Εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων ως αποτέλεσμα του τουρισμού

Το έργο «Blueislands» συγκεντρώνει 14 εταίρους από 8 χώρες (από Ελλάδα συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Μυκόνου και το Δίκτυο Νησιωτικών Επιµελητηρίων Εµπορίου και Βιοµηχανίας της Ε.Ε) σε μια συστηματική προσπάθεια να εντοπιστεί και να μετριαστεί η επίπτωση της εποχικής διακύμανσης της παραγωγής αποβλήτων στα νησιά της Μεσογείου, ως αποτέλεσμα της τουριστικής κίνησης.

Το έργο BLUEISLANDS έχει ως στόχο να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της εποχιακής διακύμανσης των αποβλήτων, που παράγονται στα νησιά της Μεσογείου, ως αποτέλεσμα του τουρισμού.

Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 2.755.320,41€, με διάρκεια 3 έτη, έχει ως στόχο την κατανόηση, ανάδειξη και μετριασμό των επιπτώσεων της εποχικής διακύμανσης παραγωγής αποβλήτων σε 8 περιοχές-νησιά της Μεσογείου ως αποτέλεσμα του τουρισμού. Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου.

Τη θερινή περίοδο, τα μεσογειακά νησιά φιλοξενούν πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό. Αυτό είναι επωφελές για τις τοπικές οικονομίες, αλλά παράλληλα δημιουργεί μεγάλη επιβάρυνση στις τοπικές υποδομές και ιδιαίτερα στα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Με τη βελτίωση της γνώσης των παραγόμενων ρευμάτων αποβλήτων, τη δημιουργία κοινών κατευθυντήριων γραμμών και τη βελτίωση των συνεργειών μεταξύ των νησιών της Μεσογείου, το έργο BLUEISLANDS στοχεύει στην προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού και στην τροφοδότηση των τοπικών αλυσίδων κυκλικής οικονομίας.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ρόδου στο πρόγραμμα ανέρχεται στις 224.684,40€ και αφορά την  προμήθεια και αξιοποίηση ενός Κινητού Κέντρου Ανακύκλωσης σε διάφορες χρονικές περιόδους σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (παραλίες, ξενοδοχεία κ.α) της Ρόδου. Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα διεξαχθούν επίσης δειγματοληψίες και έρευνες σε 3 παραλίες της Ρόδου για την εκτίμηση της δυναμικής των μίκρο- και μάκρο-πλαστικών (micro- and macro-plastics) και την επίδραση τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα ενώ αντίστοιχα θα πραγματοποιηθούν θαλάσσιες έρευνες για την εκτίμηση της ρύπανσης.

Τα αποτελέσματα των ερευνών και δράσεων στην Ρόδο θα αποτελέσουν πρότυπο-πιλότο μετάδοσης γνώσεων και καλών πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του έργου.

Τέλος με βάση τα αποτελέσματα από τις δράσεις σε όλα τα νησιά θα καταρτιστούν σχέδια δράσης, πρόληψης και διαχείρισης για τον μετριασμό της παραγωγής αποβλήτων ως αποτέλεσμα του τουρισμού.

Εταίροι του Προγράμματος

Για Περισσότερες Πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του

προγράμματος εδώ

Σχετικά άρθρα

Το 1ο πανευρωπαϊκά «Κινητό κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης & ανακύκλωσης», συνεχίζει την πορεία του σε όλη την Ελλάδα περνώντας από τη Ρόδο. Δεδομένης της δυσμενούς κατάστασης...

Συνέντευξη τύπου και παρουσίαση των αποτελεσμάτων επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην Ρόδο για το πρόγραμμα BLUEISLANDS Το έργο BLUEISLANDS έχει ως στόχο να εντοπίσει και...

Ενδιαφέροντα στοιχεία για το νησί μας ανέδειξε η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «MEDBLUEISLANDS» για την «Εποχιακή διακύμανση των αποβλήτων ως...