Προσλήψεις Προσωπικού

 

Displaying 1 - 25 of 125

Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Έναρξη18/09/2023

Λήξη22/09/2023

Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Έναρξη28/08/2023

Λήξη01/09/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έναρξη31/08/2023

Λήξη11/09/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 /2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(με ΑΝΤΙΤΙΜΟ)για το Ωδείο και τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17.07.1980).

Έναρξη24/08/2023

Λήξη02/09/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη24/08/2023

Λήξη04/09/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Έναρξη02/08/2023

Λήξη16/08/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έναρξη14/07/2023

Λήξη24/07/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έναρξη12/07/2023

Λήξη21/07/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έναρξη05/07/2023

Λήξη14/07/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έναρξη30/06/2023

Λήξη10/07/2023

(Αιτήσεις από 8/06/2023) Ανακοίνωση αρ. 2/36613/06-06-2023 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας

Έναρξη08/06/2023

Λήξη15/06/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΚΗΦΗ Αγ.Αποστόλων Ρόδου»

Έναρξη04/04/2023

Λήξη18/04/2023

Για την πλήρωση μίας θέσης ΠΕ Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Έναρξη15/03/2023

Λήξη15/04/2023

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΕ-Δικηγόρου.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό, τρεις (3) Μηχανολόγους –Ηλεκτρολόγους και δύο (2) Τοπογράφους Μηχανικούς

Έναρξη25/01/2023

Λήξη06/02/2023

Αρχείο Προκήρυξης

18-2i-prosklisi-sme-mesaioniki-poli-07_25-01.pdf

Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

Έναρξη04/11/2022

Λήξη14/11/2022

ΣΟΧ1/2022

Έναρξη15/09/2022

Λήξη25/09/2022

ΣΜΕ1/2022

Έναρξη14/10/2022

Λήξη24/10/2022

Ανακοίνωση ΣΜΕ2/2022

Έναρξη25/08/2022

Λήξη05/09/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΜΕ2-22.zip

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Έναρξη29/07/2022

Λήξη11/08/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022

Έναρξη29/07/2022

Λήξη08/08/2022

Πρόσληψη Προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ3Α/2022 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

Έναρξη08/07/2022

Λήξη18/07/2022

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-3.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ίδρυμα «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου»

Έναρξη30/06/2022

Λήξη11/07/2022