Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης21/02/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/02/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/02/2019

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/02/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/01/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/01/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/01/2019

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/12/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης14/12/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/11/2018
Αρχείο45.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/11/2018
Αρχείο44.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης16/11/2018
Αρχείο43.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/11/2018
Αρχείο42.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης06/11/2018
Αρχείο41.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης31/10/2018
Αρχείο40.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/10/2018
Αρχείο39.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/10/2018
Αρχείο38.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης10/10/2018
Αρχείο37.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης09/10/2018
Αρχείο36.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/09/2018
ΑρχείοΑρ.35.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης18/09/2018
ΑρχείοΑρ.34.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/09/2018
ΑρχείοΑρ.33.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/09/2018

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/09/2018

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης28/08/2018
ΑρχείοΑρ.30.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική