Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/03/2018
ΑρχείοΑρ.13.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/03/2018
ΑρχείοΑρ.12.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης02/03/2018
ΑρχείοΑρ.11.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/02/2018
ΑρχείοΑρ.-10.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/02/2018
ΑρχείοΑρ.9.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2018
ΑρχείοΑρ.8.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/02/2018
ΑρχείοΑρ.7.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/01/2018
ΑρχείοΑρ.-6.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/01/2018
ΑρχείοΑρ.-5.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/01/2018
ΑρχείοΑρ.-4.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/01/2018
ΑρχείοΑρ.-3.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης10/01/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης03/01/2018
ΑρχείοΑρ.-1.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/12/2017
ΑρχείοΑρ.-58-1.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/12/2017
ΑρχείοΑρ.-57.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2017
ΑρχείοΑρ.-56.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/12/2017
ΑρχείοΑρ.-55.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/12/2017
ΑρχείοΑρ.-54.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/12/2017
ΑρχείοΑρ.-53.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/12/2017
ΑρχείοΑρ.-52.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/11/2017
Αρχείο51.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/11/2017
Αρχείο50.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης10/11/2017
Αρχείο48.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/11/2017
Αρχείο49.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη