Προσλήψεις Προσωπικού

 

Displaying 26 - 50 of 63

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

Έναρξη05/06/2019

Λήξη12/06/2019

Αρχείο Προκήρυξης

sarosi0001.pdf

Πρόσληψη πενήντα τριών (53) ατόμων, στο Δήμο Ρόδου τετράμηνης διάρκειας , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της πυρασφάλειας

Έναρξη26/04/2019

Λήξη03/05/2019

ΣΜΕ1/2019

Έναρξη01/04/2019

Λήξη11/04/2019

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Έναρξη19/03/2019

Λήξη29/03/2019

ΣΟΧ 1-2019 ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού στη Δ.Ε.Σ. ΡΟΔΑ

Έναρξη21/02/2019

Λήξη04/03/2019

Aνακοίνωση ΣΜΕ 1/2019

Έναρξη31/01/2019

Λήξη09/02/2019

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ τεσσάρων ατόμων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2018- 2019 του Δήμου Ρόδου

Έναρξη13/11/2018

Λήξη23/11/2018

«ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΥΤΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (Π.Α.γ.ο.) ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019»

Έναρξη07/11/2018

Λήξη16/11/2018

Αρχείο Προκήρυξης

1.docx

2η Επανανακοίνωση

Έναρξη12/07/2018

Λήξη20/07/2018

Αρχείο Προκήρυξης

43350_12-07-2018_25675.pdf

ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2018

Έναρξη04/07/2018

Λήξη09/07/2018

ΔΕΣ ΡΟΔΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΟΔΗΓΟΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΕΚΔΟΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)

Έναρξη15/06/2018

Λήξη25/06/2018

Ανακοίνωση ναυαγοσωστών

Έναρξη08/06/2018

Λήξη15/06/2018

Ανακοίνωση ΚΗΦΗ ΣΟΧ 1/2018

Έναρξη07/05/2018

Λήξη16/05/2018

Ανακοίνωση πυροπροστασίας

Έναρξη03/05/2018

Λήξη09/05/2018

Αρχείο Προκήρυξης

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.docx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έναρξη16/04/2018

Λήξη20/04/2018

ΔΕΣ ΡΟΔΑ - Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είκοσι (20) ατόμων

Έναρξη08/03/2018

Λήξη19/03/2018

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας

Έναρξη20/11/2017

Λήξη30/11/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»

Έναρξη07/11/2017

Λήξη20/11/2017

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΔΟΠΑΡ)

Έναρξη20/09/2017

Λήξη29/09/2017

Αρχείο Προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη26/07/2017

Λήξη04/08/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SME-1.zip

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού πέντε (5) ατόμων ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου

Έναρξη08/07/2017

Λήξη17/07/2017

Αρχείο Προκήρυξης

NAYAGOSOSTONDE.pdf

ΣΟΧ2/2017

Έναρξη22/06/2017

Λήξη01/07/2017

Αρχείο Προκήρυξης

sox2.zip

Ανακοίνωση-Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ειδικού συμβούλου

Έναρξη20/06/2017

Λήξη30/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

eidikousymvoulou.pdf