Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη
θητεία από 01/09/2019 έως 06/11/2021:

1.Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Ευστράτιος Καρίκης
2. Αντιδήμαρχος τακτικό μέλος: Τηλέμαχος Καμπούρης
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Φλοσκάκης Νεκτάριος
2. Κιαχαγιά – Μαγιόγλου Τσαμπίκα
3. Coliadis Alexander-Basile (ΑΛΕΞΗΣ)
4. Καραταπάνης Σάββας
5. Μανέττας Βασίλειος
6. Διακοσταματίου Σάββας
7. Παλαιολόγου Μιχαήλ
8. Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ανά παράταξη
Από την παράταξη «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»

1.Σπυρόπουλος Σπυρίδων
2.Πατσάης Γεώργιος
3.Στάμος Αθανάσιος

Από την παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

4.Κορωναίος Ιωάννης (μετά από κλήρωση)
5.Γιαννάς Νικόλαος
Από την παράταξη «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
6.Σαρικάς Γεώργιος