Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
13828/02/2018Έγκριση της αρ. 7/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ.1/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ Αρχ’ιπολης με θέμα: «Εγκατάσταση δικτύων νέας γενιάς NGA στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης»APOF-138.pdf
17028/02/2018Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ), οικονομικού έτους 2017, Αρ.Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 7/2018.APOF-170.pdf
14128/02/2018Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 722/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα: «Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων βάσει του Ν.4479/2017» αρ.πρωτ. 16/8716/2018APOF141.pdf
14828/02/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση και Οργάνωση Λειτουργίας της παραλιακής ζώνης» αρ.πρωτ. 16/8063/2018.APOF148.pdf
11728/02/2018Έγκριση Δαπάνης Εξόδων Φιλοξενίας Διεθνούς θερινού σχολείου σε συνεργασία με το εργαστήριο φωτογραμμετρίας της σχολής Αγρονόμων &Τοπογράφων Μηχανικών για τη Τοπογράφηση Αρχαιολογικού Χώρου στην περιοχή Κυμισάλας αρ. πρωτ. 2/8252/2018APOF-117.pdf
15328/02/2018Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας Παπακωνσταντίνου Παρασκευής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Δήμο Ρόδου , αρ. πρωτ. 2/10518/2018.APOF-153.pdf
12228/02/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ για την υπηρεσία «φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων» (Κ.Α. 00-6142. 0036) αρ.πρωτ. 2/10266/2018APOF-122.pdf
12728/02/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της κ. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ αρ.πρωτ. 2/4576/2018APOF-127.pdf
15828/02/2018Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής (ανταλλακτικών για τα τοπογραφικά όργανα) του Δήμου Ρόδου έτους 2018 αρ.πρωτ. 187/2018APOF158.pdf
13128/02/2018Έγκριση διαγραφής Τέλους και Προστίμου Ακαθαρίστων Εσόδων έτους 2015 κ.Κλαδίτη Μιχαήλ, αρ.πρωτ. 2/9265/2018APOF-131.pdf
16328/02/2018Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία « RODOS MARIS” κατηγορίας τεσσάρων (4*) αστέρων συνολικής δυναμικότητας 920 κλινών που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαίρετων κτισμάτων του στις διατάξεις του Ν. 4178/13 εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 57.970,12 τ.μ. στην περιοχή « ΚΙΟΤΑΡΙ», Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ιδιοκτησίας της « Ξενοδοχεία Ελλάδος MITSIS COMPANY AE» , με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.), αρ. πρωτ. 18/11305/2018.APOF-163.pdf
13628/02/2018Έγκριση της αρ. 5/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 199/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Πεζοδρόμηση τμήματος της οδού Εθνάρχου Μακαρίου – Αλλαγή κατεύθυνσης των οδών Πλωτάρχου Μπλέσσα και Τάρπον Σπρινγκς – Αμφιδρόμηση της οδού Γ. Παπανικολάου – Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Ακροπόλεως»APOF-136.pdf
16828/02/2018Ορισμός μελών Επιτροπών Παραλαβής της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Δήμου Ρόδου για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 2/8288/2018.APOF-168.pdf
14328/02/20182η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συμπλήρωση δύο (2) λυόμενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2 : Ισχύς και Διάρκεια, αρ. πρωτ. 16/9907/2018.APOF-143.pdf
14628/02/20182η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου παοδοσφαίρου της ΕΠΣ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2 : Ισχύς και Διάρκεια, αρ. πρωτ. 16/10076/2018.APOF-146.pdf
11528/02/2018Έγκριση της αρ. 53/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄Τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2017».APOF-115.pdf
15128/02/2018Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες εργασίες στο κτίριο ΒΙΛΛΑ ΚΟΡΟΝΑ» αρ.πρωτ. 2/8620/2018.APOF151.pdf
12028/02/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/10249/2018APOF-120.pdf
12528/02/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΜΑΓΚΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. αρ.πρωτ. 2/4563/2018APOF-125.pdf
15628/02/2018Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου ( Ιντερνετ) εντός υφιστάμενου καταστήματος « Παραδοσιακό Καφενείο», αίτηση Ν. Παπαμανώλη, αρ. πρωτ. 585/2018APOF-156.pdf
129A28/02/2018Έγκριση διαγραφής χρέωσης προστίμου ανέγερσης-διατήρησης της Νικολιδάκη Μανώλη & ΣΙΑ Ε.Ε. αρ.πρωτ. 2/7245/2018APOF-129Α.pdf
16128/02/2018Έγκριση παράτασης της με αριθμό πρωτ. : 2/6354/30-01-2017 σύμβασης περί « Συλλογής, απομάκρυνσης και εκποίησης χαρακτηρισμένων εγκαταλελειμμένων οχημάτων ( ΟΤΚΖ) του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/10918/2018.APOF-161.pdf
13428/02/2018Έγκριση της αρ. 3/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Συμπλήρωση –Τροποποίηση των άρθρων 7 και 9 του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Ρόδου (αρ.Απόφασης Δ.Σ 755/2014).APOF-134.pdf
16628/02/2018Έγκριση μελέτης και διαδικασίας ανάθεσης της εργασίας : «Κλάδεμα επικίνδυνων υψηλών δένδρων» προϋπολογισμού 23.808 € με κωδικό : 35-6262.0008 . CPV : 77340000-5 αρ.πρωτ. 18/11420/2018APOF-166.pdf
13928/02/2018Έγκριση της αρ. 8/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 40/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αφάντου με θέμα: «Αποχαρακτηρισμός τμήματος κτηματολογικής οδού εντός του οικισμού Αφάντου»APOF-139.pdf
14428/02/2018‘Εγκριση 2ης Τροποποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: Διαμόρφωση-Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας στη ΔΕ Πεταλούδων» ως προς το άρθρο 2: Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης-Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα, αρ. πρωτ. 16/10110/2018.APOF-144.pdf
14928/02/2018Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 & 04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Καμείρου)»αρ. πρωτ. 16/8056/2018.APOF-149.pdf
11828/02/2018Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Προγράμματος για τις Γαλάζιες Σημαίες έτους 2018 αρ.πρωτ. 2/5861/2018APOF-118.pdf
15428/02/2018Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυρασφάλεια του νησιού, αρ.πρωτ.2/12802/2018.APOF-154.pdf
12328/02/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ ως ορθή επανάληψη της 1137/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αρ.πρωτ. 2/8786/2018APOF-123.pdf
12828/02/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΠΕΤΡΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ αρ.πρωτ. 2/4579/2018APOF-128.pdf
15928/02/2018Ορισμός μελών σε επιτροπή παραλαβής (τοπογραφικού οργάνου GPS) του Δήμου Ρόδου έτους 2018 αρ.πρωτ. 189/2018APOF-159.pdf
13228/02/2018Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου Ρόδου για το έτος 2018 αρ. πρωτ. 2/5076/2018.APOF-132.pdf
16428/02/2018Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του υφιστάμενου κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία « RODOS VILLAGE” κατηγορίας τεσσάρων (4*) αστέρων συνολικής δυναμικότητας 814 κλινών, που προέκυψε κατόπιν υπαγωγής των αυθαίρετων κτισμάτων του στις διατάξεις του Ν. 4178/13, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 66.031,00 τ.μ., στην περιοχή « ΚΙΟΤΑΡΙ» Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της « Ξενοδοχεία Ελλάδος MITSIS COMPANY AE», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.), αρ. πρωτ. 18/11306/2018.APOF-164.pdf
13728/02/2018Έγκριση της αρ. 6/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 200/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ Ρόδου με θέμα: «Πρόταση παραχώρησης επιπλέον ενοικιαζόμενου Κ.Χ. στο Περίπτερο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως»APOF-137.pdf
16928/02/2018Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/10995/2018.APOF-169.pdf
14028/02/2018Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης-Μεταστέγαση Υπηρεσιών αρ.πρωτ. 16/7805/2018.APOF-140.pdf
14728/02/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 και 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (στο παραλιακό μέτωπο της Δ.Κ. Αφάντου), αρ.πρωτ. 16/8061/2018.APOF-147.pdf
11628/02/2018Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου υποέργο 02 με τίτλο , Της Πράξης με τίτλο: « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΗΣ Δ. Κ ΣΟΡΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ.» αρ. πρωτ 2/8801/2018.APOF-116.pdf
15228/02/2018Πρακτική άσκηση του σπουδαστή Λατσίνογλου Στυλιανού του ΤΕΙ Κρήτης στο Δήμο Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/9521/2018.APOF-152.pdf
12128/02/2018Έγκριση οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ δινεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/5471/2018APOF-121.pdf
12628/02/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑ. αρ.πρωτ. 2/4571/2018APOF-126.pdf
15728/02/2018Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου ( Ιντερνετ) εντός υφιστάμενου καταστήματος « Καφετέρια», αίτηση Η. Χαρόβα.APOF-157.pdf
13028/02/2018Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. ΚΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΪΧΑΝ αρ.πρωτ. 2/7030/2018APOF-130.pdf
16228/02/2018Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο « Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασικού Τύπου με διακριτικό τίτλο “ Elysioum” , 5* Αστέρων και συνολικής δυναμικότητας 782 κλινών, εντός της ΚΜ 385 Γαιών Κοσκινού εμβαδού 24.427 m2 στην περιοχή « Αμμούδες», Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας « ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ ΑΕ», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεω ( Μ.Π.Ε.), αρ. πρωτ. 18/7472/2018.APOF-162.pdf
13528/02/2018Έγκριση της αρ. 4/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ.198/2017 Απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ.Ρόδου με θέμα: Πρόταση παραχώρησης επιπλέον ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου στο περίπτερο στην οδό Ηλία Βενέζη».APOF-135.pdf
16728/02/2018Έγκριση μελέτης και διαδικασίας ανάθεσης με πρόχειρο διαγωνισμό του έργου: «Εργασίες αποκατάστασης και καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2018» προϋπολογισμού 73.916,4 € με κωδικό : 35/6262.0007 και CPV 45112700-2 αρ.πρωτ. 18/11423/2018APOF-167.pdf
14228/02/2018Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Ασφαλτόστρωση Οδού Σύνδεσης της Επαρχιακής Οδού Κατταβιάς-Πρασονήσι με Βρουλιά», ως προς το άρθρο 2: ΣΚΟΠΟΣ/ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, αρ. πρωτ. 16/9896/2018.APOF-142.pdf
14528/02/20182η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου», ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, αρ. πρωτ. 16/10153/2018.APOF-145.pdf
11428/02/2018Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2018, αρ. απόφασης 92/2018 Οικονομικής Επιτροπής.APOF-114.pdf
15028/02/2018Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Ανακαίνιση κουζίνας βρεφονηπιακού σταθμού Αγ. Νικολάου» αρ.πρωτ. 16/9821/2018.APOF150.pdf
11928/02/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ δινεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/8789/2018APOF-119.pdf
15528/02/2018Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, αρ.πρωτ.2/12852/2018.APOF-155.pdf
12428/02/2018Έγκριση διαγραφής Τροφείων ΔΠΣ Δήμου Ρόδου . αρ.πρωτ. 2/6817/2018APOF-124.pdf
12928/02/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της κ. ΜΑΝΙΑ ΣΟΦΙΑΣ αρ.πρωτ. 2/7247/2018APOF-129.pdf
16028/02/2018Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/10620/2018.APOF-160.pdf
13328/02/2018Έγκριση της αρ. 2/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση παραχώρησης –Ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών,APOF-133.pdf
16528/02/2018Ορισμός μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2018 αρ. πρωτ. 18/10367/2018APOF-165.pdf
7229/01/2018Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού» αρ.πρωτ. 16/1859/2018APOF-072.pdf
10429/01/2018Έγκριση χρηματοδότησης από ίδιους πόρους του Δήμου των μη επιλέξιμων δαπανών στην προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» MIS: 5008133 , αρ. πρωτ. 2/6020/2018.APOF-104.pdf
7729/01/2018Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών» αρ.πρωτ. 2/4730/2018APOF077.pdf
11029/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Αντιδημάρχου κ.Σ.Διακοσταματίου στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου την 9/2/2018.APOF110.pdf
8229/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Δέσποινας Αντωναράκη του Εμμανουήλ στο Παρίσι της Γαλλίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Salon Mondial Du Tourisme 2018» αρ.πρωτ.2/4632/2018APOF-082.pdf
5629/01/2018Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος “Ρύακα’’ T.K. Γενναδίου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ. 2/5097/2018APOF-056.pdf
8729/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στο Παρίσι της Γαλλίας , προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Salon Mondial Du Turisme αρ.πρωτ.2/4631/2018APOF-087.pdf
6029/01/2018Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ.έτους 2018 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.32/2018)APOF-060.pdf
9229/01/2018Μεταστέγαση ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας αρ.πρωτ. 14/4901/2018.APOF-092.pdf
6529/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου Κ.Α.15-6694.0001 αρ. πρωτ. 2/1810/2018APOF-065.pdf
9729/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την μετάβαση και διαμονή της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στη Διεθνή Τουριστική έκθεση ΜΙΤΤ 2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί από Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 έως Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στη Μόσχα της Ρωσίας» αρ.πρωτ. 2/5491/2018.APOF-097.pdf
7029/01/2018Καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, αρ. πρωτ. 2/4849/2018.APOF-070.pdf
10229/01/2018Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων αρ.πρωτ. 2/5592/2018.APOF-102.pdf
7529/01/2018Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εντός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/4955/2018.APOF-075.pdf
10829/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Μεσαιωνικής Πόλης κ. Ελευθέριου (Τέρη) Χατζηιωάννου, στην Αθήνα.APOF108.pdf
8029/01/2018Έγκριση της αρ. 3/2018 απόφασης Δ.Σ. ΔΟΠ που αφορά « Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018».APOF-080.pdf
5429/01/2018Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της Νέας Σχολικής Μονάδας Λάρδου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ. 2/5096/2018APOF-054.pdf
8529/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στη Μόσχα της Ρωσίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2018» αρ.πρωτ.2/4647/2018APOF-085.pdf
5929/01/2018Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης « Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της Κρεμαστής ΔΕ Πεταλούδων» του Π.Α.Α., αρ. πρωτ. 2/5104/2018.APOF-059.pdf
9029/01/2018Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Μαχραμά Νικόλαο του Στέργου για παραβάσεις του Ν. 4039/2012, αρ. πρωτ. 5/4845/2018.APOF-090.pdf
6329/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης για τη συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου με Κ.Α. 10-6265.0004 αρ. πρωτ. 2/1813/2018APOF-063.pdf
9529/01/2018Συνδρομές ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων τοπικού τύπου, αρ. πρωτ. 2/4585/2018.APOF095.pdf
6829/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης την προμήθεια αναλώσιμων πολιτικών γάμων του Δήμου Ρόδου Κ.Α. 10-6699.0001 αρ. πρωτ. 2/1808/2018APOF-068.pdf
10029/01/2018Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 1128/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά : «Παράταση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/5864/2018.APOF100.pdf
7329/01/2018Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» αρ.πρωτ. 16/4521/2018.APOF073.pdf
10529/01/2018Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας-Προγραμματικής Σύμβασης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου για το έργο «Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως Ρόδου» ποσού 54.600 €, αρ. πρωτ. 16/598/2018.APOF-105.pdf
7829/01/2018Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ενός ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός φορτηγού τύπου VAN. αρ.πρωτ. 2/2469/2018.APOF-078.pdf
10729/01/2018Έγκριση εφαρμογής προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στον Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2018.APOF-107.pdf
8329/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Σέβας Τσίμπλη του Παναγιώτη στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ITB 2018 αρ.πρωτ.2/4634/2018APOF-083.pdf
5729/01/2018Έγκριση Δαπάνης της Τεχνικής Συνάντησης του έργου « Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» και ακρωνύμιο « ΕΥ-ΚΙΝΣΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 , αρ. πρωτ. 2/4927/2018.APOF-057.pdf
8829/01/2018Έγκριση επιχορήγησης μη Κυβερνητικού, μη Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία « Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου», αρ. πρωτ. 5/4807/2018.APOF-088.pdf
6129/01/2018Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2018 , αρ. πρωτ. 2/4119/2018.APOF-061.pdf
9329/01/2018Προσωρινή μετεγκατάσταση και συστέγαση ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γενναδίου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου, αρ. πρωτ. 2/5319/2018.APOF-093.pdf
6629/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου Κ.Α. 15-6694.0001 αρ. πρωτ. 2/1807/2018APOF-066.pdf
9829/01/2018Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/2018 απόφασης του ΔΟΠΑΡ που αφορά « Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»APOF-098.pdf
7129/01/2018Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Βενετσάνο Αντώνιο του Πολυχρόνη, αρ. πρωτ. 2/5026/2018.APOF071.pdf
10329/01/2018Έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/5999/2018.APOF-103.pdf
7629/01/2018Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα στη Μεσαιωνική Πόλη» αρ.πρωτ. 2/4729/2018APOF-076.pdf
10929/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Αντιδημάρχου Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρόδου και μέλους της γενικής συνέλευσης της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου κ.Τσίκκη Δημητρίου του Νικολάου, προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ-Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2018.APOF-109.pdf
8129/01/2018Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά « Υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και 1η εσωτερική αναμόρφωση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2018»APOF-081.pdf
5529/01/2018Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος “Ποτού’’ Φαληρακίου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ. 2/5101/2018APOF-055.pdf
8629/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Βαλάσιου Φακιόλη στη Μόσχα της Ρωσίας, προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2018 αρ.πρωτ.2/4646/2018APOF-086.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο