Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
53517/07/2017Έγκριση της υπ΄αριθ. 62/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.25/2017 απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ. Αφάντου για «χωροθέτηση εμποροπανηγύρεων στην πλατεία της Δ.Κ.Αφάντου»APOF535.pdf
52217/07/2017Έγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017, Αρ. Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 383/2017 και 407/2017APOF-522.pdf
52817/07/2017Διαγραφή οφειλής ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙ αρ.πρωτ. 2/51192/2017APOF528.pdf
53317/07/2017Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικά Λουτρά Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου» (μερίδα IV-1327 Οικοδομών Ρόδου) στην πλατεία Αρίωνος αρ.πρωτ. 2/53663/2017APOF533.pdf
52617/07/2017Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας αρ.πρωτ. 2/54066/2017APOF-526.pdf
53117/07/2017Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων ετών 2008-2009, της ατομικής επιχείρησης ΜΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ, αρ.πρωτ. 2/44838/2017APOF531.pdf
53617/07/2017Έγκριση της υπ΄αριθ. 63/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη μη χορήγηση βεβαίωσης προτεινόμενης ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου ιδιοκτησίας «ΠΙΤΣΗΣ ΕΜΜ.-ΠΙΤΣΗΣ ΣΤ. ΕΕ» (Αποφ.102/2017 Δ.Κ. Ρόδου και 49/2016 Δ.Κ. Ιαλυσού)APOF-536.pdf
52317/07/2017Αίτημα για την αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων αρ.πρωτ. 2/54385/2017APOF523.pdf
52917/07/2017Διαγραφή οφειλής κ.ΓΙMΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, αρ.πρωτ. 2/52550/2017APOF529.pdf
53417/07/2017Παραχώρηση από το Δήμο Ρόδου στη Δ.Ε.Ρ.ΜΕ της χρήσης-εκμετάλλευσης των ακινήτων επί της Λεωφόρου Ελευθερίας 53 και 49 στο Δημοτικό Διαμέρισμα, Κρεμαστής αρ.πρωτ. 2/55996/2017APOF-534.pdf
52117/07/2017Παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας, µέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις κενές οργανικές θέσεις και όχι πέραν της 31ης Μαρτίου 2018 – απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 αρ.πρωτ. 2/55675/2017APOF521.pdf
52717/07/2017Διαγραφή οφειλής κ.ΜΙΧΑΛΑ ΜΙΧΑΗΛ του Σάββα, αρ.πρωτ. 2/49072/2017APOF-527.pdf
53217/07/2017Παραχώρηση χρήσης χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Κρητηνίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητηνίας «Η ΚΑΣΤΕΛΟΣ» αρ.πρωτ. 2/43416/2017APOF532.pdf
53717/07/2017Έγκριση της υπ΄αριθ. 64/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.7/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λάρδου με θέμα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός οικισμού Λάρδου στη ΔΕ Λινδίων»APOF537.pdf
52417/07/2017Αίτημα έγκρισης υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών αρ.πρωτ. 2/51947/2017APOF-524.pdf
53017/07/2017Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου παρεπιδημούντων ακαθαρίστων εσόδων ετών 2008-2009, της εταιρείας με επωνυμία Τ.Ξ.Ε ΣΑΝΤ ΑΝΤΟΝΙΟ Α.Ε με ΑΦΜ 094068424, αρ.πρωτ. 2/44831/2017APOF-530.pdf
51830/06/2017Έγκριση Πρωτοκόλλων παραλαβής των παροχών υπηρεσιών με τίτλους: • Συλλογή και μεταφορά στερεών αστικών αποβλήτων της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου. • Συλλογή και μεταφορά αστικών αποβλήτων της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου του Δήμου Ρόδου. • Συλλογή και μεταφορά αστικών στερών αποβλήτων της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου. • Συλλογή και μεταφορά αστικών στερεών αποβλήτων της Δημοτικής Ενότητας Λίνδου του Δήμου Ρόδου.APOF518.pdf
42325/06/2017Έκδοση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής αρ.πρωτ. 2/35649/2017.APOF423.pdf
45823/06/2017Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου παρεπιδημούντων της ανώνυμης εταιρείας ΙΣΚΑΣ ΕΥΗΛΙΟΝ, αρ. πρωτ. 2/38704/2017APOF458.pdf
45423/06/2017Έγκριση ορισμού μελών στην Επιτροπή Παραλαβής προμήθειας εξοπλισμού παραλιών Δήμου Ρόδου έτους 2017, αρ. πρωτ. 2/41173/2017APOF-454.pdf
46323/06/2017Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. ΚΑΤΙΝΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, αρ. πρωτ. 2/40769/2017.APOF-463.pdf
46723/06/2017Παραχώρηση χρήσης χώρων στη λυόμενη (ΠΡΟΚΑΤ) πτέρυγα του παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, που παραχωρήθηκε με την από 29η Μαϊου 2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της 2ης ΥΠΕ Περιφέρειας Πειραιώς & Αιγαίου αρ.πρωτ. 2/46295/2017.APOF-467.pdf
47223/06/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΤΑ Τ.Κ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ» αρ.πρωτ.16/45645/2017APOF-472.pdf
47723/06/2017Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος ΠΟΤΟΥ στο Φαληράκι, αρ.πρωτ.16/46709/2017APOF477.pdf
48323/06/2017Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 & 4/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (στη Δ.Ε. Ρόδου)» αρ.πρωτ.16 / 46227/2017APOF-483.pdf
45123/06/2017Συνομολόγηση δανείου με σκοπό την αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων αρ. πρωτ. 2/46375/2017.APOF451.pdf
46123/06/2017Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. ΜΕΝΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΗ, αρ. πρωτ. 2/44846/2017APOF461.pdf
46523/06/2017Έγκριση παράτασης μισθωτικής σχέσης για το Δημοτικό κατάστημα στο Ισόγεια της Ν.Αγοράς αρ.140, αρ.πρωτ.2/46191/2017APOF-465.pdf
47023/06/2017‘Εγκριση ορισμού ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 5/45135/2017APOF-470.pdf
45023/06/2017Έγκριση της αρ. 334/12-6-2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης για συμβιβαστική τακτοποίηση χρηματικών καταλόγων του Δήμου Ρόδου σε βάρος των εταιρειών “SWISSPORT HELLAS SUD S.A.” και “SKYSERV A.E.”APOF450.pdf
47523/06/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Κτιρίου Αύλειου Χώρου, Αποκατάσταση Βλαβών Υπαίθριου Γυμναστηρίου και Επανακατασκευή Καθαιρεθέντων Ψευδοροφών στο Κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου» (Αρχική και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση). αρ.πρωτ.16/39816/2017APOF-475.pdf
48123/06/2017Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας της μελέτης με τίτλο: «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στο Τσαϊρι Ρόδου(ΣΦΑΓΕΙΑ)», αρ.πρωτ.16/46714/2017APOF-481.pdf
48623/06/2017Επιλογή Δημοτικού συμβούλου και σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατειών Μεσαιωνικής πόλης», αρ.πρωτ.2/40208/2017APOF486.pdf
45923/06/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΚΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ, αρ. πρωτ. 2/42918/2017.APOF-459.pdf
45723/06/2017Έγκριση διαγραφής χρέωσης επιστρεφόμενων τελών ΤΑΠ, ΔΦ και ΔΤ, αρ.πρωτ. 2/68168/2017APOF457.pdf
46823/06/2017Ανανέωση παραχώρησης χρήσης οικήματος εντός οικοπέδου του Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου, στο Σύλλογο «Θάλεια» αρ.πρωτ. 2/46204/2017APOF-468.pdf
47323/06/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση -Διαμόρφωση κτιρίου για στέγαση Δημοτικού Ιατρείου στην οδό Βεργίνας », αρ.πρωτ.16/45645/2017APOF-473.pdf
44723/06/2017Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς ΣυμβούλουςAPOF447.pdf
47923/06/2017Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά την θεομηνία της 28/01/2011-Β΄Φάση»αρ.πρωτ.16/39235/2017APOF-479.pdf
48423/06/2017Διάλυση της σύμβασης της μελέτης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΕΡΜΩΝ, αρ.πρωτ.16/46161/2017APOF-484.pdf
45323/06/2017Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου, αρ. πρωτ. 2/45450/2017.APOF-453.pdf
46223/06/2017Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. ΖΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, αρ. πρωτ. 2/44854/2017APOF-462.pdf
46623/06/2017Έγκριση παράτασης μισθωτικής σχέσης για το Δημοτικό κατάστημα στο Ισόγεια της Ν.Αγοράς αρ.140, αρ.πρωτ.2/46191/2017APOF466.pdf
47123/06/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΙΠΟΛΗΣ», αρ.πρωτ.16/44168/2017APOF-471.pdf
47623/06/2017Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής για τις προμήθειες ηλεκτρολογικών υλικών έτους 2017 του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.16/44522/2017 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης για κάθε Δημοτική Ενότητα εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑAPOF476.pdf
48223/06/2017Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας της μελέτης με τίτλο:ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του έργου «Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης του ρέματος στοAPOF-482.pdf
46023/06/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. FILIPOV GEORGEI, αρ. πρωτ. 2/37930/2017APOF-460.pdf
46423/06/2017‘Εγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Κρητηνίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητηνίας «Η ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ», αρ.πρωτ. 2/43416/2017.APOF-464.pdf
46923/06/2017Παραχώρηση χρήσης χώρου αθλοπαιδιών Αγ.Δημητρίου (γήπεδο καλαθοσφαίρισης) επί της οδού Κλαυδίου Πέππερ (Μαρμαρογλυφείο) με σκοπό την αναβάθμιση της λειτουργίας του αρ.πρωτ. 2/38626/2017APOF-469.pdf
44823/06/2017Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού , τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ.έτους 2017, αρ. αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 295 & 352/2017APOF-448.pdf
47423/06/2017Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής της προμήθειας «ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Κ.Δ.Α.Υ. ΡΟΔΟΥ», αρ.πρωτ.16/44524/2017APOF-474.pdf
48023/06/2017Έγκριση χορήγηση παράτασης του έργου»Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου – Τηλιακού)'' αρ.πρωτ.16/45601/2017APOF-480.pdf
48523/06/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας D’ Amboise»,αρ.πρωτ.2/45481/2017APOF485.pdf
43230/05/2017Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Ηλία Αργύρη στην Αθήνα, αρ. πρωτ. 2/36974/2017.APOF432.pdf
39625/05/2017Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου » αρ.πρωτ.16/35958/2017.APOF396.pdf
42925/05/2017Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στην Προγραμματική Σύμβαση 2017-2020 για την υλοποίηση του Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA – CREATIVE EUROPE της Ε.Ε. αριθ.πρωτ. 2/36589/2017.APOF429.pdf
36325/05/2017Έγκριση της αρ.198/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την αποδοχή ή μη της δωρεάς εφαρμογής (της dingo Marketing Team IKE) από το Σωματείο Αυτοκινήτων Ρόδου σχετικά με την ενημέρωση κλήσεων της Ελεγχόμενης Στάθμευσης από το Δήμο μας προς τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και την άμεση πληρωμή τους από αυτούς.APOF363.pdf
40125/05/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΡΟΔΙΩΝ» Δήμου ΡόδουAPOF401.pdf
43425/05/2017Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2017 ( Β΄Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/34540/2017.APOF434.pdf
36825/05/2017Έγκριση του Δήμου ως συνδρομητή σε εταιρείες Ηλεκτρονικών πληροφοριών και εφαρμογών αρ.πρωτ. 2/36136/2017.APOF-368.pdf
40625/05/2017Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του Σχολικού Συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου», ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια – Χρονοδιάγραμμα Εκτέλεσης του έργου αρ.πρωτ. 16/36035/2017.APOF406.pdf
43925/05/2017Έγκριση γενόμενης μετάβασης στην Αθήνα στις 9/5 έως 11/5/2017 του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Διακοσταματίου Σάββα και διάθεση πίστωσης αρ.πρωτ. 2/35401/2017.APOF-439.pdf
37225/05/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. Σεϊτη Ιωάννη του Χρήστου , αρ. πρωτ. 2/33655/2017APOF372.pdf
41125/05/2017Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΙΣΘΗΝΙΟΥ» με κωδικό 70.7331.0001 αρ.πρωτ.2/34633/2017.APOF411.pdf
44525/05/2017Έγκριση μετάβασης Δημάρχου κ.Φ.Χατζηδιάκου και Αντιδημάρχου κ. Ε.Χατζηϊωάννου στην Ισπανία 21-23/6 σε συνέδριο Οργανισμού Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς , αρ. πρωτ. 2/39149/2017APOF445.pdf
37725/05/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής της εταιρείας Χρ. Ν. Κωτιάδη & Σια Ο.Ε. αρ.πρωτ. 2/29096/2017.APOF377.pdf
41625/05/2017Αποδοχές χρηματοδοτήσεων αρ.πρωτ. 2/35069/2017 & 2/37301/2017.APOF416.pdf
38925/05/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ)», προϋπ: 243.940,00€, αρ.πρωτ.16/36102/2017.APOF389.pdf
42125/05/2017Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Υφιστάμενο τριφασικό ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μονολίθου, δυναμικότητας επεξεργασίας 1,65 tn ελαιοκάρπου ανά ώρα με τα συνοδά του έργα (Εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων, στεγανή εδαφοδεξαμενή εξάτμισης και αγωγός μεταφοράς προεπεξεργασμένων αποβλήτων), που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μονολίθου, της Δημοτικής Ενότητας Ατταβύρου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» αρ.πρωτ. 2/34295/2017.APOF-421.pdf
39425/05/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:. αρ.πρωτ.16/36145/2017.APOF394.pdf
42725/05/2017Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου « Βοήθεια στο σπίτι 2016» , αρ. πρωτ. 14/36567/2017.APOF-427.pdf
36125/05/2017’Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2017, αρ.απόφασης Ο.Ε. 217/2017 (αρ.πρωτ. 2/35749/2017).APOF361.pdf
39925/05/2017Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου του συλλόγου τρίτης ηλικίας Κρεμαστής», αρ.πρωτ.16/35989/2017.APOF399.pdf
36625/05/2017Έγκριση προμήθειας υπόγειων σάκων απορριμμάτων MOLOK για τη Δ.Ε Ρόδου. αρ.πρωτ.2/36143/2017.APOF366.pdf
40425/05/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου) Β΄φάση αρ.πρωτ. 16/36195/217.APOF-404.pdf
43725/05/2017Συγκρότηση επιτροπής για τη χορήγηση κάρτας δωρεάν στάθμευσης σε μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης αρ. πρωτ. 2/38657/2017.APOF-437.pdf
37025/05/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. Γιασιράνη Αργύρη του Στέφανου, αρ. πρωτ. 2/30106/2017APOF370.pdf
40925/05/2017Έγκριση αποζημίωσης ενεργειακού επιθεωρητή του έργου "Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής" αρ.πρωτ.16/31827/2017.APOF-409.pdf
44325/05/2017Αποδοχή χρηματοδότησης, αρ. πρωτ. 2/38149/2017.APOF443.pdf
37525/05/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής της εταιρείας AUTO HELLAS ATEE, αρ. πρωτ. 2/35007/2017.APOF-375.pdf
41425/05/2017Υποβολή πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου Ρόδου, με εφαρμογή του εργαλείου των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), σύμφωνα με την ενότητα 4.2 «Ολοκληρωμένες δράσεις για Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» του ΕΠ «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOF-414.pdf
38225/05/2017Εκ νέου παραχώρηση κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα καταστημάτων και αιθουσών σε οικισμούς ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ στις περιοχές ΡΟΔΟΣ ΙΙΙ, ΡΟΔΟΣ IVa, ΡΟΔΟΣ VI, αρ.πρωτ.2/38588/2017.APOF-382.pdf
41925/05/2017Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης του τρέχοντος προϋπολογισμού Δ.Ο.Π. οικονομικού έτους 2017APOF419.pdf
39225/05/2017Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εκτός πόλεως Ρόδου, αρ.πρωτ.16/36189/2017.APOF392.pdf
42425/05/2017Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες αρ.πρωτ. 14/36119/2017.APOF424.pdf
39725/05/2017Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης – Μεταστέγαση Υπηρεσιών» αρ.πρωτ.16/35915/2017.APOF397.pdf
43025/05/2017Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ για το έτος 2017, καθώς και τον ορισμό ενός εκπροσώπου για την Επιτροπή Παρακολούθησης αρ.πρωτ. 2/37076/2017.APOF-430.pdf
36425/05/2017Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων, αρ. πρωτ. 2/31368 και 2/37157/2017.APOF-364.pdf
40225/05/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟY ΧΩΡΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΚΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» Δήμου Ρόδου.αρ.πρωτ.16/35792/2017APOF402.pdf
43525/05/2017Έγκριση χρησιμοποίησης τιμητικών πλακετών, αρ.πρωτ. 2/36177/2017APOF-435.pdf
40725/05/2017Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συντήρηση οδού από Εθνική οδό Ρόδου-Λίνδου έως είσοδο Αρχαγγέλου», ως προς το άρθρο 2: Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα αρ.πρωτ. 16/35948/2017.APOF407.pdf
44025/05/2017Έγκριση γενόμενης μετάβασης στην Αθήνα στις 23/5 του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.Διακοσταματίου Σάββα και διάθεση πίστωσης αρ.πρωτ. 2/39217/2017.APOF440.pdf
37325/05/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. Νικόλαου Σταγάκη του Γεωργίου , αρ. πρωτ. 2/35520/2017.APOF-373.pdf
41225/05/2017Δημοσιονομική διόρθωση συνολικού ποσού 22.573,85 ευρώ στην πράξη «ΔΙΑΥΛΟΣ» Αριθ.πρωτ. 2/36488/2017.APOF412.pdf
37825/05/2017Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών, αίτηση Α.Ε. MARITOUR, αρ. πρωτ. 2/30558/2017/2017.APOF378.pdf
41725/05/2017Έγκριση αναγκαιότητας και διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανοικτού μικρού ανατρεπόμενου δορυφορικού φορτηγού και φορτηγού τύπου VAN για την κάλυψη τεχνικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης αρ.πρωτ. 2/35061/12-05-2017APOF-417.pdf
39025/05/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, αρ.πρωτ.16/36191/2017.APOF390.pdf
42225/05/2017Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Υφιστάμενος σταθμός επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με κωδ. ονομασία “3006112 – ΓΕΡΑΚΑΣ”, Τοπικής Κοινότητας Προφύλιας, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.”» αρ.πρωτ. 2/31096/2017.APOF422.pdf
39525/05/2017Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22-11-2013, 25/11/2013 & 04/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στη Δ.Ε. Λίνδου)» αρ.πρωτ.16/35873/2017.APOF395.pdf
42825/05/2017Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου « Βοήθεια στο σπίτι 2017» , αρ. πρωτ. 14/36561/2017.APOF-428.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο