Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/04/2016
Αρχείο8_8.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/04/2016
Αρχείο7_7.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/04/2016
Αρχείο6_6.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/03/2016
Αρχείο51.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης08/03/2016
Αρχείο4.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/02/2016
Αρχείο3.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/01/2016
Αρχείο2.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/01/2016
Αρχείο1_1.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/12/2015
Αρχείοpraktiko29.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη