Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίου

 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο
123/01/2017Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2017 , αρ.Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ορθή επανάληψη) 19/2017.APOF1.pdf
108/01/2021Λήψη απόφασης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 8ης Ιανουαρίου 2021APOFASI-1.pdf
117/01/2020Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) Δήμου Ρόδου, έτους 2020 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 5/15.01.2020).APOF-1.pdf
1011/01/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρπρωτ.2/108246/2017APOF-010.pdf
1023/01/2017Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην εταιρία “Α1 YACHT TRADE CONSORTIUM SA. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”APOF10.pdf
1029/01/2020Έγκριση της υπ΄αριθ.135/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην παραχώρηση και χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή τέλους κοινοχρήστου χώρου.APOF-10.pdf
1017/01/2019Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την «προμήθεια λογισμικού προηγμένων απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών», αρ.πρωτ. 2/895/2019.APOF-10.pdf
1026/01/2021Έγκριση της υπ’ αριθ. 002/08-01-2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην « Έγκριση μελέτης περί μέτρων βελτίωσης συμβολής δουλείας διάβασης των Κ.Μ. 347, 347Β, 347Γ, 347Δ γαιών Ρόδου με την δημοτική οδό Ι. Ψυχάρη, για την είσοδο και έξοδο οχημάτων από την ΚΜ 347Γ γαιών Ρόδου της επιχείρησης « Κέντρο αποθήκευσης και διανομής» ιδιοκτησίας « Καμπούρη Φιλ. Εμμανουήλ».APOFASI-10.pdf
10029/01/2018Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 1128/2018 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά : «Παράταση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/5864/2018.APOF100.pdf
10017/02/2017Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο « Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Αφάντου», αρ. πρωτ. 2/9371/2017.APOF100.pdf
10031/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 22/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεων και λοιπών Εκδηλώσεων Δήμου ΡόδουAPOFASI-100.pdf
10019/02/2016Διαγραφή οφειλής αίτηση κας. Ειρήνης Ψυλλάκη, αρ. πρωτ. 2/9852/2016.100.pdf
100015/12/2016Έγκριση από το Δ.Σ. για διενέργεια διαγωνισμών έτους 2017 προμήθειας ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων αρ.πρωτ. 2/102358/2016.APOF1000.pdf
100028/11/2017Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. ( Τακτοποιητικός ) του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ», αρ. πρωτ. 16/96577/2017.APOF-1000.pdf
100115/12/2016Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και εσόδων αρ.πρωτ. 2/103007/2016.APOF1001.pdf
100128/11/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/96797/2017APOF-1001.pdf
100215/12/2016Αποχαρακτηρισμός εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων αρ.πρωτ. 2/103062/2016.APOF1002.pdf
100228/11/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « Βελτίωση οδοστρωμάτων στην Δ.Κ. Ασκληπιείου», αρ. πρωτ. 16/96805/2017APOF-1002.pdf
100225/09/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής ΒΑΡΔΑΚΗΣ Κ & Ν Ο.Ε. αρ.πρωτ. 2/54855/2018.APOF-1002.pdf
100315/12/2016Διαγραφή τιμολογίων (υποχρεώσεων-δεσμεύσεων) διαφόρων δαπανών, λόγω παραγραφής ή παραίτησης. αρ.πρωτ. 2/103089/2016.APOF-1003.pdf
100328/11/2017Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ», αρ. πρωτ. 16/97204/2017.APOF-1003.pdf
100325/09/2018Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ αρ.πρωτ. 2/54861/2018.APOF-1003.pdf
100428/11/2017Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Καλλιθέας μετά την θεομηνία της 28/01/2011-Β΄Φάση», αρ. πρωτ. 16/97605/2017.APOF-1004.pdf
100415/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής ΞΤΕΕ ΚΩΣΤΑΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε, αρ.πρωτ.14/102682/2016.APOF-1004.pdf
100528/11/2017Επεμβάσεις στην Ανατολική όψη Δημαρχείου- «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» αρ. πρωτ. 2/94027/2017.APOF-1005.pdf
100515/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ,αρ.πρωτ.14/102688/2016.APOF-1005.pdf
100628/11/2017Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του Έργου:«Ολοκλήρωση επισκευών Ιερού Ναού Ταξιάρχη» Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/95996/2017.APOF-1006.pdf
100615/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής HASSAN MOUKACHAR». αρ.πρωτ.14/102692/2016.APOF-1006.pdf
100728/11/2017Έγκριση μελέτης « Αποκατάσταση κτιρίων ΑΚΑΒΗ», αρ. πρωτ. 2/97493/2017.APOF-1007.pdf
100715/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής ΣΤΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΕΡΓΟΥ αρ.πρωτ.14/102694/2016.APOF-1007.pdf
100725/09/2018Διαγραφή οφειλής ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ,αρ. πρωτ. 2/56488/2018APOF-1007.pdf
100825/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης,αρ. πρωτ. 2/55777/2018APOF-1008.pdf
100815/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ αρ.πρωτ. 2/102702/2016.APOF1008.pdf
100915/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΣΤΑΣ Ξ.Τ.Ε. & ΟΙΚΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» αρ.πρωτ. 2/102706/2016.APOF-1009.pdf
100929/11/2017Ορισμός μελών σε Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου Ρόδου έτους 2017 αρ.πτωτ.2/95768/2017.APOF-1009.pdf
100925/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υποδομών του Δήμου Ρόδου.,αρ. πρωτ. 2/55091/2018APOF-1009.pdf
10131/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 23/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα ΑπολλώνωνAPOFASI-101.pdf
101Διαγραφή οφειλής αίτηση εταιρείας FAST AND FASHION, αρ. πρωτ. 2/9850/2016.101.docx
10119/02/2016Διαγραφή οφειλής αίτηση εταιρείας FAST AND FASHION, αρ. πρωτ. 2/9850/2016.101.pdf
10129/01/2018Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής για τους διαγωνισμούς του έτους 2018 που αφορούν στη Δ/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών , αρ.πρωτ. 2/5718/2018.APOF-101.pdf
10117/02/2017Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες 22/11, 25/11, 04/12/2013 σε Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου ( Υπόλοιπα Έργα στη Δ. Ε. Ιαλυσού)», αρ. πρωτ. 2/8875/2017.APOF101.pdf
101025/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για Ταχυμεταφορές φακέλων και μικροδεμάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου,αρ. πρωτ. 2/55090/2018APOF-1010.pdf
101115/12/2016Έγκριση διαγραφής οφειλής της Σουλεϊμά – Καντίν Νασιφόγλου του Αχμέτ αρ.πρωτ. 2/102697/2016.apof1011.pdf
101125/09/2018Έγκριση-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το ΔΣ για την προμήθεια «ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ & INFOPOINTS» του έργου με κωδικό ΠΔΕ ΣΑΕ 082/1, ΚΩΔΙΚΟ Ο.Π.Σ.Α.Α. 176302,αρ. πρωτ. 2/54064/2018APOF-1011.pdf
101215/11/2016Παραχώρηση ενός ακινήτου στο Εμπορικό Κέντρο Αγ.Αποστόλων Άνω αρ.1 στο σύλλογο με την επωνυμία «Σύλλογος ατόμων με αναπηρίες επαρχίας Ρόδου» αρ.πρωτ. 2/76081/2016.apof1012.pdf
101225/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP του Δήμου Ρόδου,αρ. πρωτ. 2/53805/2018APOF-1012.pdf
101315/12/2016Εκμίσθωση του υπ΄αριθ.20 καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω (Μέγγαβλη) εντός του Ο.Τ. 719 του Σχεδίου Πόλεως Ρόδου αρ.πρωτ. 2/99333/2016.apof1013.pdf
101325/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης την προμήθεια εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις Δ.Ε. Ν. Ρόδου του Δήμου Ρόδου,αρ. πρωτ. 2/53025/2018APOF-1013.pdf
101328/11/2017Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής του Δήμουγια τη ρύθμιση των διαφημιστικών ζητημάτων αρ.πρωτ. 5/95696/2017.APOF1013.pdf
101428/11/2017Έγκριση έναρξης προπαρασκευαστικών ενεργειών για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνοτροφικού Πάρκου στην περιοχή Τούρκα στην Δ.Δ Διμυλιάς, αρ.πρωτ.5/93757/2017APOF-1014.pdf
101415/12/2016Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου επί της οδού Βεργίνας (Ρόδος IVα) στο Σύλλογο «Σώστε ένα Άγγελο» αρ.πρωτ. 2/99324/2016.apof-1014.pdf
101425/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ιαλυσού έτους 2018, αρ.πρωτ. 2/53028/2018.APOF-1014.pdf
101528/11/2017Έγκριση 1ης τροποποίησης απόφασης υλοποίησης με τα ίδια μ’εσα του Υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης –ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 14/95958/2017.APOF1015.pdf
101515/12/2016Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου επί της οδού Βεργίνας (Ρόδος IVα) στο Σύλλογο «Σώστε ένα Άγγελο» αρ.πρωτ. 2/99324/2016.APOF1015.pdf
101525/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου τμηματικής οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης ΝΤΑΝΤΦΑΡ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΧΑΡΙ, αρ.πρωτ. 2/45314/2018APOF-1015.pdf
101628/11/2017Aντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/91399/2017.APOF1016.pdf
101615/12/2016Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω βαριάς νόσου του κ.Ρουμελιώτη Κωνσταντίνου, κατάστημα στο ις΄γειο της Νέας Αγοράς 126-127 συνενωμένο αρ.πρωτ. 2/99703/2016.APOF1016.pdf
101625/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για συντήρηση των πάρκων του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/52825/2018APOF-1016.pdf
101725/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για Υπηρεσίες φύλαξης Δ.Ε. Πεταλουδών του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/53256/2018APOF-1017.pdf
101728/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης , αρ. πρωτ.2/97098/2017APOF1017.pdf
101715/12/2016Μεταστέγαση του Δημοτικού Ιατρείου Ροδινιού στα υπ΄αριθ. 2, 3, 4 ακίνητα στην περιοχή Ροδίνι, οδός Βεργίνας (ΡΟΔΟΣ IVα) αρ.πρωτ. 2/99703/2016.APOF-1017.pdf
101828/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης , αρ. πρωτ.2/97107/2017.APOF-1018.pdf
101815/12/2016Έγκριση της υπ΄αριθ.202/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Μη έγκριση της υπ΄αριθ.11/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Μαριτσών περί γνωμοδότησης για την κατάργηση τμήματος Κτηματολογικού Κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία της Δ.Κ. Μαριτσών.APOF-10181.pdf
101825/09/2018Έγκριση-βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από το ΔΣ για την «Μίσθωση ακτοκαθαριστή Δ.Ε. Ιαλυσού» (Κ.Α. 70-6233.0010.0003)»., αρ.πρωτ. 2/53498/2018APOF-1018.pdf
101928/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης , αρ. πρωτ.2/97107/2017.APOF-1019.pdf
101915/12/2016Έγκριση της υπ΄αριθ.203/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Μη έγκριση της υπ΄αριθ.38/2016 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Λίνδου για επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 39/2015 απόφασης του, περί «Λήψης απόφασης για αποχαρακτηρισμό Τμήματος Κτηματολογικής Οδού εντός Οικισμού της Λίνδου».APOF1019.pdf
101925/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης της «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» Νομική Βάση Πληροφοριών Ε.Π.Ε. , αρ.πρωτ. 2/56460/2018APOF-1019.pdf
10229/01/2018Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων αρ.πρωτ. 2/5592/2018.APOF-102.pdf
10217/02/2017Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΤΟΥ», αρ. πρωτ. 2/8612/2017.APOF102.pdf
10231/05/2021Έγκριση της υπ΄αρ. 24/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην χορήγηση άδειας κοπής δένδρων στην Κοινότητα Παστίδας.APOFASI-102.pdf
10219/02/2016Διαγραφή οφειλής αίτηση κ. Χατζηκωνσταντή Ματσούρη Ευαγγελία, αρ. πρωτ. 2/9842/2016.102.pdf
10208/05/2020Έγκριση της υπ’ αριθ. 258/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ που αφορά: « Έγκριση έκπτωσης συνέπειας στου λογαριασμούς της ΔΕΥΑΡ».APOF-102.pdf
102028/11/2017Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δημοτικό Συμβούλιο διενεργηθείσας δαπάνης , αρ. πρωτ.2/97114/2017APOF-1020.pdf
102015/12/2016Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο έργο “Seasonal variation of waste as effect of tourism” BLUEISLANDS, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/102521/2016.APOF1020.pdf
102025/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης του ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, αρ.πρωτ. 2/56451/2018.APOF-1020.pdf
102128/11/2017Έγκριση κατανομής πιστώσεων από τους Κ.Α.Π (Δ΄Δοση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου,αρ.πρωτ 2/97323/2017APOF1021.pdf
102115/12/2016Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ρόδου στο έργο “Promoting citizens’ active involvement in the development of Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand”-MOTIVATE, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου προγράμματος Interreg-MED 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/102518/2016.APOF1021.pdf
102125/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση κλιματιστικών και λεβήτων του Δήμου Ρόδου., αρ.πρωτ. 2/56470/2018.APOF-1021.pdf
102215/12/2016Έγκριση αναμόρφωσης τρέχοντος προϋπολογισμού 2016, αρ. Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠ 75/2016.APOF-1022.pdf
102225/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης για απεντόμωση και μυοκτονία σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/56477/2018.APOF-1022.pdf
102228/11/2017Έγκριση παραχώρησης της χρήσης αιθουσών του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ρόδου στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Γλωσσών για τη διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων EUROPALSO,αρ.πρωτ 2/97312/2017APOF1022.pdf
102328/11/2017Έγκριση παραχώρησης της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς,αρ.πρωτ 2/97320/2017APOF1023.pdf
102315/12/2016Έγκριση αναμόρφωσης τρέχοντος προϋπολογισμού 2016, αρ. Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠΑΡ 242/2016.APOF1023.pdf
102325/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης του «ΟΙΚΟ-ΠΑΝ Ε.Ε.»ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., αρ.πρωτ. 2/56784/2018APOF-1023.pdf
102428/11/2017Έγκριση της υπ΄αριθ.164/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά « Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κατταβιάς με θέμα: «Αίτημα Τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ».APOF1024.pdf
102415/12/2016Προμήθεια προσθήκης Λογισμικού Υφιστάμενης Διαδικτυακής (WEB) Πλατφόρμας Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ. 2/102297/2016.APOF10241.pdf
102425/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης του «OMNISYS TECHNOLOGIES ΕΠΕ», αρ.πρωτ. 2/56789/2018APOF-1024.pdf
102528/11/2017Έγκριση της υπ΄αριθ.165/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ..Κ. Αφάντου με θέμα: Αιτήματα ενοικίασης κοινόχρηστου χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Αφάντου (Τροποποίηση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων).APOF-1025.pdf
102515/12/2016Αποδοχή παραχώρησης με σύσταση Χρησιδανείου κινητών αιθουσών διδασκαλίας και wc από «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»APOF1025.pdf
102525/09/2018Έγκριση-πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το ΔΣ διενεργηθείσας δαπάνης, αρ.πρωτ. 2/56790/2018APOF-1025.pdf
102625/09/2018Εντολή σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης Χρησιδανείου της 50ετούς δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση στο Δήμο Ρόδου του ακινήτου και του εντός αυτού κτίσματος όπου στεγαζόταν το παλιό Δημοτικό Σχολείο Μαριτσών, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Μαριτσών β)Αίτηση στον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου για ορισμό Συμβολαιογράφου βάσει του άρθρου 114 Ν.2830/2000 και γ) Ορισμό εκπροσώπου υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης Χρησιδανείου με σκοπό την ένταξη του ακινήτου «Παλιό Σχολείο Μαριτσών» στο πρόγραμμα LEADER με τίτλο πράξης «Επισκευή και μετατροπή παλαιού δημοτικού σχολείου Μαριτσών σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων». αρ. πρωτ. 2/52958/2018.APOF-1026.pdf
102628/11/2017Έγκριση της υπ΄αριθ.166/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά Έγκριση της υπ’ αριθ. 162/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ..Κ. Ρόδου με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Μανδηλαρά.APOF-1026.pdf
102615/12/2016Αποδοχές χρηματοδοτήσεων Δ/νσης Προγραμματισμού, αρ.πρωτ. 105551 και 105042/2016.APOF1026.pdf
102715/12/2016Αποδοχή χρηματοδοτήσεων α)από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» (αρ.πρωτ. 14/104035/2016) και β) από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο» (αρ.πρωτ.14/10431/2016)APOF-1027.pdf
102725/09/2018Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου « Νέες πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή νέων πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου», αρ. πρωτ. 16/55844/2018.APOF-1027.pdf
102728/11/2017Έγκριση της υπ΄αριθ.167/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά «Έγκριση της υπ’ αριθ. 163/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ..Κ. Ρόδου με θέμα: «Αίτημα τροποποίησης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην Ακτή Μιαούλη».APOF-1027.pdf
102825/09/2018Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, αρ. πρωτ. 16/54174/2018.APOF-1028.pdf
102828/11/2017Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ρόδου έτους 2018, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ.686/2017.APOF-1028.pdf
102815/12/2016Οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες, αρ.πρωτ.14/105426/2016APOF-1028.pdf
102925/09/2018Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 2013», αρ. πρωτ. 16/55195/2018.APOF-1029.pdf
 Αριθμός Απόφασης Ημερομηνία Συνεδρίασης Θέμα Αρχείο