ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Διεύθυνση : Πλατεία Ελευθερίας 1,   85100 Ρόδος
Τηλεφωνικό Κέντρο : 22413-61200
E-mail :info@rhodes.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Υπεύθυνη Ενημέρωσης Περιεχομένου & Σύνταξης : Καούκη Αρετή
Διεύθυνση : Γεωργίου Ευσταθίου & Αμερικής, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 22413-61346
E-mail : kaouki@rhodes.gr

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Υπεύθυνος: Μωραΐτης Βασίλης
Διεύθυνση: Γεωργίου Ευσταθίου & Αμερικής, 85100 Ρόδος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22413-61262
E-mail : vmoraitis@rhodes.gr

Για να αναφέρετε κάποιο πρόβλημα και να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης  του Δήμου Ρόδου ή την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα Android.