Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
96228/11/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΤΖΙΜΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Παν., αρ. πρωτ.2/96729/2017.APOF-962.pdf
52222/05/2018Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την «Επέκταση λογισμικού συστήματος έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλούδων (Back Office)» στην εταιρία AMCO Α.Β.Ε.Ε. λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων, αρ.πρωτ.2/30432/2018.APOF-522.pdf
51422/05/2018Έγκριση απευθείας ανάθεση της προμήθειας ολοκληρωμένου λογισμικού συστήματος “Middlewςare” διασύνδεσης εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλούδων με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου (built to order) της κατασκευάστριας εταιρείας «AMCO Inspired Technologies» στην εταιρεία EASYNET Ι.Κ.Ε., αρ.πρωτ.2/30440/2018.APOF-514.pdf
54522/05/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/30593/2018APOF-545.pdf
54822/05/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης αρ. πρωτ. 2/30490/2018APOF-548.pdf
51922/05/2018Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού στην εταιρία EASYNET Ι.Κ.Ε. της κατασκευάστριας εταιρείας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP –ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε» λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων, αρ.πρωτ.2/30431/2018.APOF-519.pdf
52422/05/2018Διόρθωση της Απόφασης 189/2018 του Δ.Σ. με τίτλο «Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής για τους διαγωνισμούς του έτους 2018 που αφορούν στη Διεύθυνση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών». αρ.πρωτ.2/30458/2018.APOF-524.pdf
51622/05/2018Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης για τη συντήρηση του έργου «Παροχή επιτόπιας συντήρησης παρκόμετρων» στην εταιρεία EASYNET Ι.Κ.Ε. και την διάθεση του ποσού των 24.000€ για ένα έτος, αρ.πρωτ.2/30451/2018.APOF-516.pdf
54722/05/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης. αρ. πρωτ. 2/30485/2018APOF-547.pdf
51822/05/2018Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας της εφαρμογής «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Διαδικτυακής Πύλης» της εταιρείας EASYNET Ι.Κ.Ε, λόγω αποκλειστικότητας πνευματικών δικαιωμάτων, αρ.πρωτ.2/30441/2018.APOF-518.pdf
41226/04/2018Έγκριση αποκλειστικότητας για την «Παροχή επιτόπιας συντήρησης του έργου ηλεκτρονικού εισιτηρίου Κοιλάδας Πεταλούδων» στην εταιρεία EASYNET I.K.E και τη διάθεση ποσού 21.500€ για το έτος 2018 αρ. πρωτ. 2/24721/2018APOF-412.pdf
40426/04/2018Ορισμός μελών στην Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης και Παραλαβής εργασιών για την συντήρηση συστήματος ασύρματης και κινητής τηλεφωνίας για το έτος 2018, αρ. πρωτ. 2/24385/2018 .APOF-404.pdf
40026/04/2018Ορισμός μελών στην Επιτροπή καλής εκτέλεσης και παραλαβής εργασιών για τη «συντήρηση και καθαρισμό κουρτινών και μοκετών Δημοτικού Μεγάρου» αρ.πρωτ. 2/24064/2018.APOF-400.pdf
32626/04/2018Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2018, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 213/2018.APOF-326.pdf
43026/04/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/24213/2018.APOF-430.pdf
39526/04/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στην έκθεση τουρισμού Greek Travel Show 2018, αρ. πρωτ. 2/18829/2018 .APOF-395.pdf
33126/04/2018Έγκριση- πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/22937/2018APOF-331.pdf
42826/04/2018Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν.Αιγαίου-Δήμου Ρόδου και ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ, αρ.Απόφασης Δ.Σ 307/2018.APOF-428.pdf
41826/04/2018Διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στον GDPR 2016/679 κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ.πρωτ. 2/24723/2018.APOF-418.pdf
41326/04/2018Έγκριση αποκλειστικότητας για την προμήθεια της εφαρμογής «Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων» της κατασκευάστριας εταιρείας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» στην εταιρεία EASYNET I.K.E. και τη διάθεση του ποσού των 24.500€ για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 2/24736/2018.APOF-413.pdf
40626/04/2018Έγκριση δημοπράτησης έργου κουνουποκτονίας στο νησί της Ρόδου για τα έτη 2018 και 2019,αρ. πρωτ. 18/24038/2018APOF-406.pdf
41926/04/2018Έγκριση- πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου της ΔΕ Αρχαγγέλου έτους 2017, αρ. πρωτ. 2/22301/2018APOF-419.pdf
39726/04/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και συντονισμού Δημοτικών Ενοτήτων Καμείρου-Ατταβύρου κ. Αγαπητού Πάλλα στη Λεμεσό της Κύπρου προκειμένου να συμμετέχει στο περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην έκθεση τουρισμού, τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας Greek Panorama 2018, αρ. πρωτ. 2/24087/2018 .APOF-397.pdf
42526/04/2018Διόρθωση της υπ΄αριθ.282/2014 απόφασης του Δ.Σ. ως προς το εισηγητικό μέρος με θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθ. 105/2014 απόφασης Ο.Ε. που αφορά «Έγκριση προελέγχου απολογισμού-ισολογισμού και τελικής κατάστασης λογ/σμού διαχείρισης αποτελεσμάτων , οικ. έτους 2009, πρώην Δήμου Αρχαγγέλου».APOF-425.pdf
42126/04/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 ΚΑΙ 04/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ» αρ.πρωτ. 16/8061/2018.APOF-421.pdf
41526/04/2018Έγκριση αποκλειστικότητας στην εταιρεία AMCO και διάθεση πίστωσης για την επέκταση λογισμικού συστήματος & διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλούδων (Back Office) αρ. πρωτ. 2/24726/2018APOF-415.pdf
41126/04/2018Έγκριση Αποκλειστικότητας για την προμήθεια της εφαρμογής «Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Διαδικτυακής Πύλης» της εταιρείας EASYNET Ι.Κ.Ε. και την διάθεση του ποσού των 4.327,60€ για το έτος 2018, αρ. πρωτ. 2/24732/2018APOF-411.pdf
40326/04/2018Συζήτηση επί του αιτήματος Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Ρόδου , αρ. πρωτ. 2/25338/2018 .APOF-403.pdf
39926/04/2018Έγκριση αποκλειστικότητας για τη συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού στην εταιρεία EASYNET I.K.E. της κατασκευάστριας εταιρείας «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» με CPV 72267000-4 «Υπηρεσίες συσχετιζόμενες με λογισμικά» και τη διάθεση του ποσού 68.200€ για το έτος 2018 € και 68.200€ για το έτος 2019 αρ. πρωτ. 2/23915/2018 .APOF-399.pdf
32726/04/2018Έγκριση της αρ.214/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»APOF-327.pdf
42926/04/2018: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/24218/2018.APOF-429.pdf
39426/04/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Δέσποινας Αντωναράκη του Εμμανουήλ στη Λεμεσό της Κύπρου προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην έκθεση τουρισμού Greek Panorama 2018, αρ. πρωτ. 2/18825/2018 .APOF-394.pdf
33326/04/2018Έγκριση- πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/18983/2018APOF-333.pdf
40826/04/2018Έγκριση συγκρότησης και ορισμού μελών Επιτροπής παραλαβής κεριών και ανθηλίων, για τον Ιερό Ναό Ταξιαρχών του Δημοτικού Κοιμητηρίου πόλεως Ρόδου αρ. πρωτ. 2/24699/2018 .APOF-408.pdf
42326/04/2018Έγκριση ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έρευνα συστημάτων διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP αρ.πρωτ. 2/24995/2018APOF-423.pdf
41726/04/2018Διάθεση πίστωσης για την πιστοποίηση στελεχών Πληροφορικής για Data Protection Officer που αφορούν στον κανονισμό GDPR για τα προσωπικά δεδομένα αρ.πρωτ. 2/24722/2018.APOF-417.pdf
40926/04/2018Έγκριση σύναψης σύμβασης για την πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς μεταξύ του Δήμου Ρόδου, του εθελοντή κτηνιάτρου κ. Αποστόλου Μαντζίκου του Χαράλαμπου και του Συλλόγου Προστασίας Ζώων με την επωνυμία « Direct Animal Protection Society, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο κ. G. Diege , αρ. πρωτ. 2/24435/2018 .APOF-409.pdf
40526/04/2018Υπογραφή τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης (παράρτημα-2-) για τη συνέχιση του προγράμματος «Στέγαση και Επανεξέταση» ετ.2018-2019 και έκδοση εγγυητικής επιστολής 3% του προϋπ/σμού του προγράμματος αρ. πρωτ. 2/24379/2018APOF-405.pdf
40126/04/2018Έγκριση μετάβασης Δημάρχου κ. Φ. Χατζηδιάκου στην Αθήνα στις 24-05-2018 έως 25-05-2018, αρ. πρωτ. 2/24734/2018APOF-401.pdf
39626/04/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου στη Λεμεσό της Κύπρου προκειμένου να συμμετέχει στο περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην έκθεση τουρισμού, τοπικών προϊόντων και γαστρονομίας Greek Panorama 2018, αρ. πρωτ. 2/24088/2018 .APOF-396.pdf
33026/04/2018Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό των παραλιών των Δημοτικών Ενοτήτων αρ. πρωτ. 2/22943/2018APOF-330.pdf
42426/04/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/24912/2018.APOF-424.pdf
42026/04/2018Έγκριση αποκλειστικότητας στην εταιρεία AMCO και διάθεση πίστωσης για την επέκταση εξοπλισμού συστήματος έκδοσης & διαχείρισης εισιτηρίων στην κοιλάδα των Πεταλούδων αρ.πρωτ. 2/24729/2018.APOF-420.pdf
41426/04/2018Έγκριση Αποκλειστικότητας για τη συντήρηση του έργου «Παροχή επιτόπιας συντήρησης παρκόμετρων» στην εταιρεία EASYNET Ι.Κ.Ε. και την διάθεση του ποσού των 24.000€ για ένα έτος., αρ. πρωτ. 2/24730/2018 (ορθή επανάληψη).APOF-414.pdf
41026/04/2018Έγκριση συντήρησης λογισμικού (εγκατάσταση αναβαθμίσεων) για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Ζυγίσεων της εταιρείας Scale Engineering που προμηθεύτηκε ο Δήμος από την εταιρεία «EASYNET IKE» και χρησιμοποιεί η υπηρεσία ΧΥΤΑ της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης αρ. πρωτ. 2/24731/2018APOF-410.pdf
33226/04/2018Έγκριση- πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ για την προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων, κοινόχρηστων χώρων και οδικού δικτύου της ΔΕ Αρχαγγέλου έτους 2017, αρ. πρωτ. 2/22301/2018APOF-332.pdf
39826/04/2018Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 276/2018 απόφασης Δ.Σ. που αφορά προμήθεια για μελεκούνια και γλυκίσματα, αρ. πρωτ. 2/16143/2018 .APOF-398.pdf
32826/04/2018Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2018, αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 215/2018 .APOF-328.pdf
42626/04/2018Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο “WIFI για πολίτες του Δήμου Ρόδου”, στο πλαίσιο του προγράμματος “Wifi for Europe” αρ.πρωτ. 2/25399/2018.APOF-426.pdf
33426/04/2018Έγκριση- βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το ΔΣ για τη «Συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων Πυλών Μεσαιωνικής Πόλης»(Κ.Α. 70-6262.0003) αρ. πρωτ 2/22941/2018APOF-334.pdf
40726/04/2018Δεύτερη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου 5 με τίτλο «ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & INFOPOINTS», της πράξης «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτιστικό εκθετήριο λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών», με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.:176302 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», αρ. πρωτ. 2/23971/2018 .APOF-407.pdf
42226/04/2018Έγκριση οριστικής Παραλαβή της αναβάθμισης του προγράμματος Διαχείρισης Ανταλλακτικών, με την προσθήκη διαδικασιών Συνεργείου Επισκευής (Service ERP) της εταιρείας LOGISMIKI IT SOLUTIONS, αρ.πρωτ. 2/24987/2018APOF-422.pdf
41626/04/2018Έγκριση αποκλειστικότητας για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος Middleware διασύνδεσης εισιτηρίων κοιλάδας Πεταλούδων με το Διαχειριστικό Οικονομικό Σύστημα του Δήμου Ρόδου (built to order) της κατασκευάστριας εταιρείας «AMCO Inspired Technologies» στην εταιρεία EASYNET I.K.E και τη διάθεση του ποσού των 12.400€ για το έτος 2018 αρ. πρωτ. 2/24738/2018APOF-416.pdf
31002/04/2018Έγκριση της υπ’ αριθ. 30/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου με θέμα: Καθορισμός χώρων στάθμευσης, i. Γενικής χρήσεως για την εξυπηρέτηση φορ/σεων σε επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ, ii. Στάσεις Τουριστικών Λεωφορείων, iii. ΑμΕΑ στο κέντρο της πόλης, iv. Μοτοποδηλάτων, v. Υπηρεσιακού οχήματος Τουριστικής Αστυνομίας στο κέντρο πόλεως Ρόδου. »APOF-310.pdf
31902/04/2018Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την εκτέλεση του έργου: "Επέκταση ξύλινου πεζοδρόμου επί της οδού Αυστραλίας ως το λιμάνι Ακαντιάς", στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου.APOF-319.pdf
30802/04/2018Έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ. 2/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ Λίνδου με θέμα: Λήψη απόφασης για χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων και αυτοκινήτων στην περιοχή Κράνα της Δ.Κ.ΛίνδουAPOF-308.pdf
31602/04/2018Ορθή επανάληψη της αρ. 291/2018 Απόφασης του Δ.Σ για την έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στις Βρυξέλλες στις 10-12/4/2018.APOF-316.pdf
32202/04/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης ,έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την μετάβαση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου στην Αθήνα από Παρασκευή 13 Απριλίου 2018 έως Τρίτη 17 Απριλίου 2018 προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο των Αμερικανών Πρακτόρων του ετήσιου ASTA Destination Expo, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από14 Απριλίου 2018 εως 17 Απριλίου 2018»APOF-322.pdf
30602/04/2018Έγκριση αποδοχής ανανέωσης της παραχώρησης οχημάτων Π.Ε.Δ Ν.Αιγαίου στο Δήμο Ρόδουτ, για δράσεις πολιτιστικής προστασίας. Έγκριση σύναψης χρησιδανείου. αρ.πρωτ.2/19694/2018.APOF-306.pdf
31402/04/2018Συγκρότηση Επιτροπής, Παραλαβής Προμηθειών Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αρ.πρωτ.2/20433/2018.APOF-314.pdf
32002/04/2018Ορισμός μελών σε Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2018, αρ.πρωτ.18/9861/2018.APOF-320.pdf
30902/04/2018Έγκριση της υπ’ αριθ. 29/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: λήψη κανονιστικής απόφασης περί διαδικασίας παραχώρησης και χωροθέτησης θέσεων στάσης – στάθμευσης στο Δήμο Ρόδου.APOF-309.pdf
31702/04/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την μετακίνηση του Δημοτικού Συμβούλου Καθημερινότητας κ.Δημήτρη Καραντζιά στην Κωνσταντινούπολη από 12 Απριλίου 2018 έως 14 Απριλίου 2018»APOF-317.pdf
30702/04/2018Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ-ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ για το έτος 2018 και ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.APOF-307.pdf
31502/04/2018Ορθή επανάληψη της αρ. 292/27.3.2018 Απόφασης Δ.Σ ως προς το κόστος της μετάβασης του Ειδικού Συμβούλου κ.Χ.Γαμβούδη.στις Βρυξέλλες από 10-04-2018 έως 12-04-2018.APOF-315.pdf
32102/04/2018Επεμβάσεις στην Ανατολική και Βόρεια όψη του Δημαρχείου και του Δημοτικού Θεάτρου- ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ, αρ.πρωτ.2/20284/2018.APOF-321.pdf
28828/03/2018Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο δίκτυο Πόλεων Παγκόσμιας Κληρονομιάς (OWHC) αρ.πρωτ.2/16489/2018.APOF-288.pdf
22427/03/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του HOL MARCO MARCOWIM αρ. πρωτ 13021/2018APOF-224.pdf
20627/03/2018Έγκριση εξόδων γεύματος και πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/15593/2018.APOF206.pdf
23127/03/2018Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον ΟΡΦΑΝΟ ΣΤΑΥΡΟ αρ. πρωτ 9534/2018APOF-231.pdf
21327/03/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης αρ. πρωτ: 2/16016/ 2018.APOF-213.pdf
30427/03/2018Έγκριση διαγραφής ρυθμισμένων οφειλών Ν.3074/2002 του κ. ΧΕΙΜΩΝΕΤΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΚΟΚΚΙΝΙΔΗ αρ. πρωτ: 11/16656/ 2018.APOF-304.pdf
25227/03/2018Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ανέγερση νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ62, Α/Α ΟΠΣ:2509) αρ.πρωτ. 2/18006/2018.APOF-252.pdf
28727/03/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών Δημοσίων Σχέσεων αρ. πρωτ. 2/16155/2018 .APOF-287.pdf
28227/03/2018Έγκριση διενέργειας Προμήθειας με διαγωνισμό και Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» αρ. πρωτ. 2/18307/2018 .APOF-282.pdf
20727/03/2018Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου 7 με τίτλο «ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΗΧΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ» της πράξης «Διαμόρφωση υφισταμένου κτιρίου σε πολιτιστικό εκθετήριο λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» , με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 176302 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», αρ. πρωτ. 2/15634/2018APOF-207.pdf
22227/03/2018Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων και προστίμου Ακαθαρίστων Εσόδων έτους 1999-2000, κ.Τριομμάτη Τσαμπίκου, αρ. πρωτ: 2/13004/ 2018.APOF-222.pdf
20327/03/2018Ορισμός μελών Επιτροπών Παραλαβής για την προμήθεια σταθερών κερκίδων στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας, αρ. πρωτ. 2/13847/2018 .APOF-203.pdf
22727/03/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της Σ. ΔΟΥΡΑΚΑΣ-Κ.ΛΙΘΑΡΗΣ Ο.Ε αρ. πρωτ 13473/2018APOF-227.pdf
21127/03/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης αρ. πρωτ: 3/13027/ 2018.APOF-211.pdf
24827/03/2018Έγκριση διενέργειας Προμήθειας με διαγωνισμό και Τεχνικών Προδιαγραφών με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού 2/Θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Παστίδας αρ. πρωτ 16/18002/2018APOF-248.pdf
21727/03/2018Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το Δ.Σ. για τη «Συντήρηση βυθιζόμενων εμποδίων Πυλών Μεσαιωνικής Πόλης» (Κ.Α. 70-6262.0003) αρ.πρωτ. 2/17790/2018.APOF217.pdf
25027/03/2018Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση Ιστορικού Δημοτικού Κτιρίου στην Απολακκιά» αρ.πρωτ. 2/15469/2018.APOF-250.pdf
28927/03/2018Έγκριση γενόμενης μετάβασης στην Αθήνα από 08/03/2018 έως και 09/03/2018 του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σ. Διακοσταματίου και διάθεση πίστωσης, αρ. πρωτ. 2/17155/2018 .APOF-289.pdf
28427/03/2018Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Ρόδου για την διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου καθώς και των δράσεων επικοινωνίας και προβολής του» για το έργο «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο «ACUA» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» αρ. πρωτ. 2/16143/2018 .APOF-284.pdf
27927/03/2018Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».APOF-279.pdf
22027/03/2018Έγκριση διαγραφής oφειλής του κ. TRENDAFILOV ANTONIO αρ. πρωτ: 2/14103/ 2018.APOF-220.pdf
20127/03/2018Εξέταση της αρ.πρωτ. 2/5934/29/1/2018 αίτησης για το έτος 2018 της εταιρείας ΦΑΙΑΞ Α.Ε.Τ.Α. για εφαρμογή πλασματικού εμβαδού λόγω εποχιακής σε μόνιμη βάση λειτουργίας του ξενοδοχείου αρ.πρωτ. 2/14130/2018.APOF201.pdf
22527/03/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΘΕΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε αρ. πρωτ 13472/2018APOF-225.pdf
20927/03/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης αρ. πρωτ: 2/15600/ 2018.APOF-209.pdf
24427/03/2018» Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 722/2017 Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου Ρόδου με θέμα: Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων βάσει του Ν. 4479/2017, λόγω αλλαγής κατηγορίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας, αρ. πρωτ 16/16289/2018APOF-244.pdf
21427/03/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης αρ. πρωτ: 2/16013/ 2018.APOF-214.pdf
25327/03/2018Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ανέγερση 2/Θ Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Παστίδας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ64, Α/Α ΟΠΣ:2517) ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2/18005/2018.APOF-253.pdf
28627/03/2018Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποβοήθησης του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Συνεργασία για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια του Διασυνοριακού τόξου Ελλάδας-Κύπρου», ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 αρ. πρωτ. 2/17867/2018 .APOF-286.pdf
28127/03/2018Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου αρ.πρωτ. 2/17852/2018.APOF-281.pdf
20827/03/2018Έγκριση δεύτερης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου 5 με τίτλο «ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & INFOPOINTS» της πράξης «Διαμόρφωση υφισταμένου κτιρίου σε πολιτιστικό εκθετήριο λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» , με Κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 176302 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» αρ. πρωτ 2/15601/2018APOF-208.pdf
19927/03/2018Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Ρόδου, για την εκτέλεση του έργου « Επισκευή – Συντήρηση κτιρίων Λιμεναρχείου Ρόδου και Α΄ΛΤ Λίνδου και Ανακατασκευή – διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου , αρ. πρωτ. 2/17772/2018 .APOF199.pdf
22327/03/2018Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων και προστίμου Ακαθαρίστων Εσόδων ετών 2012-2013-2014 της εταιρείας ΑΕΞΤΕ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με ΑΦΜ 997563225 αρ. πρωτ: 2/13008/ 2018.APOF-223.pdf
20527/03/2018Ορισμός μελών Επιτροπών Παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2018 (αρ.πρωτ. 2/12075/2018)APOF205.pdf
22827/03/2018Έγκριση διαγραφής Τέλους Παρεπιδημούντων 2008-2009-2010 ΔΕ Καλλιθέας της κας ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ αρ. πρωτ: 2/15702/ 2018.APOF-228.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο