Αποφάσεις ΔΣ

  0
  64
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
  17320/09/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2021.APOFASI-173.pdf
  17420/09/2021«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στο Διοικητικό Συμβούλιο των Κέντρων Υγείας Ρόδου και Σύμης»APOFASI-174.pdf
  16031/08/2021Έγκριση της αριθ. 48/05-08-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην Έγκριση μελέτης του τμήματος Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών κυκλοφοριακής ρύθμισης με την κατασκευή κυκλικού κόμβου στην περιοχή «ΚΟΒΑ» της ΔΕ Ρόδου στα πλαίσια υλοποίησης της μελέτης έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων Δ.Ε. Ρόδου» (ΑΡΜ:05/2021).APOFASI-160.pdf
  16531/08/202102η επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης -Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-165.pdf
  17031/08/2021Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση του έργου «ΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Α/Κ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ AGLA HOTEL», της COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.APOFASI-170.pdf
  15731/08/2021Έγκριση της υπ’αριθ.595/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη «Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του υποέργου (Α/2276) "ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ " ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙS) 5001961 TOY E.P. "ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014-2020".APOFASI-157.pdf
  16331/08/202102η Επικαιροποίηση 04ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-163.pdf
  16831/08/2021Έγκριση 04ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5000568.APOFASI-168.pdf
  16131/08/2021Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου για την επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων που θα συγκροτείται κάθε φορά για την στέγαση σχολικών μονάδων Α’θμιας Εκπαίδευσης, εισήγηση αρ. 1211/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-161.pdf
  16631/08/2021Απευθείας μίσθωση ακινήτου για στέγαση σχολικών μονάδων στην Παλιά Πόλη (10ο Δημοτικό και 04ο Νηπιαγωγείο Ρόδου).APOFASI-166.pdf
  17131/08/2021Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-171.pdf
  15931/08/2021Δωρεάν παραχώρηση χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κρεμαστής, στον Σύλλογο «DONATE HAIR DONATE LOVE ΔΩΡΙΖΩ ΜΑΛΛΙΑ ΔΩΡΙΖΩ ΑΓΑΠΗ», εισήγηση αρ. 1269/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-159.pdf
  16431/08/202104η επικαιροποίηση της 02ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π.«Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-164.pdf
  16931/08/2021Έγκριση Πρωτοκόλλου συνεργασίας κατά της έμφυλης & ενδοοικογενειακής βίας Ρόδου.APOFASI-169.pdf
  15631/08/2021Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021, αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 610/2021.APOFASI-156.pdf
  16231/08/2021Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου για την Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ (ΑΝ.ΔΩ).APOFASI-162.pdf
  16731/08/2021Έγκριση 03ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» της Πράξης «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» με κωδικό ΟΠΣ 5000577APOFASI-167.pdf
  17231/08/2021Παράταση του χρόνου παραχώρησης της συνολικής ευθύνης λειτουργίας του μνημείου της Κοιλάδας των Πεταλούδων στη Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. ( Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω ανάγκης ακώλυτης και ανεμπόδιστης λειτουργίας του φυσικού μνημείου για την τρέχουσα τουριστική περίοδο).APOFASI-172.pdf
  15409/08/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 09ης Αυγούστου 2021.APOFASI-154.pdf
  15509/08/2021Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2021, για πιστώσεις προσλήψεων σχολικών καθαριστριών σχολικού έτους 2021-2022 και πίστωση πολιτικής προστασίας, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.602/2021APOFASI-155.pdf
  14930/07/2021Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-149.pdf
  13130/07/2021Έγκριση της υπ’αριθ. 568/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «αναπροσαρμογής και καθορισμού του Τέλους Κοινόχρηστων Χώρων Εμπορικών Καταστημάτων – Τροποποίηση του άρθρου 07 του ενιαίου κανονισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ρόδου. (α/α εισήγησης 1213/27-07-2021 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).APOFASI-131.pdf
  13230/07/2021Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ ,ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΓΟΥΡΟΥ» από την ανάδοχο εταιρεία «ΙΚ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ Α.Ε.» της COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., αρ. 1110/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-132.pdf
  13730/07/2021Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους Φορείς, αρ. 1167/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-137.pdf
  14230/07/2021Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου από την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου - Τροποποίηση προηγούμενης, σύμφωνης με την 121/2021 απόφασης του Δ.Σ. Ρόδου.APOFASI-142.pdf
  14730/07/2021Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης και έγκριση διενέργειας διαδικασίας Ανοικτής Πλειοδοτικής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής), εισήγηση αρ.1204/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-147.pdf
  15230/07/2021Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «Δημοτικές Τουριστικές Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Ρόδου Α.Ε»APOFASI-152.pdf
  12830/07/2021Ενημέρωση για την υπόθεση «ΗΧΟΣ & ΦΩΣ 2013-2018» και λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Ρόδου.APOFASI-128.pdf
  13530/07/2021Έγκριση σχεδίου συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδικού», αρ. 1139/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-135.pdf
  14030/07/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 7/2021 Απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής που αφορά: «Ορισμός μελών Οργανωτικής Επιτροπής της 56ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής».APOFASI-140.pdf
  14530/07/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 534/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Νέα Πρόσληψη στην Πράξη «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», με Κωδικό ΟΠΣ 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». αρ. 1200/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-145.pdf
  15030/07/2021Τροποποίηση της ομάδας και του υπευθύνου έργου, για την πράξη με τίτλο «Boosting the implementation of adaptation policy across Greece» και ακρωνύμιο «LIFE-IP AdaptInGR» στο τομέα της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Integrated Project.APOFASI-150.pdf
  12630/07/2021Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021, αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 567/2021APOFASI-126.pdf
  13330/07/2021Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ-PART A, PART AB & PART BMH», αρ. 1184/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-133.pdf
  13830/07/2021Πρακτική Άσκηση σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού τομέα στο Δήμο Ρόδου, αρ. εισήγησης 1143/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-138.pdf
  14330/07/2021Έγκριση της υπ΄ αριθ 530/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Νέες Προσλήψεις στην Πράξη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου, με Κωδικό ΟΠΣ 5000577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». αρ. 1198/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-143.pdf
  14830/07/2021Έγκπιζη ζύνατηρ Πύμβαζηρ Πςνεπγαζίαρ ηηρ Δλληνική Δηαιπείαρ Αξιοποίηζηρ Ανακύκλυζηρ (ΔΔΑΑ) και Γήμος Οόδος.APOFASI-148.pdf
  15330/07/2021Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου με τον αναπληρωτή αυτού, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΜΑΤΑΣ Α.Ε»APOFASI-153.pdf
  13030/07/2021Αντικατάσταση εξουσιοδοτούμενων υπαλλήλων για υπογραφή συναλλαγών στην Τράπεζα της Ελλάδος.APOFASI-130.pdf
  13630/07/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 37/12-07-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 68 Γαιών Ρόδου επί δημοτικής οδού, ιδιοκτησίας Σαμπάνη Χρήστου για χρήση βιομηχανικού κτιρίου.APOFASI-136.pdf
  14130/07/2021Αδερφοποίηση του Ιστορικού Οικισμού της Λίνδου με την πόλη Γέλα της Ιταλίας, αρ. 1106/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου ΡόδουAPOFASI-141.pdf
  14630/07/2021Έγκριση της υπ΄ αριθ. 535/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Προσλήψεις στην Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5001956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-146.pdf
  15130/07/2021Ανάκληση των υπ’αρ. 60/18-02-2015 και 1302/27-11-2018 αποφάσεων του Δημοτικού ΣυμβουλίουAPOFASI-151.pdf
  12730/07/2021Έγκριση της υπ’αριθ. 492/20-07-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έκθεση Εσόδων - Εξόδων Β΄τριμήνου του έτους 2021, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.APOFASI-127.pdf
  13430/07/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 457/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης, που διοργανώνεται η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας, Κρεμαστής», αρ. 1141/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-134.pdf
  13930/07/2021Τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του Καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων.APOFASI-139.pdf
  14430/07/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 531/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Προσλήψεις στην Πράξη «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ. 1199/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-144.pdf
  11328/06/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 30/11-06-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου, με θέμα «Αίτημα Πολυζώη Εμμανουηλίας για αποχαρακτηρισμό τμήματος κοινόχρηστου χώρου με εμβαδόν 125,33 τ.μ. της Κ.Μ. 811 Οικοδομών Αρχαγγέλου.»APOFASI-113.pdf
  11828/06/2021Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.APOFASI-118.pdf
  12328/06/2021Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την ίδρυση τμημάτων ένταξης Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το σχολικό έτος 2021-2022».APOFASI-123.pdf
  11628/06/2021Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου.APOFASI-116.pdf
  12128/06/2021Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχημάτων από την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου.APOFASI-121.pdf
  11428/06/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 31/11-06-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από τη Κ.Μ. 1004 A2 γαιών Καλυθιών Ρόδου ιδιοκτησίας εταιρείας "GUD properties" για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης.APOFASI-114.pdf
  11928/06/2021Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ρόδου στις Γενικές Συνελεύσεις της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε Τακτικές ή Έκτακτες ή Αυτόκλητες.APOFASI-119.pdf
  12428/06/2021Παροχή χρηματικού επιδόματος σε επικουρικούς γιατρούςAPOFASI-124.pdf
  11228/06/2021Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021, αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 431/2021.APOFASI-112.pdf
  11728/06/2021Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων Δήμου Ρόδου για το σχολικό έτος 2021-2022»APOFASI-117.pdf
  12228/06/2021Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-122.pdf
  11528/06/2021Αίτημα MONTERO ENCARNATIOS YINA για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται εντός του Ο.Τ 115 στην περιοχή του πάρκου «Ανδρέας Παπανδρέου»,APOFASI-115.pdf
  12028/06/2021Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων στο Φαληράκι, αίτηση κ. Βασιλείου Οικονόμου.APOFASI-120.pdf
  12528/06/2021Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»APOFASI-125.pdf
  11015/06/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2021.APOFASI-110.pdf
  11115/06/2021Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.420/09-06-2021APOFASI-111.pdf
  10431/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 26/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα «Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων για την Γ’ Φάση της Πολεοδομικής Μελέτης Οικισμού Κρεμαστής»APOFASI-104.pdf
  10931/05/2021Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για : «Κλειστό αθλητικό κέντρο Αρχαγγέλου», προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με ΦΠΑ.APOFASI-109.pdf
  9731/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 19/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ 706Α Γαιών Διμυλιάς επί κτηματολογικής οδού, ιδιοκτησίας Παρτσακουλάκη Δημητρίου για χρήση ξυλουργείου.APOFASI-97.pdf
  9331/05/2021Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2021.APOFASI-93.pdf
  10231/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 24/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα Παστίδας.APOFASI-102.pdf
  10731/05/2021Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2021-2022.APOFASI-107.pdf
  9131/05/2021Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςAPOFASI-91.pdf
  10031/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 22/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και λοιπών Εκδηλώσεων Δήμου ΡόδουAPOFASI-100.pdf
  10531/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 27/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ. 19/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα "Πεζοδρόμηση τμημάτων οδών πλησίον Εθνικού Θεάτρου"(ΑΡΜ 04/2021)APOFASI-105.pdf
  9831/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 20/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.4577 γαιών Αφάντου, σε ασφαλτοστρωμένη μη αναγνωρισμένη κτηματολογική οδό, ιδιοκτησίας της "Ανώνυμης Εμπορικής Βιοτεχνικής & Οικοδομικής Εταιρείας Δράκος Α.Ε.» για χρήση Βιομηχανίας Χαμηλής -μέσης όχλησης(αρτοποιείο) με τον διακριτικό τίτλο ΔΡΑΚΟΣ Α.Ε.APOFASI-98.pdf
  9431/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 223/26-04-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.APOFASI-94.pdf
  10331/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 25/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ. 14/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Σορωνής με θέμα «Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Σορωνής»APOFASI-103.pdf
  10831/05/2021Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»APOFASI-108.pdf
  9531/05/2021Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου ΚΜ. 1888999 γαιών Αρχαγγέλου, με τη διαδικασία του Π.Δ 270/1981.APOFASI-95.pdf
  9231/05/2021Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική ΕπιτροπήAPOFASI-92.pdf
  10131/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 23/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα ΑπολλώνωνAPOFASI-101.pdf
  10631/05/2021Έγκριση ή μη της υπ΄αρ. 51/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2003 γαιών Καλυθιών, για την εγκατάσταση «Αποθήκευση – εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.»APOFASI-106.pdf
  9931/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 21/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την ΚΜ 3379 γαιών Αφαντου ιδιοκτησίας Νικολή Χρήστου και Καρακωνσταντή Γεωργίου για χρήση καταστήματοςAPOFASI-99.pdf
  8911/05/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 11ης Μαϊου 2021.APOFASI-89.pdf
  9011/05/2021Άμεση Λειτουργία Mega Εμβολιαστικού Κέντρου, στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Δήμου Ρόδου στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας, για τον Τάχιστο Καθολικό & Πλήρη Εμβολιασμό όλου του Ροδιακού Πληθυσμού.APOFASI-90.pdf
  8028/04/2021Έκφραση γνώμης του Δήμου Ρόδου, για την παραχώρηση στην εταιρεία «VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.», του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χερσαίου χώρο, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, για την διασύνδεση ΚΩ-ΡΟΔΟΥ, στην παραλιακή περιοχή «ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, του Ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, του Ν.4607/2019.APOFASI-80.pdf
  8528/04/2021Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2021, (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.264/2021)APOFASI-85.pdf
  7128/04/2021Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τμήματος της κτηματολογικής μερίδας 607Α γαιών Ρόδου, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός της οποίας βρίσκεται το 7ο Γυμνάσιο Ρόδου.APOFASI-71.pdf
  7828/04/2021Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Επιπλωμένων Διαμερισμάτων με Διακριτικό Τίτλο «PEFKOS VILLAGE RESORT», κατηγορίας 3 Αστέρων, δυναμικότητας 134 κλινών, εντός γηπέδου έκτασης 9.477,00 τ.μ. επί της ΚΜ 630 Γαιών Λίνδου, στην περιοχή Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε ».APOFASI-78.pdf
  8328/04/2021Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της Β΄Φάσης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου, προς το Υπουργείο Τουρισμού.APOFASI-83.pdf
  8828/04/2021Έκδοση ψηφίσματος στήριξης και συμπαράστασης στους εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.APOFASI-88.pdf
  7628/04/2021Eγκριση του Πρακτικού Ακαταλληλότητας και Ασυμφόρου Κυκλοφορίας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου και έγκριση της άρσης τους από την κυκλοφορία.APOFASI-76.pdf
  8128/04/2021Έκφραση γνώμης του Δήμου Ρόδου για την παραχώρηση στην εταιρεία «VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.» του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χερσαίου χώρου, αιγιαλού και παραλίας, στην παραλιακή περιοχή «Πλημμύρι», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, του Ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, του Ν.4607/2019.APOFASI-81.pdf
  8628/04/2021Έγκριση υπογραφής Σύμβασης Παραχώρησης της λειτουργίας του Δημοτικού Καταφυγίου ζώων συντροφιάς στον Σύλλογο Φιλοζωϊκής Ρόδου.APOFASI-86.pdf
  7428/04/2021Έγκριση Σχεδίου Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Ρόδου.APOFASI-74.pdf
  7928/04/2021Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Έργα αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης των ακτών στην περιοχή Κρεμαστής Ρόδου».APOFASI-79.pdf
  8428/04/2021Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-84.pdf
  7728/04/2021Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Νέα Ξενοδοχειακή μονάδα 5* αστέρων, δυναμικότητας 296 κλινών, σε γήπεδα συνολικής έκτασης 48.166,00 τ.μ. (κατά τίτλο), εντός των Κ.Μ. 2768,2770,2771 & 2772 Γαιών Κρητηνίας στην περιοχή «ΑΜΑΡΤΟΣ» Τοπικής Κοινότητας Κρητηνίας, Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου , Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΜΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ »APOFASI-77.pdf
  8228/04/2021Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων από την εργοληπτική επιχείρηση «Τ.Ε.Κ.Τ Ε.Ρ. Ε.Ε.», για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»APOFASI-82.pdf
  8728/04/2021Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ρόδου.APOFASI-87.pdf
  7528/04/2021Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του παλαιού «πάνω» σχολείου Παραδεισίου (ΚΜ 93) .APOFASI-75.pdf
  6914/04/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2021.APOFASI-69.pdf
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο