Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/12/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

1.-Πίνακας-δημοσίευσης-συνεδρίασης-16-12-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/12/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

2.-Πίνακας-δημοσίευσης-συνεδρίασης-16-12-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/11/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσίευσης-συνεδρίασης-19-11-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/10/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-30-10-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ-23-09-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/09/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσιεύσεων-Συνεδρίασης-15-09-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/07/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσ.-31-07-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/06/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-16-06-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-18-05-2020.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης08/05/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-05-08-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/02/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-02-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

29-01-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-01-17-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-27-12-2019-1.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-27-12-2019-2.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/11/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-29-11-2019.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/10/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-25-10-2019.pdf