Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/03/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

14-03-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/02/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

24-02-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/02/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

24-02-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

27-01-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

27-01-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

18-01-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-12-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/12/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

23-12-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/12/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

13-12-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/11/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-11-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/10/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

31-10-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/09/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

29-09-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/08/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

29-08-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

14-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

07-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/06/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-06-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

27-05-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

11-05-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/04/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-04-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/03/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

31-03-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25-02-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/01/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/01/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης09/01/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

09-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf