Δελτία Τύπου

Σε συνέχεια της υπογραφής Υπομνήματος Συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Κοινωνικής πολιτικής & Υγείας με αντιδήμαρχο τον Γεώργιο Τριάντο και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας...

Διθυραμβικά σχόλια για τη Ρόδο σε ευρωπαϊκά Μέσα Ενημέρωσης Η δυνατή ονομασία ταυτότητας (brand name) «Ρόδος», η αδιαμφισβήτητη παγκόσμια φήμη του νησιού ως κορυφαίου και...

Γνωστοποιείται ότι με την υπ αριθ. 1374/30-05-2023 (ΑΔΑ:Ω8Λ0ΟΡΘ5-0ΚΙ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (όπου αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες-οδηγίες),για την εγγραφή...