Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αντώνης Καμπουράκης
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ  
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

 

Στράτος Καρίκης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Κωνσταντίνος Ταρασλιάς

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  Στέφανος  Δράκος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Γιάννης Καμπούρης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Τσαμπίκα Κιαχαγιά – Μαγιόγλου

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τηλέμαχος Καμπούρης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ
 (πλην του τομέα Ισότητας των φύλων),
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γεώργιος Τριάντος

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ    

Νεκτάριος Φλοσκάκης

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ

Coliadis Alexadre-Basile(Αλέξης)

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ,ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Αθανάσιος  Στάμος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Νίκος Καραμαρίτης

 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
Βασίλειος  Μανέττας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ& ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Γιώργος Πατσαής

 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ &
ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΡΟΔΙΩΝ

Μιχάλης Σείτης

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΙΑΛΥΣΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
Σάββας
Χριστοδούλου

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ Σπανός -Παπαγιάννης Αναστάσιος
 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  , ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σπυρόπουλος Σπυρίδωνας
 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Σάββας Καραταπάνης 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

Ευδοκία (Κική) Πάττα-Αποστολίδη

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Κωνσταντίνος Καρίκης

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Παναγιώτης  Σταμάτης
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Ηλίας Πετρίδης 
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθανάσιος Βυρίνης
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλειος Παπαοικονόμου
Επικεφαλής του  συνδυασμού
« ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ »
Χατζηδιάκος Φώτης
  Διακοσταματίου Σάββας  (ΔΕ Ρόδου)
Πάλλας Αγαπητός (ΔΕ Καμείρου)
Καρατζιάς Δημήτριος  (ΔΕ Ρόδου)
Καλαθενός Σάββας  (ΔΕ Ρόδου)
Παλαιολόγου Μιχάλης  (ΔΕ Νότιας Ρόδου)
Πόκκιας Γεώργιος  (ΔΕ Ρόδου)
Καζούλης Εμμανουήλ  (ΔΕ Λίνδου)
Σταυρής Μιχαήλ  (ΔΕ Καλλιθέας)
Αφεντούλης Ιωάννης  (ΔΕ Πεταλούδων)
Χριστοδούλου Μιχαήλ  (ΔΕ Πεταλούδων)
Καφεντζής Μιχάλης  (ΔΕ Καλλιθέας)
Κορωναίος Ιωάννης  (ΔΕ Ιαλυσού)
Ζαννετούλης Δημήτριος  (ΔΕ Αρχαγγέλου)
Γιαννάς Νικόλαος  (ΔΕ Αφάντου)
Επικεφαλής του  συνδυασμού
« ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ »
Στράτος Καρίκης
  Χριστοδούλου Σάββας  (ΔΕ Ρόδου)
Καρίκης Κωνσταντίνος  (ΔΕ Καλλιθέας)
Σταμάτης Παναγιώτης  (ΔΕ Πεταλούδων)
Σπυρόπουλος Σπύρος  (ΔΕ Ρόδου)
Βυρίνης Αθανάσιος (ΔΕ Ρόδου)
Πετρίδης Ηλίας (ΔΕ Αρχαγγέλου)
Πάττα Αποστολίδη Κική  (ΔΕ Ιαλυσού)
Επικεφαλής του συνδυασμού
« ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ »
Κρητικός Δημήτρης 
  Ιωσήφ Δημήτριος  (ΔΕ Ρόδου)
Μπιλιά Αικατερίνη(ΔΕ Καμείρου)
Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος  (ΔΕ Ιαλυσού)
Επικεφαλής του  συνδυασμού
« ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ »

Πότσος Καλέτος

 

Τσουρούτης Κωνσταντίνος  (ΔΕ Πεταλούδων)