Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριθμός Απόφασης63

Ημερομηνία Συνεδρίασης

04/07/2022

Θέμα

Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης της Αγίας Κυριακής Κοινότητας Καλάθου έτους 2022.

Αρχείο

63-20221.pdf

Αριθμός Απόφασης62

Ημερομηνία Συνεδρίασης

04/07/2022

Θέμα

Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αρχείο

62-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης61

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Χορήγηση άδειας κοπής δένδρου στην Δημοτική Κοινότητα Παστίδας (Έγγραφο ΑΠ 21937/03-05-2022 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου).

Αρχείο

61-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης60

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Απόσυρση του θέματος της Η.Δ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 55/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Γνωμοδότηση για αναγκαιότητα ή μη δημοσίου ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 και Ν.Δ.1018/71»».

Αρχείο

60-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης59

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Απόσυρση του θέματος της Η.Δ. που αφορά: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 54/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο»».

Αρχείο

59-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης58

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.392Α653 Γαιών Παραδεισίου, σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1969, για χρήση Οινοποιείου της εταιρείας «Αγροδιατροφική Οινοποιητική Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Καινοτομία Μονοπρόσωπη ΙΚΕ».

Αρχείο

58-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης57

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης της Αγίας Μαρίνας 2022.

Αρχείο

57-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης56

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο ετών)

Αρχείο

56-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης55

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Χωροθέτηση θέσεων γενικής χρήσεως επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Στοκχόλμης στη ΔΕ Ρόδου.

Αρχείο

55-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης54

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.

Αρχείο

54-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης53

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Τροποποίηση του Κανονισμού Ελέγχου Κυκλοφορίας στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου (Απόφαση 392/2011 του ΔΣ) που αφορά καθορισμό χώρου στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων

Αρχείο

53-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης52

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην πλατεία Μεγ. Αλεξάνδρου στην Μεσαιωνική πόλη

Αρχείο

52-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης51

Ημερομηνία Συνεδρίασης

20/06/2022

Θέμα

Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.

Αρχείο

51-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης50

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «Κ. ΛΑΜΠΗΣ Α.Ε.» στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφα ΑΠ 3/44204/01-09-2021, 3/52170/06-10-2021 Δ.Ε. Λίνδου)

Αρχείο

50-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης49

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της κ. Μαγιάφη Ελευθερίας επί της οδού Αθηνών 28. (Έγγραφο ΑΠ 3792/02-08-2018 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

49-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης48

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/49717/24-09-2021 Δ.Ε. Λίνδου).

Αρχείο

48-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης47

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΕΦΑΛΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ στην πλ. Ιπποκράτους (Έγγραφο ΑΠ 3736/20-09-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

47-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης46

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Αναβολή για λήψη απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγγραφο ΑΠ 3658/15-09-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

46-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης45

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΡΩΜΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγγραφο ΑΠ 3662/15-09-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

45-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης44

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΤΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 14 (Έγγραφο ΑΠ 3504/07-09-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

44-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης43

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/65290/13-12-2021 Δ.Ε. Λίνδου).

Αρχείο

43-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης42

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ επί της πλατείας Ιπποκράτους αρ. 18 (Έγγραφο ΑΠ 3162/16-08-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

42-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης41

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΑΡΑΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ επί της οδού Αυστραλίας 12 (Έγγραφο ΑΠ 2170/14-06-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

41-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης40

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/39061/17-08-2020 Δ.Ε. Λίνδου).

Αρχείο

40-2022.pdf

Αριθμός Απόφασης39

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/05/2022

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της «Σ. ΦΑΚΚΑΣ - Θ. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ ΟΕ» επί της οδού Περικλέους 12 (Έγγραφο ΑΠ 3986/26-9-2019 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

39-2022.pdf