Προσλήψεις Προσωπικού

 

Displaying 26 - 50 of 50

Ανακοίνωση ναυαγοσωστών

Έναρξη08/06/2018

Λήξη15/06/2018

Ανακοίνωση ΚΗΦΗ ΣΟΧ 1/2018

Έναρξη07/05/2018

Λήξη16/05/2018

Ανακοίνωση πυροπροστασίας

Έναρξη03/05/2018

Λήξη09/05/2018

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έναρξη16/04/2018

Λήξη20/04/2018

ΔΕΣ ΡΟΔΑ - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είκοσι (20) ατόμων

Έναρξη08/03/2018

Λήξη19/03/2018

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

Έναρξη20/11/2017

Λήξη30/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»

Έναρξη07/11/2017

Λήξη20/11/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΔΟΠΑΡ)

Έναρξη20/09/2017

Λήξη29/09/2017

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη26/07/2017

Λήξη04/08/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SME-1.zip

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού πέντε (5) ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου

Έναρξη08/07/2017

Λήξη17/07/2017

Αρχείο Προκήρυξης

NAYAGOSOSTONDE.pdf

ΣΟΧ2/2017

Έναρξη22/06/2017

Λήξη01/07/2017

Αρχείο Προκήρυξης

sox2.zip

Ανακοίνωση-Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ειδικού συμβούλου

Έναρξη20/06/2017

Λήξη30/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

eidikousymvoulou.pdf

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών τριών (3) ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών

Έναρξη21/06/2017

Λήξη30/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

NAVAGOSOSTON-DE.pdf

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριανταένα (31) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ

Έναρξη09/06/2017

Λήξη19/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SOX1.zip

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ναυαγοσωστών

Έναρξη26/05/2017

Λήξη06/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

navagososton.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

Έναρξη04/04/2017

Λήξη18/04/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SOX6.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Έναρξη23/03/2017

Λήξη03/04/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SOX1-2017.zip

Aνακοίνωση για πρόσληψη παιδαγωγού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου

Έναρξη02/03/2017

Λήξη13/03/2017

Αρχείο Προκήρυξης

paidagogos.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020»

Έναρξη08/02/2017

Λήξη17/02/2017

Αρχείο Προκήρυξης

sox1dop.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ»

Έναρξη06/02/2017

Λήξη15/02/2017

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2016 και ΣΟΧ 2/2016

Έναρξη14/12/2016

Λήξη23/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

SOH1_SOH2.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2016

Έναρξη08/11/2016

Λήξη18/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

SOX2ENARMONISI.zip

Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος, για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έναρξη29/09/2016

Λήξη10/10/2016

Αρχείο Προκήρυξης

nipiagogon.zip

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων ατόμων (4) ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου

Έναρξη27/05/2016

Λήξη06/06/2016

Αρχείο Προκήρυξης

40993.pdf

Ανακοίνωση ΣΟΧ1 ΡΟΔΑ

Έναρξη16/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

RODA.zip