ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

“Η πράξη αφορά την αξιοποίηση της ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου με την υλοποίηση δράσεων ανάδειξης και διατήρησης του φυσικού τοπίου, της χλωρίδας και της πανίδας, καθώς και τη διαμόρφωση ανοικτών χώρων προσέλκυσης των επισκεπτών,με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς, και την ανάπτυξη του φυσιολατρικού και οικολογικού τουρισμού.
Προβλέπεται η βελτίωση της εικόνας της ρεματιάς Ψίνθου – στενόμακρης κοιλάδας μήκους περίπου 500 μέτρων – με ήπιας μορφής διαμορφώσεις σε τέσσερα τμήματά της και με ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στον ήδη διαμορφωμένο βιότοπό της, και ειδικότερα οι κάτωθι εργασίες:
(α) νέα πλακόστρωση, διαπλάτυνση, και δημιουργία καθιστικών στον διάδρομο περιπάτου που ξεκινά από το ύψος του Δημοτικού Σχολείου, διατρέχει τη ρεματιά και καταλήγει στην πλατεία των πηγών «Φασούλι»,
(β) δημιουργία ξύλινης πέργκολας με καθιστικά και ανακατασκευή του διαδρόμου (ράμπας) που οδηγεί από την πλατεία των πηγών «Φασούλι» στην επαρχιακή οδό, (γ) πλακόστρωση, δημιουργία καθιστικών και διαμόρφωση στον χώρο του νερόμυλου, με γνώμονα τυχόν μελλοντικέςπαρεμβάσεις για την αναστήλωση του νερόμυλου και την ένταξή του στη διαμόρφωση της ρεματιάς,
(δ) κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στην περιοχή της γέφυρας που ενώνει τον χώρο δυτικά του φράγματος (κτίριο έκθεσης ψαριού “”γκιζάνι””) με τον χώρο ανατολικά του φράγματος (χώρος υπό διαμόρφωση μπροστά από τον νερόμυλο), και
(ε) εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων προβολής του χώρου προς προστασία – ανάδειξη.”

Σχετικά άρθρα