Προσλήψεις Προσωπικού

 

Displaying 26 - 42 of 42

ΤίτλοςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη26/07/2017

Λήξη04/08/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SME-1.zip

ΤίτλοςΑνακοίνωση πρόσληψης προσωπικού πέντε (5) ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου

Έναρξη08/07/2017

Λήξη17/07/2017

Αρχείο Προκήρυξης

NAYAGOSOSTONDE.pdf

ΤίτλοςΣΟΧ2/2017

Έναρξη22/06/2017

Λήξη01/07/2017

Αρχείο Προκήρυξης

sox2.zip

ΤίτλοςΑνακοίνωση-Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ειδικού συμβούλου

Έναρξη20/06/2017

Λήξη30/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

eidikousymvoulou.pdf

ΤίτλοςΑνακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών τριών (3) ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών

Έναρξη21/06/2017

Λήξη30/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

NAVAGOSOSTON-DE.pdf

ΤίτλοςΠρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριανταένα (31) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ

Έναρξη09/06/2017

Λήξη19/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SOX1.zip

ΤίτλοςΑνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ναυαγοσωστών

Έναρξη26/05/2017

Λήξη06/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

navagososton.zip

ΤίτλοςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

Έναρξη04/04/2017

Λήξη18/04/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SOX6.zip

ΤίτλοςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Έναρξη23/03/2017

Λήξη03/04/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SOX1-2017.zip

ΤίτλοςAνακοίνωση για πρόσληψη παιδαγωγού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου

Έναρξη02/03/2017

Λήξη13/03/2017

Αρχείο Προκήρυξης

paidagogos.zip

ΤίτλοςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020»

Έναρξη08/02/2017

Λήξη17/02/2017

Αρχείο Προκήρυξης

sox1dop.zip

ΤίτλοςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ»

Έναρξη06/02/2017

Λήξη15/02/2017

Τίτλος«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2016 και ΣΟΧ 2/2016

Έναρξη14/12/2016

Λήξη23/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

SOH1_SOH2.zip

ΤίτλοςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2016

Έναρξη08/11/2016

Λήξη18/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

SOX2ENARMONISI.zip

ΤίτλοςΑνακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος, για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έναρξη29/09/2016

Λήξη10/10/2016

Αρχείο Προκήρυξης

nipiagogon.zip

ΤίτλοςΠροκήρυξη πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων ατόμων (4) ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου

Έναρξη27/05/2016

Λήξη06/06/2016

Αρχείο Προκήρυξης

40993.pdf

ΤίτλοςΑνακοίνωση ΣΟΧ1 ΡΟΔΑ

Έναρξη16/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

RODA.zip