Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
96228/11/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΤΖΙΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Παν., αρ. πρωτ.2/96729/2017.APOF-962.pdf
84202/10/2018Παραχώρηση χώρων στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΟΡΩΝΗΣ» και στο κοινωνικό παντοπωλείο, εντός της πρώην κοινότητας Σορωνής αρ.πρωτ. 2/46407/2018.APOF-8421.pdf
86802/08/2018«Κέντρο Κοινότητας Δήμου ρόδου με παράρτημα Ρομά» αρ.πρωτ. 14/46543/2018.APOF-868.pdf
80402/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής-τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/45314/2018.APOF-804.pdf
83702/08/2018Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής για Αποδοχή ή μη των παραβάσεων ΚΟΚ, αρ.πρωτ. 2/45669/2018.APOF-8371.pdf
87202/08/2018Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού από υπάλληλο του Δήμου αρ.πρωτ. 2/47055/2018.APOF-872.pdf
81102/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. Παφιάκη Σάββα, αρ. πρωτ. 2/37920/2018.APOF-811.pdf
80702/08/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης για την απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορα κτίρια και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/45606/2018.APOF-807.pdf
87702/08/2018Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές των εμποροπανηγύρεων της θρησκευτικής εορτής του Δεκαπενταυγούστου και της παραδοσιακής εορτής των Εννεαημέρων 2018, αρ. πρωτ. 5/47147/2018APOF-877.pdf
81602/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής κ.ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ του Νικολάου, αρ. πρωτ. 2/43363/2018.APOF-816.pdf
85002/08/2018Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση-Ανάπλαση περιμετρικού δρόμου και Ελαφοκομείου πάρκου Ροδινιού» αρ.πρωτ. 16/46548/2018.APOF-850.pdf
85602/08/2018Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου, αρ. πρωτ. 5/45361/2018.APOF-856.pdf
80202/08/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης (δαπάνες για το πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες) ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗ Κ.& ΣΙΑ Ο.Ε),αρ.πρωτ.2/45310/2018.APOF-802.pdf
88202/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.104/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά : Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αφάντου με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήρυρης Αγίου Λουκά»APOF-882.pdf
82102/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ.ΣΑΜΙΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αρ.πρωτ. 2/43329/2018.APOF-821.pdf
88702/08/2018Έγκριση –πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση ( μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή-κλαδοκοπή (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/47912/2018.APOF-887.pdf
82602/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ αρ.πρωτ. 2/43382/2018.APOF-826.pdf
86202/08/2018Έγκριση για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου» και ορισμός Επιτροπής Παραλαβής αρ.πρωτ. 2/46613/2018APOF-862.pdf
89202/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής-τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης « EASYNET I.K.E.», αρ. πρωτ. 2/48051/2018.APOF-892.pdf
83102/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής εταιρίας Βαρδάκη Ιωσήφ ΑΕ, αρ. πρωτ. 2/45974/2018.APOF-831.pdf
867A02/08/2018Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOF-867Α.pdf
89702/08/2018Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης της Δ.Κ. Φανών που αφορά « Δωρεάν παραχώρηση χώρου στον αθλητικό σύλλογο ΑΚΟΥΣΙΛΑΟ κατά τη διάρκεια εμποροπανήγυρης του Σωτήρος.APOF-897.pdf
80102/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης « ΚΟΝΙΣΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» για έξοδα φιλοξενίας σπουδαστών και εκπαιδευτών στo πλαίσιo της συνεργασίας του Δήμου Ρόδου με το Εργαστήριο Φωτομετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων, αρ. πρωτ. 2/45292/2018.APOF-801.pdf
83702/08/2018Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής για Αποδοχή ή μη των παραβάσεων ΚΟΚ, αρ.πρωτ. 2/45669/2018.APOF-837.pdf
87102/08/2018Ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έτους 2018 αρ.πρωτ. 2/47057/2018.APOF-871.pdf
80902/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. Μπουσουλούπουλου Πέτρου, αρ. πρωτ. 2/41871/2018.APOF-809.pdf
84302/08/2018Παραχώρηση χώρου στο σύλλογο «ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009» εντός της πρώην Κοινότητας Σορωνής (1ος όροφος συστέγαση με τη βιβλιοθήκη μέχρι την μετεγκατάστασή της) αρ.πρωτ. 2/46414/2018.APOF-843.pdf
87502/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής-τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/46936/2018.APOF-875.pdf
81402/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. ΠΑΠΑΚΑΝΔΕΡΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Γεωργίου, αρ. πρωτ. 2/39278/2018.APOF-814.pdf
84802/08/2018Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Βελτίωση αγροτικών δρόμων στη Δ.Κ. Ασκληπειού στις Τ.Κ. Αρνίθας-Προφύλιας-Ιστρίου –Απολακκιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/46267/2018.APOF-848.pdf
79802/08/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης για την επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού ,μηχανογραφικός εξοπλισμός του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/44875/2018.APOF-798.pdf
88002/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.102/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Απολλώνων με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Πολιτιστικού επταημέρου».APOF-880.pdf
81902/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της κας. ΣΑΜΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ αρ.πρωτ. 2/43324/2018.APOF-819.pdf
85402/08/2018Αποδοχή ένταξης πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018- 2019» - Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ με κωδικό ΟΠΣ 5029377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/46350/2018APOF-854.pdf
88502/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.107/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά : Έγκριση της υπ’ αριθ 9/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Αίτημα Σπαριπούλου Δήμητρας του Αγγέλου για χωροθέτηση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα πάρκ»APOF-885.pdf
82402/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της OLYMPIC ΕΜΠΟ.ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧ. Α.Ε. αρ.πρωτ. 2/37267/2018.APOF-824.pdf
85902/08/2018Διάθεση και εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στην έκθεση τουρισμού TourNatur2018η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Dusseldorf της Γερμανίας μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» , αρ. πρωτ. 2/46277/2018.APOF-859.pdf
89002/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής-τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης « Συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου με ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ», αρ. πρωτ. 2/47800/2018.APOF-890.pdf
82902/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του ΤΣΟΥΒΑΛΑ ΜΙΧΑΗΛ αρ.πρωτ. 2/43618/2018.APOF-829.pdf
86502/08/2018Αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης και προώθησης καταδυτικού τουρισμού στο Δήμο Ρόδου με σκοπό τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων» αρ.πρωτ. 2/46475/2018APOF-865.pdf
89502/08/2018Έγκριση της υπ’ αριθ. 164/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. που αφορά « Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ. οικ. έτους 2018.APOF-895.pdf
79602/08/2018Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου έτους 2018 (Απόφαση Οικ. Επιτροπής αρ.389/2018)APOF-796.pdf
83402/08/2018Έγκριση διαγραφής Ακαθαρίστων Εσόδων 2008 Δ.Ε. Λινδίων της εταιρίας Λιβησιανός Αναστάσιος και ΣΙΑ Ο.Ε., αρ. πρωτ. 2/45973/2018.APOF-834.pdf
86902/08/2018Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής της «Προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης έτους 2018» (κωδ.30/6699.0002) αρ.πρωτ. 16/46760/2018.APOF-869.pdf
80502/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης « ΖΑΙΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ( Δαπάνες για το πρόγραμμα « Γαλάζιες σημαίες»), αρ. πρωτ. 2/45320/2018.APOF-805.pdf
84102/08/2018Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων αρ.πρωτ. 2/46599/2018.APOF-841.pdf
87302/08/2018Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Σωτήρος έτους 2018 , ( Αρ. απόφ. Δ.Κ. Φανών αρ. 6/2018) αρ. πρωτ. 10/47030/2018APOF-873.pdf
81202/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. ΚΑΡΑΧΑΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΊΟΥ, αρ. πρωτ. 2/39275/2018.APOF-812.pdf
84602/08/2018Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση παλαιών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων» αρ.πρωτ. 16/46274/2018.APOF-846.pdf
87802/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.100/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά : Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: «Χωροθέτηση τμήματος για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα Παρκ ιδιοκτησίας της Σ. Σπαρόπουλος – Δ. Σπαροπούλου Ο.Ε. κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών εορτών του Δεκαπενταύγουστου και των Εννεαημέρων.»APOF-878.pdf
81702/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής κας. ΤΣΙΝΝΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ του Εμμανουήλ αρ. πρωτ. 2/43335/2018.APOF-817.pdf
85202/08/2018Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) πολυεστερικών τουαλετών στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής», προϋπ/σμού 20.000,00 € αρ.πρωτ. 16/46394/2018.852.pdf
79702/08/2018Έγκριση της αρ.373/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Εξώδικη επίλυση διαφοράς με τον κ.Δημήτριο Παρασό του Παράσχου».APOF-797.pdf
85702/08/2018Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Εγκατάσταση Κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής συνολικής ενεργού ακτινοβολούμενης ισχύος 1070,55w (eirp) / 1,0755 w (APOF-857.pdf
83802/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης για το έργο «MOTIVATE - Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand », έτους 2017 (Κ.Α. 00-6495.0018)». , αρ.πρωτ.2/46563/2018.APOF-838.pdf
88302/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.105/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά : Έγκριση της υπ’ αριθ 17/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος Γυμναστικού και Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κρεμαστής “Ο ΦΟΙΒΟΣ” για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής, κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής εορτής του Δεκαπενταυγούστου και της παραδοσιακής εορτής των Εννεαημέρων, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους»APOF-883.pdf
82202/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της κας. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΑΛΕΤΤΑΣ – ΕΜΕΡΕΝΤΙΑΣ αρ.πρωτ. 2/43331/2018.APOF-822.pdf
88802/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης συμπληρωματική σύμβαση για την Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση ( μηχανική και χειρωνακτική), χορτοκοπή-κλαδοκοπή ( μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/47914/2018.APOF-888.pdf
82702/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του ΣΑΡΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ.πρωτ. 2/42593/2018.APOF-827.pdf
86302/08/2018Υποβολή αιτήματος στο Συμβούλιο Τοπονυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών για την έγκριση του Ιδιαίτερου Δηλωτικού Σήματος Δήμου Ρόδου αρ. πρωτ. 2/48580/2018.APOF-863.pdf
89302/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής-τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης « EASYNET I.K.E.», αρ. πρωτ. 2/48051/2018.APOF-893.pdf
83902/08/2018Έγκριση Δαπανών για «Έξοδα φιλοξενίας σπουδαστών και εκπαιδευτών στα πλαίσια της συνεργασίας του Δήμου Ρόδου με το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.», αρ.πρωτ.2/46567/2018.APOF839.pdf
83202/08/2018Έγκριση διαγραφής χρέωσης Τροφείων ΔΠΣ Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/44601/2018.APOF-832.pdf
86702/08/2018Εγγραφή εκτελεσθέντα από τα ναζιστικά στρατεύματα στο μαρμάρινο επιτοίχιο επιγραφικό μνημείο-ηρώο του Δημαρχείου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/46474/2018APOF-867.pdf
80302/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης « για την ενημέρωση ( updates) των υπηρεσιών ασφαλείας του FIREWALL WTCHGUARD XTM 330», αρ. πρωτ. 2/45312/2018.APOF-803.pdf
83602/08/2018Έγκριση διαγραφής Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων Δ.Ε. Ρόδου ετών 2012, 2013 και 2014 της εταιρίας Αφοι Γ. Μαλλιάκα Ο.Ε., αρ. πρωτ. 2/45977/2018.APOF-836.pdf
87102/08/2018Ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έτους 2018 αρ.πρωτ. 2/47057/2018.APOF-8711.pdf
81002/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής εταιρίας PANMARIN ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, αρ. πρωτ. 2/40897/2018.APOF-810.pdf
84402/08/2018Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων» αρ.πρωτ. 16/45207/2018.APOF-844.pdf
87602/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ. 388/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικ.έτους 2018»APOF-876.pdf
81502/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής κ.ΚΑΛΛΙΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Θωμά, αρ. πρωτ. 2/43365/2018.APOF-815.pdf
84902/08/2018Ορισμός Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής της υπηρεσίας «Αμοιβή για ερευνητικές εργασίες υπαίθρου για την κατασκευή νέου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου στο ΟΤ13 στην περιοχή Θεοτόκου της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/46275/2018.APOF-849.pdf
79902/08/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης για την απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορα κτίρια και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/44876/2018.APOF-799.pdf
88102/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.103/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά : Έγκριση της υπ’ αριθ. 3α/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Απολλώνων με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Τιμίου Σταυρού στην Τ.Κ. ΑπολλώνωνAPOF-881.pdf
82002/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της κας. ΡΟΔΙΤΗ ΣΕΒΑΣΤΗΣ αρ.πρωτ. 2/43327/2018.APOF-820.pdf
85502/08/2018Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προγραμματισμού & Οργάνωσης αρ.πρωτ. 2/46353/2018APOF-855.pdf
88602/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.108/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά : Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Αίτημα Αργυρού Σμαράγδης-Αθηνάς για χωροθέτηση χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία Λούνα πάρκ»APOF-886.pdf
82502/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του ΣΤΑΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αρ.πρωτ. 2/41836/2018.APOF-825.pdf
86002/08/2018Επιχορήγηση Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού από το Δήμο Ρόδου για το έτος 2018, αρ. πρωτ. 2/46308/2018APOF-860.pdf
89102/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης «για τη συντήρηση Ολοκληρωμένου Οικονομικού, Διαχειριστικού Λογισμικού Συστήματος», αρ. πρωτ. 2/48062/2018.APOF-891.pdf
83002/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. DOZIC NENAD VID, αρ. πρωτ. 2/45971/2018.APOF-830.pdf
86602/08/2018Έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία με τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» αρ.πρωτ. 2/46473/2018APOF-866.pdf
89602/08/2018Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Τακτική Συνέλευση της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. αρ.πρωτ.2/48290/2018.APOF-896.pdf
80002/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης “ FOTISGRAPHICS” (Δαπάνες για το πρόγραμμα « Γαλάζιες σημαίες»), αρ. πρωτ. 2/45296/2018.APOF-800.pdf
83502/08/2018Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων 2014 Δ.Ε. Καλλιθέας της εταιρίας ΤΞΕ ΣΑΝΤΥ ΜΠΙΤΣ Α.Ε., αρ. πρωτ. 2/45979/2018.APOF-835.pdf
87002/08/2018«Πρόταση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Άγριας Πανίδας–Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων για την υλοποίηση επιστημονικής έρευνας με τίτλο «Μελέτη της οικολογίας και μέτρα διαχείρισης του Πλατωνιού (Dama dama dama) στη Ρόδο» αρ.πρωτ. 42019/2018.APOF-870.pdf
80602/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής-τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης « Συντήρηση πάρκων Δήμου Ρόδου» με ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, αρ. πρωτ. 2/45317/2018.APOF-806.pdf
87402/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής-τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για τη συντήρηση του συστήματος ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας ραδιοδικτύου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, αρ. πρωτ. 2/46932/2018.APOF-874.pdf
81302/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, αρ. πρωτ. 2/41244/2018.APOF-813.pdf
84702/08/2018Έγκριση μελέτης του έργου «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών φωτισμού πλατειών και πεζόδρομων πόλης Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/46032/2018.APOF-847.pdf
87902/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.101/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά : Έγκριση της 15/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα: «Λήψη απόφασης γνωμοδότησης πρότασης χωροθέτησης υπαιθρίου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στη Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού» .APOF-879.pdf
81802/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ αρ.πρωτ. 2/43333/2018.APOF-818.pdf
85302/08/2018Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Μεσαναγρού» αρ.πρωτ. 16/46324/2018.APOF-853.pdf
79702/08/2018Έγκριση της αρ.373/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Εξώδικη επίλυση διαφοράς με τον κ.Δημήτριο Παρασό του Παράσχου».APOF-7971.pdf
85802/08/2018Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας, με διακριτικό τίτλο “Afantou Bay Resort Suites”, 5* αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 144 κλινών, εντός των Μερίδων 2155ΑΑ & 2154 γαιών Αφάντου, συνολικής τελικής έκτασης 15.062,03 τ.μ (εμβαδομετρούμενο) στη θέση “ΣΑΝΔΑΛΙ”, της Δ.Κ. Αφάντου, της Δ.Ε. Αφάντου, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Αφάντου Bay Α.Ε.» αρ.πρωτ. 18/45912/2018APOF-858.pdf
88402/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.106/2018 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά : Έγκριση της υπ’ αριθ 18/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Αθλητικού Συλλόγου Κρεμαστής “ΝΗΡΕΑΣ” για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της Λεωφ. Ελευθερίας, κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής εορτής του Δεκαπενταυγούστου και της παραδοσιακής εορτής των Εννεαημέρων, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους»APOF-884.pdf
82302/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της ALPHA LESING A.E. αρ.πρωτ. 2/40894/2018.823.pdf
84502/08/2018Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τ.Κ. Αρχίπολης» αρ.πρωτ. 16/42706/2018.APOF-8451.pdf
88902/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου» για τρία έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ( 55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα με δικαίωμα προαίρεσης για ένα χρόνο επιλέον, αρ. πρωτ. 2/47975/2018.APOF-889.pdf
82802/08/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΚΑΒΑΔΑ ΕΛΕΝΗΣ αρ.πρωτ. 2/44133/2018.APOF-828.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο