Πίνακες Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/09/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

15-09-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/09/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

07-09-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25-08-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

25-08-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/08/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

14-08-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/07/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

11-07-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

30-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

23-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

15-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης08/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

08-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/06/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

07-06-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

30-05-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ-ΔΙΑΤΑΞΗ-19-05-2023-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

07-05-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ1.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/05/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

07-05-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/04/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

27-04-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης05/04/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

05-04-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/03/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-03-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/03/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

14-03-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/02/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

24-02-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/02/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

24-02-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

27-01-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΙΔΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

27-01-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/01/2023

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

18-01-2023-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2022

Συνοπτικός Πίνακας Αποφάσεων Συνεδρίασης

28-12-2022-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.pdf