Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/09/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

29-09-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/08/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

29-08-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

14-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/07/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

07-07-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/06/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-06-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

27-05-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/05/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

11-05-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/04/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-04-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/03/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

31-03-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/02/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25-02-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/01/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/01/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης09/01/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

09-01-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/12/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

30-12-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/12/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

22-12-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης21/12/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

21-12-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/10/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

29-10-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-09-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/09/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

20-09-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/08/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

31-08-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης09/08/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

09-08-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/07/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

30-07-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-06-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/06/2021

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

15-06-2021-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf