Δημοτικό Συμβούλιο

Βιογραφικά Μελών του Δ.Σ.                                            

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αντώνης B. Καμπουράκης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μιχάλης Σοκορέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Στράτος Καρίκης
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αναστάσιος Σπανός
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  Στέφανος Δράκος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ

Τσαμπίκα Κιαχαγιά – Μαγιόγλου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Τηλέμαχος Καμπούρης

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ (πλην του τομέα Ισότητας των φύλων), ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Γεώργιος Τριάντος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ   

Νεκτάριος Φλοσκάκης

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ& ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

Αθανάσιος Στάμος

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Νίκος Καραμαρίτης

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κωνσταντίνος Ταρασλιάς
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΡΟΔΙΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μιχάλης Σεΐτης

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Σάββας Χριστοδούλου

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Παναγιώτης Σταμάτης

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  Σταυρής Μιχαήλ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΝΕΩΝ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Σπυρίδων Σπυρόπουλος
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ευδοκία (Κική) Πάττα – Αποστολίδη
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Κωνσταντίνος Καρίκης

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ-  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Βασίλειος Παπαοικονόμου
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ KAI ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ  Γεώργιος Πατσάης
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ Μιχαήλ Καφετζής
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Νικόλαος Γιαννάς
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Αθανάσιος Βυρίνης

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΡΜΑΕ 

Αντώνης B. Καμπουράκης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.

Τσίκκης Δημήτριος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  

 Κανέλλου Αικατερίνη

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιωσήφ Δημήτριος 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γιάννης Καμπούρης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιωάννης Ιατρίδης
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σάββας Καραταπάνης 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Alexandre-Basile (Αλέξης) Coliadis
Επικεφαλής του συνδυασμού
«ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»
Φώτης Χατζηδιάκος
  Διακοσταματίου Σάββας (ΔΕ Ρόδου)
Πάλλας Αγαπητός (ΔΕ Καμείρου)
Καρατζιάς Δημήτριος (ΔΕ Ρόδου)
Καλαθενός Σάββας (ΔΕ Ρόδου)
Παλαιολόγου Μιχάλης (ΔΕ Νότιας Ρόδου)
Πόκκιας Γεώργιος (ΔΕ Ρόδου)
Καζούλης Εμμανουήλ (ΔΕ Λίνδου)
Αφεντούλης Ιωάννης (ΔΕ Πεταλούδων)
Χριστοδούλου Μιχαήλ (ΔΕ Πεταλούδων)
Κορωναίος Ιωάννης (ΔΕ Ιαλυσού)
Ζαννετούλης Δημήτριος (ΔΕ Αρχαγγέλου)
Επικεφαλής του  συνδυασμού
«ΝΕΑ ΜΕΡΑ ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
Στράτος Καρίκης
  Χριστοδούλου Σάββας (ΔΕ Ρόδου)
Καρίκης Κωνσταντίνος (ΔΕ Καλλιθέας)
Σταμάτης Παναγιώτης (ΔΕ Πεταλούδων)
Σπυρόπουλος Σπύρος (ΔΕ Ρόδου)
Βυρίνης Αθανάσιος (ΔΕ Ρόδου)
Πετρίδης Ηλίας (ΔΕ Αρχαγγέλου)
Πάττα Αποστολίδη Κική (ΔΕ Ιαλυσού)
Επικεφαλής του συνδυασμού
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
Κρητικός Δημήτρης 
   

Μπιλιά Αικατερίνη (ΔΕ Καμείρου)
Προυσάλογλου Παντελής-Κωνσταντίνος (ΔΕ Ιαλυσού)

Επικεφαλής του  συνδυασμού
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
Πότσος Καλέτος
Τσουρούτης Κωνσταντίνος  (ΔΕ Πεταλούδων)