Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/08/2017
ΑρχείοΑρ._36_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης01/08/2017
ΑρχείοΑρ.-35_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης25/07/2017
ΑρχείοΑρ.-34_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/07/2017
ΑρχείοΑρ._33_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης11/07/2017
ΑρχείοΑρ._32_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης04/07/2017
ΑρχείοΑρ._31_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/06/2017
ΑρχείοΑρ.30_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης27/06/2017
ΑρχείοΑρ._29_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/06/2017
ΑρχείοΑρ._28_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/06/2017
ΑρχείοΑρ.27_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης15/06/2017
ΑρχείοΑρ._26_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/06/2017
ΑρχείοΑρ.25_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης29/05/2017
ΑρχείοΑρ.24_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/05/2017
ΑρχείοΑρ._23_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης22/05/2017
ΑρχείοΑρ._22_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης17/05/2017
ΑρχείοΑρ._21_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/05/2017
ΑρχείοΑρ.20_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης02/05/2017
ΑρχείοΑρ._19_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης26/04/2017
ΑρχείοΑρ._18_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/04/2017
ΑρχείοΑρ._17_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης12/04/2017
ΑρχείοΑρ._16_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης07/04/2017
ΑρχείοΑρ._15_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης24/03/2017
ΑρχείοΑρ._13_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Τακτική

Ημερομηνία Συνεδρίασης23/03/2017
ΑρχείοΑρ._14_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη

Ημερομηνία Συνεδρίασης20/03/2017
ΑρχείοΑρ._12_2017.pdf

Είδος Συνεδρίασης

Έκτακτη