Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων

Δημοσιοποίηση στοιχείων συμβάσεων σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Displaying 1 - 10 of 10

Ημερομηνία ανάρτησηςΤίτλος έργουΑρχείο ανακοίνωσης
08/06/2018ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ35577-2018-06-08.pdf
05/06/2018ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ34657.pdf
05/06/2018ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΣΕ ΚΥΒΩΤΟΕΙΔΕΙΣ ΟΧΕΤΟΥΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ34644.pdf
05/06/2018ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ34642.pdf
05/06/2018ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΦΑΝΤΟΥ34647.pdf
05/06/2018ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ34640.pdf
05/06/2018ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ34635.pdf
05/06/2018ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ34637.pdf
05/06/2018ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ34651.pdf
05/06/2018ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ34653.pdf
Ημερομηνία ανάρτησηςΤίτλος έργουΑρχείο ανακοίνωσης