Περιουσιακή κατάσταση αιρετών

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Προγράμματος “Καλλικράτης” (Ν.3852/2010, άρθρο 61, §4), ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 2018 2019 2020 2021 2022
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
COLLIADIS ALEXADRE-BASILE
ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ
ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ