Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/10/2018
Αρχείο40.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/10/2018
Αρχείο39.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/10/2018
Αρχείο38.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης10/10/2018
Αρχείο37.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης09/10/2018
Αρχείο36.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/09/2018
ΑρχείοΑρ.35.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/09/2018
ΑρχείοΑρ.34.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/09/2018
ΑρχείοΑρ.33.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/09/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/09/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/08/2018
ΑρχείοΑρ.30.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/08/2018
ΑρχείοΑρ.29.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης13/08/2018
ΑρχείοΑρ._28_2018.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης30/07/2018
ΑρχείοΑρ.27.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/07/2018
ΑρχείοΑρ.26.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/06/2018
ΑρχείοΑρ.25.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/06/2018
Αρχείο24.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/06/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/05/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/04/2018
ΑρχείοΑρ.20.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/04/2018
ΑρχείοΑρ.19.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/04/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης19/03/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική