Αποφάσεις ΔΣ

  0
  104
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
  16414/05/2024Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2024.164ada2024.pdf
  16514/05/2024Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2024.165ada2024.pdf
  16326/04/2024Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωεκλογών 2024 στα Πολιτικά Κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.163ada2024.pdf
  13426/04/2024Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου’’.134ada2024.pdf
  13926/04/2024Πρόγραμμα Εθελοντικής Δράσης για την φροντίδα αδέσποτων & ανεπιτήρητων ζώων στο νησί της Ρόδου από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ΠΑΙΔΕΙΑ και τον ΠανΡοδιακό Σύλλογο Αμερικής "Απόλλων".139ada2024.pdf
  14426/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.151_70 γαιών Αγ. Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, ιδιοκτησίας Αφοί Νικόλαος και Γεώργιος Μάχλης Ο.Ε. για χρήση εργαστηρίου χαμηλής όχλησης εμφιάλωση πυροσβεστήρων, αποθήκευση ξηρού πάγου.144ada2024.pdf
  14926/04/2024Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ¨ (ΤΜΗΜΑ Α-ΣΤ).149ada2024.pdf
  15426/04/2024Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος της κ.μ. IV-1745 οικοδομών Ρόδου, ιδιοκτησίας του Κιολέ Κουρτουλούς του Ιχσάν, που βρίσκεται στην πλατεία Ι. Κόντη του ρυμοτομικού σχεδίου παλιάς πόλης Ρόδου, με σκοπό τη συντέλεση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του.154ada2024.pdf
  16126/04/2024Αντικατάσταση μελών Προγραμματικών Συμβάσεων.161ada2024.pdf
  13226/04/2024Έγκριση 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 18/2024 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου132ada2024.pdf
  13726/04/2024Επιχορήγηση της εταιρείας ΔΙΑΣΩΣΗ ΖΩΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΜΚΕ για την διαχείριση του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.137ada2024.pdf
  14226/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2510 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Τσαμπίκας Μανέττα για χρήση κατοικιών.142ada2024.pdf
  14726/04/2024Χωροθέτηση θέσεως στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων με υποπινακίδα με αναγραφή της χρονικής περιόδου παραχώρησης επί της οδού Καλύμνου.147ada2024.pdf
  15226/04/2024Έγκριση Παράτασης Εκτέλεσης Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25/11/2019».152ada2024.pdf
  15926/04/2024Αίτηση για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Δημοτικού Ακινήτου στη Νέα Αγορά με αρ. 50, 120, 121.159ada2024.pdf
  12726/04/2024Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2024.127ada2024.pdf
  13026/04/2024Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου Νομικού Προσώπου «Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.)»130ada2024.pdf
  13526/04/2024Τροποποίηση καθορισμού κριτηρίων επιλογής και μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου135ada2024.pdf
  14026/04/2024Αίτημα παράτασης υλοποίησης της σύμβασης “Παροχή Συμβούλου για την Παροχή Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση των Πράξεων «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015- 2016 (MIS 5000222) και 2018-2019 (MIS 5029377)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΤΕΒΑ 2014-2020”.140ada2024.pdf
  14526/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 494 γαιών Παστίδας σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας Μελισσοκομική Δωδεκανήσου Α.Ε.Β.Ε. για Βιοτεχνική χρήση.145ada2024.pdf
  15026/04/2024Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ».150ada2024.pdf
  15526/04/2024Καθορισμός θέσεων αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων με τροφεία και ΕΣΠΑ στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου.155ada2024.pdf
  16226/04/2024Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 26ης Απριλίου2024162ada2024.pdf
  12926/04/2024Έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΕΣ ΡΟΔΑ.129ada2024.pdf
  13326/04/2024Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου’’.133ada2024.pdf
  13826/04/2024Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από την κτηνίατρο κα Χατζηδιάκου Αντωνία–Μιχαλίτσα138ada2024.pdf
  14326/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2150ΑΓ γαιών Λάρδου στη χαρακτηρισμένη ως κοινοτική οδό(ΦΕΚ 463/Δ/1990), ιδιοκτησίας Διακολουκά Λουκά για χρήση κατοικιών.143ada2024.pdf
  14826/04/2024Τροποποίηση κανονισμού κοινόχρηστων χώρων στην οδό Απελλού 7Α στην Μεσαιωνική πόλη.148ada2024.pdf
  15326/04/2024Έγκριση 3ης Παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ».153ada2024.pdf
  16026/04/2024Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων160ada2024.pdf
  12826/04/2024Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Δήμου Ρόδου.128ada2024.pdf
  13126/04/2024Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 25/2024 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.131ada2024.pdf
  13626/04/2024Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.136ada2024.pdf
  14126/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2321 Αφάντου επί κοινόχρηστης οδού (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008), ιδιοκτησίας Παπαβασιλείου Μαρίας για χρήση κατοικίας.141ada2024.pdf
  14626/04/2024Χωροθέτηση θέσεως στάσης – στάθμευσης γενικής χρήσεως επί της οδού Καναδά στη Δ.Ε. Ρόδου.146ada2024.pdf
  15126/04/2024Έγκριση Παράτασης περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ».151ada2024.pdf
  15626/04/2024Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».156ada2024.pdf
  12626/04/2024Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.126ada2024.pdf
  9203/04/2024Ορισμός εκπροσώπου στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή 1ου Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ.) Ρόδου.92ada2024.pdf
  9703/04/2024Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2023 της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ.97ada2024.pdf
  10403/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.151146 γαιών Αγ. Βαρβάρας σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, ιδιοκτησίας της «ΝΕΟ ΡΟΔΟΓΑΛ ΑΕ» για χρήση βιοτεχνική.104ada2024.pdf
  10203/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.300-A84 Γαιών Τριαντών, στην Επαρχιακή οδό με αρ.10(ΦΕΚ 47/Α’/08-02-1956), ιδιοκτησίας Γεωργίου Παρασκευά για χρήση κατοικιών102ada2024.pdf
  10903/04/2024Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)».109ada2024.pdf
  11403/04/2024Τροποποίηση απόφασης της υπ΄αρ. 77/2019 απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ Κανονισμός Δικτύων Ύδρευσης (Απόφαση με αρ. 160/2024 ΔΕΥΑΡ).114ada2024.pdf
  11903/04/2024Τροποποίηση της Ομάδας Έργου για την Πράξη με τίτλο: «Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» και ακρωνύμιο «LIFE-IP AdaptInGR», αφορούσα στον τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Integrated Project.119ada2024.pdf
  12403/04/2024Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ)».124ada2024.pdf
  9003/04/2024Ορισμός μελών Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (Π.ΡΟ.ΤΟΥΡ).90ada2024.pdf
  9503/04/2024Υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και 1η εσωτερική αναμόρφωση του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2024.95ada2024.pdf
  10003/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από Κ.Μ.3176 Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6- 2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Δέσποινας Μοσχούς Μπακίρη για χρήση κατοικιών.100ada2024.pdf
  10703/04/2024Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ».107ada2024.pdf
  11203/04/2024Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ ΔΚ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ».112ada2024.pdf
  11703/04/2024Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».117ada2024.pdf
  12203/04/2024Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25-11-2019 στη Δ.Ε. Λινδίων»122ada2024.pdf
  8803/04/2024Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης.88ada2024.pdf
  9303/04/2024Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».93ada2024.pdf
  9803/04/2024Τροποποίηση - συμπλήρωση του Κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και πάγιας δωρεάν διάθεσης παραγόμενων προϊόντων από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση του Δήμου Ρόδου.98ada2024.pdf
  10503/04/2024Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικού Γραφείου σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 163/2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.105ada2024.pdf
  11003/04/2024Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για το τμήμα ένα (1) «Απορριμματοφόρο όχημα μικτού φορτίου 5τν» της σύμβασης «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου».110ada2024.pdf
  11503/04/2024Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών μονάδων για συμμετοχή σε Πανελλήνιους Διαγωνισμούς.115ada2024.pdf
  12003/04/2024Ανανέωση της Δέσμευσης του Δήμου Ρόδου στην πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Δήμου για το έργο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFEIPAdaptInGR – LIFE 17 IPC/GR/000006)»120ada2024.pdf
  12503/04/2024Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».125ada2024.pdf
  9103/04/2024ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “Marc de Montalembert”.91ada2024.pdf
  9603/04/2024Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου96ada2024.pdf
  10303/04/2024Έγκριση πρότασης μελέτης εισόδου - εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 1888^657 Γαιών Αρχαγγέλου σε δρόμο διανομής αγροκτήματος Κολύμπια (ΦΕΚ 746Β/1967") ιδιοκτησίας εταιρείας με Δ.Τ. KALATHOS DREAMS για χρήση κατοικιών και κατάστημα.103ada2024.pdf
  10103/04/2024Έγκριση μελέτης πρότασης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1888237 που θα εξυπηρετεί και την Κ.Μ. 1888239 γαιών Αρχαγγέλου επί κοινόχρηστης οδού(ΦΕΚ 746Β΄/1967), ιδιοκτησίας Σ. Καραγιάννης – Μ. Νικολής Α.Ε. για χρήση ξενοδοχείου «MEMPHIS BEACH HOTEL».101ada2024.pdf
  10803/04/2024Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΛΥΜΠΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ».108ada2024.pdf
  11303/04/2024Παραχώρηση του ακινήτου που βρίσκεται στους Αγίους Αποστόλους Άνω με αρ. 20 στην Κοινότητα Ρόδου για χρήση του Συλλόγου: «ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΑΓΑΠΗ ΜΟΙΡΑΖΩ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ Π.Α.Μ.Ε.Α. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».113ada2024.pdf
  11803/04/2024Χωροθέτηση θέσεως γενικής χρήσεως αποκλειστικής στάθμευσης σε ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση του 2ου Ειδικού Σχολείου Ρόδου στην Κοινότητα Κρεμαστής.118ada2024.pdf
  12303/04/2024Παραχώρηση λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου Έμπωνας στην εταιρεία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε..123ada2024.pdf
  8903/04/2024Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2024.89ada2024.pdf
  9403/04/2024Υπογραφή της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.94ada2024_ΟΡΘΗ.pdf
  9903/04/2024Εξέταση αιτήματος μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου.99ada2024.pdf
  10603/04/2024Παράταση της σύμβασης με αριθμό πρωτ. 31170/12-05-2023 για την Ανάθεση Υπηρεσιών Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου με την εταιρεία e-ΜΕΝΤΩΡ SOLUTIONS IKE» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ.106ada2024.pdf
  11103/04/2024Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ».111ada2024.pdf
  11603/04/2024Συνδρομή για το έτος 2024 του Δήμου Ρόδου στον Οργανισμό Πόλεων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΟWHC).116ada2024.pdf
  12103/04/2024Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 25-11-2019 στη Δ.Ε. Λινδίων»121ada2024.pdf
  8703/04/2024Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.87ada2024.pdf
  6128/02/2024Αποδοχή προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου (escrow account) λογαριασμού, στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης του Έργου με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769).61ada2024.pdf
  6628/02/2024Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης Δήμου Ρόδου για το έτος 2024 σύμφωνα με την με αρ. 05/2024 του Διοικητικού του Συμβουλίου.66ada2024.pdf
  7128/02/2024Παραχώρηση ακινήτου στους Αγίους Αποστόλους Άνω με αρ. 20 Κοινότητας Ρόδου για χρήση του Συλλόγου: «ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΑΓΑΠΗ ΜΟΙΡΑΖΩ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ Π.Α.Μ.Ε.Α. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».71ada2024.pdf
  7528/02/2024Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».75ada2024.pdf
  5628/02/2024Ορισμός δικαιούχων και καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου56ada2024.pdf
  8028/02/2024Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης που απαιτείται για την εκτέλεση εργασιών της του έργου «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου».80ada2024.pdf
  5328/02/2024Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ.53ada2024.pdf
  8528/02/2024Έγκριση παραχώρησης για χρήση του κλειστού γυμναστηρίου Καλλιθέας, του κλειστού Γυμναστηρίου και του Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δημοτικής Ενότητας Ιαλυσού, του κλειστού Γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής, του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρο Καλλιπάτειρα, του Δημοτικού Σταδίου Ρόδου ο Διαγόρας και του Δημοτικού κλειστού Γυμναστηρίου Βενετόκλειο στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ρόδου Μονομετοχική Α.Ε. (Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.) και συγκεκριμένα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.85ada2024.pdf
  5928/02/2024Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στον Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2024.59ada2024.pdf
  6428/02/2024Έγκριση της Τριμηνιαίας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2023 του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Ο.Π).64ada2024.pdf
  6928/02/2024Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Λίνδου της Δημοτικής Ενότητας Λινδίων (Εστιατόριο: «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ»).69ada2024.pdf
  7328/02/2024Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Βασιλειανός» με έργα διευθέτησης, εντός του οικισμού Απόλλωνα του Δήμου Ρόδου.73ada2024.pdf
  7828/02/2024ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΣΩΣΗ ΖΩΩΝ ΡΟΔΟΥ ΑΜΚΕ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024.78ada2024.pdf
  5128/02/2024Τροποποίηση της υπ΄αρ. 596/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για τη Διατήρηση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 5056/2023».51ada2024.pdf
  8328/02/2024Γνωμοδότηση για τον Αποχαρακτηρισμό Τμήματος μη υφιστάμενης Κτηματολογικής Παλαιάς Οδού έμπροσθεν της Μερίδας 56 Γαιών Λίνδου στην Περιοχή Βλυχά Λίνδου.83ada2024.pdf
  5728/02/2024Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.57ada2024.pdf
  6228/02/2024Ορισμός υπολόγου διαχειριστή και υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο με τίτλο «ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ – Υποέργο 1 - Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5184410) του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.62ada2024.pdf
  6728/02/2024Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ μέχρι 50 cc» στη περιοχή Λοθιάρικα Λάρδου (Κ.Μ. 134 γαιών Λάρδου).67ada2024.pdf
  7128/02/2024Παραχώρηση ακινήτου στους Αγίους Αποστόλους Άνω με αρ. 20 Κοινότητας Ρόδου για χρήση του Συλλόγου: «ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΑΓΑΠΗ ΜΟΙΡΑΖΩ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ Π.Α.Μ.Ε.Α. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».71ada20241.pdf
  7628/02/2024Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ».76ada2024.pdf
  4928/02/2024Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.49ada2024.pdf
  8128/02/2024Έγκριση τεχνικής μελέτης “Βεβαίωσης δυνατότητας χρήσης της υλοποιημένης μελέτης εισόδου εξόδου οχημάτων από τμήμα της ΚΜ 1725 γαιών Καλυθιών (Α.Δ.Σ. 129/2020 - ΑΔΑ:6ΨΛΙΩ1Ρ-ΞΤ8) και από την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ» για χρήση εγκατάστασης «Μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ»”.81ada2024.pdf
  5428/02/2024Ορισμός εκπροσώπων Επιτροπής άρθρου 35 του αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β΄444/1999).54ada2024.pdf
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο