Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2024

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

12-02-2024-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/02/2024

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

06-02-2024-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/01/2024

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

22-1-2024-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/01/2024

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

11-1-2024-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-12-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-12-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/12/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

19-12-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/12/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

19-12-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/11/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

30-11-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/11/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

29-11-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης21/11/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

21-11-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/11/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

12-11-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης03/11/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

03-11-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/10/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

04-10-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/09/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

29-09-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/09/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

27-09-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/09/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

15-09-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/09/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

07-09-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25-08-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25-08-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

14-08-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/07/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

11-07-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

30-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

23-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

15-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf