Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
34526/04/2017Αίτημα διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου στην Αθήνα από Παρασκευή 19 Μαΐου έως Κυριακή 21 Μαΐου 2017 μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδος προκειμένου να συμμετέχουμε στην έκθεση Greek Travel Show- Ελληνικές διακοπές 2017 καθώς και στο εργαστήριο Workshop με θέμα : Thermal tourism from International, European and Greek Perspective” , αρ. πρωτ. 2/29707/2017APOF-345.pdf
31526/04/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Φυτεύσεις στους ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Αφάντου » αρ.πρωτ.16/27492/2017 Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: «Κ/Ξ Παπαχειμώνας Βασίλειος -Στεφάνου Εμμανουήλ»APOF315.pdf
35026/04/2017Αποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/29837/2017.APOF350.pdf
32826/04/2017Έγκριση διαδικασίας προμήθειας και εκτύπωσης τουριστικών εντύπων, αρ. πρωτ. 2/24701/2017APOF328.pdf
33426/04/2017Έγκριση της αρ.22/2017 Απόφασης Δ.Σ ΔΟΠ που αφορά καθορισμό εξόδων παράστασης του Προέδρου, Αντιπροέδρου Δ.Σ και αποζημίωσης μελών Δ.Σ- Εκτελεστικής Επιτροπής.APOF334.pdf
34726/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προισταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ.APOF347.pdf
33826/04/2017Αντικατάσταση μελών του Δημοτικού συμβουλίου στο Διοικητικό συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση του ΠΡΟ.ΤΟΥ.Ρ.APOF-338.pdf
34226/04/2017Έγκριση μετακίνησης Eιδικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/28859/2017APOF3421.pdf
28326/04/2017προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των σχολικών κυλικείων: α) Συγκροτήματος σχολείων Βενετοκλείου Ρόδου , β)Συγκροτήματος σχολείων Αγίων Αποστόλων Ρόδου , γ) ΓΕΛ Κρεμαστής , δ) Γυμνασίου Αφάντου & ε) Γυμνασίου Γενναδίου, για εννέα (9 ) χρόνια και ειδικότερα από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως 30.6.2026APOF283.pdf
34826/04/2017Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, έγκριση μελέτης, ανάθεση προμήθειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, (ΚΔΑΥ Ρόδου) αρ. πρωτ. 16/29836/2017APOF3481.pdf
32126/04/2017Έγκριση Μελέτης « ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΗΠΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ (πρώην Ήχος και Φώς), αρ.πρωτ.2/28690/2017APOF-321.pdf
35326/04/2017Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στο Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2017. Αρ. πρωτ. 5/29953/2017APOF-353.pdf
33126/04/2017Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης Αναψυχής (καφετέρια) και προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου, αρ.πρωτ.1749/2017APOF331.pdf
34426/04/2017Μετακίνηση Αντιδημάρχου Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Κ.Ε.Π., Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας, κ. Στέργου Παρδαλού, αρ. πρωτ. 2/29778/2017APOF-344.pdf
35126/04/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης « 1st Greek Panorama” από Πέμπτη 11 Μαιου 2017 έως και Σάββατο 13 Μαίου 2017 στο Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης», αρ. πρωτ. 2/29905/2017APOF351.pdf
34126/04/2017Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρηση λυόμενης ΠΡΟΚΑΤ πτέρυγας παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου σε συνέχεια της υπ΄αριθ. 1076/2016 απόφασης του Δ.Σ.APOF-341.pdf
34626/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κων/νου Χατζίκου του Κλήμη στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ. 2/28932/2017APOF3461.pdf
31826/04/2017Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περί αλλαγής εξωτερικού χρώματος των ΤΑΧΙ, αρ.πρωτ.16/29146/2017.APOF318.pdf
35126/04/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης « 1st Greek Panorama” από Πέμπτη 11 Μαιου 2017 έως και Σάββατο 13 Μαίου 2017 στο Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης», αρ. πρωτ. 2/29905/2017APOF3511.pdf
32926/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας Βεατρίκης-Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Greek Panorama 2017, αρ. πρωτ. 2/25410/2017APOF-329.pdf
33726/04/2017Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δ.Ο.Π.Α.Ρ, αρ.πρωτ.986/2017APOF-337.pdf
34826/04/2017Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, έγκριση μελέτης, ανάθεση προμήθειας με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης, (ΚΔΑΥ Ρόδου) αρ. πρωτ. 16/29836/2017APOF348.pdf
33926/04/2017Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 166/13-3-2017 απόφασης του Δ.Σ. περί «Ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» αρ. πρωτ.2/27806/2017.APOF-339.pdf
34426/04/2017Μετακίνηση Αντιδημάρχου Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Κ.Ε.Π., Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας, κ. Στέργου Παρδαλού, αρ. πρωτ. 2/29778/2017APOF344.pdf
31426/04/2017Εγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου 2017, αρ.πρωτ.16/28186/2017APOF314.pdf
34926/04/2017Αποδοχή-έγκριση μελέτης , έγκριση σχεδίου σύμβασης , υλοποίηση , διάθεση πίστωσης του έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς», προϋπ: 449.997,62€, αρ. πρωτ. 16/29858/2017APOF3491.pdf
32226/04/2017Τροποποίηση της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 242/2017 ως προς τον τρόπο εκτέλεσης, αρ.πρωτ.2/28687/2017APOF322.pdf
35426/04/2017Απολογιστική έγκριση των πραγματοποιηθεισών δαπανών που εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθ.126/17-2-2017 απόφαση του Δ.Σ. αρ. πρωτ. 2/30236/2017APOF-354.pdf
33326/04/2017Έγκριση της αρ.11/2017 Απόφασης Δ.Σ Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης που αφορά «Σύνταξη Απολογισμού συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και Απολογισμού της επιχορήγησης του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2016» αρ.πρωτ.249/2017APOF333.pdf
34626/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κων/νου Χατζίκου του Κλήμη στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ. 2/28932/2017APOF346.pdf
35326/04/2017Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στο Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2017. Αρ. πρωτ. 5/29953/2017APOF353.pdf
34326/04/2017Συγκρότηση Επιτροπών, Παραλαβής Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσίας, αρ. πρωτ. 2/29800/2017.APOF343.pdf
34726/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προισταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ. 2/28946/2017APOF-347.pdf
31926/04/2017΄Εγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ), αρ.πρωτ.2/24213/2017.APOF319.pdf
35226/04/2017Έγκριση Αποκλειστικότητας και Απευθείας Ανάθεση για την Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού στην εταιρεία EASYNET I.K.E. της κατασκευάστριας εταιρείας « ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.» λόγω αποκλειστικότητας , αρ. πρωτ. 2/29984/2017APOF-352.pdf
33026/04/2017Αίτημα μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. από Τετάρτη 10 Μαιου 2017 έως Κυριακή 14 Μαίου 2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Greek Panorama 2017, αρ. πρωτ. 2/25412/2017APOF330.pdf
34226/04/2017Έγκριση μετακίνησης Eιδικού Συμβούλου Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/28859/2017APOF342.pdf
34926/04/2017Αποδοχή-έγκριση μελέτης , έγκριση σχεδίου σύμβασης , υλοποίηση , διάθεση πίστωσης του έργου: «Υπογειοποίηση δικτύου ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης ΔΕΗ στην Τ.Κ. Κατταβιάς», προϋπ: 449.997,62€, αρ. πρωτ. 16/29858/2017APOF349.pdf
34026/04/2017Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 167/13-3-2017 απόφασης του Δ.Σ. περί Ορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου» αρ. πρωτ.2/29412/2017.APOF340.pdf
27710/04/2017APOF-277.pdf
27510/04/2017APOF275.pdf
27210/04/2017APOF-272.pdf
27810/04/2017APOF278.pdf
27610/04/2017APOF-276.pdf
27310/04/2017APOF273.pdf
28110/04/2017APOF-281.pdf
24230/03/2017APOF242.pdf
17730/03/2017Έγκριση Πρακτικού για τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών ( καλή εκτέλεση) για το έτος 2017, αρ. πρωτ. 2/18686/2017.APOF177.pdf
24730/03/2017APOF247.pdf
21030/03/2017α) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (διακοπή κυκλοφορίας–απαγόρευση στάσης–στάθμευσης κλπ) β) Λήψη απόφασης περί διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. για τη διεξαγωγή του αγώνα «OCEAN LAVA RHODES OLYMPIC TRIATHLON 2017” στις 30-4-2017APOF210.pdf
25430/03/2017APOF254.pdf
21630/03/2017Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κτιρίου και συνήθεις ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις» της πράξης «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο , λαογραφικής, αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου, με χρήση νέων τεχνολογιών» Δήμου Ρόδου, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».APOF216.pdf
25930/03/2017APOF-259.pdf
22130/03/2017APOF221.pdf
26430/03/2017APOF-264.pdf
23030/03/2017APOF230.pdf
23430/03/2017APOF234.pdf
26930/03/2017APOF269.pdf
23930/03/2017APOF239.pdf
24530/03/2017APOF245.pdf
20830/03/2017Έγκριση μελέτης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΙΚΑ», αρ. πρωτ. 16/13280/2017.APOF208.pdf
25030/03/2017APOF250.pdf
21430/03/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : « EΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ»APOF214.pdf
25730/03/2017APOF-257.pdf
21930/03/2017Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥAPOF219.pdf
26230/03/2017APOF-262.pdf
22430/03/2017APOF224.pdf
23330/03/2017APOF233.pdf
26730/03/2017APOF-267.pdf
23730/03/2017APOF237.pdf
24330/03/2017APOF243.pdf
17830/03/2017Έγκριση από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ. πρωτ. 2/19119/2017.APOF178.pdf
24830/03/2017APOF248.pdf
21130/03/2017Έγκριση μελέτης – τρόπος εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ », προϋπ: 74.400,00€.APOF211.pdf
25530/03/2017APOF255.pdf
21730/03/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ».APOF217.pdf
26030/03/2017APOF-260.pdf
22230/03/2017APOF222.pdf
23130/03/2017APOF231.pdf
26530/03/2017APOF-265.pdf
23530/03/2017APOF235.pdf
27030/03/2017APOF-270.pdf
24130/03/2017APOF241.pdf
17630/03/2017Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αρ. πρωτ. 2/19967/2017.APOF176.pdf
24630/03/2017APOF246.pdf
20930/03/2017Έγκριση μελέτης-τρόπος εκτέλεσης του έργου « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», προϋπολογισμού 131.900,00, αρ. πρωτ. 16/14472/2017APOF209.pdf
25330/03/2017APOF253.pdf
21530/03/2017Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Αντιστήριξη πρανών οδού Καλαμάτας λόγω κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τη θεομηνία 2013 »APOF215.pdf
25830/03/2017APOF-258.pdf
22030/03/2017Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥAPOF220.pdf
26330/03/2017APOF263.pdf
22730/03/2017APOF227.pdf
22930/03/2017APOF229.pdf
26830/03/2017APOF-268.pdf
23830/03/2017APOF238.pdf
24430/03/2017APOF244.pdf
20730/03/2017Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017APOF207.pdf
24930/03/2017APOF249.pdf
21330/03/2017Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 22/11/2013 ,25/11/2013 ΚΑΙ 4/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ(ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ)>>.APOF213.pdf
25630/03/2017APOF256.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο