Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριθμός Απόφασης149

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 8 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγ- γραφο ΑΠ 11/62136/10-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

Αρχείο

149-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης148

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «D & V DHIMOPOULLO O.E.» στην οδό Πρωτογένους στη Δ.Ε. Ιαλυσού. (Έγγραφο ΑΠ 11/62130/10-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

Αρχείο

148-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης147

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΙΟΥ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/61713/06-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

Αρχείο

147-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης146

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος της ΘΕΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ στην πλατεία Μεγάλου Ιπποκράτους, εντός της Μεσα- ιωνικής πόλης Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 4172/04-10-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

146-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης145

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΕΙΜΩΝΕΤΟΥ στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/61484/05-10-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

Αρχείο

145-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης144

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «BEACH BAR» της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήκει στο ξενοδοχε- ιακό συγκρότημα «AMADA COLOSSOS HOTEL» (Έγγραφο ΑΠ 7/55690/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

Αρχείο

144-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης143

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που ανήκει στο ξενοδοχειακό συγκρότημα «ALILA» (Έγγραφο ΑΠ 7/55694/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

Αρχείο

143-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης142

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» του ΚΟΥΠΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην περιοχή Καλλιθέας (Έγγραφο ΑΠ 7/55689/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

Αρχείο

142-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης141

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος «ΚΑΝΤΙΝΑ» του ΦΛΟΚΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ στην περιοχή Καλλιθέας (Έγγραφο ΑΠ 7/55692/05-09-2023 της Δ.Ε. Καλλιθέας).

Αρχείο

141-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης140

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΟΥΤΟΥΚΙ 42 ΜΟΝ. ΙΚΕ» στην οδό Ακτή Μιαούλη 42, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3637/07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

140-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης139

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «NEW DALI E.E.» στην οδό Ακτή Μιαούλη 12, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3636/07- 09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

139-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης138

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «PLUS TO PLUS BARBAROSSA MON. IKE» στην οδό Ακτή Μιαούλη 22, στη πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 3635//07-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

138-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης137

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΛΩΤΡΑ στην οδό Τιμοκρέοντος αρ. 12 στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγ- γραφο ΑΠ 11/48060/31-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

Αρχείο

137-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης136

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της ΠΑΤΡΙΤΣΙ- ΑΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45811/18-07- 2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

Αρχείο

136-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης135

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45806/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

Αρχείο

135-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης134

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος του ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ στην οδό Φερενίκης στη Δ.Ε. Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/45805/18-07-2023 της Δ.Ε. Ιαλυσού).

Αρχείο

134-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης133

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 39 στην πόλη της Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 2616/04-07-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

133-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης132

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας του καταστήματος (Κέντρο Διασκέδασης) της εταιρείας «ΕΛΛΗΜΑΡΕ Ε.Ε.» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγ- γραφο ΑΠ 2615/04-07-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

132-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης131

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΕΕ» στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Ρόδου (Έγγραφο ΑΠ 2465/23-06-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

131-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης130

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος της εταιρείας «ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 6 (Έγ- γραφο ΑΠ 3658/15-09-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

130-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης129

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή ή μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ» στην πλ. Κουντουριώτη αρ. 8 (Έγγραφο ΑΠ 2462/23-06-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

129-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης128

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΩΒΕΡΝΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, εντός της Μεσαιωνι- κής πόλης Ρόδου. (Έγγραφα ΑΠ 1857/23-05-2023, 4098/29-09-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

128-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης127

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστή- ματος της εταιρείας «ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφα ΑΠ 3/49717/24 -09-2021, 3/34811/30-05-2023 Δ.Ε. Λίνδου).

Αρχείο

127-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης126

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος του ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου αρ. 4 στην πόλη της Ρόδου. (Έγγραφο ΑΠ 149/17- 01-2023 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

126-2023.pdf

Αριθμός Απόφασης125

Ημερομηνία Συνεδρίασης

13/12/2023

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για διακοπή η μη λειτουργίας του καταστήματος της εταιρείας «ICE AND MORE O.E.», στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 7 (Έγγραφο ΑΠ 3490/24-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).

Αρχείο

125-2023.pdf