Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/07/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

30-07-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-06-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/05/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

31-05-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-04-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

14-04-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης08/04/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

08-04-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/03/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-30-03-2021.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-26-02-2021.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσίευσης-Έκτακτη-συνεδρίασης-12-02-2021.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/01/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσίευσης-Ειδικής-Ώρα.18.00-συνεδρίασης-26-01-2021.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/01/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσίευσης-Ειδικής-Ώρα.17.00-συνεδρίασης-26-01-2021.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/01/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσίευσης-Τακτικης-συνεδρίασης-26-01-2021.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/12/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

1.-Πίνακας-δημοσίευσης-συνεδρίασης-16-12-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσίευσης-συνεδρίασης-19-11-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-30-10-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-23-09-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσιεύσεων-Συνεδρίασης-15-09-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσ.-31-07-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-16-06-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-18-05-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης08/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-05-08-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-02-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

29-01-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-01-17-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-27-12-2019-1.pdf