Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/08/2018
ΑρχείοΑρ.29.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/08/2018
ΑρχείοΑρ._28_2018.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/07/2018
ΑρχείοΑρ.27.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/07/2018
ΑρχείοΑρ.26.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/06/2018
ΑρχείοΑρ.25.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/06/2018
Αρχείο24.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/06/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/05/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/04/2018
ΑρχείοΑρ.20.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/04/2018
ΑρχείοΑρ.19.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/04/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/03/2018
ΑρχείοΑρ.13.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/03/2018
ΑρχείοΑρ.12.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης02/03/2018
ΑρχείοΑρ.11.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/02/2018
ΑρχείοΑρ.-10.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/02/2018
ΑρχείοΑρ.9.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2018
ΑρχείοΑρ.8.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/02/2018
ΑρχείοΑρ.7.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/01/2018
ΑρχείοΑρ.-6.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/01/2018
ΑρχείοΑρ.-5.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/01/2018
ΑρχείοΑρ.-4.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική