Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
97628/11/2017Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών εταιρείας ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε., αρ. πρωτ. 2/97837/2017.APOF-976.pdf
103028/11/2017Έγκριση στοχοθεσίας έτους 2018 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ), Αρ.Απόφασης Δ.Σ 239/2017APOF-1030.pdf
104428/11/2017Ορισμός μελών σε επιτροπή παραλαβής του Δήμου Ρόδου έτους 2017, αρ.πρωτ.2596/2017APOF-1044.pdf
94128/11/2017Έγκριση της αρ.624/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Σύνταξη Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄τριμήνου για το έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ.έτους 2017.APOF-941.pdf
101428/11/2017Έγκριση έναρξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνοτροφικού Πάρκου στην περιοχή Τούρκα στην Δ.Δ Διμυλιάς, αρ.πρωτ.5/93757/2017APOF-1014.pdf
104228/11/2017Έγκριση επιμερισμού υπολειπόμενης εισφοράς σε χρήματα, αίτησης Ο.Ε Κάλλιστος & Βασίλειος Διακογεωργίου», αρ.πρωτ.2383/2017APOF1042.pdf
105428/11/2017Συγκρότηση Επιτροπής χορήγησης αδειών αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ, αρ. πρωτ. 2/97299/2017APOF-1054.pdf
97728/11/2017Ορθή επανάληψη απόφασης ως προς τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος Κρητηνίας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητηνίας «Η ΚΑΣΤΕΛΟΣ» και να περιέλθει άμεσα στο Δήμο για οποιοδήποτε λόγο κριθεί αναγκαίοAPOF-977.pdf
103128/11/2017Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου, Αρ.Απόφασης Δ.Σ 48/2017.APOF-1031.pdf
104828/11/2017Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Ρόδου για το έτος 2018, αρ.πρωτ.97451/2017.APOF1048.pdf
97528/11/2017Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών εταιρείας ΜΑΡΙΤΟΥΡ Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/97838/2017.APOF-975.pdf
102928/11/2017Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ), Αρ.Απόφασης Δ.Σ 238/2017APOF-1029.pdf
104328/11/2017Επιμερισμός υπολειπόμενης οφειλής εισφοράς σε χρήμα, αρ.πρωτ.2485/2017.APOF-1043.pdf
99328/11/2017Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013, 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότηες της Ρόδου (Υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε Αφάντου) , αρ. πρωτ.16/96544/2017.APOF-993.pdf
103328/11/2017Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου, Αρ.Απόφασης Δ.Σ 34/2017.APOF1033.pdf
105328/11/2017Επικαιροποίηση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Αειφορικών Νήσων Αιγαίου και Ιουνίου ( ΔΑΦΝΗ ) και πληρωμή συνδρομών, αρ. πρωτ. 2/96556/2017APOF-1053.pdf
89405/11/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΚΗΠΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ -ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ αρ.πρωτ 2/ 84065/2017APOF894.pdf
89905/11/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΧΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞ αρ.πρωτ 2/ 86142/2017APOF-899.pdf
90505/11/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους και Προστίμου Παρεπιδημούντων Ακαθαρίστων εσόδων έτους 2010 της ¨ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΛΙΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΗΛΚΑ Α.Ε» αρ. πρωτ 2/86134/2017APOF905.pdf
87705/11/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών εντός σχεδίου πόλεως Ρόδου και σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς» αρ.πρωτ. 2/85659/2017APOF877.pdf
91005/11/2017Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων αρ.πρωτ. 2/87234/2017APOF-910.pdf
88205/11/2017Έγκριση υπαγωγής αιτήματος «ΑΚΟΥΑ ΣΟΛ MYTHOS (MARIS SOL MYTHOS) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» σε ρύθμιση οφειλών, αρ.πρωτ.2/84756/2017APOF882.pdf
91505/11/2017Έγκριση παράτασης παραχώρησης οχήματος μεταφοράς προσωπικού, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1170 ιδιοκτησίας ΠΕΔ Ν.Αιγαίου στο Δήμο Ρόδου.APOF915.pdf
921Α05/11/2017Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων.APOF921A.pdf
88705/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/87052/2017.APOF887.pdf
92605/11/2017Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου 3 με τίτλο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ», της πράξης «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτιστικό εκθετήριο λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» , με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.:176302 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» αρ.πρωτ. 2/91445/2017APOF-926.pdf
89205/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/86585/2017APOF-892.pdf
89705/11/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του ΗΡΩΝΙΑ ΚΛΗΜΗ. αρ.πρωτ 2/ 86147/2017APOF-897.pdf
90305/11/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων Δ.Ε Λινδίων ετών 2013-2014-2015 της εταιρείας ΜΑΡΙΤΟΥΡ Α.Ε αρ. πρωτ.2/88204/2017APOF-903.pdf
90805/11/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ.πρωτ 2/ 84061/2017APOF908.pdf
88005/11/2017Έγκριση υπαγωγής αιτήματος Ξ.Τ.Ε. ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε. σε ρύθμιση οφειλών, αρ.πρωτ. 2/84768/2017APOF880.pdf
91305/11/2017Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αμιγούς επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ιντερνετ) αρ.πρωτ. 5872/2017APOF-913.pdf
92005/11/2017Αποδοχή χρηματοδοτήσεων αρ.πρωτ. 2/91056/2017.APOF920.pdf
88505/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο, για την προμήθεια «κλιματιστικών» αρ. πρωτ. 2/90344/2017.APOF885.pdf
91805/11/2017Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. αρ.πρωτ. 2/91746/2017APOF-918.pdf
92405/11/2017Έγκριση μετακίνησης στην Αθήνα την 13/11/2017 του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων κ.Ελευθερίου Χατζηϊωάννου.APOF-924.pdf
89005/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/86583/2017APOF-890.pdf
92905/11/2017Έγκριση μετάβασης του υπευθύνου επικοινωνίας για το έργο κ. Αργύρη Ηλία, υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου στη συνάντηση εργασίας για το πρόγραμμα :“An INtegrated next generation PREParedness programme for improving effective inter-organisational response capacity in complex environments of disasters and causes of crises” - IN-PREP, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2014-2020 στο Λάιντεν, Ολλανδία (Leiden, Netherlands) στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2017» Αρ.πρωτ. 2/91515/2017APOF-929.pdf
89505/11/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων Δ.Ε Νότιας Ρόδου ετών 2013-2014-2015 της εταιρείας «ΚΙΟΤΑΡΙ ΒΑΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε» αρ. πρωτ.2/84169/2017APOF-895.pdf
90005/11/2017Έγκριση διαγραφής χρέωσης προστίμου αυθαίρετου του κ. Σεράφη Κωνσταντίνου του Επαμεινώνδα αρ.πρωτ 2/ 81493/2017APOF900.pdf
90605/11/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων ετών 2008 & 2015 της εταιρίας ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΠΕ αρ.πρωτ2/ 84068/2017APOF906.pdf
87805/11/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευές σχολικών κτιρίων εκτός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/89432/2017APOF-878.pdf
91105/11/2017Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του Εξωραϊστικού Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΟΥΚΛΙ» , αρ.πρωτ. 2/87946/2017.APOF-911.pdf
88305/11/2017Έγκριση υπαγωγής αιτήματος «ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Τ.Ξ.Ν. Α.Ε.» σε ρύθμιση οφειλών, αρ.πρωτ.2/84764/2017APOF883.pdf
91605/11/2017Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με τις μεταβολές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το σχολικό έτος 2018-2019 αρ.πρωτ. 2/91735/2017APOF-916.pdf
92205/11/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης ,έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου από Παρασκευή 10 Νοεμβρίου έως Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στη Τουριστική έκθεση PHILOXENIA 2017 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ- HELEXPO στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2017 καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης»APOF-922.pdf
88805/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/87048/2017APOF888.pdf
92705/11/2017Στήριξη Δημοτικής Κοινότητας Παραδεισίου για τη μη διακοπή της λειτουργίας του Ταχυδρομικού Γραφείου Παραδεισίου αρ.πρωτ. 5/91083/2017APOF-927.pdf
89305/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/86581/2017APOF-893.pdf
89805/11/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων 2015 Δ.Ε Καλλιθέας της εταιρείας «ΔΕΒΕΖΟΓΛΟΥ Α.Ε»αρ. πρωτ.2/86190/2017APOF-898.pdf
90405/11/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους και Προστίμου Ακαθαρίστων Εσόδων ετών 2002-2003-2004 του ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ αρ.πρωτ2/ 86549/2017APOF904.pdf
90905/11/2017Έγκριση μεταφοράς χρέωσης κατανάλωσης νερού από κωδ.καρτ.67011 σε κωδ. Καρτ.82376, αρ.πρωτ 2/ 87347/2017APOF909.pdf
87605/11/2017Έγκριση Tεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου έτους 2018.APOF-876.pdf
88105/11/2017Έγκριση υπαγωγής αιτήματος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε. σε ρύθμιση οφειλών, αρ.πρωτ. 2/82737/2017.APOF-881.pdf
91405/11/2017Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες αρ.πρωτ. 14/88346/2017APOF-914.pdf
92105/11/2017Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ.έτους 2017, αρ.απόφασης Οικ.Επιτροπής 623/2017APOF-921.pdf
88605/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια « συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλούδων», αρ. πρωτ. 2/90342/2017.APOF-886.pdf
91905/11/2017Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. αρ.πρωτ. 2/91750/2017APOF919.pdf
92505/11/2017Λήψη απόφασης για την παράδοση κλειδιών και λύση της μισθωτικής σχέσης των Δημοτικών ακινήτων στο ισόγειο της Νέας Αγοράς με αριθμό 94, 95 αρ.πρωτ. 2/91370/2017.APOF925.pdf
89105/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/86584/2017APOF-891.pdf
93005/11/2017Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Ρόδου για το Οικονομικό Έτος 2018 (Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου αρ.15/2017 και Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής αρ. 494/2017, αρ.588/2017 και αρ. 644/2017).APOF-930.pdf
89605/11/2017Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων Δ.Ε Ιαλυσού ετών 2012-2014-2015 της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε» αρ. πρωτ.2/84175/2017APOF-896.pdf
90105/11/2017Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην ΘΕΟΥΛΑΚΗ ΖΑΝΕΤ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,αρ. πρωτ. 2/62200/2017APOF-901.pdf
90705/11/2017Έγκριση επιστροφής παρακρατούμενου φόρου 20% ως αχρεωστήτως εισπραχθέν ποσό δικαιούχου κ.Σωφρονά Μιχαήλ αρ.πρωτ 2/ 85973/2017APOF-907.pdf
87905/11/2017Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάδειξη παλαιού Ιταλικού κτιρίου σε Πολιτιστικό Κέντρο Κατταβιάς» αρ.πρωτ. 2/86617/2017APOF-879.pdf
91205/11/2017Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/89406/2017APOF-912.pdf
88405/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια « ηλεκτρονικών συσκευών για την επιτήρηση αδέσποτων ζώων», αρ. πρωτ. 2/90341/2017APOF-884.pdf
91705/11/2017Υποβολή αιτήματος ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων στη Ρόδο για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών υπό ίδρυση και υφιστάμενων σχολικών μονάδων α/θμιας και β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Ρόδου . αρ.πρωτ. 2/91741/2017APOF-917.pdf
92305/11/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης ,έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Βασίλη Ψυλλάκη από Παρασκευή 10 Νοεμβρίου έως Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στη Τουριστική έκθεση PHILOXENIA 2017 η οποία θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ- HELEXPO στη Θεσσαλονίκη από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2017 καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης»APOF-923.pdf
88905/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/87058/2017APOF889.pdf
92805/11/2017Έγκριση και τρόπος ανάθεσης παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας υποστήριξης στην προετοιμασία υποβολής προτάσεων στην ΕΓΣΔΙΤ για την ένταξη σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων του Δήμου Ρόδου στα έργα που εκτελούνται με ΣΔΙΤ» αρ.πρωτ. 16/90980/2017.APOF-928.pdf
86730/10/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης - Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Grecka Panorama 2017 αρ.πρωτ. 2/89306/2017APOF867.pdf
87230/10/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να στελεχώσει το το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2017 αρ.πρωτ. 2/89292/2017APOF-872.pdf
87030/10/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίου Βαλάσιου Φακιόλη του Εμμανουήλ στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού WTM 2017, αρ. πρωτ. 2/89296/2017APOF870.pdf
87530/10/2017Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα στις 2 Νοεμβρίου 2017, αρ.πρωτ. 2/89512/2017APOF-875.pdf
86830/10/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης - Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στην Αθήνα 8/12 – 10/12/2017 προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Greek Tourism Expo 2017 αρ.πρωτ. 2/89309/2017APOF-868.pdf
87330/10/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ.Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού WTM 2017 αρ.πρωτ. 2/89293/2017APOF873.pdf
86630/10/2017‘Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού World Travel Market 2017 αρ.πρωτ. 2/89314/2017APOF-866.pdf
87130/10/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Greek Tourism Expo 2017» αρ.πρωτ.2/89312/2017APOF-871.pdf
86930/10/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στη Βαρσοβία της Πολωνίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Grecka Panorama 2017, αρ.πρωτ. 2/89340/2017APOF869.pdf
87430/10/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης - Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2017 αρ.πρωτ. 2/89290/2017APOF-874.pdf
65519/10/2017Έγκριση αναμόρφωσης πρου/σμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017, αριθ. Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 521/2017 και συμπληρωματική αυτής με αριθ. 539/2017.APOF-655.pdf
79516/10/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αρ. πρωτ.2/81339/2017APOF-795.pdf
82816/10/2017Μετατροπή σε χρήμα οφειλόμενης εισφοράς σε γη, συνολικής έκτασης 2919.66 τ.μ. (για άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων για 1919.62 μ2 (Άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων για 1919.62 μ2 και Αδεια επέκτασης με νέα κτίρια συνολικού εμβαδού 1322,27 μ2) από την Τ.Ξ.Ε. ΣΒΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε για την ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ LINDIAN VILLAGE ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡ. 1 Ν. 4178/13 ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν. 4178/13 ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ στην περιοχή Θέση Σταφύλια της παραλίας Λάρδου – ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ.APOF828.pdf
86016/10/2017Έγκριση οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης που αφορά την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας αρ.πρωτ. 2/84946/2017.APOF-860.pdf
80016/10/2017Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου Παρεπιδημούντων Ακαθαρίστων Εσόδων ετών 2007 της εταιρείας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΒΟΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Α.Φ.Μ 094111420 αρ. πρωτ 2/81321/2017APOF800.pdf
83316/10/2017Αίτημα διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη διοργάνωση της Ημέρας Θάλασσας την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο με την εκδήλωση «Θεοφάνης ο Έλληνας» στο πλαίσιο του έτους τουρισμού Ελλάδος – Ρωσίας 2017 - 2018 αρ.πρωτ. 2/81744/2017APOF-833.pdf
80616/10/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ αρ. πρωτ.2/83312/2017APOF806.pdf
83816/10/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Σεβαστής Τσίμπλη του Παναγιώτη στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΕ 2017» αρ.πρωτ. 2/82400/2017APOF838.pdf
81116/10/2017Έγκριση της υπ΄αριθ.149/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση της υπ’ αριθ. 33α/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα: «Εξέταση και λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά με έγγραφο εκ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, με θέμα την υπ΄ άριθ. Α.Ρ.Μ.: Ρυθμιστική μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών με Τίτλο «Κυκλοφοριακή Ρύθμιση επί ανώνυμης οδού που συνδέει την οδό Τριαντών με την οδό Ιαλυσού στην Δ.Κ. Ιαλυσού».APOF811.pdf
84316/10/2017Έγκριση Αποφάσεων της Επιτροπής για την παραχώρηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης για ΑΜΕΑ και για φορτοεκφορτώσεις, αρ.πρωτ.6/83459/2017APOF-843.pdf
78116/10/2017Έγκριση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΨΗ ΑΕ» αρ. πρωτ.2/80793/2017APOF-781.pdf
81616/10/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Ασφαλτόστρωση κόμβου εισόδου – εξόδου προς το καρνάγιο του Δήμου Ρόδου», αρ.πρωτ 16/80194/2017APOF-816.pdf
84816/10/2017Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης-Μεταστέγαση Υπηρεσιών» αρ.πρωτ.16/84523/2017.APO-848.pdf
78816/10/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΠΙΣΣΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΤ, αρ. πρωτ.2/76048/2017APOF788.pdf
82116/10/2017Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΔΙΜΥΛΙΑΣ-ΕΛΕΟΥΣΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΟΝΩΝ-ΣΑΛΑΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ » αρ.πρωτ 16/83435/2017APOF-821.pdf
85316/10/2017Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Υφιστάμενο κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα με την επωνυμία “LINDOS ROYAL” κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 986 κλινών, που προέκυψε από την μερική συνένωση τριών υφιστάμενων ξενοδοχείων {“LINDOS ROYAL VILLAGE І” κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) & 187 κλινών, “LINDOS ROYAL VILLAGE ΙΙ” κατηγορίας τριών αστέρων (3*) & 290 κλινών και “LINDOS ROYAL VILLAGE” κατηγορίας τεσσάρων αστέρων (4*) & 138 κλινών} και κατόπιν υπαγωγής των αυθαιρέτων κτισμάτων του στις διατάξεις του Ν.4178/13, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 31.173,00 τ.μ., στην περιοχή “ΒΛΥΧΑ” Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου, Δημοτικής Ενότητας Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της “Τ.Ξ.Ν.Ε. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΑΕ”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) αρ.πρωτ. 2/84900/2017.APOF853.pdf
79316/10/2017Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΣΑΡΓΚΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ αρ. πρωτ.2/79032/2017APOF793.pdf
82616/10/2017Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Εφαρμογές ολογραφικής απεικόνισης και εικονικής πραγματικότητας για την προβολή του πολιτιστικού και τουριστικού αποθέματος της Ρόδου», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ51, Α/Α ΟΠΣ: 2237) αρ.πρωτ. 2/83637/2017APOF826.pdf
85816/10/2017Έγκριση οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης που αφορά την προμήθεια χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου Θεολόγου αρ.πρωτ. 2/84940/2017APOF858.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο