Στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος Interreg MED εγκρίθηκαν δυο προτάσεις, στις οποίες συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου, που αφορούν στην διαχείριση απορριμμάτων και στη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Το σχέδιο «BLUEISLANDS», συνολικού προϋπολογισμού 2.755.320 ευρώ, αποσκοπεί στην συστηματική μέτρηση και στο μετριασμό της εποχικής διακύμανσης παραγωγής απορριμμάτων ως αποτέλεσμα της τουριστικής κίνησης. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Ρόδου θα συνεργαστεί με τοπικές και περιφερειακές αρχές, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και ενώσεις επιχειρήσεων από 8 κράτη μέλη της Ε.Ε., προκειμένου να εκπονηθούν σχέδια δράσης αντιμετώπισης του φαινομένου. Παράλληλα, ο Δήμος Ρόδου θα προμηθευτεί και θα λειτουργήσει μια κινητή μονάδα ΚΔΑΥ (Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών).

Το σχέδιο «MOTIVATE», στο οποίο συμμετέχουν 11 φορείς από Ελλάδα, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο και Πορτογαλία, έχει ως στόχο την προαγωγή της βιώσιμης κινητικότητας σε τουριστικές περιοχές. Συνολικά θα διατεθούν 1.927.608 ευρώ για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καθώς και για την εκπόνηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο Δήμος Ρόδου, σε συνεργασία με την ΔΕΣ ΡΟΔΑ, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό και τις υποδομές του προγράμματος ΔΙΑΥΛΟΣ, θα εγκαταστήσει σε σημεία της πόλης συστήματα ασύρματης τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας, τα οποία θα παρέχουν πληροφορίες, σε πραγματικό χρόνο, στους κατοίκους και στους επισκέπτες του νησιού, για τα δρομολόγια των λεωφορείων και την κυκλοφοριακή κίνηση.

Σε δηλώσεις τις η εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος σε θέματα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρόεδρος της ΑΝΔΩ, κα. Βασιλική Ξεπαπαδάκη ευχαρίστησε τα στελέχη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, καθώς και τους ειδικούς συμβούλους του Δημάρχου, κ. Χρήστο Γαμβρούδη και κ. Γεώργιο Στεργίου για την προετοιμασία των παραπάνω προτάσεων, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Ρόδου, ελλείψει κρατικών και μειωμένων αυτοδιοικητικών πόρων θα συνεχίσει μεθοδικά και συντονισμένα, να αξιοποιεί τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, για την ανάπτυξη του νησιού.

 

NO COMMENTS