Συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπή των Ευρωεκλογών

0
20

 

Προς
Εκπροσώπους Πολιτικών
Κομμάτων ή Συνασπισμών
Συνεργαζόμενων Κομμάτων

                                                 Πρόσκληση Δημάρχου
Ο Δήμαρχος Ρόδου, ανακοινώνει ότι σε εκτέλεση του Π.Δ. 18/6-4-2024 ( ΦΕΚ 50) και της Υπουργικής Απόφασης 17409/23-2-2024 (ΦΕΚ Β΄1450) του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου κατανομής και χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του Ν 4023/2011 (Α΄220) για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών»
Καλεί
τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων που θα λάβουν μέρος στις Εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024,για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε κοινή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στην αίθουσα εθιμοτυπίας, την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00 για τον καθορισμό του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και στους συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους στον Δήμο Ρόδου.
Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν να είναι διαπιστευμένοι από το πολιτικό κόμμα ή το συνασπισμό συνεργαζομένων κομμάτων που εκπροσωπούν.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ρόδου

Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης

NO COMMENTS