Προσλήψεις Προσωπικού

 

Displaying 1 - 25 of 101

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ίδρυμα «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου»

Έναρξη30/06/2022

Λήξη11/07/2022

Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Έναρξη23/06/2022

Λήξη29/06/2022

Πρόσληψη ενενήντα (90) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας

Έναρξη07/06/2022

Λήξη16/06/2022

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο «ΚΗΦΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» με τρίμηνη σύμβαση προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων κατ'εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν.4820/2021

Έναρξη28/04/2022

Λήξη03/05/2022

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Έναρξη08/04/2022

Λήξη14/04/2022

Αρχείο Προκήρυξης

0Ω1Ρ-Β99.pdf

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022»

Έναρξη06/04/2022

Λήξη15/04/2022

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Έναρξη28/03/2022

Λήξη03/04/2022

Αρχείο Προκήρυξης

Ψ4ΒΠΩ1Ρ-2ΓΜ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2022

Έναρξη13/03/2022

Λήξη24/03/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ-2.zip

Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ 5/2022 με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έναρξη05/03/2022

Λήξη14/03/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-2.zip

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022

Έναρξη26/02/2022

Λήξη08/03/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.zip

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έναρξη09/01/2022

Λήξη18/01/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-1.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(με ΑΝΤΙΤΙΜΟ)

Έναρξη02/11/2021

Λήξη13/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη26/10/2021

Λήξη08/11/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 207 ΤΟΥ Ν. 4820/2021

Έναρξη26/10/2021

Λήξη02/11/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.pdf

Για τη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 για την δομή «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγ. Αποστόλων Ρόδου» «Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΡΟΔΟΥ»

Έναρξη01/10/2021

Λήξη06/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 207 ΤΟΥ Ν. 4820/2021

Έναρξη01/10/2021

Λήξη06/10/2021

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 για την δομή «Κ.Δ.Α.Π. μεΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΣΤΙΑ»

Έναρξη30/09/2021

Λήξη05/10/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

Έναρξη20/09/2021

Λήξη29/09/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3 / 2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη28/08/2021

Λήξη06/09/2021

Ανακοίνωση αρ. 2/39563/10-08-2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Έναρξη10/08/2021

Λήξη17/08/2021

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1 / 2021

Έναρξη17/07/2021

Λήξη26/07/2021

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ.zip

Ανακοίνωση πρόσληψης εξήντα (60) ατόμων στην πυρασφάλεια

Έναρξη01/06/2021

Λήξη08/06/2021