Αποφάσεις ΔΣ

  0
  78
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
  627/01/2023Ορισμός μελών στις Επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2023.APOFASI-6.pdf
  1127/01/2023Ορισμός επιτροπών παραλαβής του οικονομικού έτους 2023 για την Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα.APOFASI-11.pdf
  1627/01/2023Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου, τακτικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. λόγω ανεξαρτητοποίησης του – Τροποποίηση της υπ΄αρ. 130/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.APOFASI-16.pdf
  2127/01/2023Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Κ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 2021»APOFASI-21.pdf
  2527/01/2023Διαγραφές οφειλών από διάφορα δημοτικά τέληAPOFASI-25.pdf
  427/01/2023Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.APOFASI-4.pdf
  927/01/2023Ορισμός επιτροπών παραλαβής του οικονομικού έτους 2023 για τη Διεύθυνση Κοινωνικής πολιτικής και ΥγείαςAPOFASI-9.pdf
  1427/01/2023Έγκριση 01ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας, σύμφωνα με την υπ΄αρ. 3/2023 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.APOFASI-14.pdf
  1927/01/2023Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς στον Δήμο Ρόδου κατά το έτος 2023.APOFASI-19.pdf
  2427/01/2023Τροποποίηση Σύμβασης (Προσαύξηση Τιμής) «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)», συμφώνως των διατάξεων της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 132 ν.4412/2016 και των άρθρων 288 και 388 Α.Κ. και μετάθεσης χρόνου φόρτωσης παράδοσης συμφώνως της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016.APOFASI-24.pdf
  727/01/2023Ορισμός Μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών καθώς και καλής εκτέλεσης για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου για το έτος 2023APOFASI-7.pdf
  1227/01/2023Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΛΗΡΑΚΙΟΥ».APOFASI-12.pdf
  1727/01/2023Προσλήψεις στην Πράξη «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»APOFASI-17.pdf
  2227/01/2023Παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕ ΛΙΝΔΙΩΝ»APOFASI-22.pdf
  2727/01/2023Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.APOFASI-27.pdf
  527/01/2023Έγκριση προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας και διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α. Νότιας Ρόδου.APOFASI-5.pdf
  1027/01/2023Ορισμός επιτροπών παραλαβής του οικονομικού έτους 2023 για τις ανάγκες των δομών "Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών" και "Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών" της Διεύθυνσης Κοινωνικής πολιτικής και Υγείας.APOFASI-10.pdf
  1527/01/2023Αντικατάσταση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνιών Δήμου Ρόδου με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ» - Τροποποίηση της υπ΄αρ. 167/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.APOFASI-15.pdf
  2027/01/2023Ορισμός τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ)APOFASI-20.pdf
  2627/01/2023Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2023.APOFASI-26.pdf
  827/01/2023Ορισμός Μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Υλικών και Υπηρεσιών καθώς και καλής εκτέλεσης για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας- Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του Δήμου Ρόδου για το έτος 2023.APOFASI-8.pdf
  1327/01/2023Έγκριση 01ου ΑΠΕ έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ"APOFASI-13.pdf
  1827/01/2023Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από την κτηνίατρο κα Χατζηδιάκου Αντωνία–Μιχαλίτσα.APOFASI-18.pdf
  2327/01/2023Τροποποίηση Σύμβασης (Προσαύξηση Τιμής) «Προμήθεια και αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Δαματριάς», συμφώνως των 3 διατάξεων της περ. γ της παρ.1 του άρθρου 132 ν.4412/2016 και των άρθρων 288 και 388 Α.Κ. και μετάθεσης χρόνου φόρτωσης παράδοσης συμφώνως της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν.4412/2016.APOFASI-23.pdf
  118/01/2023Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2023.APOFASI1.pdf
  218/01/2023Έκφραση γνώμης για διαμόρφωση αντικειμενικών αξιών στη περιφέρεια Δήμου Ρόδου.APOFASI-2.pdf
  318/01/2023Ορισμός αντιπροσώπου Δήμου Ρόδου στις Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΔΙΑ 2.0 Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΟΙΚΗΣΗΣ».APOFASI-3.pdf
  25828/12/2022Ψήφιση Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Ρόδου, κατόπιν της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α258ada2022.pdf
  25928/12/2022Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2023259ada2022.pdf
  23323/12/2022Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Ρ.Μ. Α.Ε. λόγω παραίτησης – Τροποποίηση της υπ΄αρ. 130/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου233ada2022.pdf
  22721/12/2022Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑAP-227-2022.pdf
  22513/12/2022Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 13 ης Δεκεμβρίου 2022.225ada2022.pdf
  22613/12/2022Έκτακτη επιχορήγηση του Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου για την διαχείριση του Δημοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.226ada2022.pdf
  20528/11/2022Εξέταση αιτήματος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος205ada2022.pdf
  21028/11/2022Καθορισμός αμοιβής δικηγορικών γραφείων σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 756/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.210ada2022.pdf
  21528/11/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 116/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.430 Γαιών Κρεμαστής, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας Δημητρίου Χατζή για χρήση ανέγερσης κατοικιών».215ada2022.pdf
  22028/11/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 122/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού εντός του Οικισμού Γενναδίου».220ada2022.pdf
  20328/11/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων203ada2022.pdf
  20828/11/2022Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.759/2022).208ada2022.pdf
  21328/11/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 114/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης και μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική πόλη Ρόδου».213ada2022.pdf
  21828/11/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 119/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2208 Γαιών Καλυθιών, ιδιοκτησίας Στατιού Γεωργίου σε Επαρχιακή Οδό ΕΠ.Ο.81Α13 για χρήση ανέγερσης κατοικίας».218ada2022.pdf
  22328/11/2022Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρόδου223ada2022.pdf
  20628/11/2022Έκφραση βούλησης του Δήμου Ρόδου για την αγορά ακινήτου αντί για απαλλοτρίωση από την Ισραηλίτικη Κοινότητα.206ada2022.pdf
  21128/11/2022Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER 2023-2027.211ada2022.pdf
  21628/11/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 117/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου-εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 392Α910 Γαιών Παραδείσιου σε δρόμο που προκύπτει από τους χάρτες διανομής του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1969, για χρήση βιοτεχνίας παραγωγής συσκευασιών της εταιρείας «ΜΕΤΑΛΟΥΞ ΚΑΨΥΛΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. METALUX Α.Ε»».216ada2022.pdf
  22128/11/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 123/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού εντός του Οικισμού Λαχανιάς»221ada2022.pdf
  20428/11/2022Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς στο Πάρκο ΘΕΡΜΑΙ204ada2022.pdf
  20928/11/20221η επικαιροποίηση της 3ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α72890 "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά" στον Άξονα Προτεραιότητας "Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης-Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS)5001956 του Ε.Π. "Νότιο Αιγαίο 2014-2020"209ada2022.pdf
  21428/11/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 115/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2516 Γαιών Καλυθιών, σε κτηματολογικό δρόμο, ιδιοκτησίας Μιχ. Κασταμούλα & Σεβ. Κασταμούλα κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος για χρήση ανέγερσης κατοικιών».214ada2022.pdf
  21928/11/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 121/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα « Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από τη Κ.Μ. 1400Ι Γαιών Ασκληπιείου, ιδιοκτησίας Πανάγου Μιχαήλ για χρήση «Τουριστικών εγκαταστάσεων».219ada2022.pdf
  22428/11/2022«ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗΣ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023»224ada2022.pdf
  20728/11/2022Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, έτους 2023. (Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής αρ. 02/25-11-2022)207ada2022.pdf
  21228/11/2022Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρόδου για το σχολικό έτος 2023-2024.212ada2022.pdf
  21728/11/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 118/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «Εισόδου - εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ.2207 Γαιών Καλυθιών, ιδιοκτησίας Στατιού Γεωργίου στην Επαρχιακή οδό ΕΠ.Ο.81Α13, για χρήση ανέγερσης κατοικίας».217ada2022.pdf
  22228/11/2022Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου222ada2022.pdf
  19931/10/2022Έγκριση πρακτικού καταστροφής μηχανογραφικού υλικού άνευ αξίας199ada2022.pdf
  18731/10/2022Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης των εργαζομένων του Προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Δήμου Ρόδου και ΑΜΚΕ187ada2022.pdf
  139231/10/2022Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Πλατεία Νεωρίου 9,10,11,12192ada2022.pdf
  19731/10/2022Λήψη απόφασης σύμφωνης γνώμης για ονομασία πλατείας και μετονομασία οδού κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας (επιτροπή του άρθρου 8)197ada2022.pdf
  18531/10/2022Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον.185ada2022.pdf
  19031/10/2022Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών Δήμου Ρόδου έτους 2023 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 708/2022)190ada2022.pdf
  19531/10/2022Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών στην Επικράτεια – εισήγηση 12610/2022»195ada2022.pdf
  20031/10/2022Αποχαρακτηρισμός Τμήματος Κτηματολογικής μη υφιστάμενης οδού στην περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ της Τ.Κ. Ασκληπιείου200ada2022.pdf
  18831/10/2022Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022, (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.703/2022).188ada2022.pdf
  19331/10/2022Παράταση μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στην Πλατεία Νεωρίου 1193ada2022.pdf
  19831/10/2022Έγκριση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Δήμου Ρόδου & καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων μηνιαίως.198ada2022.pdf
  18631/10/2022Συνομολόγηση της από 11/11/2019 με ΓΑΚ 98832/2019 και ΕΑΚ 2609/2019 αγωγής του Αθανασίου Αναγνώστου του Εμμ. και λοιπών έξι εργαζομένων186ada2022.pdf
  19131/10/2022Παραχώρηση αθλητικού χώρου στο Γ.Σ. ΔΙΑΓΟΡΑΣ191ada2022.pdf
  19631/10/2022Βεβαίωση συνολικού μήκους διαδρομής, αφετηρία και θέσεων στάσεων για τουριστικό λεωφορείο Δ.Χ. ανοικτού τύπου για την εταιρεία ΣΑΗΣ Ι.Κ.Ε. με διακριτό τίτλο SAIS TRAVEL AND TOURISM AGENCY196ada2022.pdf
  20131/10/2022Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων, ως προς την παράγραφο Α.1 με θέμα “Δημ. Θεοδωράκη” του άρθρου 53 (Απόφαση ΕΠΖ αρ. 112/2022)201ada2022.pdf
  18431/10/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων184ada2022.pdf
  18931/10/2022Έγκριση έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 722/2022)189ada2022.pdf
  19431/10/2022Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Δικτύου Οπτικών Ινών στην Επικράτεια – εισήγηση 12609/2022»194ada2022.pdf
  18326/10/2022Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του πρώην Υπουργού και Βουλευτή Δωδεκανήσου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗAPOFASI-183-2022.pdf
  17629/09/2022Τροποποίηση Ο.Ε.Υ του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Ο.Π).Apofasi-176.pdf
  18129/09/2022Πραγματοποίηση Στειρώσεων σε Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς από την κτηνίατρο κα Χατζηδιάκου Αντωνία-Μιχαλίτσα.Apofasi-181.pdf
  17429/09/2022Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022. (Εισήγηση με α/α 12576/23-2022 Τμήματος Προϋπολογισμού & ΠληροφόρησηςΔιεύθυνσης Οικονομικών).Apofasi-174.pdf
  17929/09/2022Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.Apofasi-179.pdf
  17229/09/2022Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιατρών (Παιδιάτρων) για τους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2022-2023», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2021-2027».Apofasi-172.pdf
  17729/09/2022Ίδρυση και λειτουργία μεταπτυχιακού, διδακτορικού, μεταδιδακτορικού για σεμινάρια Αριστοτελική Φιλοσοφίας-Νέας Ελληνικής Γραμματείας α) Κρατικής οντότητας100%,β) Κρατικής ή μη ιδιωτικής οντότητας 50% και γ)Ιδιωτικής οντότητας σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο στη Δημοτική Κοινότητα Καλυθιών της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Δήμου Ρόδου.Apofasi-177.pdf
  18229/09/2022Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Κ.Ε.Κ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε.Apofasi-182.pdf
  17529/09/2022Τροποποίηση παράτασης μίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου (Απόφαση Δ.Σ 157/2022)Apofasi-175.pdf
  18029/09/2022Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ήδη λειτουργούντων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Δήμου Ρόδου.apofasi-180.pdf
  17329/09/2022Έκδοση ψηφίσματος για την στήριξη των απολυμένων εργαζόμενων της ΔΕΥΑΡApofasi-173.pdf
  17829/09/2022Τροποποίηση της υπ'αριθ.14/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην συμμετοχή του Δήμου Ρόδου σε εκθέσεις τουρισμού της Ελλάδας και του εξωτερικού για το έτος 2022.Apofasi-178.pdf
  17129/09/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επειγόντων θεμάτων.Apofasi-171.pdf
  16529/08/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 89/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δένδρου στην Δημοτική Κοινότητα Ιαλυσού.165ada2022.pdf
  16329/08/2022Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2022.163ada2022.pdf
  16929/08/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 80/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Π.Α.Ρ με θέμα «Παραχώρηση κατά χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δ.Α.Κ. Καλλιπάτειρα και του κυλικείου που βρίσκεται εντος Καλλιπάτειρα, στην Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.»169ΟΕada2022.pdf
  16729/08/2022Αντικατάσταση μέλους ΔΣ Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΡΟΔΑ», ορισμός Προέδρου της επιχείρησης και αντικατάσταση μέλους ΔΣ ΔΕΥΑΡAPOFASI-167O.pdf
  16629/08/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 90/2022 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δέντρων για κατασκευή κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης, νέου βρεφονηπιακού σταθμού Κοσκινού και υφιστάμενου Νηπιαγωγείου με την παρακείμενη επαρχιακή οδό.166ada2022.pdf
  16429/08/2022Καθορισμός αμοιβής Δικηγορικού Γραφείου σε συνέχεια της υπ΄αρ. 360/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου.164ada2022.pdf
  16229/08/2022Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της Τακτικής Συνεδρίασης της 29ης Αυγούστου 2022 με την δια περιφοράς διαδικασία με τη σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών του Σώματος.162ada2022.pdf
  16829/08/2022Έγκριση συζήτησης και λήψης απόφασης εκτός Ημερήσιας Διάταξης επείγοντος θέματος.168ada2022.pdf
  14928/07/2022Λήψη απόφασης για την αποδοχή της από 09.06.2022 με ΓΑΚ 57080/2022 και ΕΑΚ 6371/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων - συμβασιούχων Covid-19149ada2022.pdf
  15428/07/2022Έγκριση της υπ΄αρ. 70/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα «Έγκριση μελέτης «εισόδου –εξόδου» οχημάτων από τις ΚΜ. 145 Γαιών Ρόδου και 581 Οικοδομών Ρόδου μέσω της Κ.Μ. 145 επί κτηματολογικής οδού για χρήση της επιχείρησης «ΕΚΟ ΑΒΕΕ»».154ada2022.pdf
  15928/07/2022Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου σχετικά με την Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς.159ada2022.pdf
  14628/07/2022Λήψη απόφασης σχετικά με το κλείσιμο της Λεωφόρου Ελευθερίας στα εγκαίνια της Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας Κρεμαστής και κατά την διάρκεια των θρησκευτικών εορτών του Δεκαπενταύγουστου και των Εννιαημέρων146ada2022.pdf
  15228/07/2022Τροποποίηση διατάξεων Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου152ada2022.pdf
  15728/07/2022Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου157ada2022.pdf
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο