Αποφάσεις ΔΣ

  0
  75
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
  11717/02/2017'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κύριου Βαλάσιου Φακιόλη του Εμμανουήλ στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2017APOF117.pdf
  16331/08/202102η Επικαιροποίηση 04ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-163.pdf
  16531/08/202102η επικαιροποίηση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης -Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045833 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-165.pdf
  16431/08/202104η επικαιροποίηση της 02ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α 72890 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με παράρτημα Ρομά» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001956 του Ε.Π.«Νότιο Αιγαίο 2014-2020».APOFASI-164.pdf
  103925/09/20181) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την εκτέλεση του έργου: « Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου από το λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα-οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή σφαγεία περιοχής Κόβα-Δήμου Ρόδου», προυπ: 2.820.000,00€ 2) Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου με τον αναπληρωτή του, αρ. πρωτ. 16/56890/2018.APOF-1039.pdf
  2522/01/20161) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2) Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ». αρ.πρωτ.16/2697/2016.APOF-025.pdf
  71326/07/20191. Λήψη απόφασης επείγοντος θέματος για τη συνέχιση των εργασιών του έργου «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής», έργου χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 2. Λήψη Απόφασης για αποδοχή της αίτησης ανάκλησης, της αίτησης Διάλυσης της Σύμβασης του Αναδόχου «ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ Μ. – ΚΟΣΜΟΣ Θ. Ο.Ε.» 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Δημοτικής Βιβλιοθήκης τ.κ. Σορωνής», αρ.πρωτ. 16/38437/18-07-2019.APOF-713.pdf
  31819/11/20201η Επικαιροποίηση 4ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020».APOFASI-318.pdf
  85725/10/20191η Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5001956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ.14/54035/09-10-2019.APOF-857.pdf
  51831/08/20151ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ518ada2015.pdf
  8917/02/20171ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: αρ.πρωτ.16/8459/2017APOF89.pdf
  60121/10/201521-10-2015601.pdf
  55924/09/201524-9-2015559.pdf
  14328/02/20182η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συμπλήρωση δύο (2) λυόμενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2 : Ισχύς και Διάρκεια, αρ. πρωτ. 16/9907/2018.APOF-143.pdf
  14628/02/20182η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου παοδοσφαίρου της ΕΠΣ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2 : Ισχύς και Διάρκεια, αρ. πρωτ. 16/10076/2018.APOF-146.pdf
  14528/02/20182η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου», ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, αρ. πρωτ. 16/10153/2018.APOF-145.pdf
  91529/11/20192η Τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», αρ.πρωτ. 14/56962/2019.APOF-915.pdf
  68813/07/2018: Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/39594/2018APOF-688.pdf
  63926/06/2018: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1017/17-08-2006 Απόφασης Γ.Γ. ΠΝΑ, που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας επί της Κ.Μ. 691 γαιών Καλυθιών, στην περιοχή «ΦΑΛΗΡΑΚΙ», της Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ», με σκοπό: α) την αλλαγή διακριτικού τίτλου της ξενοδοχειακής μονάδας από «ΜΑΤΙΝΑ» σε «KRIAMOS BLUE», β) την διόρθωση της συνολικής έκτασης γηπέδου από 9.803,82 τ.μ. σε 9.680,00 τ.μ., γ) την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 125 σε 159 κλίνες και δ) την αναβάθμιση της μονάδας από κατηγορία 2* σε κατηγορία 3*» αρ.πρωτ. 18/35768/2018.APOF-639.pdf
  41825/05/2017: Έγκριση 1ης εσωτερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικ. έτους 2017.APOF418.pdf
  64026/06/2018: Έγκριση ανάθεσης με πρόχειρο διαγωνσιμό του έργου: «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκοκκου Maconellicoccus Hirsutus» προϋπ/σμού 73.200 € αρ.πρωτ. 18/30856/2018.APOF-640.pdf
  72713/07/2018: Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής για τις προμήθειες Ηλεκτρολογικών Υλικών έτους 2018 του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.16/41474/2018.APOF-727.pdf
  58526/06/2018: Έγκριση του πρακτικού για την υπηρεσία χρηματοαποστολής από την Κοιλάδα Πεταλούδων αρ.πρωτ. 2/37382/2018.APOF-585.pdf
  113530/10/2018: Έγκριση-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το ΔΣ για την «Μίσθωση μηχανήματος ακτοκαθαριστή στη Δ.Ε. Ρόδου» (Κ.Α. 70-6233.0010.0001)», αρ. πρωτ. 2/64350/2018.APOF-1135.pdf
  79013/07/2018: Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αρ. πρωτ. 2/43991/2018APOF-790.pdf
  113730/10/2018: Έγκριση-πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για «Συντήρηση Προγραμμάτων-εφαρμογών τεχνικών έργων» στον ΚΥΡΑΝΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ «ERGOTECH» , αρ. πρωτ. 2/64756/2018.APOF-1137.pdf
  82516/10/2017: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ51, Α/Α ΟΠΣ: 2237). αρ.πρωτ. 2/83644/2017APOF825.pdf
  42926/04/2018: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/24218/2018.APOF-429.pdf
  66126/06/2018: Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς αρ.πρωτ. 5/37434/2018.APOF-661.pdf
  27810/04/2017Aναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2017, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 145/7.4.2017.APOF278.pdf
  101628/11/2017Aντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/91399/2017.APOF1016.pdf
  23230/11/2021Aντικατάσταση Προέδρου και μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ρόδου.232ada2021.pdf
  106519/12/2017Aποδοχές χρηματοδοτήσεων Δ/νσης ΠρογραμματισμούAPOF-1065.pdf
  51530/06/2017Aποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/50425/2017APOF-515.pdf
  59321/05/2019Aποδοχή χρηματοδότησης, αρ.πρωτ.2/23028/2019APOF-593.pdf
  7628/04/2021Eγκριση του Πρακτικού Ακαταλληλότητας και Ασυμφόρου Κυκλοφορίας Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου και έγκριση της άρσης τους από την κυκλοφορία.APOFASI-76.pdf
  16013/03/2017Eκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ)APOF160.pdf
  126227/11/2018Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.APOF-1262.pdf
  66926/09/2017Eπαναβεβαίωση της αρ. 208/24.4.2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των αποθεματικών των Ο.Τ.Α. σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος.APOF-669.pdf
  26430/03/2017Kαθορισμός νέων θέσεων πωλητών παραγωγών στη Λαϊκή Αγορά Αγ.Δημητρίου αρ.πρωτ.5/21740/2017.APOF-264.pdf
  65104/08/2017Oικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότεςAPOF-651.pdf
  96225/11/2016Oρισμός εκπροσώπου Δήμου Ρόδου με τον αναπληρωτή του για την Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου του έργου «Διαμόρφωση-Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας στη Δ.Ε.Πεταλούδων».9611.pdf
  53915/07/2016Tροποποίηση της απόφασης 225/2016 και έγκριση δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρείας με σκοπό την διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021 από το Δήμο Ρόδου, αρ.πρωτ.2/56440/2016.539.pdf
  104225/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 619/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΦΑΝΤΟΥ» αρ.πρωτ. 2/57165/2018.APOF-1042.pdf
  104125/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 620/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» αρ.πρωτ. 2/57170/2018.APOF-1041.pdf
  104025/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 621/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α΄ΦΑΣΗ» αρ.πρωτ. 2/57174/2018.APOF-1040.pdf
  104325/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 866/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» αρ.πρωτ. 2/57180/2018.APOF-1043.pdf
  2303/02/2021Tροποποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2021 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, αρ. απόφασης 51/1-2-2021 Οικονομικής Επιτροπής.APOFASI-23.pdf
  26530/03/2017Xορήγηση επαγγελματικών αδειών στη Λαϊκή Αγορά του Αγ.Δημητρίου Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/21738/2017.APOF-265.pdf
  45114/06/2016Xορήγηση επαγγελματικών στη Λαϊκή Αγορά Αγ.Δημητρίου Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/45685/2016.451.pdf
  45214/06/2016Xορήγηση επαγγελματικών στη Λαϊκή Αγορά Αγ.Δημητρίου Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/45685/2016.452.pdf
  34818/05/2016Yπεκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος (Ανθοπωλείου) που βρίσκεται στο Δημοτικό Νεκροταφείο «Ο Ταξιάρχης» το οποίο ανήκει στην εκμετάλλευση της εταιρείας, σε τρίτο οικονομικό φορέα, αρ.πρωτ.2/35822/2016.348.pdf
  34918/05/2016Yπεκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος (κυλικείου) που βρίσκεται στο Δημοτικό Νεκροταφείο «Ο Ταξιάρχης» το οποίο ανήκει στην εκμετάλλευση της εταιρείας Δ.Ε.Ρ.Α. Α.Ε., σε τρίτο οικονομικό φορέα, αρ.πρωτ.2/35821/2016.349.pdf
  55424/09/2015Yπεκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΚΤΑΙΟΝ» (αρ.πρωτ.2/88446/2015).554.pdf
  91530/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ» αρ.πρωτ. 2/ 48536/2018APOF-915.pdf
  91430/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ αρ.πρωτ. 2/ 48546/2018APOF-914.pdf
  92530/08/2018« Διαγραφή οφειλής «ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΠΑΝΤΕΛΗ» αρ.πρωτ. 2/49211/2018APOF-925.pdf
  91230/10/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΑΖΑΓΚΡΑΝΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». αρ.πρωτ. 2/48549/2018APOF-912.pdf
  91730/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΟΥΡΚΟΥΒΗ ΝΟΜΙΚΗ αρ. πρωτ. 2/48555/2018APOF-917.pdf
  91930/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ». αρ. πρωτ. 2/48558/2018APOF-919.pdf
  92130/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ RENT AE » αρ. πρωτ. 2/49347/2018.APOF-921.pdf
  91630/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ». αρ. πρωτ. 2/45600/2018APOF-916.pdf
  92430/08/2018« Διαγραφή οφειλής της «ΒΛΑΣΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ » αρ. πρωτ. 2/49342/2018APOF-924.pdf
  92230/08/2018« Διαγραφή οφειλής της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΗΔΙΑΣ» αρ.πρωτ. 2/49345/2018APOF-922.pdf
  92330/08/2018« Διαγραφή οφειλής της «ΣΤΡΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΓΙΟΥ» αρ. πρωτ. 2/49344/2018APOF-923.pdf
  92030/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ AE ».αρ. πρωτ. 2/43948/2018APOF-920.pdf
  103125/09/2018« Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα: « Τροποποίηση της της υπ’ αριθμ. 722/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα: Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων βάσει του Ν. 4479/2017», λόγω αλλαγής κατηγορίας των Γηπέδων Αντισφαίρισης στην περιοχή Καρακόνερου», αρ. πρωτ. 16/55073/2018.APOF-1031.pdf
  86625/10/2019«Έγκριση για τη μετεγκατάσταση Ηλεκτρονικού Σταθμού Αυτόματης Εξυπηρέτησης Πολιτών Οικονομικών και Διοικητικών Συναλλαγών (e-ΚΕΠ)», αρ.πρωτ.2/54664/10-10-2019APOF-866.pdf
  80525/10/2019«Έγκριση οριστικών αποτελεσμάτων των Πινάκων αξιολόγησης και επιλογής φιλοξενούμενων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2019-2020», αρ.πρωτ.2/56012/18-10-2019APOF-805.pdf
  86802/08/2018«Κέντρο Κοινότητας Δήμου ρόδου με παράρτημα Ρομά» αρ.πρωτ. 14/46543/2018.APOF-868.pdf
  17420/09/2021«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου στο Διοικητικό Συμβούλιο των Κέντρων Υγείας Ρόδου και Σύμης»APOFASI-174.pdf
  88225/10/2019«Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας Ο.Τ.Α. Α.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΑΝ.∆Ω Α.Ε.», αρ.πρωτ.2/55266/15-10-2019.APOF-882.pdf
  87002/08/2018«Πρόταση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Άγριας Πανίδας–Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων για την υλοποίηση επιστημονικής έρευνας με τίτλο «Μελέτη της οικολογίας και μέτρα διαχείρισης του Πλατωνιού (Dama dama dama) στη Ρόδο» αρ.πρωτ. 42019/2018.APOF-870.pdf
  24427/03/2018» Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 722/2017 Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου Ρόδου με θέμα: Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων βάσει του Ν. 4479/2017, λόγω αλλαγής κατηγορίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας, αρ. πρωτ 16/16289/2018APOF-244.pdf
  86126/10/2016΄Eγκριση της αρ. 416/2016 Απόφασης Ο.Ε που αφορά ανάκληση απόφασης Ο.Ε. αριθ. 397/2016 με θέμα «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2016» και έγκριση εκ νέου, λόγο νέων στοιχείων που προέκυψαν από το Παρατηρητήριο, αρ.πρωτ.2/89699/2016.861.pdf
  13618/05/2020΄Εγκριση της αρ. 266/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη λήψη 2ης Δέσμης οικονομικών μέτρων υποστήριξης λόγω της κρίσης του κορωνοϊού COVID-19 και ειδικότερα μείωσης αποζημιώσεων χρήσης επί επιχειρήσεων που λειτουργούν σε δημοτικά ακίνητα, και που οι μισθωτικές συμβάσεις έληξανAPOF-136.pdf
  31926/04/2017΄Εγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ), αρ.πρωτ.2/24213/2017.APOF319.pdf
  18831/07/2020΄Εγκριση χωροθέτησης γλυπτού αφιερωμένου στον πρώτο περίπλου της γης πριν από 500 χρόνια και στους Έλληνες ναυτικούς που συμμετείχαν στην αποστολή αρ. πρωτ. 2/36569/2020.APOFASI-188.pdf
  9908/05/2020Α) Αποδοχή 2ης Τροποποίησης της Πράξης « Δομή Παροχής Συσσιτίου και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5002000 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020», Β) Τροποποίηση των αρ. 536/2016 και 844/2016 αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Ρόδου, αρ. πρωτ. 2/18107/2020.APOF-99.pdf
  60504/08/2017α) Διακοπή χρήσης ως Κέντρο Πληροφόρησης Κοινού και παράδοση του ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΑΠΑ με στοιχεία ΒΚ 257+65 επί της Πλατείας Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ιπποτών στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου από το Δήμο Ρόδου β) Αποδοχή παραχώρησης τμήματος κτηρίου διαχείρισης ΤΑΠΑ με στοιχεία ΒΚ 1066 επί της Πλατείας Σύμης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και γ) Παραχώρηση χρήσης του κτηρίου με στοιχεία ΒΚ 1066 επί της Πλατείας Σύμης Μεσαιωνικής Πόλης, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, αρ.πρωτ.2/59178/2017.APOF605.pdf
  84616/10/2017α) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (διακοπή κυκλοφορίας-απαγόρευση στάσης-στάθμευσης κ.λ.π) β) Λήψη απόφασης περί διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. για τη διεξαγωγή του αγώνα "OCEAN LAVA RHODES TRIATHLON 70.3 miles 2017” στις 29-10-2017. αρ.πρωτ.16/83394/2017.APOF846.pdf
  21030/03/2017α) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (διακοπή κυκλοφορίας–απαγόρευση στάσης–στάθμευσης κλπ) β) Λήψη απόφασης περί διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. για τη διεξαγωγή του αγώνα "OCEAN LAVA RHODES OLYMPIC TRIATHLON 2017” στις 30-4-2017APOF210.pdf
  62809/08/2016Α).Τροποποίηση της υπ΄αριθ.356/2014 απόφασης Δ.Σ. ως προς το σκέλος 3 στο αποφασιστικό μέρος και Β) Έγκριση Νέου Σχεδίου Χρσιδανείου τμήματος συνολικού εμβαδού 7.590 τ.μ. της Κ.Μ. 30 Γαιών Παστίδας, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Παστίδας για την ανέγερση Νέου Διθέσιου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Παστίδας , Γ)Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη Σύναψη του Χρησιδανείου αρ.πρωτ.2/64273/2016.628.pdf
  4623/01/2017Α΄Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/4631/2017.APOF46.pdf
  13228/06/2022Αγορά παραδοσιακού σπιτιού για την δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου Αρχαγγέλου132ada2022.pdf
  83116/10/2017Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού Αφάντου με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αφάντου Βασίλειος Τριανταφύλλας» αρ.πρωτ. 2/83426/2017APOF831.pdf
  2622/01/2016Αδειοδότηση και χωροθέτηση άσκησης δραστηριότητας σε κοινόχρηστο χώρο εντός και πέριξ της Μεσαιωνικής Πόλης Καλλιτεχνών – Ζωγράφων (αρ.πρωτ.2/650/2016).-026.pdf
  14130/07/2021Αδερφοποίηση του Ιστορικού Οικισμού της Λίνδου με την πόλη Γέλα της Ιταλίας, αρ. 1106/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου ΡόδουAPOFASI-141.pdf
  11528/06/2021Αίτημα MONTERO ENCARNATIOS YINA για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται εντός του Ο.Τ 115 στην περιοχή του πάρκου «Ανδρέας Παπανδρέου»,APOFASI-115.pdf
  58717/07/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης για τους Απόδημους Ρόδιους με θέμα «Αντάμωμα» το Σάββατο 19 Αυγούστου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο αρ.πρωτ. 2/55705/2017APOF-587.pdf
  84416/10/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου στην τουριστική έκθεση «ΙΤΒ ASIA 2017» μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη από Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 αρ.πρωτ. 2/83920/2017.APOF-844.pdf
  35126/04/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης « 1st Greek Panorama” από Πέμπτη 11 Μαιου 2017 έως και Σάββατο 13 Μαίου 2017 στο Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης», αρ. πρωτ. 2/29905/2017APOF351.pdf
  35126/04/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης « 1st Greek Panorama” από Πέμπτη 11 Μαιου 2017 έως και Σάββατο 13 Μαίου 2017 στο Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης», αρ. πρωτ. 2/29905/2017APOF3511.pdf
  5323/01/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση και διαμονή της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην έκθεση τουρισμού ΙΜΤΜ αρ.πρωτ.2/4620/2017.APOF53.pdf
  143517/12/2018Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Vakantiebeurs 2019», αρ. πρωτ. 2/76291/2018.APOF-1435.pdf
  32926/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας Βεατρίκης-Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Greek Panorama 2017, αρ. πρωτ. 2/25410/2017APOF-329.pdf
  34726/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προισταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ.APOF347.pdf
  86930/10/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στη Βαρσοβία της Πολωνίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Grecka Panorama 2017, αρ.πρωτ. 2/89340/2017APOF869.pdf
  34626/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κων/νου Χατζίκου του Κλήμη στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ. 2/28932/2017APOF3461.pdf
  34626/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κων/νου Χατζίκου του Κλήμη στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ. 2/28932/2017APOF346.pdf
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο