Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
65519/10/2017Έγκριση αναμόρφωσης πρου/σμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017, αριθ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 521/2017 και συμπληρωματική αυτής με αριθ. 539/2017.APOF-655.pdf
70226/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής κ.ΤΖΙΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ,αρ. πρωτ. 2/72920/2017APOF-702.pdf
67226/09/2017Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου 5 με τίτλο «ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & INFOPOINTS», της πράξης «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτιστικό εκθετήριο λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» , με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.:176302 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» αρ.πρωτ. 2/65134/2017.APOF-672.pdf
67726/09/2017Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής για τη Βιολογική Καταπολέμηση του Ψευδόκοκκου (Maconellicoccus hirsutus) αρ.πρωτ. 2/63748/2017APOF-677.pdf
68226/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής LIND SIGNE BIO, αρ.πρωτ.2/69261/2017APOF-682.pdf
68726/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής της κ. ΜΑΧΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣ του ΝΙΚ, αρ. πρωτ. 2/69182/2017APOF-687.pdf
69226/09/2017Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου παρεπιδημούντων ακαθαρίστων εσόδων ετών 2013-2014 –της εταιρείας ΑΝΤ.ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕ ΜΕ Α.Φ.Μ.094044659, αρ. πρωτ. 2/71367/2017APOF-692.pdf
69526/09/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων Δ.Ε Αφάντου ετών 2012-2013-2014 της εταιρίας ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ MYTHOS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε, αρ. πρωτ. 2/74978/2017APOF-695.pdf
70026/09/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων έτους 2014 ΔΕ Καλλιθέας της εταιρίας ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ ΕΕ . αρ. πρωτ. 2/75042/2017APOF-700.pdf
67026/09/2017Έγκριση της υπ΄αριθ.524/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης για την επιβολή δικαιώματος χρήσης πόσιμου ύδατος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4483/31-7-2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) άρθρο 63, σε ποσοστό 3%ο τρία τοις χιλίοις και τρία 3%ο τοις χιλίοις όταν γίνεται πρόσμιξη του νερού με χυμούςAPOF-670.pdf
67526/09/2017Έγκριση εξόδων για διοργάνωση εκδήλωσης για τους απόδημους Ροδίους με θέμα «ΑΝΤΑΜΩΜΑ» το Σάββατο 19/8/2017 του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/73389/2017APOF675.pdf
68026/09/2017Διαγραφή οφειλής της εταιρείας ΜΠΑΣΑΚΟΣ ΧΡ. – ΠΑΤΕΛΑΣ ΑΝ. Ο.Ε. αρ.πρωτ. 2/61967/2017APOF-680.pdf
68526/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΠΕΡΓΑΝΤΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΠΑΝΤΕΛΗ. αρ. πρωτ. 2/69252/2017APOF-685.pdf
69026/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΖΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΡΓ. αρ. πρωτ. 2/70553/2017APOF-690.pdf
69826/09/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων Δ.Ε Ρόδου ετών 2013-2014 του ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του Γεωργίου . αρ. πρωτ. 2/74996/2017APOF-698.pdf
70326/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑΣΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ. αρ. πρωτ. 2/72921/2017APOF-703.pdf
67326/09/2017Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας (υλικών συντήρησης) αρ.πρωτ. 2/71016/2017APOF673.pdf
67826/09/2017Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Καρελά Δημήτριο-Μιχαήλ του Παναγιώτη αρ.πρωτ. 2/64384/2017APOF-678.pdf
68326/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΣΙΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛ. του ΕΥΘ. αρ. πρωτ. 2/69278/2017APOF-683.pdf
68826/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΜΟΣΧΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ του Ιωάννη αρ. πρωτ: 2/69094/2017APOF-688.pdf
69626/09/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων Δ.Ε Αφάντου ετών 2012-2013-2014 της εταιρίας ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ LEVANTE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. αρ. πρωτ. 2/74986/2017APOF-696.pdf
70126/09/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων 2014 ΔΕ Λινδίων του ΚΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗΤΑ του Ιωάννη . αρ. πρωτ. 2/75648/2017APOF-701.pdf
67126/09/2017Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων αρ.πρωτ. 2/63052/2017, 2/64822/2017 & 2/75415/2017.APOF-671.pdf
67626/09/2017Έγκριση εξόδων για διοργάνωση του Συνεδρίου συνάντησης εκπροσώπων απανταχού Ροδίων το Σάββατο 29/07/2017 στο πολιτιστικό κέντρο Ασκληπιείου αρ.πρωτ. 2/73385/2017APOF-676.pdf
28126/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής προερχόμενη από εισφορά σε χρήμα γης της οφειλέτου Κούττη Μαρίας και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της ίδιας για την ίδια αιτία» αρ.πρωτ. 2/69705/2017APOF-681.pdf
68626/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής της κ. ΜΠΟΝΙΑΤΗ ΜΠΕΑΤΑ του ΕΡΝΕΣΤ, αρ. πρωτ. 2/69207/2017APOF-686.pdf
69126/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΚΟΥΓΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΑ, αρ. πρωτ. 2/72894/2017APOF-691.pdf
69426/09/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων ετών 2009-2010 ΔΕ Λινδίων της ΠΑΓΚΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του Νικολάου . αρ. πρωτ. 2/75649/2017APOF-694.pdf
69926/09/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων ετών 2013 & 2014 ΔΕ Λινδίων του ΣΑΒΒΑΪΔΗ ΣΑΒΒΑ του Αλέξανδρου . αρ. πρωτ. 2/75050/2017APOF-699.pdf
66926/09/2017Eπαναβεβαίωση της αρ. 208/24.4.2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των αποθεματικών των Ο.Τ.Α. σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος.APOF-669.pdf
67426/09/2017Τροποποίηση της 581/2017 απόφασης του Δ.Σ. ως προς το ποσόν αρ.πρωτ. 2/66656/2017APOF674.pdf
67926/09/2017Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 318,25 ευρώ από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. αρ.πρωτ. 2/68747/2017APOF-679.pdf
68426/09/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής κ.ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΛΟΥΚΑ, αρ.πρωτ.2/69258/2017APOF-684.pdf
68926/09/2017Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον ΣΙΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ»αρ.πρωτ.2/69282/2017APOF-689.pdf
69726/09/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων Δ.Ε Καλλιθέας ετών 2011-2012- 2013-2014 της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΗΣΩΝ Α.Ε . αρ. πρωτ. 2/74989/2017APOF-697.pdf
65819/09/2017Έγκριση μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στο Λουτράκι Κορινθίας από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 προκειμένου να συμμετέχει εκ μέρους του Δήμου Ρόδου στην 1η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιστορικών Λουτροπόλεων ( ΕΗΤΤΑ) καθώς και στη συνεδρίαση της εκτελεστικής της ΣΔΙΠΕ, αρ. πρωτ. 2/74000/2017APOF-658.pdf
66319/09/2017Ορισμός εκπροσώπου στην Τακτική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», αρ. πρωτ. 2/75290/2017APOF-663.pdf
66119/09/2017Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Φ. Χατζηδιάκου στα Χανιά από 21 ως 24 Σεπτεμβρίου 2017, για την συμμετοχή του ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στο Forum Clean Energy για όλα τα Ευρωπαϊκά Νησιά, αρ. πρωτ. 2/67620/2017APOF-661.pdf
66619/09/2017Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου σε Προγράμματα Μαθητείας, δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτιση σχολικού έτους 2017-2018 και καθορισμός αριθμού διαθέσιμων θέσεων και ειδικοτήτων, σε μαθητές ΕΠΑΛ για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, αρ. πρωτ. 2/73024/2017.APOF-666.pdf
65319/09/2017Αιτιολόγηση σύγκλισης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουAPOF653.pdf
65919/09/2017Αίτημα για έγκριση μετάβασης διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στο Παρίσι της Γαλλίας προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του ΠΡΟ.ΤΟΥΡ. στην έκθεση Τουρισμού IFTM 2017, αρ. πρωτ. 2/73198/2017.APOF-659.pdf
66419/09/2017Ορισμός εκπροσώπου στην Τακτική Συνέλευση της Δημοτικής Επιχείρησης Ρόδου Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ( Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.), αρ. πρωτ. 2/75290/2017.APOF-664.pdf
65619/09/2017Έγκριση διάθεση πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στο Παρίσι της Γαλλίας προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού IFTM 2017, αρ. πρωτ. 2/74214/2017.APOF-656.pdf
66219/09/2017Έγκριση μετάβασης Ειδικού Συμβούλου κ. Χ. Γαμβρούδη στα Χανιά για τη συμμετοχή του Forum από 21 ως 23 Σεπτεμβρίου 2017, αρ. πρωτ. 2/67622/2017APOF-662.pdf
65419/09/2017Έγκριση πρότασης χρηματοδότησης για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με τίτλο : « Master Plan χρηματοδότησης ( feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές SmartCities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/73085/2017APOF-654.pdf
66019/09/2017Αίτημα για έγκριση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την ημέρα γαστρονομίας 2017, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στα Στεγνά Αρχαγγέλου, αρ. πρωτ. 2/75075/2017.APOF-660.pdf
66519/09/2017Έγκριση μετάβασης και διαμονής του Εντεταλμένου Συμβούλου σε θέματα Απόδημων Ροδίων του Δήμου Ρόδου κ, Κ/νου Τρέχα του Παναγιώτη για τη μετάβαση του στην πόλη Aliquippa PA. των ΗΠΑ από Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 έως και Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στο 90ο Συνέδριο του Παροδιακού Συλλόγου Αμερικής « Apollon», αρ. πρωτ. 2/69963/2017.APOF-665.pdf
64404/09/2017Μετατροπή σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, συνολικής έκτασης 9.545,53 τ.μ. (για την Αρχική Άδεια και για την νέες πτέρυγες ) από την ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. για την ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 1 Ν. 4178/13 ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν. 4178/13 ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΙΣΙΝΕΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ : ΕSPEROS VILLAGE (EΣΠΕΡΟΣ ΧΩΡΙΟ) στην περιοχή ΦΑΛΗΡΑΚΙ του Δ.Δ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΙΘΕΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ αρ.πρωτ. 2/60804/2017.APOF-644.pdf
64704/09/2017Έγκριση απ’ ευθείας προμήθειας υπογείων σάκων απορριμμάτων MOLOK για την Δ.Ε. Ρόδου λόγω αποκλειστικότητας – Ανάληψη υποχρέωσης Κ.Α., αρ.πρωτ. 2/61589/2017.APOF647.pdf
60604/08/2017Έγκριση της αρ.98/14.7.2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 137/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα: «Αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν ακινήτου «Ακταίον- Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ρόδου.»APOF-606.pdf
63804/08/2017Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ροδμά» αρ.πρωτ. 14/59927/2017APOF638.pdf
61104/08/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Άρση επικινδυνότητας κατολισθήσεων Δήμου Ρόδου στην περιοχή Κάτω Πέτρες» αρ.πρωτ. 16/57974/2017APOF-611.pdf
61604/08/2017Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου-Τηλιακού) αρ.πρωτ. 16/59278/2017.APOF616.pdf
64904/08/2017Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στο Ντίσελντορφ Γερμανίας από 1/9/2017 έως 5/9/2017 αρ.πρωτ. 2/61533/2017APOF649.pdf
62104/08/2017Αποδοχές χρηματοδοτήσεων, αρ.πρωτ.2/58802/2017 & 2/61694/2017APOF621.pdf
62504/08/2017Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και ΔΕΥΑΡ για την εκτέλεση έργων/μελετών στη Δ.Ε. Νότιας Ρόδου αρμοδιότητας ΔΕΥΑΡ, που επιχορηγούνται από τη ΔΕΗ στο πλαίσιο κατασκευής νέου εργοστασίου της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο, σε συνέχεια της υπ΄αριθ.464/2015 απόφασης του Δ.Σ. αρ.πρωτ. 2/61705/2017APOF-625.pdf
59904/08/2017Διαγραφή οφειλής του κ. Καραθάνου Βασιλείου, αρ. πρωτ. 2/55047/2017APOF599.pdf
63104/08/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κύριου Βαλάσιου Φακιόλη του Εμμανουήλ στο Dusseldorf της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Tour Natur 2017» αρ.πρωτ. 2/58793/2017APOF631.pdf
60404/08/2017Έγκριση γενομένης μετάβασης στην Αθήνα από 25 έως 27/7/2017 του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα και διάθεση πίστωσης αρ.πρωτ. 2/59747/2017.APOF-604.pdf
63604/08/2017Νέες προσλήψεις στην Πράξη «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 14/55726/2017APOF-636.pdf
60904/08/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία του Δεκεμβρίου 2012 του οδικού δικτύου του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 16/59006/2017APOF609.pdf
64204/08/2017Τροποποίηση της υπ’αριθ.47/2017 έγκρισης επιχορήγησης μη Κυβενρητικού, μη Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία «Σύλλογος Φιλοζωϊκής Ρόδου», αρ.πρωτ. 5/60742/2017.APOF-642.pdf
61404/08/2017Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά τη θεομηνία της 28/1/2011 Β΄φάση» αρ.πρωτ. 16/59474/2017.APOF614.pdf
61904/08/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: Έργου : «Ολοκλήρωση - Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου», του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/58314/2017.APOF-619.pdf
65204/08/2017Παραχώρηση ακινήτου από το Ελληνικό Δημόσιο για τη δημιουργία σταθμού υπεραστικών λεωφορείων στη Ρόδο.APOF652.pdf
59404/08/2017Έκδοση διαπιστωτικής απόφασης για τη διαγραφή από το Δήμο Ρόδου των βεβαιωμένων οφειλών ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. (Ν.4483/2017 άρθρο 57)0ΟΩ1Ρ-Η8Λ_ΔΙΑΓΡΑΦΗ_ΔΗΦΟΔΩ.pdf
62404/08/2017Έγκριση της αρ. 244/21.6.2017 Απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ που αφορά «Τροποποίηση Τιμολογιακής Πολιτικής ΔΕΥΑΡ»,APOF-624.pdf
59704/08/2017Διαγραφή χρέωσης Προστίμου Αυθαίρετου αίτηση κ. Κωνσταντούρα Αριστείδη, αρ. πρωτ. 2/57419/2017.APOF597.pdf
62904/08/2017Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, αρ.πρωτ.2/59351/2017.APOF-629.pdf
60204/08/2017Διαγραφή Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων Δ.Ε. Καλλιθέας ετών 2008-2009-2010-2012 της εταιρίας Γ. ΤΖΙΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., αρ. πρωτ. 2/56723/2017APOF602.pdf
63404/08/2017Τροποποίηση της Πράξης «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 14/55722/2017.APOF634.pdf
60704/08/2017Έγκριση της αρ.99/14.7.2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ.123/2017 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ρόδου με θέμα «Περί σύμφωνης γνώμης τοποθέτησης Ο.Κ.Α.Α.».APOF607.pdf
64004/08/2017Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων (Δ/νσης Οικονομικών), αρ.πρωτ. 2/60303/2017.APOF640.pdf
61204/08/2017Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12-2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Ιαλυσού) αρ.πρωτ. 16/59305/2017APOF-612.pdf
64504/08/2017Έγκριση παράτασης μισθωτικής σχέσης για Δημοτικό Κατάστημα στο Ισόγειο της Νέας Αγοράς με αρ. 129,130, αρ.πρωτ. 2/61299/2017.APOF645.pdf
61704/08/2017Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Επισκευή γραφείων Τουρισμού» αρ.πρωτ. 16/60085/2017.APOF617.pdf
65004/08/2017Έγκριση παραχώρησης κτηρίου πρώην Στρατολογικού Γραφείου ΡόδουAPOF-650.pdf
62204/08/2017Καθορισμός τόπου, χρόνου και διαδικασίας κλήρωσης και ορισμός μελών τριμελών επιτροπών κλήρωσης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, αρ.πρωτ.5/59204/2017APOF-622.pdf
59504/08/2017Έγκριση αναμόρφωσης προϋπ/σμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017 αρ. αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 446/2017 & 463/2017.APOF595.pdf
62604/08/2017Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου (αστικού ακινήτου) και θέσης σε κοινή χρήση ρυμοτομούμενων τμημάτων εκτάσεως εντός σχεδίου, αρ.πρωτ.2/59485/2017.APOF626.pdf
60004/08/2017Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. Πίκου Σοφία , αρ. πρωτ. 2/55430/2017APOF-600.pdf
63204/08/2017Έγκριση προγραμματισμού δράσεων και επιχορήγηση ΠΡΟΤΟΥΡ αρ.πρωτ. 2/61489/2017APOF632.pdf
60504/08/2017α) Διακοπή χρήσης ως Κέντρο Πληροφόρησης Κοινού και παράδοση του ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΑΠΑ με στοιχεία ΒΚ 257+65 επί της Πλατείας Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ιπποτών στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου από το Δήμο Ρόδου β) Αποδοχή παραχώρησης τμήματος κτηρίου διαχείρισης ΤΑΠΑ με στοιχεία ΒΚ 1066 επί της Πλατείας Σύμης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και γ) Παραχώρηση χρήσης του κτηρίου με στοιχεία ΒΚ 1066 επί της Πλατείας Σύμης Μεσαιωνικής Πόλης, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, αρ.πρωτ.2/59178/2017.APOF605.pdf
63704/08/2017Νέες προσλήψεις στην Πράξη «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 14/55727/2017APOF-637.pdf
61004/08/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιτροπής Οριστικής Πραλαβής του έργου: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Σορωνής» αρ.πρωτ. 16/57888/2017.APOF-610.pdf
64304/08/2017Έγκριση πίστωσης για την κεντρική εκδήλωση της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2017 αρ.πρωτ. 2/60366/2017.APOF643.pdf
61504/08/2017Ανάκληση απόφασης, έγκριση τροποποιημένης μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων» αρ.πρωτ. 16/59234/2017APOF-615.pdf
64804/08/2017Έγκριση προμήθειας υπόγειων σάκων MOLOK για τη ΔΕ Ρόδου (κωδ.20/6634.0003), έτους 2017 και για ποσό 12.070 ευρώ άνευ φπα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ΔΣ λόγω αποκλειστικότητας», αρ.πρωτ. 2/61591/2017.APOF-648.pdf
62004/08/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Εθνικού Θεάτρου Ρόδου – Υποέργο 1: Προκαταρκτικές εργασίες και Μεταστέγαση Εξοπλισμού - εργαστηρίων»,αρ.πρωτ.5/59043/2017.APOF620.pdf
59804/08/2017Διαγραφή χρέωσης τελών Δ.Τ. και Δ.Φ. αίτηση κ. Σεβαστής Ζαννάκη, αρ. πρωτ. 2/57451/2017.APOF598.pdf
63004/08/2017Έγκριση μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στο Dusseldorf από Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 έως και Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην έκθεση τουρισμού Tour Natur 2017» αρ.πρωτ. 2/58786/2017APOF630.pdf
60304/08/2017Έγκριση εξόδων γευμάτων στα πλαίσια της τοπογράφησης του Αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Κιμισάλας, αρ. πρωτ. 2/59775/2017.APOF-603.pdf
63504/08/2017Ανανέωση συμβάσεων στην Πράξη «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 14/55723/2017APOF-635.pdf
60804/08/2017Έγκριση της αρ.102/14.7.2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κρεμαστής για μη επικαιροποίηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου, που βρίσκεται επί της οδού Ικάρων, έμπροσθεν του Λυκείου Κρεμαστής»APOF608.pdf
64104/08/2017Τροποποίηση της υπ΄αριθ.581/2017 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση Δ.Σ. για διενέργεια διαγωνισμών» αρ.πρωτ. 2/60969/2017.APOF641.pdf
61304/08/2017Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη συμπλήρωση-βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρου ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ στη Δ.Ε. Ιαλουσού» αρ.πρωτ. 16/59228/2017APOF-613.pdf
64604/08/2017Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου:«Έργα βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων Απολλώνων » προϋπολογισμού 100.000,00€. αρ.πρωτ. 16/61527/2017.APOF646.pdf
61804/08/2017Εκσυγχρονισμός δικτύων οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και χρήση εφαρμογών νέων τεχνολογιών. Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τη διαδικασία ΣΔΙΤ. Αρ.πρωτ. 2/60955/2017.APOF-618.pdf
65104/08/2017Oικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότεςAPOF-651.pdf
62304/08/2017Διατύπωση απόψεων- διαμαρτυρίας όσον αφορά την χορήγηση ενίσχυσης από τον ΕΛΓΑ στους γεωργοκτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα έτη 2014, 2015, 2016 στο νησί της Ρόδου. αρ.πρωτ.5/59028/2017.APOF623.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο