Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
11728/02/2018Έγκριση Δαπάνης Εξόδων Φιλοξενίας Διεθνούς θερινού σχολείου σε συνεργασία με το εργαστήριο φωτογραμμετρίας της σχολής Αγρονόμων &Τοπογράφων Μηχανικών για τη Τοπογράφηση Αρχαιολογικού Χώρου στην περιοχή Κυμισάλας αρ. πρωτ. 2/8252/2018APOF-117.pdf
12228/02/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ για την υπηρεσία «φύλαξη Δ.Ε. Λινδίων» (Κ.Α. 00-6142. 0036) αρ.πρωτ. 2/10266/2018APOF-122.pdf
11528/02/2018Έγκριση της αρ. 53/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄Τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2017».APOF-115.pdf
12028/02/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/10249/2018APOF-120.pdf
12528/02/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΜΑΓΚΑΦΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. αρ.πρωτ. 2/4563/2018APOF-125.pdf
11828/02/2018Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Προγράμματος για τις Γαλάζιες Σημαίες έτους 2018 αρ.πρωτ. 2/5861/2018APOF-118.pdf
12328/02/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ ως ορθή επανάληψη της 1137/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αρ.πρωτ. 2/8786/2018APOF-123.pdf
11628/02/2018Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού του υποέργου υποέργο 02 με τίτλο , Της Πράξης με τίτλο: « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΗΣ Δ. Κ ΣΟΡΩΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ.» αρ. πρωτ 2/8801/2018.APOF-116.pdf
12128/02/2018Έγκριση οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ δινεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/5471/2018APOF-121.pdf
12628/02/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής του κ. ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΣΤΑ. αρ.πρωτ. 2/4571/2018APOF-126.pdf
11428/02/2018Έγκριση Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2018, αρ. απόφασης 92/2018 Οικονομικής Επιτροπής.APOF-114.pdf
11928/02/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ δινεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/8789/2018APOF-119.pdf
12428/02/2018Έγκριση διαγραφής Τροφείων ΔΠΣ Δήμου Ρόδου . αρ.πρωτ. 2/6817/2018APOF-124.pdf
7229/01/2018Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού» αρ.πρωτ. 16/1859/2018APOF-072.pdf
10429/01/2018Έγκριση χρηματοδότησης από ίδιους πόρους του Δήμου των μη επιλέξιμων δαπανών στην προτεινόμενη πράξη με τίτλο: «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» MIS: 5008133 , αρ. πρωτ. 2/6020/2018.APOF-104.pdf
7729/01/2018Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδού Ιπποτών» αρ.πρωτ. 2/4730/2018APOF077.pdf
11029/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Αντιδημάρχου κ.Σ.Διακοσταματίου στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου την 9/2/2018.APOF110.pdf
8229/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Δέσποινας Αντωναράκη του Εμμανουήλ στο Παρίσι της Γαλλίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Salon Mondial Du Tourisme 2018» αρ.πρωτ.2/4632/2018APOF-082.pdf
5629/01/2018Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος “Ρύακα’’ T.K. Γενναδίου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ. 2/5097/2018APOF-056.pdf
8729/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στο Παρίσι της Γαλλίας , προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Salon Mondial Du Turisme αρ.πρωτ.2/4631/2018APOF-087.pdf
6029/01/2018Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικ.έτους 2018 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.32/2018)APOF-060.pdf
9229/01/2018Μεταστέγαση ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας αρ.πρωτ. 14/4901/2018.APOF-092.pdf
6529/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια παιχνιδιών για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου Κ.Α.15-6694.0001 αρ. πρωτ. 2/1810/2018APOF-065.pdf
9729/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την μετάβαση και διαμονή της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στη Διεθνή Τουριστική έκθεση ΜΙΤΤ 2018 η οποία θα πραγματοποιηθεί από Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 έως Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στη Μόσχα της Ρωσίας» αρ.πρωτ. 2/5491/2018.APOF-097.pdf
7029/01/2018Καθορισμός κωδικών προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, αρ. πρωτ. 2/4849/2018.APOF-070.pdf
10229/01/2018Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων αρ.πρωτ. 2/5592/2018.APOF-102.pdf
7529/01/2018Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού εντός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/4955/2018.APOF-075.pdf
10829/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Μεσαιωνικής Πόλης κ. Ελευθέριου (Τέρη) Χατζηιωάννου, στην Αθήνα.APOF108.pdf
8029/01/2018Έγκριση της αρ. 3/2018 απόφασης Δ.Σ. ΔΟΠ που αφορά « Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018».APOF-080.pdf
5429/01/2018Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής της Νέας Σχολικής Μονάδας Λάρδου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ. 2/5096/2018APOF-054.pdf
8529/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στη Μόσχα της Ρωσίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2018» αρ.πρωτ.2/4647/2018APOF-085.pdf
5929/01/2018Αποδοχή απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης της πράξης « Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη βιβλιοθήκη της Κρεμαστής ΔΕ Πεταλούδων» του Π.Α.Α., αρ. πρωτ. 2/5104/2018.APOF-059.pdf
9029/01/2018Επιβολή διοικητικού προστίμου στον κ. Μαχραμά Νικόλαο του Στέργου για παραβάσεις του Ν. 4039/2012, αρ. πρωτ. 5/4845/2018.APOF-090.pdf
6329/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης για τη συντήρηση του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) του Δήμου Ρόδου με Κ.Α. 10-6265.0004 αρ. πρωτ. 2/1813/2018APOF-063.pdf
9529/01/2018Συνδρομές ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων τοπικού τύπου, αρ. πρωτ. 2/4585/2018.APOF095.pdf
6829/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης την προμήθεια αναλώσιμων πολιτικών γάμων του Δήμου Ρόδου Κ.Α. 10-6699.0001 αρ. πρωτ. 2/1808/2018APOF-068.pdf
10029/01/2018Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 1128/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά : «Παράταση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/5864/2018.APOF100.pdf
7329/01/2018Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ» αρ.πρωτ. 16/4521/2018.APOF073.pdf
10529/01/2018Έγκριση σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας-Προγραμματικής Σύμβασης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδ/σου για το έργο «Ανασκαφική έρευνα στην οδό Καμείρου πόλεως Ρόδου» ποσού 54.600 €, αρ. πρωτ. 16/598/2018.APOF-105.pdf
7829/01/2018Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής της προμήθειας ενός ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός φορτηγού τύπου VAN. αρ.πρωτ. 2/2469/2018.APOF-078.pdf
10729/01/2018Έγκριση εφαρμογής προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στον Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2018.APOF-107.pdf
8329/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Σέβας Τσίμπλη του Παναγιώτη στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ITB 2018 αρ.πρωτ.2/4634/2018APOF-083.pdf
5729/01/2018Έγκριση Δαπάνης της Τεχνικής Συνάντησης του έργου « Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» και ακρωνύμιο « ΕΥ-ΚΙΝΣΗ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 , αρ. πρωτ. 2/4927/2018.APOF-057.pdf
8829/01/2018Έγκριση επιχορήγησης μη Κυβερνητικού, μη Κερδοσκοπικού και Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία « Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου», αρ. πρωτ. 5/4807/2018.APOF-088.pdf
6129/01/2018Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2018 , αρ. πρωτ. 2/4119/2018.APOF-061.pdf
9329/01/2018Προσωρινή μετεγκατάσταση και συστέγαση ολοήμερου Νηπιαγωγείου Γενναδίου στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου, αρ. πρωτ. 2/5319/2018.APOF-093.pdf
6629/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου Κ.Α. 15-6694.0001 αρ. πρωτ. 2/1807/2018APOF-066.pdf
9829/01/2018Έγκριση της υπ’ αριθ. 62/2018 απόφασης του ΔΟΠΑΡ που αφορά « Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018»APOF-098.pdf
7129/01/2018Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Βενετσάνο Αντώνιο του Πολυχρόνη, αρ. πρωτ. 2/5026/2018.APOF071.pdf
10329/01/2018Έγκριση της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/5999/2018.APOF-103.pdf
7629/01/2018Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εκτέλεση έργων επείγοντος χαρακτήρα στη Μεσαιωνική Πόλη» αρ.πρωτ. 2/4729/2018APOF-076.pdf
10929/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Αντιδημάρχου Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Ρόδου και μέλους της γενικής συνέλευσης της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου κ.Τσίκκη Δημητρίου του Νικολάου, προκειμένου να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ-Αθήνα 9 Φεβρουαρίου 2018.APOF-109.pdf
8129/01/2018Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά « Υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και 1η εσωτερική αναμόρφωση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2018»APOF-081.pdf
5529/01/2018Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Διευθέτηση ρέματος “Ποτού’’ Φαληρακίου Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ. 2/5101/2018APOF-055.pdf
8629/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Βαλάσιου Φακιόλη στη Μόσχα της Ρωσίας, προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΤ 2018 αρ.πρωτ.2/4646/2018APOF-086.pdf
59A29/01/2018Αποδοχή χρηματοδότησης, αρ. πρωτ. 2/4921/2018.APOF-059A.pdf
9129/01/2018Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι 2017» αρ.πρωτ. 14/4720/2018.APOF091.pdf
6429/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση των ραντάρ του Συστήματος Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ) με Κ.Α. 10-6673.0005 αρ. πρωτ. 2/1809/2018APOF-064.pdf
9629/01/2018Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής για τη μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρεμάτων και ΧΑΔΑ του Δήμου Ρόδου για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 2/5390/2018.APOF-096.pdf
6929/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια αναλώσιμων Κοιμητήριου του Δήμου Ρόδου Κ.Α. 45-6699.0003 αρ. πρωτ. 2/1806/2018APOF-069.pdf
10129/01/2018Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής για τους διαγωνισμούς του έτους 2018 που αφορούν στη Δ/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών , αρ.πρωτ. 2/5718/2018.APOF-101.pdf
7429/01/2018Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/4285/2018APOF074.pdf
10629/01/2018Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού μηνιαίου ορίου κλήσεων οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄βαθμού, που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίαςAPOF-106.pdf
7929/01/2018Έγκριση της υπ αριθμό 1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου με θέμα: « Καθορισμός εξόδων παράστασης του Προέδρου,Αντιπροέδρου του Δ.Σ.-Ε.Ε. έτους 2018.APOF-079.pdf
5329/01/2018Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ53, Α/Α ΟΠΣ: 2301) αρ.πρωτ. 2/4923/2018APOF053.pdf
8429/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Βεατρίκης - Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στο Βερολίνο του Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2018» αρ.πρωτ.2/4636/2018APOF084.pdf
5829/01/2018Έγκριση αποδοχής και υπογραφής παράτασης σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου « Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 « Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης, αρ. πρωτ. 2/4924/2018.APOF-058.pdf
8929/01/2018Έγκριση απολογισμού προγράμματος ελέγχου ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων Δήμου Ρόδου για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2017 και διάθεσης των προιόντων σφαγής σε προνοιακές δομές, αρ. πρωτ. 5/4835/2018.APOF-089.pdf
6229/01/2018Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διενέργεια διαγωνισμών έτους 2018, αρ. πρωτ. 2/3853/2018.APOF-062.pdf
9429/01/2018Λήψη απόφασης για ανάκληση της παραχώρησης του αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Πάρκου «ΘΕΡΜΑΙ», αρ. πρωτ. 2/5618/2018.APOF-094.pdf
6729/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης για το πρόγραμμα Visits 4u Σχεδιασμός- γραφιστική επιμέλεια τουριστικού χάρτη και εντύπου με αναγνωσιμότητα γα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) του Δήμου Ρόδου με Κ.Α. 00-6495.0015 αρ. πρωτ. 2/1811/2018APOF067.pdf
9929/01/2018Έγκριση αποφάσεων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ρόδου και έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών έτους 2018 και 2019 αρ.πρωτ. 2/5456/2018.APOF-099.pdf
3511/01/2018Έγκριση μετάβασης ειδικού συμβούλου κ. Χρήστου Γαμβρούδη στην Σικελία για την 2η Τεχνική συνάντηση της Πράξης blueislands αρ.πρωτ. 2/1544/2018.APOF-035.pdf
3911/01/2018Ορισμός επιτροπών παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 2/1761/2018.039.pdf
511/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια για «ανταλλακτικά ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών υλικών» αρ.πρωτ. 2/108453/2017APOF-005.pdf
4411/01/2018Τροποποίηση της με αριθμό 1141/2017 απόφασης του Δ.Σ. Ρόδου, περί της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» στην πρόσκληση «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (κωδικός πρόσκλησης 083, Α/Α ΟΠΣ: 2419), στον άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), άξονα προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)». αρ.πρωτ.2/2606/2018.APOF-044.pdf
1011/01/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρπρωτ.2/108246/2017APOF-010.pdf
1511/01/2018Διαγραφή χρέωσης ύδρευσης του κ. ΛΕΡΓΟΥ ΗΛΙΑ του ΣΑΒΒΑ και της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ αρ. πρωτ.2/106567/2017APOF015.pdf
2211/01/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου: « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ.2/690/2018.APOF-022.pdf
2711/01/2018Διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00 € για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες από ιδίους πόρους για το έτος 2018 (ΕΝΔΕΙΑ) αρ.πρωτ. 14/817/2018APOF-027.pdf
3311/01/2018Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ.Φ.Χατζηδιάκου στη Σικελία την 13/2/2018 έως 16/2/2018 αρ.πρωτ. 2/1444/2018.APOF-033.pdf
3811/01/2018Έγκριση για την καταγγελία-διακοπή μίσθωσης ακινήτου του Δ.Π.Σ. Αφάντου Δήμου Ρόδου λόγω μεταστέγασης του σε νεόδμημο ιδιόκτητο κτίριο αρ.πρωτ. 2/1660/2018.APOF-038.pdf
311/01/2018Έγκριση της υπ΄αριθ. 744/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπή που αφορά «Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξώδικης συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Τσαμπίκας Ευαγγελίας ΠαναγούλιαAPOF-003.pdf
4211/01/2018Τροποποίηση της με αριθμό 1148/2017 απόφασης περί έγκρισης της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ », αρ.πρωτ.16/2544/2018.APOF-042.pdf
811/01/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρπρωτ.2/108243/2017APOF-0081.pdf
1311/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/108237/2017.APOF-013.pdf
2011/01/2018Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά την θεομηνία της 28/01/2011-Β’ Φάση», αρ. πρωτ.16/107499/2017.APOF-020.pdf
2511/01/2018Έγκριση διενέργειας Προμήθειας με τίτλο:" Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης ΑμΕΑ σε παραλίες του Δήμου Ρόδου" με ανοικτό διαγωνισμό .αρ.πρωτ.2/873/2018APOF-25.pdf
3111/01/2018Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ.Φ.Χατζηδιάκου στο Ηράκλειο την 1/2/2018 έως 3/2/2018 αρ.πρωτ. 2/1443/2018.APOF-031.pdf
3611/01/2018Έγκριση μετάβασης ειδικού συμβούλου κ. Χρήστου Γαμβρούδη στo Ηράκλειο Κρήτης από 1-2-2018 έως 3-2-2018 για την 1η Τεχνική συνάντηση (kick off meeting) της Πράξης ACUA αρ.πρωτ. 2/1542/2018.APOF036.pdf
4011/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στις Βρυξέλλες του Βελγίου προκειμένου συμμετέχει στην έκθεση τουρισμού Salon De Vacances 2018, αρ. πρωτ. 2/826/2018.040.pdf
611/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/108248/2017.APOF-006.pdf
4511/01/2018Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για αγορά, εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων βάσει του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2018, αρ.πρωτ.2/3006/2018.APOF-045.pdf
1111/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/107612/2017.APOF-011.pdf
1611/01/2018Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ.STEFANOPOULOS NIKLAS-KARL ΤΟΥ ELIAS, αρ. πρωτ.2/108343/2017 Σχετ. Αρ. αίτησης 107870/27-12-2017APOF-016.pdf
2311/01/2018Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο: «Aποκατάσταση Εθνικού Ρόδου-Υποέργο 1: Προκαταρκτικές εργασίες και μεταστέγαση εξοπλισμού εργαστηριών», αρ. πρωτ.2/692/2018.APOF023.pdf
2911/01/2018Επέτειος 30 χρόνων από την ένταξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, παράλληλα με την ανακήρυξη του 2018, ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς αρ.πρωτ.2/1674/2018.APOF-029.pdf
3411/01/2018Έγκριση διάθεσης πίστωσης και ανάληψη υποχρέωσης για τη μετάβαση και διαμονή του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Μεσαιωνικής Πόλης κ. Ελευθέριου (Τέρη) Χατζηιωάννου στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «World Panorama Festival 2018» που θα πραγματοποιηθεί στην Στοκχόλμη της Σουηδίας από τις 16-19 Φεβρουαρίου αρ.πρωτ. 2/773/2018.APOF-034.pdf
38Α11/01/2018Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων.APOF-038Α.pdf
411/01/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για τη «συντήρηση, απολύμανση και καθαρισμό χαλιών, μοκετών και κουρτινών» αρ.πρωτ. 2/108452/2017.APOF-004.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο