Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
96228/11/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΤΖΙΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Παν., αρ. πρωτ.2/96729/2017.APOF-962.pdf
63526/06/2018Έγκριση της αρ. 88/22-6-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου με θέμα: Αίτημα Σμαράγδης –Αθηνάς Αργυρού «Χωροθέτηση Τμήματος για λειτουργία Λούνα Πάρκ στην περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Καλάθου»APOF-635.pdf
63026/06/2018Έγκριση της αρ. 73/22-6-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «έγκριση της αρ. 2/2018 απόφασης της Τ.Κ.Δαματριάς για χωροθέτηση υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στη Τ.Κ.Δαματριάς.APOF-630.pdf
66526/06/2018Έγκριση μετακίνησης Γενικού Γραμματέα Δήμου Ρόδου κ.Ε.Κορναρόπουλου, αρ.πρωτ.2/37580/2018.APOF-665.pdf
62626/06/2018Έγκριση της αρ. 69/22-6-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «έγκριση τςη αρ. 56/2018 απόφασης της Δ.Κ.Ρόδου με θέμα έγκριση χώρων στάθμευσης επί της οδού Ορφανίδου.APOF-626.pdf
63626/06/2018Έγκριση της αρ. 89/22-6-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Απολλώνων με θέμα: «Έγκριση της πρότασης χωροθέτησης θέσεων υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων».APOF-636.pdf
63126/06/2018Έγκριση της αρ. 74/22-6-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ.6/2018 απόφασης της Τ.Κ.Αρχίπολης για χωροθέτηση υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στην Τ.Κ.Αρχίπολης.APOF-631.pdf
62726/06/2018Έγκριση της αρ. 70/22-6-2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παστίδας για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανηγύρεως της Αγίας Μαρκέλας.».APOF-627.pdf
66226/06/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών διεξαγωγής του «ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΥΜΗΣ», αρ.πρωτ.2/36198/2018.APOF-662.pdf
52622/06/2018Έγκριση διαγραφής μισθωμάτων περιπτέρων αρ. πρωτ. 5/29437/2018APOF-526.pdf
49122/05/2018Ορισμός μελών στις Επιτροπές παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 2/27311/2018APOF-491.pdf
43522/05/2018Έγκριση δεύτερης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου 3 με τίτλο «ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ», της πράξης «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτιστικό εκθετήριο λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» , με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.:176302 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020». αρ. πρωτ 2/29509/2018APOF-435.pdf
51622/05/2018Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης για τη συντήρηση του έργου «Παροχή επιτόπιας συντήρησης παρκόμετρων» στην εταιρεία EASYNET Ι.Κ.Ε. και την διάθεση του ποσού των 24.000€ για ένα έτος, αρ.πρωτ.2/30451/2018.APOF-516.pdf
53222/05/2018Έγκριση συγκρότησης Ειδικής Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019αρ. πρωτ. 2/28943/2018APOF-532.pdf
48722/05/2018Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» αρ. πρωτ. 16/29763/2018APOF-487.pdf
51422/05/2018Έγκριση απευθείας ανάθεση της προμήθειας ολοκληρωμένου λογισμικού συστήματος “Middlewςare” διασύνδεσης εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλούδων με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου (built to order) της κατασκευάστριας εταιρείας «AMCO Inspired Technologies» στην εταιρεία EASYNET Ι.Κ.Ε., αρ.πρωτ.2/30440/2018.APOF-5141.pdf
53722/05/2018Ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έρευνα συστημάτων διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης ΙΝΙ-PREP» για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΙΝ-PREP» αρ.πρωτ. 2/29740/2018.APOF-537.pdf
48222/05/2018Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου πόλεως Ρόδου (εντός και εκτός σχεδίου)» αρ.πρωτ. 16/29446/2018APOF-482.pdf
54922/05/2018Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Κ.Ε.Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου .APOF-549.pdf
47722/05/2018Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ», αρ. πρωτ. 16/29782/2018.APOF-477.pdf
54022/05/2018Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στη Μαγιόρκα της Ισπανίας στις 30/05/2018 για την 3η Συντονιστική και 4η Τεχνική συνάντηση της πράξης BlueIslands, αρ. πρωτ. 2/29783/2018.APOF-540.pdf
47222/05/2018Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΠΙΛΑΡ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ» αρ. πρωτ. 16/29750/2018APOF-472.pdf
46522/05/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Διαμόρφωση κτιρίου αύλειου χώρου, αποκατάσταση βλαβών υπαίθριου γυμναστηρίου και επανακατασκευή καθαιρεθέντων ψευδοροφών στο κτίριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου» ( Αρχική και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση), αρ. πρωτ. 16/27956/2018.APOF-465.pdf
50322/05/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.58/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄εφαρμοφή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δ.Σ. με καταβολή τέλους Κοινοχρήστου χώρου.APOF-503.pdf
49822/05/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.49/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.5/2018 απόφασης της Δημ.Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: Χωροθέτηση κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστης»APOF-498.pdf
46722/05/2018Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗ ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ». Προϋπ/σμού: 300.000,00€ ( με ΦΠΑ), αρ. πρωτ. 16/29484/2018APOF-467.pdf
46022/05/2018Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών εκτίμησης μίσθωσης του ακινήτου της Νέας Αγοράς αρ.πρωτ. 2/29924/2018.APOF-460.pdf
54722/05/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης. αρ. πρωτ. 2/30485/2018APOF-547.pdf
49322/05/2018Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (πρόσκληση ΙΙΙ) για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με ποσό χρηματοδότησης 284.000,00 € αρ.πρωτ.2/29667/2018.APOF-493.pdf
43722/05/2018Έγκριση για τον ορισμό Επιτροπών Παραλαβής. αρ. πρωτ. 2/27089/2018APOF-437.pdf
51822/05/2018Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας της εφαρμογής «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Διαδικτυακής Πύλης» της εταιρείας EASYNET Ι.Κ.Ε, λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων, αρ.πρωτ.2/30441/2018.APOF-518.pdf
52922/05/2018Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών αρ. πρωτ. 14/28354/2018.APOF-529.pdf
48822/05/2018Υλοποίηση κατασκευής κυκλικού κόμβου και εφαρμογή κυκλοφοριακής ρύθμισης στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Αγίου Νεκταρίου περιοχή Φαληράκι, αρ. πρωτ. 16/30130/2018.APOF-488.pdf
43222/05/2018Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.APOF-432.pdf
53122/05/2018Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ. πρωτ. 14/26777/2018.APOF-531.pdf
53522/05/2018Έγκριση κατανομής πιστώσεων από τους Κ.Α.Π έτους 2018 (Β΄Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α?θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου. αρ. πρωτ. 2/29534/2018.APOF-535.pdf
48422/05/2018Διάλυση σύμβασης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ. Ασκληπιείου στις Τ.Κ. Αρνίθας-Προφύλι-Ιστρίου-Απολακκιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/29057/2018APOF-484.pdf
51022/05/2018Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο, « Υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα, κατηγορίας 4* Αστέρων, με το διακριτικό τίτλο “ALEX BEACH” ( ΑΚΤΗ ΑΛΕΞ), συνολικής δυναμικότητας 355 κλινών, επί της Κ.Μ. 39 γαιών Θεολόγου ( επιφάνεια οικοπέδου κατά τίτλο 34.195,00 τ.μ.), στην Δημοτική Κοινότητα Θεολόγου, της Δ.Ε. Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ Α.Ε. Ξ.Τ.Γ.Κ.Ε.», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), αρ. πρωτ. 2/27822/2018APOF-510.pdf
52322/05/2018Έγκριση Καθιέρωσης Υπερωριακής εργασίας της Διεύθυνσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Β’ Εξαμήνου 2018, αρ.πρωτ.2/30461/2018.APOF-523.pdf
47922/05/2018Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΥΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», προϋπ: 159.000,00€ ( με ΦΠΑ), αρ. πρωτ. 16/29487/2018.APOF-479.pdf
54222/05/2018Έγκριση θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOF-542.pdf
47422/05/2018Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/29761/2018.APOF-474.pdf
50722/05/2018Ορισμός μελών παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία ΧΥΤΑ Ν.Ρόδου» και της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν.4412/2016, για την παροχή της υπηρεσίας «Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Ν.Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/26554/2018.APOF-507.pdf
46922/05/2018Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», αρ. πρωτ. 16/29773/2018.APOF-469.pdf
46222/05/2018Έγκριση εκτέλεσης της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για τον έλεγχο της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την: Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/30031/2018.APOF-462.pdf
50022/05/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.54/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση παραχώρησης – ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ (Χρονικής διάρκειας 2 ετών)APOF-500.pdf
49522/05/2018Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ ΔΙΜΥΛΙΑΣ- ΕΛΕΟΥΣΑΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝΩΝ-ΣΑΛΑΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ » με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006126247, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 αρ.πρωτ.2/29658/2018.APOF-495.pdf
45622/05/2018Παραχώρηση του κτιρίου πρώην Κ.Ε.Π. Μ.Ο. 345 στον Πολιτιστικό Σύλλογο Έμπωνας «ο Αττάβυρος» αρ.πρωτ. 2/27932/2018.APOF-456.pdf
52222/05/2018Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την «Επέκταση λογισμικού συστήματος έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλούδων (Back Office)» στην εταιρία AMCO Α.Β.Ε.Ε. λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων, αρ.πρωτ.2/30432/2018.APOF-522.pdf
52822/05/2018Έγκριση «ορθής επανάληψης» στην εισήγηση τροποποίησης σύστασης επιτροπής για την καταγραφή της υπαίθριας διαφήμισης και της σύνταξης κανονισμού διαχείρισης διαφημιστικών ζητημάτων αρ. πρωτ. 5/29505/2018 ΣΧΕΤ.: Τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.APOF-528.pdf
49022/05/2018Έγκριση Έγκριση 1ΟΥ ΑΠΕ του έργου «Επισκευή πλακόστρωτων και χαλικόστρωτων οδών Μεσαιωνικής πόλης» αρ. πρωτ. 2/24833/2018APOF-490.pdf
43422/05/2018Εξέταση της αρ. πρωτ. 16309/14-3-2018 αίτησης για το έτος 2018 του κ.ΣΚΙΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεωργίου για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του ξενοδοχείου που έχει μισθώσει «TIVOLI» αρ.πρωτ. 2/26428/2018APOF-434.pdf
51422/05/2018Έγκριση απευθείας ανάθεση της προμήθειας ολοκληρωμένου λογισμικού συστήματος “Middlewςare” διασύνδεσης εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλούδων με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου (built to order) της κατασκευάστριας εταιρείας «AMCO Inspired Technologies» στην εταιρεία EASYNET Ι.Κ.Ε., αρ.πρωτ.2/30440/2018.APOF-514.pdf
53322/05/2018Έγκριση παραχώρησης της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.αρ. πρωτ. 2/29537/2018APOF-533.pdf
48622/05/2018Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παλαβής για το έργο « Αποκατάσταση ζημιών σε οδοστρώματα της Δ.Ε. Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία του 2013», αρ. πρωτ. 16/29795/2018.APOF-486.pdf
51222/05/2018Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου «Υφιστάμενο τοιχίο προστασίας της ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής, συνολικού μήκους 101,05 μέτρων, το οποίο βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ζώνης καθορισμένου αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ 379/Δ/1984) στην περιοχή “ΚΟΛΥΜΠΙΑ” Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και έμπροσθεν του γηπέδου (ενοποιημένη κτηματολογική μερίδα 1888/681 Γαιών Αρχαγγέλου) όπου είναι κατασκευασμένη η Ξενοδοχειακή Μονάδα “AEGEAN BLUE” φερόμενης ιδιοκτησίας της “ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), αρ. πρωτ. 2/27289/2018.APOF-512.pdf
53822/05/2018Διάθεση πίστωσης, για έγκριση δαπάνης και για ανάληψη υποχρέωσης για τη διοργάνωση 1ου Παγκόσμιου Συνεδρίου απανταχού των Αποδήμων Ροδίων το Σάββατο 21 Ιουλίου 2018 και την Κυριακή 22 Ιουλίου 2018 στο πολιτιστικό κέντρο του χωριού Ασκληπιείο της Ρόδου καθώς και ορισμός μελών στην Επιτροπή παραλαβής υλικών και υπηρεσιών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των ενεργειών για τη διοργάνωση του συνεδρίου των Αποδήμων Ροδίων στο χωριό Ασκληπειό της Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/30006/2018.APOF-538.pdf
48122/05/2018Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση γεφυριού και οδοστρώματος δρόμου προς Άγιο Νικήτα ΤΚ Δαματριάς » αρ. πρωτ. 16/29005/2018APOF-481.pdf
54622/05/2018Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στη Δ.Κ. Αφάντου» αρ.πρωτ. 16/30844/2018APOF-546.pdf
47622/05/2018Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ», αρ. πρωτ. 16/29778/2018.APOF-476.pdf
53922/05/2018Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. αρ.πρωτ.2614/2018.APOF-539.pdf
47122/05/2018Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ» αρ. πρωτ. 16/29758/2018APOF-471.pdf
46422/05/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 & 04/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου ( υπόλοιπα έργα στη Δ.Ε. Καμείρου), αρ. πρωτ. 16/29286/2018.APOF-464.pdf
50222/05/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.57/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση παραχώρησης – ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑΜΕΑ (Χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών).APOF-502.pdf
49722/05/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.48/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.30/2018 απόφασης της Δημ.Κοινότητας Ρόδου με θέμα: APOF-497.pdf
46622/05/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΩΤΗ-ΛΕΙΒΑΔΙ ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ» αρ. πρωτ. 16/29766/2018APOF-466.pdf
45922/05/2018Ανανέωση μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Κοσκινού για τη στέγαση υπηρεσιών της Τοπικής Κοινότητας Κοσκινού και μείωση του μισθώματος αρ.πρωτ. 2/30197/2018.APOF-459.pdf
54522/05/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/30593/2018APOF-545.pdf
49222/05/2018Έγκριση Διαγωνιστικής Διαδικασίας και ορισμός Επιτροπής Παραλαβής για την Ανάθεση Προμήθειας με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατών για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο Ρόδου» της πράξης «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με ακρωνύμιο «ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 αρ.πρωτ.2/29801/2018APOF-492.pdf
43622/05/2018Έγκριση για τον ορισμό μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2018 αρ. πρωτ. 2/28887/2018APOF-436.pdf
53022/05/2018Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι 10/2014 -12/2015 Δ’ και Ε’ δόση, αρ. πρωτ. 14/28327/2018.APOF-530.pdf
51722/05/2018Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή επιτοπιας συντήρησης του έργου ηλεκτρονικού εισιτηρίου Κοιλαδας Πεταλούδων» στην εταιρεία easynet i.k.e και την διάθεση του ποσού των 21.080 € για το έτος 2018. αρ.πρωτ.2/30447/2018.APOF-517.pdf
51522/05/2018Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Επέκταση Εξοπλισμού Συστήματος Έκδοσης & Διαχείρισης Εισιτηρίων στην Κοιλάδα Πεταλουδών» στην εταιρία AMCO Α.Β.Ε.Ε. λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων, αρ.πρωτ.2/30435/2018.APOF-515.pdf
53622/05/2018Έγκριση σύνταξης Απολογισμού συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και Απολογισμού της επιχορήγησης του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2017.» αρ. πρωτ. 2/29632/2018APOF-536.pdf
48322/05/2018Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ» αρ. πρωτ. 16/23250/2018APOF-483.pdf
55122/05/2018Έκδοση ψηφίσματος για την επίθεση που δέχθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.Ι.Μπουτάρης.APOF-551.pdf
47822/05/2018Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ» αρ.πρωτ. 16/29813/2018APOF-478.pdf
54122/05/2018Έγκριση μετάβασης Ειδικού Συμβούλου κ. Χρήστου Γαμβρούδη στη Μαγιόρκα της Ισπανίας στις 30/05/2018 για την 3η Συντονιστικής και 4η Τεχνική συνάντηση της πράξης BlueIslands, αρ. πρωτ. 2/30030/2018.APOF-541.pdf
47322/05/2018Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» αρ. πρωτ. 16/29754/2018APOF-473.pdf
50422/05/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.59/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 309/2018 απόφασης Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6Α75Ω1Ρ – ΧΜ5)του Δημοτικού ΣυμβουλίουAPOF-504.pdf
46822/05/2018Έγκριση μελέτης-τρόπος-εκτέλεσηςτου έργου«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» αρ. πρωτ. 16/28248/2018APOF-468.pdf
46122/05/2018Έγκριση εκτέλεσης της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου αρ.πρωτ. 2/29767/2018.APOF-461.pdf
54822/05/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης αρ. πρωτ. 2/30490/2018APOF-548.pdf
49922/05/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.50/2018 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.1/2018 απόφασης της Δημ.Κοινότητας Αφάντου με θέμα: Καθορισμός θέσεων φορτοεκφόρτωσης γενικής χρήσεως στη Δημ. Ενότητα Αφάντου»APOF-499.pdf
49422/05/2018Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΈΜΠΩΝΑ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΤΑΒΥΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 0006108243, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»αρ.πρωτ.2/29662/2018.APOF-494.pdf
45522/05/2018Έγκριση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ρόδου, έτους 2018-2019 αρ.πρωτ. 2/30193/2018APOF-455.pdf
51922/05/2018Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού στην εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε. της κατασκευάστριας εταιρείας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων, αρ.πρωτ.2/30431/2018.APOF-519.pdf
52722/05/2018Έγκριση χορήγησης αδείας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου , αίτηση κ.Α.Παλαιολόγου αρ.πρωτ.5/29089/2018.APOF-527.pdf
48922/05/2018Έγκριση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΟΡΑΣ» αρ. πρωτ. 2/28080/2018APOF-489.pdf
43322/05/2018Έγκριση αναμόρφωσης προυπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2018, αρ. απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 263/2018.APOF-433.pdf
52522/05/2018Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων «Data Protection Officer (DPO)» του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.2/30454/2018.APOF-525.pdf
53422/05/2018Έγκριση παραχώρησης της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.αρ. πρωτ. 2/29535/2018APOF-534.pdf
48522/05/2018Έγκριση διενέργειας Προμήθειας με διεθνή διαγωνισμό και Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο «Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού για την αναβάθμιση Παιδικών Χαρών Δήμου Ρόδου» αρ. πρωτ. 16/29789/2018APOF-485.pdf
51122/05/2018Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου « Κατασκευή Τοιχίου προστασίας της ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής παράλληλα, συνολικού μήκους 2234.50 μέτρων, το οποίο βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ζώνης καθορισμένου αιγιαλού και παραλίας (ΦΕΚ 379/Δ/1984 ως αυτό ισχύει με το ΦΕΚ 787/Δ/1991) στην περιοχή « ΚΟΛΥΜΠΙΑ» Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου, Δημοτικής Ενότητας Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και έμπροσθεν του γηπέδου ( ενοποιημένη κτηματολογική μερίδα 1888/991 Γαιών Αρχαγγέλου) όπου είναι κατασκευασμένη η Ξενοδοχειακή Μονάδα « ΙΜΠΕΡΙΑΛ» φερόμενης ιδιοκτησίας της « ΑΤΛΑΝΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) αρ. πρωτ. 2/27284/2018.APOF-511.pdf
52122/05/2018Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια της εφαρμογής «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων» της κατασκευάστριας εταιρείας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» στην εταιρεία EASYNET I.K.E. λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων.APOF-521.pdf
48022/05/2018Έγκριση γνωμοδότησης για την οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Μπρασιανός» της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου του Δήμου Ρόδου αρ. πρωτ. 16/28464/2018APOF-480.pdf
54322/05/2018Αποδοχή χρηματοδότησης της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής αρ.πρωτ. 2/30649/2018.APOF-543.pdf
47522/05/2018Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ», αρ. πρωτ. 16/29779/2018.APOF-475.pdf
50622/05/2018Αναγκαιότητα σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή – κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ.2/29743/2018.APOF-506.pdf
47022/05/2018Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», αρ. πρωτ. 16/29790/2018APOF-470.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο