Αποφάσεις ΔΣ

  0
  81
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
  50531/08/2015Αποδοχή απόφασης προέγκρισης και έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας του υποέργου 2: « Προμήθεια επίπλων για το κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής» της πράξης με τίτλο « Μετατροπή υφιστάμενου κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης της Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής Δημοτικής Ενότητας Καμείρου» του Δήμου Ρόδου, ( αρ. πρωτ. 2/71880/2015)505ada2015.pdf
  54131/08/2015Αποδοχές χρηματοδοτήσεων, αρ. πρωτ. 14/78963/2015 και 14/81547/2015.541ada2015.pdf
  50031/08/2015Έγκριση της υπ΄αριθ. 170/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.196/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου για χωροθέτηση νέων κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση τουριστικών ειδών στην οδό Απελλού».500ada2015.pdf
  53431/08/2015Μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Βαθμίδας, στο κτίριο του τέως 4ου Γενικού Λυκείου Ρόδου του Δήμου Ρόδου, που βρίσκεται στο σχολικό Συγκρότημα του 2ου ΕΠΑΛ Ρόδου στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων Ρόδου, μετά από κτιριακές παρεμβάσεις. (αρ.πρωτ. 2/79155/2015).534ada2015.pdf
  49531/08/2015Έγκριση της υπ΄αριθ. 114/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.26/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ.Κοινότητας Κρεμαστής για χωροθέτηση Τμήματος για λειτουργία Λούνα Πάρκ».495ada2015.pdf
  52931/08/2015Καθορισμός χρόνου παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσεων περιπτέρων (αρ. πρωτ. 5/77597/2015).529ada2015.pdf
  49031/08/2015Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους, αίτηση κ. Κ. Καπετανικόλα , αρ. πρωτ. 2/66908/2015490ada2015.pdf
  52431/08/2015Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του Έργου «Aποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στις 22/11/2013, 25/11/2013 & 4/12/2013 σε δημοτικές ενότητες της Ρόδου (στην περιοχή ΄Αγιος Γεώργιος Παστίδας)»524ada2015.pdf
  48431/08/2015Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων.484ada2015.pdf
  51731/08/2015Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασίων του έργου: « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ»517ada2015.pdf
  51231/08/2015Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου επί του έργου/δραστηριότητας «Αντιμετώπιση Προσάμμωσης του Αλιευτικού Καταφυγίου στη Νότια Ρόδο στη θέση “ΠΛΗΜΜΥΡΙ”, Δ.Ε. Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).512ada2015.pdf
  50731/08/2015Έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας του υποέργου « Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Πυλώνας», της Πράξης με τίτλο: « Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Δ.Δ. Πυλώνα Δήμου Λινδίων» ( αρ. πρωτ. 2/71897/2015)507ada2015.pdf
  50231/08/2015Έγκριση της υπ΄αριθ. 174/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.16/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Έμπωνας στον πολιτιστικό σύλλογο «Ο ΑΤΤΑΒΥΡΟΣ» για τις εκδηλώσεις της γιορτής κρασιού.502ada2015.pdf
  53731/08/2015Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου του κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΖΑΧΑΡΙΑ του Κων/νου, αρ. πρωτ. 4832/2015537ada2015.pdf
  49731/08/2015Έγκριση της υπ΄αριθ. 165/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.33/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αρχαγγέλου για χωροθέτηση καντίνας σε ιδιωτικό χώρο επί της οδού προς παραλία Τσαμπίκας.497ada2015.pdf
  53131/08/2015Μεταστέγαση του Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου, στο νεόδμητο κτίριο του «Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου» που βρίσκεται στη Κοινότητα Γενναδίου (αρ.πρωτ.2/79148/2015). Ο Αντιδήμαρχος κ. Στ. Παρδαλός531ada2015.pdf
  49231/08/2015Διαγραφή τέλους και προστίμου παρεπιδημούντων, αίτηση κ. Ν. Σκυλλά , αρ. πρωτ. 2/66911/2015492ada2015.pdf
  52631/08/2015Υποκατάσταση Αναδόχου στο έργο: ''Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου της πόλεως Ρόδου526ada2015.pdf
  48731/08/2015Έγκριση της αρ.231/2015 Απόφασης Ο.Ε που αφορά έγκριση αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της εταιρείας με την επωνυμία «Ζουρούδης Μιχαήλ & Υιός» βάσει της σχετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου κ.Σ.Στρατή.487ada2015.pdf
  51931/08/2015Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές χώρου υγιεινής και εργασίες συντήρησης στο νέο χώρο του αγροτικού ιατρείου της Δημοτικής Κοινότητας Παστίδας»519ada2015.pdf
  51431/08/2015Έγκριση μελέτης «κατασκευή πλατφόρμας στον κοινόχρηστο χώρο-πεζόδρομο της οδού Καρπάθου (στο ύψος της διασταύρωσης με την οδό Τάρπον Σπρίνκς) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων».514ada2015.pdf
  50931/08/2015Αποδοχή απόφασης προέγκρισης και έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας του υποέργου 4 « Εξοπλισμός Λειτουργικών Χώρων», της πράξης « Διαμόρφωση Υφιστάμενου Κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο λαογραφικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νοτίας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών»( αρ. πρωτ. 2/77793/2015)509ada2015.pdf
  50431/08/2015Ορισμός ομάδας έργου κατάρτισης του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Ρόδου.504ada2015.pdf
  53931/08/2015Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου (αρ.πρωτ. 2/80728/2015).539ada2015.pdf
  49931/08/2015Έγκριση της υπ΄αριθ. 168/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.194/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην οδό Ευριπίδου 4α (αίτημα κ. Πλάκα Χρυσοβαλάντη)».499ada2015.pdf
  53331/08/2015Παραχώρηση τεσσάρων σχολικών αιθουσών του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου, στο Γυμνάσιο - Λυκειακές Τάξεις Γενναδίου. (αρ.πρωτ. 2/79156/2015).533ada2015.pdf
  49431/08/2015Αναμόρφωση προυπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετησίου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2015494ada2015.pdf
  52831/08/2015Απευθείας Ανάθεση για την «Γεωτεχνική μελέτη για την ανέγερση ολοήμερου βρεφονηπιακού σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού»528ada2015.pdf
  48931/08/2015Διαγραφή τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων αίτηση εταιρείας ΕΛΑΙΩΝΑΣ Α.Ε. , αρ. πρωτ. 2/58149/2015.489ada2015.pdf
  52231/08/2015Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»522ada2015.pdf
  52331/08/2015Ορισμός Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων: 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 2. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΔΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ523ada2015.pdf
  51631/08/2015Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Δ.Δ. Καλυθιών»516ada2015.pdf
  51131/08/2015Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2210/21-10-2009 Απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) μετά την επέκταση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδα “LINDOS BLU”, κατηγορίας 5 αστέρων, κατά 24 κλίνες (τελική δυναμικότητα 178 κλίνες), σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 17.895τ.μ., στην περιοχή “Βληχά” Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της “Δ.Καλιουδάκης - Μ.Ροδίτης Α.Ε.”», με βάση τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε).511ada2015.pdf
  54331/08/2015Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας Ρόδου»543ada2015.pdf
  50631/08/2015Αποδοχή απόφασης προέγκρισης και έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας του υποέργου 3: « Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης Τ.Κ. Σορωνής», της Πράξης με τίτλο: « Μετατροπή Υφιστάμενου Κτιρίου σε κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δημοτικής βιβλιοθήκης της Δημοτικής Κοινότητας Σορωνής Δημοτικής Ενότητας Καμείρου» του Δήμου Ρόδου , ( αρ. πρωτ. 2/71867/2015)506ada2015.pdf
  50131/08/2015Έγκριση της υπ΄αριθ. 173/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.34/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αρχαγγέλου για χωροθέτηση τμήματος για λειτουργία λούνα παρκ.501ada2015.pdf
  53631/08/2015Έγκριση πρακτικού καταστροφής μηχανογραφικού υλικού άνευ αξίας (αρ.πρωτ. 2/79440/2015).536ada2015.pdf
  49631/08/2015Έγκριση της υπ΄αριθ. 115/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.9/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Δαματριάς για παραχώρηση στον Α.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ χώρου εντός της πλατείας για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.496ada2015.pdf
  53031/08/2015Μεταστέγαση του 1ου, 2ου & 3ου Νηπιαγωγείου Αφάντου, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του κτιρίου του «Γενικού Λυκείου Αφάντου» που βρίσκεται στην οδό Καποδιστρίου 1 στ΄Αφάντου. (αρ. πρωτ. 5/79144/2015).530ada2015.pdf
  49131/08/2015Διαγραφή χρέωσης τελών ΤΑΠ, ΔΦ και ΔΤ, αίτηση κ. Α. Διακοσάββα , αρ. πρωτ. 2/67796/2015491ada2015.pdf
  52531/08/2015Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Aποκατάσταση οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Αρχαγγέλου μετά την θεομηνία της 28-01-2011»525ada2015.pdf
  48631/08/2015Έγκριση της αρ.262/2015 Απόφασης Ο.Ε που αφορά «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων B΄ τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2015.486ada2015.pdf
  51831/08/20151ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ518ada2015.pdf
  51331/08/2015Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης για τον διαγωνισμό «Προμήθεια δύο μικρών λεωφορείων για την πόλη της Ρόδου»513ada2015.pdf
  50831/08/2015Αποδοχή απόφασης προέγκρισης και έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας του υποέργου 6 « Σύστημα Παρακολούθησης και Πυροπροστασίας » της πράξης « Διαμόρφωση Υφιστάμενου Κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο λαογραφικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νοτίας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» αρ. πρωτ. 2/77791/2015)508ada2015.pdf
  50331/08/2015Έγκριση της υπ΄αριθ. 176/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Λήψη απόφασης για κατάρτιση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ρόδου».503ada2015.pdf
  53831/08/2015Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου (αρ.πρωτ. 2/80727/2015).538ada2015.pdf
  49831/08/2015Έγκριση της υπ΄αριθ. 166/2015 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ΄αριθ.192/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου για επέκταση υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων επί της πλατ. Εβραίων Μαρτύρων».498ada2015.pdf
  53231/08/2015Μεταστέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Καλυθιών, στο κτίριο του 2ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Καλυθιών του Δήμο Ρόδου, που βρίσκεται στην Κοινότητα Καλυθιών (αρ.πρωτ. 2/79150/2015).532ada2015.pdf
  49331/08/2015Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, αρ. πρωτ. 2/72598/2015.493ada2015.pdf
  52731/08/2015Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΤΩΡΙΩΝ»527ada2015.pdf
  48831/08/2015Διαγραφή τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων αίτηση κ. Γ. Κουντούρη , αρ. πρωτ. 2/63762/2015.488ada2015.pdf
  52131/08/2015Προσωρινή άρση εμποδίων κατά μήκος δημοτικών οδών στο Κιοτάρι για την εκτέλεση ειδικών μεταφορών Η/Μ εξοπλισμού του νέου εργοστασίου της Δ.Ε.Η. στη Νότια Ρόδο521ada2015.pdf
  51531/08/2015Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναστήλωση Βιβλιοθήκης Κρεμαστής»515ada2015.pdf
  51031/08/2015Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων, αρ. πρωτ. 2/77795/2015.510ada2015.pdf
  55824/09/2015Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) Ρόδου. (16/81073/2015).558.pdf
  55324/09/2015Έγκριση της αρ.178/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση της αρ.7/2015 Απόφασης του Συμβουλίου Τ.Κ.Απολλώνων για μη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην Κα Παρασκευή Κοκκίνου.553.pdf
  57024/09/2015Έγκριση σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ του «Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Γενναδίου» Κωδ.ΟΠΣ 355366 (αρ.πρωτ. 16/88090/2015).570.pdf
  56424/09/2015Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δ.Ε. Πεταλούδων Δήμου Ρόδου (αρ.πρωτ. 16/85435/2015).564.pdf
  55924/09/201524-9-2015559.pdf
  55524/09/2015Τροποποίηση-συμπλήρωση των υπ. αριθμ. 227/2015 και 478/2015 Αποφάσεων του Δ.Σ σύμφωνα με το αναθεωρημένο «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων” (ΕΣΔΑ)».555.pdf
  54924/09/2015Έγκριση της αρ.163/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δημ. Κοιν. Έμπωνας και Τ.Κ. Σιανών (Έγγραφο ΑΠ 1035-1210-1258/2015 Δνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού)».549.pdf
  57124/09/2015Τροποποίηση μελέτης του έργου «Σηματοδότηση κόμβων περιμετρικής οδού». (αρ.πρωτ. 16/87598/2015).571.pdf
  56724/09/2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση οδού Ρόδου- Καλλιθέας – Φαληράκι» (αρ.πρωτ. 16/87983/2015).567.pdf
  56124/09/2015Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ρόδου» (αρ.πρωτ. 16/88122/2015).561.pdf
  55724/09/2015Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων (αρ. πρωτ. 2/85990/2015).557.pdf
  55224/09/2015Έγκριση της αρ.171/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «έγκριση της υπ’ αριθ. 200/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου που αφορά σε αίτημα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα της οδού Νικολάου Σάββα. (Αίτημα «Μ.Ι. ΚΕΣΙΔΗ και ΣΙΑ Ε.Ε.»).»552.pdf
  572OE24/09/2015Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2015. (2/88442/2015).572OE1.pdf
  56924/09/2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΚΟΥΦΟ ΒΟΥΝΙ της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου (αρ.πρωτ. 16/87450/2015).569.pdf
  55424/09/2015Yπεκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΚΤΑΙΟΝ» (αρ.πρωτ.2/88446/2015).554.pdf
  54824/09/2015Έγκριση της αρ.162/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά Αιτήματα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου σε καταστήματα της Δ. Κ. Λίνδου. (Σχετ. η υπ’ αριθ. 30/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ Λίνδου και το ΑΠ 1376-1426/4-8-2015 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού).548.pdf
  56524/09/2015Έγκριση φακέλου έργου και τεχνικών προδιαγραφών μελέτης με τίτλο: «Συμπλήρωση – βελτίωση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου «Επιτρόπου» στη Δ.Ε. Ιαλυσού (αρ.πρωτ. 16/88086/2015).565.pdf
  56024/09/2015Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 4/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου (Στη Δ.Κ. Αρχαγγέλου) Β΄φάση». (αρ.πρωτ. 16/87070/2015).560.pdf
  55624/09/2015Αποδοχή απόφασης προέγκρισης και έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας του υποέργου 2 «Ψηφιακές συσκευές εκθεσιακών & διοικητικών χώρων» της πράξης «Διαμόρφωση υφιστάμενου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο λαογραφικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νοτίας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» (αρ.πρωτ.2/85496/2015).556.pdf
  55124/09/2015Έγκριση της αρ.169/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 195/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ρόδου για μη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ιπποκράτους. (Αίτημα της Μαργέλλος Εμμ. και Σία ΟΕ)551.pdf
  57224/09/2015Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2015. (2/88442/2015).572.pdf
  56824/09/2015Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Αρχικής και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Ιαλυσού» (αρ.πρωτ. 16/87922/2015).568.pdf
  60421/10/2015Αποδοχή απόφασης προέγκρισης και τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας 5ου υποέργου: « Προθήκες Μόνιμης Έκθεσης & INFOPOINTS της πράξης με τίτλο « Διαμόρφωση υφισταμένου κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο λαογραφικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νοτίας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών του Δήμου Ρόδου, του Μέτρου 323 του Προγράμματος « Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013, ΠΑΑ 2007-2013» ( αρ. πρωτ. 2/92352/2015)604.pdf
  60321/10/2015Αποδοχή απόφασης προέγκρισης και έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας του 3ου Υποέργου: «Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές πληροφορικής εκθεσιακού σκηνικού» της πράξης με τίτλο: «Διαμόρφωση Υφιστάμενου Κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο λαογραφικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» του Δήμου Ρόδου, του Μέτρου 323 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» - Π.Α.Α 2007-2013 (Αρ.πρωτ. 2/92353/2015)603.pdf
  60021/10/2015Υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του εγκεκριμένου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών «Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.» και του Δήμου Ρόδου για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος Διαλογής στην Πηγή για απόβλητα συσκευασίας του Δήμου Ρόδου μετά από Δημόσια Πρόσκληση.600.pdf
  60221/10/2015Αποδοχές χρηματοδοτήσεων ( αρ. πρωτ. 2/ 93612/2015 και 2/96612/2015)602.pdf
  60521/10/2015Παράταση της σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού ( escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου « Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του έτους 2013.( αρ. πρωτ. 2/97817/2015)605.pdf
  60321/10/2015Αποδοχή απόφασης προέγκρισης και έγκριση τρόπου εκτέλεσης διαγωνισμού προμήθειας του 3ου Υποέργου: «Ειδικές κατασκευές και εφαρμογές πληροφορικής εκθεσιακού σκηνικού» της πράξης με τίτλο: «Διαμόρφωση Υφιστάμενου Κτιρίου σε πολιτισμικό εκθετήριο λαογραφικής αγροτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των οικισμών της Νότιας Ρόδου με χρήση νέων τεχνολογιών» του Δήμου Ρόδου, του Μέτρου 323 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» - Π.Α.Α 2007-2013 (Αρ.πρωτ. 2/92353/2015)603.pdf
  59921/10/2015Λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγής του Δήμου Ρόδου για την κατάργηση στη Ρόδο των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ.3 Ν.3852/2010).599.pdf
  60621/10/2015Πρακτική άσκηση μίας (1) σπουδάστριας ΤΕΙ στο Δήμο, αίτηση κας. Μ. Καυκάκη (αρ.πρωτ.2/97378/2015).606.pdf
  60121/10/201521-10-2015601.pdf
  2922/01/2016Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Ρόδου στην Επιτροπή του άρθρου 35 του υπ’ αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα ( ΦΕΚ 444Β΄/99) και άρθρου 1 Π.Δ. 23/2000 ( ΦΕΚ 18Α/00) αρ.πρωτ.2/2320/2016.APOF-029.pdf
  3022/01/2016Έγκριση μεταβάσεων Αντιδημάρχου κ. Ελευθέριου Χατζηϊωάννου σε Κωνσταντινούπολη(27-30/1/2016) και Αθήνα (3/2/2016).ΑΠΟΦ-030.pdf
  3622/01/2016Πρόταση υποστήριξης Παιδικού Σταθμού36.pdf
  4022/01/2016Έκδοση ψηφίσματος για τα νέα φορολογικά και ασφαλιστικά μέτρα που πρόκειται να ισχύσουν με τη ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για το αγροτικό.40.pdf
  322/01/2016Υποβολή αιτήματος παραχώρησης ακινήτου για στέγαση Γραφείου Τουριστικών Πληροφοριών στη Μεσαιωνική Πόλη003ada2016.pdf
  1922/01/2016Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1527/27-07-2009 Απόφασης Γ.Γ.Π.Ν.Α με θέμα: Έγκριση Π.Ο. για την επέκταση της υφιστάμενης μονάδας κατηγορίας 3*, με την επωνυμία “ΜΟΝΤΕΜΑΡ” με παράλληλη αναβάθμιση αυτής σε κατηγορία 5* μετά την επέκταση του οικοπέδου, στη θέση “ΛΟΘΙΑΡΙΚΑ ΛΑΡΔΟΥ”, Δ.Κ Λάρδου, Δ.Ε. Λίνδίων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας “Χατζηδημητρίου – Παπανικολάου Α.Ε.” Η τροποποίηση αφορά: 1. Την ενσωμάτωση της άδειας επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων της μονάδας “ΜΟΝΤΕΜΑΡ” καθώς και της Ξεν. Μονάδας “Costa Lindia” 2. Την τακτοποίηση αυθαιρέτων σύμφωνα με το Ν.4178/13 3.Την επέκταση του Ξεν. Συγκροτήματος 4. Την κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών». αρ.πρωτ.2/121156/2016APOF-019.pdf
  1822/01/2016Αναμόρφωση προϋπ/σμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου προγράμματος δράσης οικ. έτους 2016, αρ.πρωτ.2/2776/2016 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 3/2016)18.pdf
  2422/01/2016Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο « Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο δημοτικό σχολείο Παστίδας στη Δ.Ε. Πεταλούδων» προϋπολογισμού 73.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, αρ.πρωτ.16/2355/2016.APOF-024.pdf
  28O22/01/2016Τροποποίηση Καταστατικού του Οργανισμού Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ) και εξουσιοδότηση Δημάρχου και μελών Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση τροποποίησης του Καταστατικού, αρ.πρωτ. 2/2629/2016.ΑΠΟΦ-028-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-2η.pdf
  3322/01/2016Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επεμβάσεις στο κτίριο και στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος του τέως 4ου ΓΕΛ για τη μεταστέγαση του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Ρόδου» προϋπ/σμού 77.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.ΑΠΟΦ-033.pdf
  3822/01/2016Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο ΠΕΠ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020, αρ.πρωτ.2/4729/2016.38.pdf
  2222/01/2016Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για το έργο «Υπό αποπεράτωση ξενοδοχειακή μονάδα (δ.τ. “NOTUS BEACH”), κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 591 κλινών, εντός γηπέδου επιφάνειας 160.383 τμ (κατά τίτλο – ΚΜ 5000331 Γαιών Κατταβιάς), στην περιοχή “ΠΛΥΜΜΥΡΙ”, Δ.Ε. Νοτίας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, ιδιοκτησίας “ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.’’» αρ.πρωτ.2/121156/2016APOF-022.pdf
  2622/01/2016Αδειοδότηση και χωροθέτηση άσκησης δραστηριότητας σε κοινόχρηστο χώρο εντός και πέριξ της Μεσαιωνικής Πόλης Καλλιτεχνών – Ζωγράφων (αρ.πρωτ.2/650/2016).ΑΠΟΦ-026.pdf
  3122/01/2016Έγκριση μεταβάσεων της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνών Σχέσεων και Απόδημων Ροδίων κας. Μαρίζας Χατζηλαζάρου σε Αθήνα (25/1/2016) και Κωνσταντινούπολη (27-31/1/2016) αρ.πρωτ. 2/3054/2016.ΑΠΟΦ-031.pdf
   Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο