ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων του Β’ Δημοτικού, του Γυμνασίου-Λυκείου και του ΕΠΑΛ Αρχαγγέλου Ρόδου, που βρίσκονται στην ίδια κτηματολογική μερίδα Κ.Μ. 5779Α Γαιών Αρχαγγέλου.Το εμβαδόν του κτιρίου του Β’ Δημοτικού είναι 981,90 m2.Το εμβαδόν του κτιρίου του Γυμνασίου-Λυκείου είναι 1624,25 m2, και του κτιρίου του ΕΠΑΛ είναι 530,74 m2. ‘Ολα εκτείνονται σε ισόγειο και Α’ όροφο.Για τη σύνταξη της μελέτης πραγματοποιήθηκε η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, με διακριτή εξέταση των επιμέρους ενεργειακών εγκαταστάσεων και του κτιριακού κελύφους του κάθε κτιρίου. Βάσει του ενεργειακού πιστοποιητικού τα κτίρια κατατάσσονται στην κατηγορία Δ’ και με τις παρεμβάσεις που περιγράφονται παρακάτω θα επιτευχθεί αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης τους στην κατηγορία Α’. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην κατασκευή εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους (τοιχοποιίας), στην αντικατάσταση κουφωμάτων με ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου, στην αντικατάσταση της υφιστάμενης υγρομόνωσης δώματος, στην αναβάθμιση τεχνητού φωτισμού με αντικατάσταση όλων των υφιστάμενων ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων και στην αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού – θέρμανσης, με αντικατάσταση των υφιστάμενων ενεργοβόρων κλιματιστικών και του μη αποδοτικού συστήματος κεντρικής θέρμανσης.

Σχετικά άρθρα