Αποφάσεις Δημάρχου

Θέμα:Ορισμός αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα:Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα:Συμπλήρωση Απόφασης 2103/2/48057/28.09.2020 όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 5561/22.11.2021 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Εμπορίου, Εκκλησιαστικών θεμάτων, σχέσεων με την Εκκλησία, Θρησκευμάτων και Κοιμητηρίων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.Μεταβίβαση κατά τόπον αρμοδιοτήτων Δ.Ε. Πεταλούδων.

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 2099/2/48053/28.09.2020 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Αφάντου, Δ.Ε. Πεταλούδων, και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2098/2/48052/28.09.2020 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, Επιχειρησιακής Ετοιμότητας, Δ.Ε. Αταβύρου, Δ.Ε. Καμείρου, και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2231/2/52269/15.10.2020 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Προστασίας Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πρωτογενούς Ανάπτυξης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2104/2/48058/28.09.2020 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2103/2/48057/28.09.2020 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Εμπορίου, Εκκλησιαστικών θεμάτων, σχέσεων με την Εκκλησία, Θρησκευμάτων και Κοιμητηρίων,και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2100/2/48054/28.09.2020 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Λινδίων & Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2094/2/48048/28.09.2020 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης, και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2093/2/48047/28.09.2020 όπως ισχύει μετά την Απόφαση 2296/2/31103/25.06.2021 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, Υποδομών & Ενεργειακών Επενδύσεων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2102/2/48056/28.09.2020, περί Ορισμού Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Επικοινωνίας, Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2105/2/48059/28.09.2020,όπως ισχύει, μετά την Απόφαση 2298/2/31105/25.06.2021 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Τουρισμού,και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2095/2/48049/28.09.2020 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Επιχειρησιακής Λειτουργίας & Καθημερινότητας του Πολίτη, και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 2101/2/48055/28.09.2020 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Δ.Ε. Ιαλυσού, Δ.Ε. Αρχαγγέλου, Δ.Ε. Καλλιθέας, και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Τροποποίηση διάρκειας Απόφασης 2096/2/48050/28.09.2020 όπως ισχύει μετά την Απόφαση 2297/2/31104/25.06.2021 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Οικονομικών, και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Θέμα:Τροποποίηση Απόφασης 2092/2/48046/28.09.2020 περί Ορισμού Αντιδημάρχου Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής& Μετανάστευσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Δημάρχου, και ορισμού Αναπληρωτή Δημάρχου

Θέμα:Παύση καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος Σχεδιασμού της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Θέμα:Μετακίνηση Προσωπικού

Θέμα:Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων

Θέμα:Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα:Αναπλήρωση Καθηκόντων Προϊσταμένου Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ρόδου

Θέμα:Ορισμός Αναπληρώτριας Διευθύντριας

Θέμα:Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος

Θέμα:Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος