Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριθμός Απόφασης10

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/02/2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης, «Εισόδου - εξόδου οχημάτων από τις ΚΜ 316 & 317 Γαιών Σαλάκου μέσω της ΚΜ 316 επί υφιστάμενου κτηματολογικού δρόμου για χρήση θερμοκηπίου» ιδιοκτησίας του Κου Μαρινάκη Γεωργίου

Αρχείο

10-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης9

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/02/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2021 απόφασης της Κοινότητας Λάρδου με θέμα «Γνωμοδότηση σε έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος υπ΄αρ. 2/64985/22-12-20 με θέμα «Κοπές δένδρων στη Δημοτική Κοινότητα Λάρδου»

Αρχείο

9-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης8

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/02/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2020 απόφασης της Κοινότητας Λίνδου με θέμα «Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα ακινήτου της Κ.Μ. 736 γαιών Λίνδου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου»

Αρχείο

8-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης7

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/02/2021

Θέμα

Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

Αρχείο

7-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης6

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/01/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 86/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίον πλατείας Ζίγδη (Ακαδημίας) κατ΄ εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Ρόδου»

Αρχείο

6-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης5

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/01/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 85/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου έμπροσθεν πάρκου Ροδινιού. (εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων Δήμου Ρόδου.)»

Αρχείο

5-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης4

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/01/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 84/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»

Αρχείο

4-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης3

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/01/2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 1161 γαιών Ασκληπειού για χρήση «κατοικιών» ιδιοκτησίας «Κλημαντή Γεωργίου»

Αρχείο

3-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης2

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/01/2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης περί μέτρων βελτίωσης συμβολής δουλείας διάβασης των Κ.Μ. 347, 347Β,347Γ, 347Δ γαιών Ρόδου με την δημοτική οδό Ι. Ψυχάρη, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 347Γ γαιών Ρόδο της επιχείρησης «Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» ιδιοκτησίας «Καμπούρη Φιλ. Εμμανουήλ»

Αρχείο

2-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης1

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/01/2021

Θέμα

Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Έγγραφα ΑΠ 61337/3-12-2020, 62078/8-12-2020 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)

Αρχείο

1-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης103

Ημερομηνία Συνεδρίασης

27/11/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 81/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Παραχώρηση/χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»

Αρχείο

103-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης102

Ημερομηνία Συνεδρίασης

27/11/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 80/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου(υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:17/2020)»

Αρχείο

102-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης101

Ημερομηνία Συνεδρίασης

27/11/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 79/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δύο ετών) (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:16/2020)»

Αρχείο

101-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης100

Ημερομηνία Συνεδρίασης

27/11/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 78/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Μονοδρόμηση οδών Μιχ. Μπόνη, τμήματος Παν. Μιχαηλίδη και προτεραιότητες οδών στην περιοχή Ροδοπούλας, της Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:15/2020)»

Αρχείο

100-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης99

Ημερομηνία Συνεδρίασης

27/11/2020

Θέμα

Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Έγγραφα ΑΠ 18/53136/20-10-2020, 18/53146/20-10- 2020) Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)

Αρχείο

99-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης98

Ημερομηνία Συνεδρίασης

27/11/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 28/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα «Σημειακή τροποποίηση εντός του Ο.Τ. 141 σχεδίου πόλεως Ιαλυσού.»

Αρχείο

98-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης97

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.160 Ρόδου η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 154,156 ΚΑΙ 156Α Γαιών Ρόδου επί της οδού Νικηφόρου Λύτρα, για χρήση «αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου» ιδιοκτησίας ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε

Αρχείο

097-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης96

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «1. Δημιουργία διαβάσεων πεζών 2. Καθορισμός θέσης γενικής χρήσης για φορτοεκφόρτωση 3. Απαγόρευση στάσης στάθμευσης στην πλατεία Ακαδημίας στη ΔΕ Ρόδου» (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:14/2020)»

Αρχείο

096-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης95

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 73/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου» - Εισήγηση νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης.

Αρχείο

095-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης94

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 2772 γαιών Κρητηνίας η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 2768, 2770, 2771 Γαιών Κρητηνίας της εταιρείας «ΑΜΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» για χρήση «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 296 ΚΛΙΝΩΝ» επί κτηματολογικής οδού έμπροσθεν της μερίδας.

Αρχείο

094-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης93

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ 64 γαιών Αγ. Βαρβάρας ιδιοκτησίας “Τζόγιας Φίλιππος-Τζόγιας Ευθύμιος Ε.Π.Ε” για χρήση εγκατάστασης “κατασκευής προϊόντων από σίδερο για οικοδομές, χονδρικό εμπόριο ξυλείας, μετάλλων και οικοδομικών υλικών”

Αρχείο

093-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης92

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων, της Κ.Μ.197BA γαιών Μαριτσών για χρήση εγκατάστασης εργαστηρίου χαμηλής όχλησης (επεξεργασίας ροδιού) ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία "Ε. Ι. Χατζημανώλης Πρατήρια Καυσίμων -Βυτιοφόρα Ανώνυμη Εταιρεία“

Αρχείο

092-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης91

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/39061/17-08-2020 Δ.Ε. Λίνδου).

Αρχείο

091-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης90

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 35/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα «Τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών»

Αρχείο

090-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης89

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ΄αρ. 17/2020 απόφασης της Κοινότητας Σαλάκου με θέμα «Πρόταση Τροποποίησης άρθρου 28 του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων που αφορά την πλατεία της Σαλάκου»

Αρχείο

089-2020.pdf