Φεβρουάριος, 2019

Επιλογές Ταξινόμησης
11Φεβ - 12ΜαηΦεβ 1120:00Μαη 12Πολύτιμα έργα ζωγραφικής από το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου20:00 - (Μάης 12) 01:00
22Φεβ - 24Φεβ 2221:00Φεβ 24ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22-23-24/2/19 ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ,ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ!-"Ραδιενεργό ..........τζατζίκι"21:00 - 21:00 (24)

Φεβρουάριος 2019

11Φεβ - 12ΜαηΦεβ 1120:00Μαη 12Πολύτιμα έργα ζωγραφικής από το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου20:00 - (Μάης 12) 01:00
22Φεβ - 24Φεβ 2221:00Φεβ 24ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22-23-24/2/19 ΑΠΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ,ΓΙΑ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ!-"Ραδιενεργό ..........τζατζίκι"21:00 - 21:00 (24)

Μάρτης 2019

11Φεβ - 12ΜαηΦεβ 1120:00Μαη 12Πολύτιμα έργα ζωγραφικής από το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου(Φεβρουάριος 11) 20:00 - (Μάης 12) 01:00