Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

Πίνακας-δημοσίευσης.-01-30-2020-Συνεδρίασης-Δ.Σ.docx

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/01/2020

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-01-17-2020.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-27-12-2019-1.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-27-12-2019-2.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/11/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-29-11-2019.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/10/2019

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

pinakas-25-10-2019.pdf