Προσλήψεις Προσωπικού

 

Displaying 126 - 137 of 137

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριανταένα (31) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ

Έναρξη09/06/2017

Λήξη19/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SOX1.zip

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ ειδικότητας ναυαγοσωστών

Έναρξη26/05/2017

Λήξη06/06/2017

Αρχείο Προκήρυξης

navagososton.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Η ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ

Έναρξη04/04/2017

Λήξη18/04/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SOX6.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Έναρξη23/03/2017

Λήξη03/04/2017

Αρχείο Προκήρυξης

SOX1-2017.zip

Aνακοίνωση για πρόσληψη παιδαγωγού στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρόδου

Έναρξη02/03/2017

Λήξη13/03/2017

Αρχείο Προκήρυξης

paidagogos.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020»

Έναρξη08/02/2017

Λήξη17/02/2017

Αρχείο Προκήρυξης

sox1dop.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ»

Έναρξη06/02/2017

Λήξη15/02/2017

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2016 και ΣΟΧ 2/2016

Έναρξη14/12/2016

Λήξη23/12/2016

Αρχείο Προκήρυξης

SOH1_SOH2.zip

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2016

Έναρξη08/11/2016

Λήξη18/11/2016

Αρχείο Προκήρυξης

SOX2ENARMONISI.zip

Ανακοίνωση για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος, για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Έναρξη29/09/2016

Λήξη10/10/2016

Αρχείο Προκήρυξης

nipiagogon.zip

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού τεσσάρων ατόμων (4) ειδικότητας Δ.Ε. Ναυαγοσωστών με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου

Έναρξη27/05/2016

Λήξη06/06/2016

Αρχείο Προκήρυξης

40993.pdf

Ανακοίνωση ΣΟΧ1 ΡΟΔΑ

Έναρξη16/04/2016

Λήξη25/04/2016

Αρχείο Προκήρυξης

RODA.zip