Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
91230/10/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΑΖΑΓΚΡΑΝΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». αρ.πρωτ. 2/48549/2018APOF-912.pdf
96730/10/2018Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Ρόδου για την Τακτική Γενική Συνέλευση του ΚΕΚ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε .APOF-967.pdf
84202/10/2018Παραχώρηση χώρων στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΟΡΩΝΗΣ» και στο κοινωνικό παντοπωλείο, εντός της πρώην κοινότητας Σορωνής αρ.πρωτ. 2/46407/2018.APOF-8421.pdf
103125/09/2018« Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα: « Τροποποίηση της της υπ’ αριθμ. 722/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα: Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων βάσει του Ν. 4479/2017», λόγω αλλαγής κατηγορίας των Γηπέδων Αντισφαίρισης στην περιοχή Καρακόνερου», αρ. πρωτ. 16/55073/2018.APOF-1031.pdf
108325/09/2018Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου κ.Φ.Χατζηδιάκου στην Αθήνα στις 13-9-2018 αρ.πρωτ. 2/55758/2018APOF1083.pdf
103625/09/2018Έγκριση μελέτης του έργου: « Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Δ.Ε. Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/56574/2018.APOF-1036.pdf
109225/09/2018Τροποποίηση της απόφασης 714/13-7-2018 ΔΣ ,για την καταβολή στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Ρόδου, της αποτίμησης σε χρήμα των ειδών ατομικής προστασίας και γάλακτος των παρελθόντων ετών 2012,2013,2014, 2015 και 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 97του ν.4483/31-7-17 αρ.πρωτ. 2/57591/2018APOF-1092.pdf
104125/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 620/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» αρ.πρωτ. 2/57170/2018.APOF-1041.pdf
104825/09/2018Έγκριση της αρ. 121/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 65/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Ρόδου με θέμα: Αίτημα Ενοικίασης Κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα της οδού Κωστή Παλαμά»APOF-1048.pdf
99025/09/2018Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, αρ. πρωτ. 2/53544, 2/55099 και 2/57077/2018.APOF-990.pdf
105225/09/2018Συζήτηση για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.APOF1052.pdf
100225/09/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής ΒΑΡΔΑΚΗΣ Κ & Ν Ο.Ε. αρ.πρωτ. 2/54855/2018.APOF-1002.pdf
108125/09/2018Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Λουκά Δ.Κ. Αφάντου 2018, αρ. πρωτ. 2/57055/2018.APOF-1081.pdf
102925/09/2018Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013», αρ. πρωτ. 16/55195/2018.APOF-1029.pdf
109625/09/2018Παραχώρηση γηπέδου που βρίσκεται έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου , έμπροσθεν του Κινηματοθεάτρου ΡΟΔΩΝ και Εθνικού Θεάτρου στον ΔΟΠΑΡ, αρ. πρωτ. 2/48034/2018.APOF-1096.pdf
103425/09/2018Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου:« ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ», αρ. πρωτ. 2/53356/2018.APOF-1034.pdf
108625/09/2018Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο ‘Αγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων για την υλοποίηση επιστημονικής έρευνας με τίτλο «Μελέτη της οικολογίας και μέτρα διαχείρισης του Πλατωνιού (Dama dama dama) στη Ρόδο» αρ.πρωτ. 52410/2018.APOF-1086.pdf
103925/09/20181) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την εκτέλεση του έργου: « Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου από το λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα-οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή σφαγεία περιοχής Κόβα-Δήμου Ρόδου», προυπ: 2.820.000,00€ 2) Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου με τον αναπληρωτή του, αρ. πρωτ. 16/56890/2018.APOF-1039.pdf
104525/09/2018Έγκριση της αρ. 117/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ 7/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρχίιπολης με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Αγίου Δημητρίου Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης».APOF-1045.pdf
105125/09/2018Έγκριση της αρ. 124/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 17/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Καλλιθέας με θέμα: Γνωμοδότηση επί της πρότασης χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στη ΔΚ Καλυθιών»APOF-1051.pdf
99425/09/2018Έγκριση διαγραφής τέλους ακαθαρίστων εσόδων 2015 Δ.Ε. Ρόδου του Χαλικάκη Παρασκευά του Βασιλείου αρ.πρωτ. 2/54179/2018.APOF-994.pdf
107925/09/2018Ορισμός μελών στην Επιτροπής Παραλαβής-Καλής Εκτέλεσης για την προμήθεια κτηνιατρικών ειδών ,αρ. πρωτ. 5/56966/2018.APOF-1079.pdf
102725/09/2018Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/55844/2018.APOF-1027.pdf
109025/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για «αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση(μηχανική και χειρωνακτική),χορτοκοπή-κλαδοκοπή(μηχανική και χειρωνακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» έτους 2018 με την « Κ/ΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» αρ. πρωτ. 2/57768/2018APOF-1090.pdf
103225/09/2018Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια για την συμπλήρωση εορταστικού διακόσμου Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 16/54166/2018.APOF-1032.pdf
108425/09/2018Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα στις 26-9-2018. αρ.πρωτ. 2/57690/2018APOF-1084.pdf
103725/09/2018Έγκριση μελέτης του έργου: « Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Ανατολικής πλευράς Νήσου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/56572/2018.APOF-1037.pdf
109325/09/2018Έγκριση 3ης τροποποίησης της από 22/2/2017 Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ρ. και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την Πράξη Παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου προς την Π.Ν.Α. για υλοποίηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. Μεσαναγρού προς Αγ.Θωμά».APOF-1093.pdf
104225/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 619/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΦΑΝΤΟΥ» αρ.πρωτ. 2/57165/2018.APOF-1042.pdf
104925/09/2018Έγκριση της αρ. 122/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου με θέμα: Λήψη απόφασης για επανεξέταση του θέματος «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κοινόχρηστου Χώρου έμπροσθεν της Μερίδας 126Α Οικοδομών Λίνδου».APOF-1049.pdf
99125/09/2018Εξειδίκευση του κ.α.ε. 00-6453 γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο εξαίρεσης αιγιαλού/ών, αρ. πρωτ. 2/56495/2018.APOF-991.pdf
105325/09/2018Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2018 (Γ΄Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου. αρ.πρωτ. 2/56961/2018APOF-1053.pdf
100325/09/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ αρ.πρωτ. 2/54861/2018.APOF-1003.pdf
108825/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού φωτοτυπικό RICOH ΜΡ2014AD) του Δήμου Ρόδου αρ. πρωτ. 2/57677/2018.APOF-1088.pdf
103025/09/2018Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΙΡΛΑΝΔΙΚΗ ΔΙΑΒΑΣΗ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΛΕΒΑΝΤΕ ( ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ)», αρ. πρωτ. 16/52695/2018.APOF-1030.pdf
108225/09/2018Λήψη απόφασης στήριξης της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ για τη συνέχιση λειτουργίας της αρ.πρωτ. 2/52639/2018.APOF-1082.pdf
103525/09/2018Έγκριση μελέτης του έργου: « Διαγραμμίσεις οδών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των Δημοτικών Ενοτήτων της Δυτικής πλευράς Νήσου Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/56570/2018.APOF-1035.pdf
108725/09/2018Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 962/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά «Αίτημα για τη διοργάνωση ενός fam trip» αρ.πρωτ. 2/49485/2018.APOF-1087.pdf
104025/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 621/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α΄ΦΑΣΗ» αρ.πρωτ. 2/57174/2018.APOF-1040.pdf
104625/09/2018Έγκριση της αρ. 118/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημoτικής Κοινότητας Ιαλυσού με θέμα: Γνωμοδότηση για έγκριση θέσεων για πιάτσες ΤΑΞΙ στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού».APOF-1046.pdf
98925/09/2018Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. Δήμου Ρόδου έτους 2018 (Απόφαση Οικ.Επιτροπής αρ.480/2018)APOF-989.pdf
104325/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 866/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» αρ.πρωτ. 2/57180/2018.APOF-1043.pdf
99525/09/2018Έγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων Δ.Ε. Ρόδου ετών 2007 & 2008 της Γιαννακά-Παπανικολάου Μαρίας του Νικολάου αρ.πρωτ. 2/54185/2018.APOF-995.pdf
108025/09/2018Έγκριση χορήγησης αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Δημητρίου Τ.Κ.Αρχίπολης 2018, αρ. πρωτ. 2/57053/2018.APOF-1080.pdf
102825/09/2018Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, αρ. πρωτ. 16/54174/2018.APOF-1028.pdf
109125/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για «Διαχείριση και Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Ρόδου» με την ««ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Κ/Ξ ΧΥΤΑ Ν.ΡΟΔΟΥ για τρία έτη από την υπογραφή της ή πενήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων (55.800) τόνων απορριμμάτων, όποιο παρέλθει νωρίτερα με δικαίωμα προαίρεσης για ένα χρόνο επιπλέον» αρ.πρωτ. 2/57851/2018APOF-1091.pdf
103325/09/2018Αποδοχή χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο « Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου», αρ. πρωτ. 16/54939/2018.APOF-1033.pdf
108525/09/2018Έγκριση για συζήτηση και λήψη απόφασης θεμάτων εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOF-1085.pdf
103825/09/2018Έγκριση μελέτης του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ « ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ», αρ. πρωτ. 16/56514/2018.APOF-1038.pdf
109525/09/2018Έκφραση στήριξης στη «ΡΟΔΑ» για τη διατήρηση Αστικών ΣυγκοινωνιώνAPOF-1095.pdf
104425/09/2018Έγκριση της αρ. 116/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση παραχώρησης – Ανανέωσης θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ ,(Χρονικής διάρκειας 2 ετών)APOF-1044.pdf
105025/09/2018Έγκριση της αρ. 123/2018 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής θέμα: Αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στην δημοτική κοινότητα Σορωνής (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων)».APOF-1050.pdf
99325/09/2018Έκφραση γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο εξαίρεσης αιγιαλού/ών, αρ. πρωτ. 2/56495/2018.APOF-993.pdf
99225/09/2018Ορισμός Μελών στην Επιτροπή Παραλαβής ανταλλακτικών ανελκυστήρων για το έτος 2018 ,αρ. πρωτ. 2/54055/2018.APOF-992.pdf
102625/09/2018Εντολή σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης Χρησιδανείου της 50ετούς δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στο Δήμο Ρόδου του ακινήτου και του εντός αυτού κτίσματος όπου στεγαζόταν το παλιό Δημοτικό Σχολείο Μαριτσών, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μαριτσών β)Αίτηση στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου για ορισμό Συμβολαιογράφου βάσει του άρθρου 114 Ν.2830/2000 και γ) Ορισμό εκπροσώπου υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης Χρησιδανείου με σκοπό την ένταξη του ακινήτου «Παλιό Σχολείο Μαριτσών» στο πρόγραμμα LEADER με τίτλο πράξης «Επισκευή και μετατροπή παλαιού δημοτικού σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων». αρ. πρωτ. 2/52958/2018.APOF-1026.pdf
108925/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για «αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση(μηχανική και χειρωνακτική),χορτοκοπή-κλαδοκοπή(μηχανική και χειρωνακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου» έτους 2018 με την « Κ/ΞΙΑ ENACT A.E.-ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» αρ.πρωτ. 2/57782/2018.APOF-1089.pdf
95530/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής tmhmatik;hw παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, (Δ/νση Τροχαίου Υλικού), αρ. πρωτ. 2/51518/2018APOF-955.pdf
92630/08/2018Έγκριση 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: « ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΥΤΑ», αρ. πρωτ. 16/48113/2018.APOF-926.pdf
96030/08/2018Ορισμός μελών σε Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών για το έτος 2018 αρ.πρωτ. 18/49468/2018.APOF-960.pdf
97030/08/2018Έγκριση της αρ.110/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ 66/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: α)Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 310/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου β) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 801/5/152/1980 Απόφασης Διοίκησης Χωροφυλακής Ρόδου, Γραφείο Τροχαίας.APOF-970.pdf
96630/08/2018Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως ποδηλάτων (Δ.Ε. Καλλιθέας), αρ.πρωτ. 7/49941/2018.APOF-966.pdf
90430/08/2018Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ. πρωτ.14/48292/2018APOF-904.pdf
93530/08/2018Έγκριση μελέτης του έργου: « Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του Σχολικού Συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για την μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/51387/2018.APOF-935.pdf
98130/08/2018Χορήγηση άδειας συμμετοχής στο δικαιούχο μικροπωλητή της Εμποροπανήγυρης της Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Απολλώνων έτους 2018.APOF-981.pdf
90930/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για Ταχυμεταφορές φακέλων και μικροδεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου. αρ.πρωτ. 2/51154/2018APOF-909.pdf
94030/08/2018Έγκριση μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Γ. ΣΕΦΕΡΗ - ΗΛ. ΒΕΝΕΖΗ - ΑΓΓ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ» », αρ. πρωτ. 16/51660/2018.APOF-940.pdf
91430/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ αρ.πρωτ. 2/ 48546/2018APOF-914.pdf
94530/08/2018Έγκριση μελέτης του έργου « Διαμόρφωση Ανατολικού Τμήματος Πλατείας Αργυροκάστρου», αρ. πρωτ. 2/51696/2018.APOF-945.pdf
95030/08/2018Ορισμός Οικονομικού Διευθυντή της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Δημοτικών Συγκοινωνιών για Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» με ακρωνύμιο ΕΥ-ΚΙΝΗΣΗ αρ.πρωτ. 2/51644/2018APOF-950.pdf
91930/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ». αρ. πρωτ. 2/48558/2018APOF-919.pdf
95330/08/2018Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν.4483/2017. ΣΧΕΤ: 1)Ν.4483/2017, άρθρου 33 παρ. 3 (Αντιμισθία Αντιδημάρχων-Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων), 2)ΚΥΑ 11836/17.4.2018 -ΦΕΚ 1417/25.4.2018 Τεύχος Β΄. (Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 33, του Ν.4483/2017-Λεπτομέρεις καταβολής αποζημίωσης στα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.ΣAPOF-953.pdf
92430/08/2018« Διαγραφή οφειλής της «ΒΛΑΣΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ » αρ. πρωτ. 2/49342/2018APOF-924.pdf
95830/08/2018Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων των Πινάκων αξιολόγησης και επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2018-2019 αρ.πρωτ. 2/51489/2018APOF-958.pdf
92930/08/2018Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή Στεγάστρων στις Εγκαταστάσεις του Δημοτικού Αμαξοστάσιου στ’ Ασγούρου», αρ. πρωτ. 16/49996/2018.APOF-929.pdf
96830/08/2018Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης Θεμάτων.APOF-968.pdf
97530/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για εργασίες αποκατάστασης καλλωπισμού κοινοχρήστων χώρων έτους 2018,αρ. πρωτ. 2/52551/2018APOF-975.pdf
93330/08/2018Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του έργου:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/51478/2018.APOF-933.pdf
97230/08/2018Έγκριση της αρ.112/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της αρ. 112/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου. (Έγγραφα ΑΠ 16/44569/17-7-2018 και 16/51279/21-08-2018 της Δνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών)»APOF-972.pdf
97830/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για αποκομιδή– μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση(μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή –κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική)καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/52616/2018APOF-978.pdf
90730/08/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης αρ. πρωτ. 2/49023/2018APOF-907.pdf
93730/08/2018Έγκριση μελέτης του έργου: « ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΙΝΙ», προυπ: 200.000,00€, αρ. πρωτ. 16/51544/2018.APOF-937.pdf
98430/08/2018Συζήτηση για προσλήψεις προσωπικού στο νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Κατταβιά (ΘΗΣ Ν.Ροδου),αρ.πρωτ. 5/52986/2018APOF-984.pdf
94330/08/2018Αποδοχή χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο « Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Γενναδίου», αρ. πρωτ. 16/51602/2018.APOF-943.pdf
94830/08/2018Αποδοχή ένταξης και υλοποίηση της Πράξης «Διευθέτηση ρέματος Ποτού Φαληρακίου Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5022463 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 2/51633/2018APOF-948.pdf
91730/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΟΥΡΚΟΥΒΗ ΝΟΜΙΚΗ αρ. πρωτ. 2/48555/2018APOF-917.pdf
92230/08/2018« Διαγραφή οφειλής της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΗΔΙΑΣ» αρ.πρωτ. 2/49345/2018APOF-922.pdf
95630/08/2018Αποδοχή χρηματοδότησης της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο Σπίτι 2018» αρ.πρωτ. 14/48805/2018APOF-956.pdf
92730/08/2018Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην περιοχή Λοθιάρικα» αρ.πρωτ. 16/49100/2018.APOF-927.pdf
96530/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ.51/2018 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΣ ΡΟΔΑ που αφορά την 3η Αναμόρφωση-Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018.APOF-965.pdf
93130/08/2018Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ», αρ. πρωτ. 16/51341/2018.APOF-931.pdf
97130/08/2018Έγκριση της αρ.111/2018 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 76/2018 Απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Αποδήμων Αμερικής»APOF-971.pdf
97630/08/2018Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες αρ.πρωτ. 14/52421/2018APOF-976.pdf
90330/08/2018Έγκριση αποδοχής δωρεάς έργου τέχνης στο Δήμο Ρόδου αρ.πρωτ. 2/52925/2018APOF-903.pdf
93630/08/2018Έγκριση μελέτης του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΕΥΚΟΥΣ Δ.Κ. ΛΙΝΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/51545/2018.APOF-936.pdf
98230/08/2018Έγκριση της υπ΄αριθ. 247/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΡ, που αφορά «Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού του Οργανισμού, οικονομικού έτους 2018»APOF-982.pdf
91030/08/2018Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης «παροχή υπηρεσιών εκτίμησης μίσθωσης του ακινήτου της Νέας Αγοράς», αρ.πρωτ. 2/51484/2018.APOF-910.pdf
94130/08/2018Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο « Επισκευή – συντήρηση παλαιού νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης – Μεταστέγαση Υπηρεσιών, αρ. πρωτ. 16/51631/2018.APOF-941.pdf
91530/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ» αρ.πρωτ. 2/ 48536/2018APOF-915.pdf
94630/08/2018Αποδοχή χρηματοδότησης Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, αρ.πρωτ. 2/50278/2018 & 2/51640/2018.APOF-946.pdf
95130/08/2018Υποβολή νέας πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος πλατείας Αργυροκάστρου» στο Μέτρο 1 της πρόσκλησης «Αστική Αναζωογόνηση 2018», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2017-2018. αρ.πρωτ. 2/51782/2018.APOF-951.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο