Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
11717/02/2017'Εγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κύριου Βαλάσιου Φακιόλη του Εμμανουήλ στο Βερολίνο της Γερμανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ 2017APOF117.pdf
103925/09/20181) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την εκτέλεση του έργου: « Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου-ποδηλατόδρομου από το λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα-οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή σφαγεία περιοχής Κόβα-Δήμου Ρόδου», προυπ: 2.820.000,00€ 2) Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου με τον αναπληρωτή του, αρ. πρωτ. 16/56890/2018.APOF-1039.pdf
2522/01/20161) Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2) Χορήγηση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Τ.Κ. ΣΟΡΩΝΗΣ». αρ.πρωτ.16/2697/2016.APOF-025.pdf
51831/08/20151ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ518ada2015.pdf
8917/02/20171ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: αρ.πρωτ.16/8459/2017APOF89.pdf
60121/10/201521-10-2015601.pdf
55924/09/201524-9-2015559.pdf
14328/02/20182η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συμπλήρωση δύο (2) λυόμενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2 : Ισχύς και Διάρκεια, αρ. πρωτ. 16/9907/2018.APOF-143.pdf
14628/02/20182η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: « Προμήθεια ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου παοδοσφαίρου της ΕΠΣ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του Δήμου Ρόδου», ως προς το άρθρο 2 : Ισχύς και Διάρκεια, αρ. πρωτ. 16/10076/2018.APOF-146.pdf
14528/02/20182η Τροποποίηση Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου», ως προς το άρθρο 6: Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, αρ. πρωτ. 16/10153/2018.APOF-145.pdf
68813/07/2018: Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/39594/2018APOF-688.pdf
63926/06/2018: Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Ανανέωση – Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1017/17-08-2006 Απόφασης Γ.Γ. ΠΝΑ, που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας επί της Κ.Μ. 691 γαιών Καλυθιών, στην περιοχή «ΦΑΛΗΡΑΚΙ», της Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε. Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα «ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ», με σκοπό: α) την αλλαγή διακριτικού τίτλου της ξενοδοχειακής μονάδας από «ΜΑΤΙΝΑ» σε «KRIAMOS BLUE», β) την διόρθωση της συνολικής έκτασης γηπέδου από 9.803,82 τ.μ. σε 9.680,00 τ.μ., γ) την αύξηση της τελικής δυναμικότητας από 125 σε 159 κλίνες και δ) την αναβάθμιση της μονάδας από κατηγορία 2* σε κατηγορία 3*» αρ.πρωτ. 18/35768/2018.APOF-639.pdf
41825/05/2017: Έγκριση 1ης εσωτερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, οικ. έτους 2017.APOF418.pdf
64026/06/2018: Έγκριση ανάθεσης με πρόχειρο διαγωνσιμό του έργου: «Βιολογική καταπολέμηση ψευδόκοκκου Maconellicoccus Hirsutus» προϋπ/σμού 73.200 € αρ.πρωτ. 18/30856/2018.APOF-640.pdf
72713/07/2018: Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής για τις προμήθειες Ηλεκτρολογικών Υλικών έτους 2018 του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.16/41474/2018.APOF-727.pdf
58526/06/2018: Έγκριση του πρακτικού για την υπηρεσία χρηματοαποστολής από την Κοιλάδα Πεταλούδων αρ.πρωτ. 2/37382/2018.APOF-585.pdf
113530/10/2018: Έγκριση-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το ΔΣ για την «Μίσθωση μηχανήματος ακτοκαθαριστή στη Δ.Ε. Ρόδου» (Κ.Α. 70-6233.0010.0001)», αρ. πρωτ. 2/64350/2018.APOF-1135.pdf
79013/07/2018: Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Αρ. πρωτ. 2/43991/2018APOF-790.pdf
113730/10/2018: Έγκριση-πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για «Συντήρηση Προγραμμάτων-εφαρμογών τεχνικών έργων» στον ΚΥΡΑΝΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ «ERGOTECH» , αρ. πρωτ. 2/64756/2018.APOF-1137.pdf
82516/10/2017: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων και έξυπνη εφαρμογή οδηγού πολιτισμού για τη Ρόδο», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ51, Α/Α ΟΠΣ: 2237). αρ.πρωτ. 2/83644/2017APOF825.pdf
42926/04/2018: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης αρ.πρωτ. 2/24218/2018.APOF-429.pdf
66126/06/2018: Πραγματοποίηση στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς αρ.πρωτ. 5/37434/2018.APOF-661.pdf
27810/04/2017Aναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2017, Αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 145/7.4.2017.APOF278.pdf
101628/11/2017Aντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/91399/2017.APOF1016.pdf
106519/12/2017Aποδοχές χρηματοδοτήσεων Δ/νσης ΠρογραμματισμούAPOF-1065.pdf
51530/06/2017Aποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/50425/2017APOF-515.pdf
16013/03/2017Eκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας (ΔΟΠ)APOF160.pdf
126227/11/2018Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.APOF-1262.pdf
66926/09/2017Eπαναβεβαίωση της αρ. 208/24.4.2015 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη μεταφορά των αποθεματικών των Ο.Τ.Α. σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας Ελλάδος.APOF-669.pdf
26430/03/2017Kαθορισμός νέων θέσεων πωλητών παραγωγών στη Λαϊκή Αγορά Αγ.Δημητρίου αρ.πρωτ.5/21740/2017.APOF-264.pdf
65104/08/2017Oικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότεςAPOF-651.pdf
96225/11/2016Oρισμός εκπροσώπου Δήμου Ρόδου με τον αναπληρωτή του για την Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου του έργου «Διαμόρφωση-Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο Δημοτικό Σχολείο Παστίδας στη Δ.Ε.Πεταλούδων».9611.pdf
53915/07/2016Tροποποίηση της απόφασης 225/2016 και έγκριση δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρείας με σκοπό την διεκδίκηση του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Πολιτισμού για το έτος 2021 από το Δήμο Ρόδου, αρ.πρωτ.2/56440/2016.539.pdf
104225/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 619/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΦΑΝΤΟΥ» αρ.πρωτ. 2/57165/2018.APOF-1042.pdf
104125/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 620/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» αρ.πρωτ. 2/57170/2018.APOF-1041.pdf
104025/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 621/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: «Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» και Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΑΓΟΡΑ – Α΄ΦΑΣΗ» αρ.πρωτ. 2/57174/2018.APOF-1040.pdf
104325/09/2018Tροποποίηση της με αρ. 866/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, με τίτλο: «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» αρ.πρωτ. 2/57180/2018.APOF-1043.pdf
26530/03/2017Xορήγηση επαγγελματικών αδειών στη Λαϊκή Αγορά του Αγ.Δημητρίου Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/21738/2017.APOF-265.pdf
45214/06/2016Xορήγηση επαγγελματικών στη Λαϊκή Αγορά Αγ.Δημητρίου Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/45685/2016.452.pdf
45114/06/2016Xορήγηση επαγγελματικών στη Λαϊκή Αγορά Αγ.Δημητρίου Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/45685/2016.451.pdf
34818/05/2016Yπεκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος (Ανθοπωλείου) που βρίσκεται στο Δημοτικό Νεκροταφείο «Ο Ταξιάρχης» το οποίο ανήκει στην εκμετάλλευση της εταιρείας, σε τρίτο οικονομικό φορέα, αρ.πρωτ.2/35822/2016.348.pdf
34918/05/2016Yπεκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος (κυλικείου) που βρίσκεται στο Δημοτικό Νεκροταφείο «Ο Ταξιάρχης» το οποίο ανήκει στην εκμετάλλευση της εταιρείας Δ.Ε.Ρ.Α. Α.Ε., σε τρίτο οικονομικό φορέα, αρ.πρωτ.2/35821/2016.349.pdf
55424/09/2015Yπεκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΑΚΤΑΙΟΝ» (αρ.πρωτ.2/88446/2015).554.pdf
91530/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ» αρ.πρωτ. 2/ 48536/2018APOF-915.pdf
91430/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΝΙΚΟΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ αρ.πρωτ. 2/ 48546/2018APOF-914.pdf
92530/08/2018« Διαγραφή οφειλής «ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΠΑΝΤΕΛΗ» αρ.πρωτ. 2/49211/2018APOF-925.pdf
91230/10/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΑΖΑΓΚΡΑΝΤΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ». αρ.πρωτ. 2/48549/2018APOF-912.pdf
91730/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΟΥΡΚΟΥΒΗ ΝΟΜΙΚΗ αρ. πρωτ. 2/48555/2018APOF-917.pdf
91930/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ». αρ. πρωτ. 2/48558/2018APOF-919.pdf
92130/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ RENT AE » αρ. πρωτ. 2/49347/2018.APOF-921.pdf
91630/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ». αρ. πρωτ. 2/45600/2018APOF-916.pdf
92430/08/2018« Διαγραφή οφειλής της «ΒΛΑΣΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑΣ » αρ. πρωτ. 2/49342/2018APOF-924.pdf
92230/08/2018« Διαγραφή οφειλής της «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΛΗΔΙΑΣ» αρ.πρωτ. 2/49345/2018APOF-922.pdf
92330/08/2018« Διαγραφή οφειλής της «ΣΤΡΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΓΙΟΥ» αρ. πρωτ. 2/49344/2018APOF-923.pdf
92030/08/2018« Διαγραφή οφειλής ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ AE ».αρ. πρωτ. 2/43948/2018APOF-920.pdf
103125/09/2018« Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 141/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα: « Τροποποίηση της της υπ’ αριθμ. 722/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με θέμα: Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων βάσει του Ν. 4479/2017», λόγω αλλαγής κατηγορίας των Γηπέδων Αντισφαίρισης στην περιοχή Καρακόνερου», αρ. πρωτ. 16/55073/2018.APOF-1031.pdf
86802/08/2018«Κέντρο Κοινότητας Δήμου ρόδου με παράρτημα Ρομά» αρ.πρωτ. 14/46543/2018.APOF-868.pdf
87002/08/2018«Πρόταση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Άγριας Πανίδας–Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων για την υλοποίηση επιστημονικής έρευνας με τίτλο «Μελέτη της οικολογίας και μέτρα διαχείρισης του Πλατωνιού (Dama dama dama) στη Ρόδο» αρ.πρωτ. 42019/2018.APOF-870.pdf
24427/03/2018» Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 722/2017 Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου Ρόδου με θέμα: Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων βάσει του Ν. 4479/2017, λόγω αλλαγής κατηγορίας του Κλειστού Γυμναστηρίου Καλλιθέας, αρ. πρωτ 16/16289/2018APOF-244.pdf
86126/10/2016΄Eγκριση της αρ. 416/2016 Απόφασης Ο.Ε που αφορά ανάκληση απόφασης Ο.Ε. αριθ. 397/2016 με θέμα «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου για τον έλεγχο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, οικ. έτους 2016» και έγκριση εκ νέου, λόγο νέων στοιχείων που προέκυψαν από το Παρατηρητήριο, αρ.πρωτ.2/89699/2016.861.pdf
31926/04/2017΄Εγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2017 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ), αρ.πρωτ.2/24213/2017.APOF319.pdf
60504/08/2017α) Διακοπή χρήσης ως Κέντρο Πληροφόρησης Κοινού και παράδοση του ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΑΠΑ με στοιχεία ΒΚ 257+65 επί της Πλατείας Μεγάλου Αλεξάνδρου και Ιπποτών στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου από το Δήμο Ρόδου β) Αποδοχή παραχώρησης τμήματος κτηρίου διαχείρισης ΤΑΠΑ με στοιχεία ΒΚ 1066 επί της Πλατείας Σύμης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και γ) Παραχώρηση χρήσης του κτηρίου με στοιχεία ΒΚ 1066 επί της Πλατείας Σύμης Μεσαιωνικής Πόλης, στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης, αρ.πρωτ.2/59178/2017.APOF605.pdf
84616/10/2017α) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (διακοπή κυκλοφορίας-απαγόρευση στάσης-στάθμευσης κ.λ.π) β) Λήψη απόφασης περί διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. για τη διεξαγωγή του αγώνα "OCEAN LAVA RHODES TRIATHLON 70.3 miles 2017” στις 29-10-2017. αρ.πρωτ.16/83394/2017.APOF846.pdf
21030/03/2017α) Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (διακοπή κυκλοφορίας–απαγόρευση στάσης–στάθμευσης κλπ) β) Λήψη απόφασης περί διακοπής κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Ο.Κ. για τη διεξαγωγή του αγώνα "OCEAN LAVA RHODES OLYMPIC TRIATHLON 2017” στις 30-4-2017APOF210.pdf
62809/08/2016Α).Τροποποίηση της υπ΄αριθ.356/2014 απόφασης Δ.Σ. ως προς το σκέλος 3 στο αποφασιστικό μέρος και Β) Έγκριση Νέου Σχεδίου Χρσιδανείου τμήματος συνολικού εμβαδού 7.590 τ.μ. της Κ.Μ. 30 Γαιών Παστίδας, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Παστίδας για την ανέγερση Νέου Διθέσιου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Παστίδας , Γ)Ορισμός Συμβολαιογράφου για τη Σύναψη του Χρησιδανείου αρ.πρωτ.2/64273/2016.628.pdf
4623/01/2017Α΄Κατανομή πιστώσεων από τους Κ.Α.Π. έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/4631/2017.APOF46.pdf
83116/10/2017Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφονηπιακού Σταθμού Αφάντου με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αφάντου Βασίλειος Τριανταφύλλας» αρ.πρωτ. 2/83426/2017APOF831.pdf
2622/01/2016Αδειοδότηση και χωροθέτηση άσκησης δραστηριότητας σε κοινόχρηστο χώρο εντός και πέριξ της Μεσαιωνικής Πόλης Καλλιτεχνών – Ζωγράφων (αρ.πρωτ.2/650/2016).ΑΠΟΦ-026.pdf
58717/07/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης για τους Απόδημους Ρόδιους με θέμα «Αντάμωμα» το Σάββατο 19 Αυγούστου 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο αρ.πρωτ. 2/55705/2017APOF-587.pdf
84416/10/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου στην τουριστική έκθεση «ΙΤΒ ASIA 2017» μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Σιγκαπούρη από Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 αρ.πρωτ. 2/83920/2017.APOF-844.pdf
35126/04/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης « 1st Greek Panorama” από Πέμπτη 11 Μαιου 2017 έως και Σάββατο 13 Μαίου 2017 στο Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης», αρ. πρωτ. 2/29905/2017APOF3511.pdf
35126/04/2017Αίτημα για διάθεση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψης υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο της τουριστικής έκθεσης « 1st Greek Panorama” από Πέμπτη 11 Μαιου 2017 έως και Σάββατο 13 Μαίου 2017 στο Grand Central Terminal της Νέας Υόρκης», αρ. πρωτ. 2/29905/2017APOF351.pdf
5323/01/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση και διαμονή της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του Δήμου Ρόδου στην έκθεση τουρισμού ΙΜΤΜ αρ.πρωτ.2/4620/2017.APOF53.pdf
143517/12/2018Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Vakantiebeurs 2019», αρ. πρωτ. 2/76291/2018.APOF-1435.pdf
32926/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας Βεατρίκης-Καλλιόπης Σέρβου του Αθανασίου στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Greek Panorama 2017, αρ. πρωτ. 2/25410/2017APOF-329.pdf
34726/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της Προισταμένης του Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κας Ειρήνης Χατζηνικολάου του Διαμαντή στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ.APOF347.pdf
86930/10/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση της υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίας Αναστασίας Σαββιού του Κυριάκου στη Βαρσοβία της Πολωνίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού Grecka Panorama 2017, αρ.πρωτ. 2/89340/2017APOF869.pdf
34626/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κων/νου Χατζίκου του Κλήμη στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ. 2/28932/2017APOF346.pdf
34626/04/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κων/νου Χατζίκου του Κλήμη στην Αθήνα προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού 1st Greek Travel Show 2017» , αρ. πρωτ. 2/28932/2017APOF3461.pdf
87030/10/2017Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κυρίου Βαλάσιου Φακιόλη του Εμμανουήλ στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας προκειμένου να στελεχώσει το stand του Δήμου Ρόδου στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Έκθεση Τουρισμού WTM 2017, αρ. πρωτ. 2/89296/2017APOF870.pdf
65919/09/2017Αίτημα για έγκριση μετάβασης διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση του Προισταμένου του Τμήματος Προβολής, Προώθησης και Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου κ. Κωνσταντίνου Χατζίκου του Κλήμη στο Παρίσι της Γαλλίας προκειμένου να στελεχώσει το περίπτερο του ΠΡΟ.ΤΟΥΡ. στην έκθεση Τουρισμού IFTM 2017, αρ. πρωτ. 2/73198/2017.APOF-659.pdf
83416/10/2017Αίτημα για έγκριση ορθής επανάληψης Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Ρόδου για το έτους 2017, αρ.πρωτ. 2/82490/2017APOF-834.pdf
73119/09/2016Αίτημα για έγκριση πίστωσης για press trip Κινέζων δημοσιογράφων, αρ. πρωτ. 2/78596/2016.731.pdf
66019/09/2017Αίτημα για έγκριση πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για την ημέρα γαστρονομίας 2017, την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στα Στεγνά Αρχαγγέλου, αρ. πρωτ. 2/75075/2017.APOF-660.pdf
83516/10/2017Αίτημα για έγκριση συμμετοχής της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου σε τουριστικές εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού για τους υπόλοιπους μήνες του έτους 2017» αρ.πρωτ. 2/82405/2017APOF-835.pdf
85326/10/2016Αίτημα για κτιριακή επέκταση του Μουσικού Σχολείου Ρόδου, αρ,.πρωτ. 2/85351/2016 .853.pdf
52317/07/2017Αίτημα για την αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων αρ.πρωτ. 2/54385/2017APOF523.pdf
5023/01/2017Αίτημα διάθεσης πίστωσης ,έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη συμμετοχή της Διεύθυνσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου στην τουριστική έκθεση «International Mediterranean Tourism Market 2017» (IMTM 2017) από Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 έως και Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 στο Tελ Αβίβ του Ισραήλ μέσω του περιπτέρου που έχει δεσμεύσει ο ΕΟΤ αρ.πρωτ.2/4131/2017.APOF50.pdf
83316/10/2017Αίτημα διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης για τη διοργάνωση της Ημέρας Θάλασσας την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στη Ρόδο με την εκδήλωση «Θεοφάνης ο Έλληνας» στο πλαίσιο του έτους τουρισμού Ελλάδος – Ρωσίας 2017 - 2018 αρ.πρωτ. 2/81744/2017APOF-833.pdf
34526/04/2017Αίτημα διάθεσης πίστωσης, έγκριση δαπάνης και ανάληψη υποχρέωσης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κ. Μαρίας Χατζηλαζάρου στην Αθήνα από Παρασκευή 19 Μαΐου έως Κυριακή 21 Μαΐου 2017 μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδος προκειμένου να συμμετέχουμε στην έκθεση Greek Travel Show- Ελληνικές διακοπές 2017 καθώς και στο εργαστήριο Workshop με θέμα : Thermal tourism from International, European and Greek Perspective” , αρ. πρωτ. 2/29707/2017APOF-345.pdf
52417/07/2017Αίτημα έγκρισης υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών αρ.πρωτ. 2/51947/2017APOF-524.pdf
15713/03/2017Αίτημα μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού κ. Μ. Χατζηλαζάρου στην Αθήνα από 20 Μαρτίου έως 21 Μαρτίου 2017 προκειμένου να παραστεί σε ευρεία σύσκεψη με την Υπουργό Τουρισμού κ. Ε. Κουντουρά και συναντήσεις εργασίας με τον ΕΟΤ, αρ. πρωτ. 2/17725/2017.APOF157.pdf
33026/04/2017Αίτημα μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κας Μαρίας Χατζηλαζάρου του Λαζάρου στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. από Τετάρτη 10 Μαιου 2017 έως Κυριακή 14 Μαίου 2017 προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Ρόδου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Greek Panorama 2017, αρ. πρωτ. 2/25412/2017APOF330.pdf
4223/01/2017Αίτημα μετάβασης και διαμονής της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Διεθνούς Προβολής και Απόδημων Ροδίων κυρίας Μαρίας Χατζηλαζάρου στην Αθήνα από Τετάρτη 25 Ιανουαρίου έως Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 προκειμένου να παραστεί στην τελετή απονομής του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το 2019 καθώς και για προγραμματισμένες συναντήσεις με το υπουργείο Τουρισμού τον ΕΟΤ καθώς και με εμπειρογνώμονες και την Ένωση Λιμένων Ελλάδος για θέματα Θαλάσσιου Τουρισμού.APOF42.pdf
71419/09/2016Αίτημα παραχώρησης τμημάτων μερίδας 376 γαιών Λίνδου από το Δήμο Ρόδου, αρ. Απόφασης Δ.Σ. ΔΕΥΑΡ 330/2016714.pdf
4222/01/2016Αίτημα παραχώρησης του κτηρίου της Ροδιακής Έπαυλης και του περιβάλλοντος χώρου. (απ.πρωτ.2/4426/2016).42.pdf
52922/05/2018Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών αρ. πρωτ. 14/28354/2018.APOF-529.pdf
28021/04/2016Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών, αρ. πρωτ. 2/27546/2016280.pdf
28221/04/2016Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών, αρ. πρωτ. 2/27901/2016282.pdf
65319/09/2017Αιτιολόγηση σύγκλισης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμβουλίουAPOF653.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο