ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Διεύθυνση : Πλατεία Ελευθερίας 1,   85100 Ρόδος
Τηλεφωνικό Κέντρο : 22413-61200
E-mail :info@rhodes.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τμήμα Προσόδων 

Τμηματάρχης: Τρουλλάκου   Μαρία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22413-63202
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: mtroullakou@rhodes.gr
Γραφείο Ελέγχου: Στεργιούλης  Βασίλειος, Παπανδρέου  Μαρία
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63217,22413-63218
Γραφείο Τ.Α.Π. : Πίτσα Ελπινίκη, Δοντά Ανθούλα, Χριστοφόρου Ασπασία
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  22413-63219,22413-63220,22413-63222
Ηλεκτρονική διεύθυνση:tap.rhodes@rhodes.gr
Κοινόχρηστοι Χώροι:  Mαριάς Φώτης
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22413-63223
Κλήσεις Κ.Ο.Κ. : Σταματάκη  Ευαγγελία
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  22413-63225
Ταμίας:  Χατζησταμάτης Μιχαήλ
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 22413-63227
Έκδοση Οίκοθεν:  Μανιάς  Παύλος, Χατζηγιαννάκης Παναγιώτης
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63230,22413-63226
Προτιμησιακό Δικαίωμα:
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63235
Προσφυγές: Σταμόπουλος  Παναγιώτης
Τηλέφωνα επικοινωνίας 22413-63236
Ελεγχόμενη:
Τηλέφωνα επικοινωνίας :22410-20646
Φάξ:  22410 30014

Τμήμα Αξιοποίησης – Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας 

Υπεύθυνος:
Διεύθυνση: Αβέρωφ,Νέα Αγορά
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2241024008
E-mail :akiniti@rhodes.gr, 

Τμήμα Προμηθειών 

Υπεύθυνος:Κανάκας Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Γεωργίου Ευσταθίου & Αμερικής, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2241077728
E-mail :periousia@rhodes.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΩΝ 

Τμήμα Ληξιαρχείου

Υπεύθυνη: Βαλερίου Κόμμισα
Διεύθυνση: Γεωργίου Ευσταθίου & Αμερικής, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2241361228 – 229 -230
E-mail :lixiarxio@rhodes.gr,
kvaleriou@rhodes.gr

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης

Υπεύθυνη: Τσιμπιδάκη Ευαγγελία
Διεύθυνση: Γεωργίου Ευσταθίου & Αμερικής, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2241361231,2241361232,2241361233
E-mail :dimotologio@rhodes.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Υπεύθυνη Ενημέρωσης Περιεχομένου & Σύνταξης : Καούκη Αρετή
Διεύθυνση : Γεωργίου Ευσταθίου & Αμερικής, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 22413-61346
E-mail : kaouki@rhodes.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Υπεύθυνος: Χρήστος Πανάς
Διεύθυνση: Γεωργίου Ευσταθίου & Αμερικής, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22413-61344
E-mail : panas@rhodes.gr

Για να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα και να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης  του Δήμου Ρόδου ή την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Android.