411 ΚΑΙ 1031 γαιών Αφάντου στην περιοχή Αφάντου στην περιοχή Γκόλφ, ιδιοκτησίας της εταιρίας «Αφάντου Τουριστικό Χωριό Μον. Α.Ε.».

Αρχείο

73-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης72

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Διόρθωση της υπ’ αριθμό 99/2013 Απόφασης της Ποιότητας Ζωής με θέμα «Κατάργηση Τμήματος μη υφιστάμενης Κτηματολογικής οδού»

Αρχείο

72-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης71

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Αποφάσεις Αποχαρακτηρισμών Κοινοχρήστων Χώρων

Αρχείο

71-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης70

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Αποχαρακτηρισμός τμήματος παλαιάς κτηματολογικής οδού εντός του Οικισμού Κρεμαστής

Αρχείο

70-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης69

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού εντός του Οικισμού Ασκληπειού.

Αρχείο

69-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης68

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 787 Γαιών Τριαντών, σε κτηματολογική οδό, ιδιοκτησίας Αναστασίας Δράη για χρήση κατοικίας

Αρχείο

68-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης67

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Κυκλοφοριακής Σύνδεσης ¨τύπου Δ¨ οχημάτων έως 7,5 τόνων » από τις Κ.Μ.384Α,379Α,723 Γαιών Κοσκινού, μέσω της Κ.Μ.384Α Γαιών Κοσκινού, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε.» για χρήση σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.

Αρχείο

67-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης66

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Τροποποιήσεις κανονιστικών αποφάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Ρόδου

Αρχείο

66-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης65

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο ετών)

Αρχείο

65-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης64

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.

Αρχείο

64-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης62

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης στο Στάσιμο Εμπόριο

Αρχείο

62-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης61

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/08/2023

Θέμα

Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων

Αρχείο

61-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης60

Ημερομηνία Συνεδρίασης

04/08/2023

Θέμα

Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανηγύρεως του Αγίου Φανουρίου Ρόδου 2023

Αρχείο

60-2023-1.pdf

Αριθμός Απόφασης59

Ημερομηνία Συνεδρίασης

04/08/2023

Θέμα

Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανηγύρεως της Κοιμήσεως και τα Εννιάμερα της Παναγίας της Κοινότητας Κρεμαστής 2023

Αρχείο

59-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης58

Ημερομηνία Συνεδρίασης

04/08/2023

Θέμα

Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανηγύρεως του Σωτήρα της Κοινότητας Φανών 2023

Αρχείο

58-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης57

Ημερομηνία Συνεδρίασης

04/08/2023

Θέμα

Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανηγύρεως του Σωτήρα στο Κιοτάρι της Κοινότητας Ασκληπιείου 2023

Αρχείο

57-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης56

Ημερομηνία Συνεδρίασης

04/08/2023

Θέμα

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρχείο

APOFASI-56.pdf