Δημοτική Επιτροπή

Μέλη

Τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της δημοτικής επιτροπής για τη θητεία από 2.1.2024 έως την  30η Ιουνίου 2026 ως εξής:

Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου:
1. Χαλκιάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη,
2. Καρατζιάς Δημήτριος του Σάββα
3. Λάμπης Χρυσοβαλάντης του Παναγιώτη,
4. Βαρέλης Γεώργιος του Νικολάου
5 . Παπαγεωργίου Σαββίνα του Ευγενίου
Αναπληρωματικά μέλη παράταξης δημάρχου:
1. Παπαστεργής Στέργος του Λουκά
2. Θωμάτος Μιχαήλ του Κωνσταντίνου
3. Τσούβαλης Σταύρος του Θεμιστοκλή
4. Παυλούς Γεώργιος του Νικολάου
5. Πάττας Γεώργιος του Ιορδάνη
Τακτικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας :
1. Τσίκκης Δημήτριος του Νικολάου
2. Στάμος Αθανάσιος του Πέτρου
3. Καμπούρης Τηλέμαχος του Ιωάννη
Αναπληρωματικά μέλη από τις παρατάξεις της μειοψηφίας:
1. Ζανεττούλλης Δημήτριος του Εμμανουήλ

ΑΡ-ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-2ada2024