Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριθμός Απόφασης97

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.160 Ρόδου η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 154,156 ΚΑΙ 156Α Γαιών Ρόδου επί της οδού Νικηφόρου Λύτρα, για χρήση «αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου» ιδιοκτησίας ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε

Αρχείο

097-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης96

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αριθ. 77/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «1. Δημιουργία διαβάσεων πεζών 2. Καθορισμός θέσης γενικής χρήσης για φορτοεκφόρτωση 3. Απαγόρευση στάσης στάθμευσης στην πλατεία Ακαδημίας στη ΔΕ Ρόδου» (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:14/2020)»

Αρχείο

096-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης95

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Μη έγκριση της υπ’ αριθ. 73/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Αλλαγή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης στις θέσεις που έχουν χωροθετηθεί κατ’ εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων στο κέντρο της πόλης Ρόδου» - Εισήγηση νέου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης.

Αρχείο

095-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης94

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 2772 γαιών Κρητηνίας η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 2768, 2770, 2771 Γαιών Κρητηνίας της εταιρείας «ΑΜΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε.» για χρήση «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 296 ΚΛΙΝΩΝ» επί κτηματολογικής οδού έμπροσθεν της μερίδας.

Αρχείο

094-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης93

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ 64 γαιών Αγ. Βαρβάρας ιδιοκτησίας “Τζόγιας Φίλιππος-Τζόγιας Ευθύμιος Ε.Π.Ε” για χρήση εγκατάστασης “κατασκευής προϊόντων από σίδερο για οικοδομές, χονδρικό εμπόριο ξυλείας, μετάλλων και οικοδομικών υλικών”

Αρχείο

093-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης92

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων, της Κ.Μ.197BA γαιών Μαριτσών για χρήση εγκατάστασης εργαστηρίου χαμηλής όχλησης (επεξεργασίας ροδιού) ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία "Ε. Ι. Χατζημανώλης Πρατήρια Καυσίμων -Βυτιοφόρα Ανώνυμη Εταιρεία“

Αρχείο

092-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης91

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Αναβολή λήψης απόφασης για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/39061/17-08-2020 Δ.Ε. Λίνδου).

Αρχείο

091-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης90

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 35/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα «Τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών»

Αρχείο

090-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης89

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ΄αρ. 17/2020 απόφασης της Κοινότητας Σαλάκου με θέμα «Πρόταση Τροποποίησης άρθρου 28 του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων που αφορά την πλατεία της Σαλάκου»

Αρχείο

089-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης88

Ημερομηνία Συνεδρίασης

23/10/2020

Θέμα

Έγκριση συζήτησης εκτός Ημερήσιας Διάταξης του θέματος "Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.160 Ρόδου η οποία θα εξυπηρετεί και τις Κ.Μ. 154,156 ΚΑΙ 156Α Γαιών Ρόδου επί της οδού Νικηφόρου Λύτρα, για χρήση «αποθήκευσης και εμφιάλωσης υγραερίου» ιδιοκτησίας ΡΟΔΟΓΚΑΖ Α.Ε"

Αρχείο

088-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης87

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Έγκριση Νέου Σχεδίου Κοινοχρήστων Χώρων Μεσαιωνικής Πόλης Δήμου Ρόδου

Αρχείο

087-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης86

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων (Έγγραφο ΑΠ 18/39360/18-08-2020 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)

Αρχείο

086-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης85

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Τροποποίηση, Συμπλήρωση και Επικαιροποίηση της απόφασης υπ΄αρ. 1054/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρχείο

085-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης84

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων, της Κ.Μ. 472Δ γαιών Παστίδας στην περιοχή «Πασαούτια» της Δ.Ε. Πεταλουδών Δήμου Ρόδου, στην υφιστάμενη κοινόχρηστη χωμάτινη οδό, για την εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί Κόκκινου Ο.Ε.» για χρήση εργαστηρίου στρωματοποϊιας

Αρχείο

084-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης83

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Έγκριση μελέτης Α.Ρ.Μ. 12/2020 του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με τίτλο «Α. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων & Β. Χωροθέτηση θέσης στάσης/στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Δ.Ε. Ιαλυσού»

Αρχείο

083-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης82

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Χωροθέτηση/παραχώρηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφο ΑΠ 16/39602/19-08-2020 Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών)

Αρχείο

082-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης81

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ΄αρ. 66/2020 απόφασης της Κοινότητας Ρόδου με θέμα « Έγκριση της υπ' αριθμού μελέτης Α.Ρ.Μ.: 11/2020 που αφορά την «ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩ ΣΤΗ ΔΕ ΡΟΔΟΥ»

Αρχείο

081-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης80

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ χρονικής διάρκειας δύο ετών.(Έγγραφα ΑΠ 16/33977/17-07-2020, 16/39666/20-08-2020 της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών).

Αρχείο

080-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης79

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ χρονικής διάρκειας δύο ετών.(‘Εγγραφο ΑΠ 16/14073/17-03-2020 της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών) και ανάκληση της υπ’ αριθ. 40/2020 απόφαση της ΕΠΖ.

Αρχείο

079-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης78

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 31/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα «Τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών»

Αρχείο

078-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης77

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Έγκριση αποδοχής τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Πανορμίτη Γόμπου αντί καταβολής εισφοράς σε χρήμα της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης «Αγίων Αποστόλων»

Αρχείο

077-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης76

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ΄αρ. 44/2020 απόφασης της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού Ατταβύρου (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου).»

Αρχείο

076-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης75

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ΄αρ. 43/2020 απόφασης της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού Βενετοκλέων στην περιοχή εργατικών κατοικιών «Κολονιάλε» (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου).»

Αρχείο

075-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης74

Ημερομηνία Συνεδρίασης

24/08/2020

Θέμα

Έγκριση της υπ΄αρ. 42/2020 απόφασης της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων»

Αρχείο

074-2020.pdf

Αριθμός Απόφασης72

Ημερομηνία Συνεδρίασης

06/07/2020

Θέμα

Μη ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/37866/18-7-2019 Δ.Κ. Λίνδου)

Αρχείο

072-2020.pdf