Το ολοκληρωμένο έργο «LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» αποτελεί το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της Ελλάδας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το έργο φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή, κατά τον τρέχοντα 1ο κύκλο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (2016-2025) και να προετοιμάσει τη μετάβαση στον 2ο κύκλο πολιτικής για την προσαρμογή (2026+), με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το έργο LIFE-IP AdaptInGR έχει διάρκεια 8 έτη (2019 – 2026) και συνολικό προϋπολογισμό €14,2 εκατ., εκ των οποίων €8,3 εκατ. παρέχονται από την Ε.Ε., €2,4 εκατ. από εθνικούς πόρους (Πράσινο Ταμείο), €3,2 εκατ. από ίδιους πόρους των εταίρων και €0,3 εκατ. από ιδιωτικούς φορείς (υποστηρικτές).

Στο έργο LIFE-IP AdaptInGR o Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως Εταίρος-14 (GR) με προϋπολογισμό 284,769.80 €  και θα ασχοληθεί με τη διαχείρισης της παράκτιας ζώνης σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, εστιάζοντας κυρίως στις βορειοδυτικές ακτές του νησιού στις οποίες ήδη παρατηρούνται έντονα φαινόμενα διάβρωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι προς μελέτη ακτές προσβάλλονται από κυματισμούς δυτικής και βορειοδυτικής διεύθυνσης με ετήσια συχνότητα 51,8%. Επιπλέον, λόγω της εγκαταλείψεως της γεωργίας και των ετήσιων βροχοπτώσεων στο νησί, καθώς και της παράνομης αμμοληψίας και λήψης αδρανών από τις κοίτες των χειμάρρων, έχει μειωθεί δραστικά η μεταφορά ιζημάτων από την ξηρά στην θάλασσα. Εξαιτίας των  συνδυασμών  των δυο παρακάτω φαινομένων έχει σαν αποτέλεσμα, εδώ και πολλά χρόνια, την συστηματική απώλεια σημαντικού εύρους ξηράς.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την καταγραφή, αποτύπωση, παρακολούθηση και προσομοίωση της υφιστάμενης κατάστασης των ακτών της ΒΔ Ρόδου σε σχέση με τον κίνδυνο των πλημμυρών (προερχόμενες από την ενδοχώρα και τη θάλασσα) και της διάβρωσης. Θα διερευνηθεί η επικινδυνότητα των παράκτιων φυσικών κινδύνων και θα προταθούν εναλλακτικές λύσεις (μέτρα και έργα) σταθεροποίησης της ακτογραμμής ενώ θα καταρτιστούν στρατηγικά σχεδία πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών κινδύνων και καταστροφών. Επίσης το φυσικό αντικείμενο θα υποστηριχθεί από ενέργειες συντονισμού/διαχείρισης, ενημέρωσης/διάχυσης των αποτελεσμάτων και προμήθειας/εγκατάστασης αναβάθμισης εξοπλισμού έγκαιρης προειδοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος.

Σχετικά άρθρα