Αποφάσεις ΔΣ

  0
  61
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
  12128/06/2021Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχημάτων από την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου.APOFASI-121.pdf
  11428/06/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 31/11-06-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από τη Κ.Μ. 1004 A2 γαιών Καλυθιών Ρόδου ιδιοκτησίας εταιρείας "GUD properties" για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης.APOFASI-114.pdf
  11928/06/2021Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ρόδου στις Γενικές Συνελεύσεις της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε Τακτικές ή Έκτακτες ή Αυτόκλητες.APOFASI-119.pdf
  12428/06/2021Παροχή χρηματικού επιδόματος σε επικουρικούς γιατρούςAPOFASI-124.pdf
  11228/06/2021Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021, αριθμός απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 431/2021.APOFASI-112.pdf
  11728/06/2021Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων Δήμου Ρόδου για το σχολικό έτος 2021-2022»APOFASI-117.pdf
  12228/06/2021Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-122.pdf
  11528/06/2021Αίτημα MONTERO ENCARNATIOS YINA για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται εντός του Ο.Τ 115 στην περιοχή του πάρκου «Ανδρέας Παπανδρέου»,APOFASI-115.pdf
  12028/06/2021Χορήγηση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων στο Φαληράκι, αίτηση κ. Βασιλείου Οικονόμου.APOFASI-120.pdf
  12528/06/2021Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «ΚΟΛΟΣΣΟΣ 2047 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης»APOFASI-125.pdf
  11328/06/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 30/11-06-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην έγκριση της υπ΄αριθ. 30/2021 Απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρχαγγέλου, με θέμα «Αίτημα Πολυζώη Εμμανουηλίας για αποχαρακτηρισμό τμήματος κοινόχρηστου χώρου με εμβαδόν 125,33 τ.μ. της Κ.Μ. 811 Οικοδομών Αρχαγγέλου.»APOFASI-113.pdf
  11828/06/2021Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.APOFASI-118.pdf
  12328/06/2021Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την ίδρυση τμημάτων ένταξης Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το σχολικό έτος 2021-2022».APOFASI-123.pdf
  11628/06/2021Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και της λειτουργίας Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου.APOFASI-116.pdf
  9131/05/2021Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας ΔιάταξηςAPOFASI-91.pdf
  9431/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 223/26-04-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έκθεση Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.APOFASI-94.pdf
  9231/05/2021Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική ΕπιτροπήAPOFASI-92.pdf
  9331/05/2021Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2021.APOFASI-93.pdf
  7628/04/2021Eγκριση του Πρακτικού Ακαταλληλότητας και Ασυμφόρου Κυκλοφορίας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου και έγκριση της άρσης τους από την κυκλοφορία.APOFASI-76.pdf
  8128/04/2021Έκφραση γνώμης του Δήμου Ρόδου για την παραχώρηση στην εταιρεία «VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.» του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χερσαίου χώρου, αιγιαλού και παραλίας, στην παραλιακή περιοχή «Πλημμύρι», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, του Ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, του Ν.4607/2019.APOFASI-81.pdf
  8628/04/2021Έγκριση υπογραφής Σύμβασης Παραχώρησης της λειτουργίας του Δημοτικού Καταφυγίου ζώων συντροφιάς στον Σύλλογο Φιλοζωϊκής Ρόδου.APOFASI-86.pdf
  7428/04/2021Έγκριση Σχεδίου Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Ρόδου.APOFASI-74.pdf
  7928/04/2021Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Έργα αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης των ακτών στην περιοχή Κρεμαστής Ρόδου».APOFASI-79.pdf
  8428/04/2021Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-84.pdf
  7728/04/2021Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Νέα Ξενοδοχειακή μονάδα 5* αστέρων, δυναμικότητας 296 κλινών, σε γήπεδα συνολικής έκτασης 48.166,00 τ.μ. (κατά τίτλο), εντός των Κ.Μ. 2768,2770,2771 & 2772 Γαιών Κρητηνίας στην περιοχή «ΑΜΑΡΤΟΣ» Τοπικής Κοινότητας Κρητηνίας, Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου , Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με φορέα του έργου την εταιρεία «ΑΜΑΡΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ »APOFASI-77.pdf
  8228/04/2021Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σήμανσης εκτελουμένων οδικών έργων από την εργοληπτική επιχείρηση «Τ.Ε.Κ.Τ Ε.Ρ. Ε.Ε.», για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ»APOFASI-82.pdf
  8728/04/2021Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Ρόδου.APOFASI-87.pdf
  7528/04/2021Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του παλαιού «πάνω» σχολείου Παραδεισίου (ΚΜ 93) .APOFASI-75.pdf
  8028/04/2021Έκφραση γνώμης του Δήμου Ρόδου, για την παραχώρηση στην εταιρεία «VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.», του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χερσαίου χώρο, θαλάσσιου χώρου και πυθμένα, για την διασύνδεση ΚΩ-ΡΟΔΟΥ, στην παραλιακή περιοχή «ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, του Ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33, του Ν.4607/2019.APOFASI-80.pdf
  8528/04/2021Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2021, (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.264/2021)APOFASI-85.pdf
  7128/04/2021Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα τμήματος της κτηματολογικής μερίδας 607Α γαιών Ρόδου, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός της οποίας βρίσκεται το 7ο Γυμνάσιο Ρόδου.APOFASI-71.pdf
  7828/04/2021Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Επιπλωμένων Διαμερισμάτων με Διακριτικό Τίτλο «PEFKOS VILLAGE RESORT», κατηγορίας 3 Αστέρων, δυναμικότητας 134 κλινών, εντός γηπέδου έκτασης 9.477,00 τ.μ. επί της ΚΜ 630 Γαιών Λίνδου, στην περιοχή Δ.Κ. Λίνδου, Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας του έργου είναι η εταιρεία ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε ».APOFASI-78.pdf
  8328/04/2021Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της Β΄Φάσης του Τουριστικού Λιμένα Ρόδου, προς το Υπουργείο Τουρισμού.APOFASI-83.pdf
  8828/04/2021Έκδοση ψηφίσματος στήριξης και συμπαράστασης στους εργαζόμενους στο Δήμο Ρόδου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ.APOFASI-88.pdf
  6914/04/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2021.APOFASI-69.pdf
  7014/04/2021Παραχώρηση Δημοτικού Σφαγείου Έμπωνας στην εταιρεία «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ Α.Ε» αριθμός εισήγησης 793-2021 Δ/νσης Πρωτογενούς Τομέα στην εφαρμογή εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-70.pdf
  6708/04/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 08ης Απριλίου 2021.APOFASI-67.pdf
  6808/04/2021Έκδοση ψηφίσματος του Δήμου Ρόδου για την εξαίρεση του κριτηρίου της εντοπιότητας από τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα εργοστάσια της ΔΕΗ στη Ρόδο.APOFASI-68.pdf
  6430/03/2021Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης για επείγοντα θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης.APOFASI-64.pdf
  5830/03/2021Έγκριση της αρ. 12/05.03.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ’ αρ. 2/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Δημιουργία διάβασης πεζών στην οδό Κων. Παλαιολόγου στην Δ.Ε. Ρόδου» (υπ΄ αριθμό μελέτης Α.Ρ.Μ.:1/2021)»APOFASI-58.pdf
  6230/03/2021Ανάκληση της υπ’ αριθ. 49/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος μεταφορικών μέσων από τη ΔΕΡΜ Α.Ε. στο Δήμο Ρόδου, αρ. εισήγησης 686/2021, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου ΡόδουAPOFASI-62.pdf
  5530/03/2021Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2021.APOFASI-55.pdf
  6030/03/2021Έγκριση της αρ. 14/05.03.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έγκριση μελέτης εισόδου εξόδου οχημάτων από την ΚΜ 2981 γαιών Αφάντου ιδιοκτησίας « Φλώρου Νικολάου» για χρήση κατοικίας.APOFASI-60.pdf
  6530/03/2021Πρόσληψη προσωπικού - Νέες προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 – 2021.APOFASI-65.pdf
  5730/03/2021Έγκριση συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 336/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην «Έγκριση της αρ. 987/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά «Έγκριση της έκθεσης εκτίμησης της Επιτροπής Εκτίμησης& Καταλληλότητας Ακινήτων & Κινητών Πραγμάτων, προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση, που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για το υπό ίδρυση 02ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής, αρ. εισήγησης 661/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου.APOFASI-57.pdf
  6330/03/2021Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς, από τον κτηνίατρο κ. Παναγιώτη Μαργιέ του Ιακώβου, αρ. εισήγησης 747/2021, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, αρ. εισήγησης 747/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου ΡόδουAPOFASI-63.pdf
  5630/03/2021Τροποποίηση της υπ’αριθ. 02/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2021» ως προς την πίνακα στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν.Δωδ/σου σύμφωνα και με την υπ.αριθ.92/19-02-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-56.pdf
  6130/03/2021Έγκριση της αρ. 15/05.03.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της υπ΄αρ. 8/2020 απόφασης της Κοινότητας Λίνδου με θέμα «Λήψη απόφασης για Αποχαρακτηρισμό τμήματος υφιστάμενης κτηματολογικής οδού εντός του οικιστικού θύλακα της μικρής παραλίας του Οικισμού Λίνδου.»APOFASI-61.pdf
  6630/03/2021Έγκριση της υπ'αριθ. 205/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης καταβολής δόσεων αιγιαλού & παραλίας. Το θέμα αυτό θεωρείται κατεπείγον προς διευκόλυνση των οφειλετών αιγιαλού & παραλίας, λόγω COVID_19.APOFASI-66.pdf
  5930/03/2021Έγκριση της αρ. 13/05.03.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.1139 γαιών Λάρδου, επί χαρακτηρισμένης ως δημοτικής - κοινοτικής οδού με (ΦΕΚ 463/Δ/1990), ιδιοκτησίας «Ε. & Π. ΤΣΟΥΚΟΥ Ο.Ε.» για χρήση κατοικιών.APOFASI-59.pdf
  5311/03/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2021.APOFASI-53.pdf
  5411/03/2021Προσωρινή διάθεση προς χρήση Ισογείου και Α’ ορόφου Νέας Πτέρυγας Παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου.APOFASI-54.pdf
  3226/02/2021Έγκριση της αρ. 57/09-02-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην « Εισηγητική Έκθεση Δ’ Τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού».APOFASI-32.pdf
  3926/02/2021Έγκριση της αρ. 07/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Έγκριση Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020.APOFASI-39.pdf
  4426/02/2021Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΩΝ στη ΡΟΔΟ – PART A, PART AB & PART BMH.APOFASI-44.pdf
  5026/02/2021Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από τον κτηνίατρο κ. Χαράλαμπο Παπαγεωργίου.APOFASI-50.pdf
  3026/02/2021Συζήτηση σχετικά με την ίδρυση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Νότιας Ρόδου.APOFASI30.pdf
  3726/02/2021Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης κηδείας Δημάρχων και Αιρετών.APOFASI-37.pdf
  4226/02/2021Έγκριση της αρ. 10/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση μελέτης, « Εισόδου-εξόδου οχημάτων από τις ΚΜ 316 & 317 Γαιών Σαλάκου μέσω της ΚΜ 316 επί υφισταμένου κτηματολογικού δρόμου για χρήση θερμοκηπίου ιδιοκτησίας του κ. Μαρινάκη Γεωργίου».APOFASI-42.pdf
  4726/02/2021Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου-Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. του ΔΟΠΑΡ για το έτος 2021, αρ. Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 007/2021.APOFASI-47.pdf
  3326/02/2021Έγκριση της αρ. 867/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « Ανάθεση σε εξειδικευμένο επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικό Γραφείο του όλου εξώδικου και δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί κάθε νομικού ζητήματος της διοικητικής σύμβασης αρ. πρωτ. Δ.Ρ./43008/07.06.2017 με τίτλο: « Αποκομιδή-Μεταφοράς και Διαχείρισης ΑΣΑ, σάρωση ( μηχανική και χειρωνακτική) χορτοκοπτική – κλαδοκοπή ( μηχανική και χειρωνακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου».APOFASI-33.pdf
  4026/02/2021Έγκριση της αρ. 08/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2020 απόφασης της Κοινότητας Λίνδου με θέμα « Λήψη απόφασης για Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα ακινήτου της Κ.Μ. 736 γαιών Λίνδου, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου»APOFASI-40.pdf
  4526/02/2021Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.APOFASI-45.pdf
  3126/02/2021Έγκριση της υπ αρ.22/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην "Μείωση οικονομικής εισφοράς (τροφείων)Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020APOFASI31.pdf
  3826/02/2021Διαδικασία ανάθεσης αμοιβής εκκαθαριστή ελεγκτή για τη λύση Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του άρθρου 784 του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία « Ήφαιστος». Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 192/2020 Απόφασης του Δ.Σ.APOFASI-38.pdf
  4326/02/2021Τροποποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) περιοχής Κόβα Δήμου Ρόδου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Νότιο Αιγαίου 2014-2020» και του πίνακα έργων (πράξεων), στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ.APOFASI-43.pdf
  4826/02/2021Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, αρ. απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 2/2021.APOFASI-48.pdf
  3426/02/2021Έγκριση της αρ. 89/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά « Ανάθεση σε εξειδικευμένο επί διοικητικών συμβάσεων Δικηγορικό Γραφείο του όλου εξώδικου και δικαστικού χειρισμού και της εν γένει νομικής υποστήριξης του Δήμου επί κάθε νομικού ζητήματος από 28-02-2018 « Σύμβασης παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης του οπτικοαστικού θεάματος στο δημοτικό ανθόκηπο πλατεία Ρίμινι Ρόδου επί της διακήρυξης αρ. πρωτ. Δ.Ρ. 02/8139/24-01-2013.APOFASI-34.pdf
  4126/02/2021Έγκριση της αρ. 09/08.02.2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση της υπ’ αρ. 1/2020 απόφασης της Κοινότητα Λάρδου με θέμα « Γνωμοδότηση σε έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος υπ’ αρ. 2/64985/22-12-2020 με θέμα κοπές δένδρων στη Δημοτική Κοινότητα Λάρδου».APOFASI-41.pdf
  4626/02/2021Έγκριση της Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων.APOFASI-46.pdf
  2303/02/2021Tροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2021 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, αρ. απόφασης 51/1-2-2021 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-23.pdf
  2403/02/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας.APOFASI-24.pdf
  2203/02/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2021.APOFASI-22.pdf
  2503/02/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι , ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου και Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα ΡΟΜΑ»APOFASI-25.pdf
  626/01/2021Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2021, αρ. εισήγησης 533/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων.APOFASI-6.pdf
  1126/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 003/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση της μελέτης για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 1161 γαιών Ασκληπιείου για χρήση « κατοικιών» ιδιοκτησίας « Κλημαντή Γεωργίου».APOFASI-11.pdf
  1626/01/2021Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα Ρόδου), προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τουρισμού.APOFASI-16.pdf
  2126/01/2021Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Δήμου Ρόδου για τη χρήση οικονομικού έτους 2019, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 896/2020.APOFASI-21.pdf
  426/01/2021Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα της κτηματολογικής μερίδας V-43 Οικοδομών Ρόδου, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Ρόδου, εντός της οποίας βρίσκεται το σχολικό συγκρότημα Καπνοβιομηχανίας ( 1ο Γυμνάσιο και 3ο Λύκειο Ρόδου), αρ. εισήγησης 513/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων. ΟAPOFASI-4.pdf
  926/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 001/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη χορήγηση άδειας κοπής δένδρων.APOFASI-9.pdf
  1426/01/2021Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Δήμου Ρόδου ( Δ.Ο.Π. ), αρ. απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αρ. 78/2020.APOFASI-14.pdf
  1926/01/2021Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στο Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2021, αρ. εισήγησης 543/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων.APOFASI-19.pdf
  726/01/2021Αντικατάσταση εξουσιοδοτούμενων υπαλλήλων για υπογραφή συναλλαγών στην Τράπεζα της Ελλάδος.APOFASI-7.pdf
  1226/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 005/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της υπ’ αρ. 85/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα « Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου έμπροσθεν πάρκου Ροδινιού» ( εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων Δήμου Ρόδου).APOFASI-12.pdf
  1726/01/2021Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή καθορισμού χρήσης επιφανειακού υδάτινου αποδέκτη.APOFASI-17.pdf
  526/01/2021Υποβολή αιτήματος παραχώρησης κατά κυριότητα της κτηματολογικής μερίδας 366 Γαιών Ρόδου, από το Υπουργείο Υγείας ( πρώην Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών) στο Δήμο Ρόδου, εντός της οποίας βρίσκεται το προσχολικό κέντρο Αγίων Αποστόλων, αρ. εισήγησης 515/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων.APOFASI-5.pdf
  1026/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 002/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση μελέτης περί μέτρων βελτίωσης συμβολής δουλείας διάβασης των Κ.Μ. 347, 347Β, 347Γ, 347Δ γαιών Ρόδου με την δημοτική οδό Ι. Ψυχάρη, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 347Γ γαιών Ρόδου της επιχείρησης « Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» ιδιοκτησίας « Καμπούρη Φιλ. Εμμανουήλ».APOFASI-10.pdf
  1526/01/2021Συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε εκθέσεις τουρισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού για το έτος 2021, αρ. εισήγησης 453/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων.APOFASI-15.pdf
  2026/01/2021Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 14 του Ν.3731/2008.APOFASI-20.pdf
  826/01/2021Εξουσιοδότηση του Δήμου Ρόδου για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.APOFASI-8.pdf
  1326/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 006/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά « Έγκριση της υπ’ αρ. 86/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα « Επανακαθορισμός χωροθέτησης του περιπτέρου επί της οδού 25ης Μαρτίου πλησίον πλατείας Ζίγδη ( Ακαδημίας) κατ’ εφαρμογή του κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Ρόδου».APOFASI13.pdf
  1826/01/2021Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς από την κτηνίατρο κ. Ζαχαρούλα Τσαβαρή του Εμμανουήλ, αρ. εισήγησης 542/2021 της εφαρμογής εισηγήσεων.APOFASI-18.pdf
  108/01/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης Ιανουαρίου 2021APOFASI-1.pdf
  208/01/2021Έγκριση «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2021, αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 990/2020».APOFASI-2.pdf
  30619/11/2020Παροχή εξουσιοδότησης δικηγόρου Αθηνών προς παράσταση κατά τη δικάσιμο της 4.11.2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αρ. απόφασης 833/2020 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-306.pdf
  31119/11/2020Έγκριση της υπ’ αρ. 90/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της αρ. 35/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλυθιών με θέμα Τροποποίηση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Καλυθιών»APOFASI-311.pdf
  31619/11/2020Έγκριση 3ης επικαιροποίηση της 2ης τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-316.pdf
  30419/11/2020Εισηγητική έκθεση Β’ τριμήνου του έτους 2020, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, αρ. απόφασης 768/2020 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-304.pdf
  30919/11/2020Έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για παραχώρηση κατά χρήση τμήματος της Κ.Μ. 730 Γαιών Μονολίθου, για διαμόρφωση και κατασκευή γηπέδου 5Χ5.APOFASI-309.pdf
  31419/11/2020Έγκριση 3ης Τροποποίησης της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ 5000568APOFASI-314.pdf
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο