Αποφάσεις ΔΣ

  0
  81
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
  26830/06/2023Διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.268ada2023.pdf
  20230/06/2023Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 014/29- 01-2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράταση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019» του Πράσινου Ταμείου.202ada2023.pdf
  25030/05/2023Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ».250ada2023.pdf
  21130/05/2023Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 157/27-04-2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.211ada2023.pdf
  25530/05/2023Έγκριση 01ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ»255ada2023.pdf
  21630/05/2023Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 16/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.216ada2023.pdf
  26030/05/2023Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο παραλιακό μέτωπο Αφάντου που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα της 26-01-2021».260ada2023.pdf
  22130/05/2023Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας «Δύο οχημάτων μεταφοράς αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τον εξοπλισμό τους».221ada2023.pdf
  22630/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 1, 60.226ada2023.pdf
  23330/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 39.233ada2023.pdf
  26530/05/2023Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΙΝΔΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) » (πρώην Δήμου Λινδίων).265ada2023.pdf
  23130/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 87231ada2023.pdf
  23830/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 105.238ada2023.pdf
  24330/05/2023Έγκριση 6 ης Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης «Κ.Η.Φ.Η. Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».243ada2023.pdf
  20430/05/2023Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.).204ada2023.pdf
  24830/05/2023Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2022».248ada2023.pdf
  20930/05/2023Έγκριση πρακτικού επιτροπής παραλαβής "Προμήθειας τροφίμων παιδικών σταθμών Δήμου Ρόδου για την τροποποίηση σύμβασης με αρ. πρωτ.: 2/2718/19-01-2021"209ada2023.pdf
  25330/05/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ».253ada2023.pdf
  21430/05/2023Παραχώρηση χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.214ada2023.pdf
  25830/05/2023Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση Νέων Ιστών για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Ιαλυσού».258ada2023.pdf
  21930/05/2023Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ρόδου για το έτος 2023.219ada2023.pdf
  26330/05/2023Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Αφάντου».263ada2023.pdf
  22430/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 32, 33.224ada2023.pdf
  22930/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 63.229ada2023.pdf
  23630/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 100.236ada2023.pdf
  24130/05/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 2-3, 4-5.241ada2023.pdf
  24630/05/2023Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο:«Άρση Επικινδυνότητας για την Προστασία Μαθητών λόγω Ζημιών που προκλήθηκαν από τη Θεομηνία της 25-11-2019 στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου».246ada2023.pdf
  20730/05/2023Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Δημιουργία δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου».207ada2023.pdf
  25130/05/2023Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ».251ada2023.pdf
  21230/05/2023Αντικατάσταση τακτικού αιρετού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου".212ada2023.pdf
  25630/05/2023Έγκριση 01 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ»256ada2023.pdf
  21730/05/2023Απευθείας αγορά ρυμοτομούμενου τμήματος της κ.μ. IV1745 οικοδομών Ρόδου, ιδιοκτησίας του Κιολέ Κουρτουλούς του Ιχσάν, που βρίσκεται στην πλατεία Ι. Κόντη του ρυμοτομικού σχεδίου παλιάς πόλης Ρόδου, με σκοπό τη συντέλεση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσής του.217ada2023.pdf
  26130/05/2023Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΝ 25/11/2019 ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ».261ada2023.pdf
  22230/05/2023Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2023 του Τμήματος Επικοινωνίας, Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.222ada2023.pdf
  22730/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 77, 78.227ada2023.pdf
  23430/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 84.234ada2023.pdf
  26630/05/2023Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)».266ada2023.pdf
  23930/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 107, 108.239ada2023.pdf
  20030/05/2023Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.200ada2023.pdf
  24430/05/2023Έγκριση 5 ης Τροποποίησης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».244ada2023.pdf
  20530/05/2023Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.) οικονομικού έτους 2023.205ada2023.pdf
  24930/05/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές Κτιρίων Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Πεταλούδων».249ada2023.pdf
  21030/05/2023Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε (5) μηνών για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας.210ada2023.pdf
  25430/05/2023Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα:«Εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων οριζόντιας και κάθετης σήμανσης».254ada2023.pdf
  21530/05/2023Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με τη λειτουργία παραρτημάτων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2023-2024215ada2023.pdf
  25930/05/2023Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ».259ada2023.pdf
  22030/05/2023Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ρόδου για τα έτη 2023, 2024 και 2025.220ada2023.pdf
  23230/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 109232ada2023.pdf
  26430/05/2023Έγκριση της μελέτης κατασκευής ξύλινης πλατφόρμας σε κοινόχρηστο χώρο στον πεζοδρόμο της οδού Ορφανίδου αρ.42.264ada2023.pdf
  22530/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 97, 98, 99.225ada2023.pdf
  23030/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 115.230ada2023.pdf
  23730/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 123, 124.237ada2023.pdf
  24230/05/2023Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για τον διαγωνισμό με τίτλο «προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων».242ada2023.pdf
  20330/05/2023Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης που διοργανώνεται η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής και ορισμός μελών της Οργανωτικής Επιτροπής203ada2023.pdf
  24730/05/2023Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ».247ada2023.pdf
  20830/05/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023.208ada2023.pdf
  25230/05/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ».252ada2023.pdf
  21330/05/2023Αντικατάσταση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου».213ada2023.pdf
  25730/05/2023Έγκριση 01 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου:«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ» και Παράταση Περαίωσης Εργασιών.257ada2023.pdf
  21830/05/2023Λήψη απόφασης για αναγκαιότητα ονομασίας οδών.218ada2023.pdf
  26230/05/2023Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ».262ada2023.pdf
  22330/05/2023Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης για τα Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης223ada2023.pdf
  22830/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 53.228ada2023.pdf
  23530/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 22, 23235ada2023.pdf
  26730/05/2023Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια και αποκατάσταση γηπέδου Δαματριάς».267ada2023.pdf
  24030/05/2023Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στη Νέα Αγορά, αρ. 73, 74, 75.240ada2023.pdf
  20130/05/2023Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευές 1ου Δημοτικού Σχολείου λόγω επικινδυνότητας».201ada2023.pdf
  24530/05/2023Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων ΔΕ Ρόδου».245ada2023.pdf
  20630/05/2023Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2023-2024.206ada2023.pdf
  19919/05/2023Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου198ada20231.pdf
  19719/05/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2023.197ada2023.pdf
  19819/05/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2023198ada2023.pdf
  19507/05/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης Δια Ζώσης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 2023.195ada2023.pdf
  19607/05/2023Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για τον καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθεται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών 2023 στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους.196ada2023.pdf
  19407/05/2023Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου194ada2023.pdf
  19301/05/2023Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Δημοτικού Συμβούλου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΝΕΤΤΑAP-193-2023.pdf
  14627/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 21, 83.146ada2023.pdf
  17927/04/2023Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση Αγροτικών δρόμων στην Δ.Κ. Σορωνής και στις Τ.Κ. ΦανώνΚαλαβάρδων της Δημοτικής Ενότητας Καμείρου».179ada2023.pdf
  15227/04/2023Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2023.152ada2023.pdf
  18427/04/2023Έγκριση 02 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ - ΚΙΟΤΑΡΙ».184ada2023.pdf
  15727/04/2023Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.157ada2023.pdf
  18927/04/2023Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων, για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου.189ada2023.pdf
  16227/04/2023Έγκριση 02ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 34/2023 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.162ada2023.pdf
  16727/04/2023ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ.167ada2023.pdf
  14027/04/2023Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από την κτηνίατρο κα Χατζηδιάκου Αντωνία– Μιχαλίτσα.140ada2023.pdf
  17227/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΑΡ. 41, 42.172ada2023.pdf
  14527/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 44.145ada2023.pdf
  17727/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 13, 76.177ada2023.pdf
  15027/04/2023Ψήφισμα στήριξης των ιδιοκτητών και οδηγών Ταξί150ada2023.pdf
  18227/04/2023Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης Εργασιών για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ».182ada2023.pdf
  15527/04/2023Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέλη. (Αρ. Εισηγήσεων: 2964, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2983, 2990, 3010, 3042, 3043).155ada2023.pdf
  18727/04/2023Έγκριση μετάθεσης προθεσμίας παράδοσης για την «προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου» μόνο για το τμήμα 3 της Σύμβασης «απορριμματοφόρο όχημα μεταφοράς απορριμματοδεκτών μικτού φορτίου 19 τόνων».187ada2023.pdf
  16027/04/2023Πρόσληψη προσωπικού - Νέες προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος: «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023.160ada2023.pdf
  19227/04/2023Απευθείας αγορά αντί απαλλοτρίωση της κ.μ. V-1456 Οικοδομών Ρόδου, ιδιοκτησίας Κεντρικού Ισραηλίτικου Συμβουλίου Συντονισμού και Γνωματεύσεως (Κ.Ι.Σ.), λόγω άρσης απαλλοτρίωσης με δικαστική απόφαση.192ada2023.pdf
  16527/04/2023Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την «Προμήθεια ενός (1) νέου καλαθοφόρου».165ada2023.pdf
  13827/04/2023Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.138ada2023.pdf
  17027/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΑΡ. 43 ΚΑΙ 111.170ada2023.pdf
  14327/04/2023Τροποποίηση σύμβασης με τίτλο «Υποστήριξη υπηρεσιών καθαριότητας Δ.Ε. Καλιθέας, Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου».143ada2023.pdf
  17527/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 112, 113, 114.175ada2023.pdf
  14727/04/2023ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΡ. 40.147ada2023.pdf
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο