Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος Αντώνης Β.Καμπουράκης
Μέλη:

1. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Ευστράτιος Καρίκης με
αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Καμπούρη

2. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Αντιδήμαρχος Τηλέμαχος Καμπούρης με
αναπληρωτή τον Αντιδήμαρχο Στέφανο Δράκο

Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 09/01/2022 έως 31/12/2023

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. COLIADIS ALEXANDRE-BASILE(ΑΛΕΞΗΣ)
2. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
3. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ