Δελτία Τύπου

Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί το Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Δικτύου κατά της Έμφυλης & Ενδοοικογενειακής βίας Ρόδου από τοπικούς φορείς. Το Πρωτόκολλο...

Οι άνθρωποι της Τρίτης Ηλικίας δικαιούνται να απολαμβάνουν τη χαρά της δράσης και πρωταρχική προτεραιότητα του Δήμου Ρόδου είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών...

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Ρόδου, στο πλαίσιο της διαρκούς και έγκυρης ενημέρωσης των πολιτών για τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί, γνωστοποιεί ότι...