Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
34726/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προισταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ.APOF347.pdf
33826/04/2017Αντικατάσταση μελών του Δημοτικού συμβουλίου στο Διοικητικό συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση του ΠΡΟ.ΤΟΥ.Ρ.APOF-338.pdf
34226/04/2017Έγκριση μετακίνησης Eιδικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/28859/2017APOF342.pdf
34826/04/2017Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, έγκριση μελέτης, ανάθεση προμήθειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, (ΚΔΑΥ Ρόδου) αρ. πρωτ. 16/29836/2017APOF3481.pdf
28326/04/2017Έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΡΟΔΙΝΙ»APOF283.pdf
32126/04/2017Έγκριση Μελέτης « ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΗΠΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ (πρώην Ήχος και Φώς), αρ.πρωτ.2/28690/2017APOF-321.pdf
35326/04/2017Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στο Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2017. Αρ. πρωτ. 5/29953/2017APOF-353.pdf
33126/04/2017Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης Αναψυχής (καφετέρια) και προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου, αρ.πρωτ.1749/2017APOF331.pdf
34426/04/2017Μετακίνηση Αντιδημάρχου Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Κ.Ε.Π., Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας, κ. Στέργου Παρδαλού, αρ. πρωτ. 2/29778/2017APOF-344.pdf
35126/04/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης « 1st Greek Panorama” από Πέμπτη 11 Μαιου 2017 έως και Σάββατο 13 Μαίου 2017 στο Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης», αρ. πρωτ. 2/29905/2017APOF351.pdf
34126/04/2017Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρηση λυόμενης ΠΡΟΚΑΤ πτέρυγας παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 1076/2016 απόφασης του Δ.Σ.APOF-341.pdf
34626/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κων/νου Χατζίκου του Κλήμη στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ. 2/28932/2017APOF3461.pdf
31826/04/2017Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περί αλλαγής εξωτερικού χρώματος των ΤΑΧΙ, αρ.πρωτ.16/29146/2017.APOF318.pdf
35126/04/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης « 1st Greek Panorama” από Πέμπτη 11 Μαιου 2017 έως και Σάββατο 13 Μαίου 2017 στο Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης», αρ. πρωτ. 2/29905/2017APOF3511.pdf
32926/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας Βεατρίκης-Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Greek Panorama 2017, αρ. πρωτ. 2/25410/2017APOF-329.pdf
33726/04/2017Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δ.Ο.Π.Α.Ρ, αρ.πρωτ.986/2017APOF-337.pdf
34826/04/2017Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, έγκριση μελέτης, ανάθεση προμήθειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, (ΚΔΑΥ Ρόδου) αρ. πρωτ. 16/29836/2017APOF348.pdf
33926/04/2017Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 166/13-3-2017 απόφασης του Δ.Σ. περί «Ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» αρ. πρωτ.2/27806/2017.APOF-339.pdf
34426/04/2017Μετακίνηση Αντιδημάρχου Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Κ.Ε.Π., Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας, κ. Στέργου Παρδαλού, αρ. πρωτ. 2/29778/2017 ΑρχείοAPOF344.pdf
34926/04/2017Αποδοχή-έγκριση μελέτης , έγκριση σχεδίου σύμβασης , υλοποίηση , διάθεση πίστωσης του έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς», προϋπ: 449.997,62€, αρ. πρωτ. 16/29858/2017APOF3491.pdf
31426/04/2017Εγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου 2017, αρ.πρωτ.16/28186/2017APOF314.pdf
32226/04/2017Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 242/2017 ως προς τον τρόπο εκτέλεσης, αρ.πρωτ.2/28687/2017APOF322.pdf
35426/04/2017Απολογιστική έγκριση των πραγματοποιηθεισών δαπανών που εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθ.126/17-2-2017 απόφαση του Δ.Σ. αρ. πρωτ. 2/30236/2017APOF-354.pdf
33326/04/2017Έγκριση της αρ.11/2017 Απόφασης Δ.Σ Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης που αφορά «Σύνταξη Απολογισμού συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και Απολογισμού της επιχορήγησης του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2016» αρ.πρωτ.249/2017APOF333.pdf
34626/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κων/νου Χατζίκου του Κλήμη στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ. 2/28932/2017APOF346.pdf
35326/04/2017Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στο Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2017. Αρ. πρωτ. 5/29953/2017APOF353.pdf
34326/04/2017Συγκρότηση Επιτροπών, Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσίας, αρ. πρωτ. 2/29800/2017.APOF343.pdf
34726/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προισταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ. 2/28946/2017APOF-347.pdf
31926/04/2017΄Εγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ), αρ.πρωτ.2/24213/2017.APOF319.pdf
35226/04/2017Έγκριση Αποκλειστικότητας και Απευθείας Ανάθεση για την Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού στην εταιρεία EASYNET I.K.E. της κατασκευάστριας εταιρείας « ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» λόγω αποκλειστικότητας , αρ. πρωτ. 2/29984/2017APOF-352.pdf
33026/04/2017Αίτημα μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. από Τετάρτη 10 Μαιου 2017 έως Κυριακή 14 Μαίου 2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Greek Panorama 2017, αρ. πρωτ. 2/25412/2017APOF330.pdf
35526/04/2017Συζήτηση περί της νομιμότητας έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.APOF355.pdf
34226/04/2017Έγκριση μετακίνησης Eιδικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/28859/2017APOF342.pdf
34926/04/2017Αποδοχή-έγκριση μελέτης , έγκριση σχεδίου σύμβασης , υλοποίηση , διάθεση πίστωσης του έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς», προϋπ: 449.997,62€, αρ. πρωτ. 16/29858/2017APOF349.pdf
34026/04/2017Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 167/13-3-2017 απόφασης του Δ.Σ. περί Ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» αρ. πρωτ.2/29412/2017.APOF340.pdf
34526/04/2017Αίτημα διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου στην Αθήνα από Παρασκευή 19 Μαΐου έως Κυριακή 21 Μαΐου 2017 μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδος προκειμένου να συμμετέχουμε στην έκθεση Greek Travel Show- Ελληνικές διακοπές 2017 καθώς και στο εργαστήριο Workshop με θέμα : Thermal tourism from International, European and Greek Perspective” , αρ. πρωτ. 2/29707/2017APOF-345.pdf
35026/04/2017Αποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/29837/2017.APOF350.pdf
31526/04/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Φυτεύσεις στους ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου » αρ.πρωτ.16/27492/2017 Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: «Κ/Ξ Παπαχειμώνας Βασίλειος -Στεφάνου Εμμανουήλ»APOF315.pdf
32826/04/2017Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και εκτύπωσης τουριστικών εντύπων, αρ. πρωτ. 2/24701/2017APOF328.pdf
33426/04/2017Έγκριση της αρ.22/2017 Απόφασης Δ.Σ ΔΟΠ που αφορά καθορισμό εξόδων παράστασης του Προέδρου, Αντιπροέδρου Δ.Σ και αποζημίωσης μελών Δ.Σ- Εκτελεστικής Επιτροπής.APOF334.pdf
27510/04/2017Έγκριση μελέτης - τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ»APOF275.pdf
27210/04/2017Έγκριση Απολογισμού Ταμειακής Διαχείρισης Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2015-Ταμειακός Απολογισμός. Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 501/2016.APOF-272.pdf
27810/04/2017Aναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2017, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 145/7.4.2017.APOF278.pdf
27610/04/2017Έγκριση μελέτης - τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ‘ΣΑΡΑΝΤΑΝΙΟΥ’ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ»APOF-276.pdf
27310/04/2017Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2015, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 46/17.2.2017.APOF273.pdf
28110/04/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης ,έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση των Δημοτικών Συμβούλων Ψυλλάκη Βασιλείου και Παπουρά Αλέξανδρου (εκλεγμένα μέλη του Δήμου Ρόδου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδος) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδος που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη (αρ.πρωτ. 2/25528/2017)APOF-281.pdf
27710/04/2017Έγκριση Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Τροποποίηση της αρ. 169/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού εξωτερικού χρώματος ΤΑΞΙ Ρόδου»APOF-277.pdf
23030/03/2017Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στην περιοχή Μαρίνας (οδοί Μαύρου – Τηλιακού)''APOF230.pdf
26430/03/2017Kαθορισμός νέων θέσεων πωλητών παραγωγών στη Λαϊκή Αγορά Αγ.Δημητρίου αρ.πρωτ.5/21740/2017.APOF-264.pdf
23430/03/2017Έγκριση Σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου « Κλειστό Μπάσκετ Κρεμαστής», πρϋπ/σμού 200.000,00€, αρ. πρωτ. 16/20751/2017.APOF234.pdf
26930/03/2017Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» , αρ.πρωτ. 14/21258/2017.APOF269.pdf
23930/03/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Β΄ φάση εργασιών αποκατάστασης Δημοτικού Μεγάρου», αρ. πρωτ. 16/15610/2017APOF239.pdf
20830/03/2017Έγκριση μελέτης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ», αρ. πρωτ. 16/13280/2017.APOF208.pdf
24530/03/2017Έγκριση τροποποίησης σύμβασης για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης» αρ.πρωτ. 2/18981/2017.APOF245.pdf
21430/03/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : « EΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ»APOF214.pdf
25030/03/2017Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» .APOF250.pdf
21930/03/2017Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥAPOF219.pdf
25730/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετάβαση, διαμονή κα ημερήσια αποζημίωση της Δ/ντριας Τουρισμού κας.Β. Σέρβου στη Λευκωσία της Κύπρου, προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην έκθεση Τουρισμού Taxidi 2017, αρ.πρωτ. 2/21148/2017.APOF-257.pdf
22430/03/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ»APOF224.pdf
26230/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στη Θεσσαλονίκη προκειμένου συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη» αρ.πρωτ.2/21464/2017.APOF-262.pdf
23330/03/2017Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 , 04/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ) »APOF233.pdf
26730/03/2017Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές και αργίες του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 14/21615/2017.APOF-267.pdf
23730/03/2017Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»APOF237.pdf
17830/03/2017Έγκριση από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/19119/2017.APOF178.pdf
24330/03/2017Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων εκτός Μεσαιωνικής Πόλης» με κωδικό 30.7331.0024. αρ.πρωτ. 2/21121/2017.APOF243.pdf
21130/03/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ », προϋπ: 74.400,00€.APOF211.pdf
24830/03/2017Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητας «Εγκατάσταση αποστείρωσης ΕΥΑΜ, επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ, αποθήκευσης & μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων και αποτέφρωσης νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και Ζωικών Υποπροϊόντων, στην θέση Κ.Μ. 870Β Γαιών Κοσκινού της Δ.Κ. Κοσκινού, Δ.Ε. Καλλιθέας, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας “ECOPRIME SOLUTIONS Ε.Π.Ε”» αρ.πρωτ.2/13865/2017.APOF248.pdf
21730/03/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».APOF217.pdf
25530/03/2017Έγκριση Απολογισμού Επιχορηγήσεων ΔΟΠΑΡ οικονομικού έτους 2016, αρ.απόφασης 69/2017.APOF255.pdf
22230/03/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ»APOF222.pdf
26030/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου στην Τουριστική Έκθεση «Taxidι 2017» από 21/4/2017 έως και 23/4/2017 στη Λευκωσία της Κύπρου, αρ.πρωτ. 2/21133/2017.APOF-260.pdf
23130/03/2017Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»APOF231.pdf
26530/03/2017Xορήγηση επαγγελματικών αδειών στη Λαϊκή Αγορά του Αγ.Δημητρίου Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/21738/2017.APOF-265.pdf
23530/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετάβαση, διαμονή κα ημερήσια αποζημίωση της Δ/ντριας Τουρισμού κας.Β. Σέρβου στη Λευκωσία της Κύπρου, προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην έκθεση Τουρισμού Taxidi 2017, αρ.πρωτ. 2/21148/2017.APOF235.pdf
27030/03/2017Τροποποίηση εταιρικού καταστατικού της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. , αρ.πρωτ. 2/22697/2017.APOF-270.pdf
17630/03/2017Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αρ. πρωτ. 2/19967/2017.APOF176.pdf
24130/03/2017Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του Έργου: «Ολοκλήρωση-Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος Καλλιθέας Ρόδου» Δήμου Ρόδου. αρ. πρωτ. 2/17284/2017.APOF241.pdf
20930/03/2017Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 131.900,00, αρ. πρωτ. 16/14472/2017APOF209.pdf
24630/03/2017Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Τροποποίηση – Ανανέωση της με αρ. πρωτ. οικ. 562/19-02-2010 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που αφορά στην έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδική ονομασία “1000230 – ΚΑΤΤΑΒΙΑ” ο οποίος είναι εγκατεστημένος, επί εδάφους, στη θέση “ΒΙΓΛΑ” Τ.Κ. Κατταβιάς, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της εταιρείας “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.”». αρ.πρωτ. 2/17878/2017.APOF246.pdf
21530/03/2017Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 2013 »APOF215.pdf
25330/03/2017Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στη νέα Προγραμματική Σύμβαση 2017-2020 για την υλοποίηση του Προγράμματος σεμιναρίων-εργαστηρίων του ΜΙΚ στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA – CREATIVE EUROPE της Ε.Ε. αρ.πρωτ. 2/21467/2017 .APOF253.pdf
22030/03/2017Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥAPOF220.pdf
25830/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για μετάβαση, διαμονή κα ημερήσια αποζημίωση της Προϊσταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στη Λευκωσία της Κύπρου προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο Δήμου Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού Taxidi 2017» αρ.πρωτ. 2/21141/2017.APOF-258.pdf
22730/03/2017Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια - τοποθέτηση γκαραζόπορτας στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου.APOF227.pdf
26330/03/2017Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στο Μιλάνο της Ιταλίας 1-4/4/2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στην Έκθεση Τουρισμού ΒΙΤ 2017»APOF263.pdf
22930/03/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο « ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/14507/2017APOF229.pdf
26830/03/2017Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αρ.πρωτ. 14/21253/2017.APOF-268.pdf
23830/03/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ»APOF238.pdf
20730/03/2017Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017APOF207.pdf
24430/03/2017Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές και Συντηρήσεις Δημοτικών Κτιρίων στη Μεσαιωνική Πόλη» με κωδικό 70.7331.000 αρ.πρωτ. 2/21149/2017.APOF244.pdf
21330/03/2017Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 22/11/2013 ,25/11/2013 ΚΑΙ 4/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ(ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)>>.APOF213.pdf
24930/03/2017Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» .APOF249.pdf
25630/03/2017Έγκριση ετήσιας συνδρομής του Δήμου Ρόδου στο περιοδικό PC Magazine αρ.πρωτ. 2/21524/2017 .APOF256.pdf
22330/03/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.)».APOF223.pdf
26130/03/2017Έγκριση προμήθειας τιμητικών πλακετών, αρ.πρωτ.2/21138/2017.APOF261.pdf
23230/03/2017Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ».APOF232.pdf
26630/03/2017Πρακτική άσκηση της σπουδάστριας κ.Ε. Παπαελευθερίου του ΤΕΙ Ηπείρου στο Δήμο Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/21808/2017.APOF-266.pdf
23630/03/2017Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου ποδοσφαίρου της ΕΠΣ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2: Ισχύς και Διάρκεια, αρ. πρωτ. 16/20820/2017.APOF236.pdf
27130/03/2017Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής τροφίμων του Δήμου Ρόδου έτους 2017 , αρ. πρωτ. 2/22447/2017.APOF271.pdf
17730/03/2017Έγκριση Πρακτικού για τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών ( καλή εκτέλεση) για το έτος 2017, αρ. πρωτ. 2/18686/2017.APOF177.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο