Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αριθμός Απόφασης27

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/06/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα "Πεζοδρόμηση τμημάτων οδών πλησίον Εθνικού Θεάτρου"(ΑΡΜ 04/2021)

Αρχείο

27-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης26

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα «Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Γ’ Φάση της Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Κρεμαστής»

Αρχείο

26-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης25

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 14/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής με θέμα «Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Σορωνής»

Αρχείο

25-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης24

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα Παστίδας (Έγγραφο ΑΠ 21935/12-05- 2021 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)

Αρχείο

24-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης23

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα Απολλώνων (Έγγραφο ΑΠ 21933/12-05- 2021 Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου)

Αρχείο

23-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης22

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Έγκριση Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και λοιπών Εκδηλώσεων Δήμου Ρόδου

Αρχείο

22-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης21

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 3379 γαιών Αφαντου ιδιοκτησίας Νικολή Χρήστου και Καρακωνσταντή Γεωργίου για χρήση καταστήματος.

Αρχείο

21-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης20

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.4577 γαιών Αφάντου, σε ασφαλτοστρωμένη μη αναγνωρισμένη κτηματολογική οδό, ιδιοκτησίας της "Ανώνυμης Εμπορικής Βιοτεχνικής & Οικοδομικής Εταιρείας Δράκος Α.Ε.» για χρήση Βιομηχανίας Χαμηλής -μέσης όχλησης(αρτοποιείο) με τον διακριτικό τίτλο ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε.

Αρχείο

20-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης19

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ 706Α Γαιών Διμυλιάς επί κτηματολογικής οδού, ιδιοκτησίας Παρτσακουλάκη Δημητρίου για χρήση ξυλουργείου

Αρχείο

19-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης18

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 7/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»

Αρχείο

18-2021-Ο.Ε.pdf

Αριθμός Απόφασης17

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 6/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο ετών).»

Αρχείο

17-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης16

Ημερομηνία Συνεδρίασης

21/05/2021

Θέμα

Έγκριση συζήτησης εκτός Ημερήσιας Διάταξης των θεμάτων: 1).Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα «Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Γ’ Φάση της Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Κρεμαστής» 2) Έγκριση της υπ’ αρ. 19/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα "Πεζοδρόμηση τμημάτων οδών πλησίον Εθνικού Θεάτρου"(ΑΡΜ 04/2021)

Αρχείο

16-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης15

Ημερομηνία Συνεδρίασης

05/03/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ΄ αρ. 8/2020 απόφασης της Κοινότητας Λίνδου με θέμα «Λήψη απόφασης για Αποχαρακτηρισμό τμήματος υφιστάμενης κτηματολογικής οδού εντός του οικιστικού θύλακα της μικρής παραλίας του Οικισμού Λίνδου.»

Αρχείο

15-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης14

Ημερομηνία Συνεδρίασης

05/03/2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης εισόδου εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 2981 γαιών Αφάντου ιδιοκτησίας « Φλώρου Νικολάου» για χρήση κατοικίας.

Αρχείο

14-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης13

Ημερομηνία Συνεδρίασης

05/03/2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1139 γαιών Λάρδου, επί χαρακτηρισμένης ως δημοτικής - κοινοτικής οδού με (ΦΕΚ 463/Δ/1990), ιδιοκτησίας «Ε. & Π. ΤΣΟΥΚΟΥ Ο.Ε.» για χρήση κατοικιών.

Αρχείο

13-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης12

Ημερομηνία Συνεδρίασης

05/03/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 2/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Κων. Παλαιολόγου στην Δ.Ε. Ρόδου» (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:1/2021)»

Αρχείο

12-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης11

Ημερομηνία Συνεδρίασης

05/03/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»

Αρχείο

11-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης10

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/02/2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης, «Εισόδου - εξόδου οχημάτων από τις ΚΜ 316 & 317 Γαιών Σαλάκου μέσω της ΚΜ 316 επί υφιστάμενου κτηματολογικού δρόμου για χρήση θερμοκηπίου» ιδιοκτησίας του Κου Μαρινάκη Γεωργίου

Αρχείο

10-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης9

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/02/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2021 απόφασης της Κοινότητας Λάρδου με θέμα «Γνωμοδότηση σε έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος υπ΄αρ. 2/64985/22-12-20 με θέμα «Κοπές δένδρων στη Δημοτική Κοινότητα Λάρδου»

Αρχείο

9-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης8

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/02/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ΄ αρ. 1/2020 απόφασης της Κοινότητας Λίνδου με θέμα «Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα ακινήτου της Κ.Μ. 736 γαιών Λίνδου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου»

Αρχείο

8-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης7

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/02/2021

Θέμα

Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

Αρχείο

7-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης6

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/01/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 86/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίον πλατείας Ζίγδη (Ακαδημίας) κατ΄ εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Ρόδου»

Αρχείο

6-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης5

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/01/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 85/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου έμπροσθεν πάρκου Ροδινιού. (εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων Δήμου Ρόδου.)»

Αρχείο

5-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης4

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/01/2021

Θέμα

Έγκριση της υπ’ αρ. 84/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»

Αρχείο

4-2021.pdf

Αριθμός Απόφασης3

Ημερομηνία Συνεδρίασης

08/01/2021

Θέμα

Έγκριση μελέτης, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 1161 γαιών Ασκληπειού για χρήση «κατοικιών» ιδιοκτησίας «Κλημαντή Γεωργίου»

Αρχείο

3-2021.pdf