Δελτία Τύπου

Δήμος Ρόδου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων μικροπωλητών για την υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή τους στην εμποροπανήγυρη του  ΣΩΤΗΡΟΣ  της  Κοιν. Φανών. Από την Τετάρτη  3 Αυγούστου...

        O Δήμος Ρόδου λαμβάνοντας υπόψη τις με αριθμ. αποφάσεις 82/2008 και 158/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Ροδίων και το κυκλοφοριακό πρόβλημα...