Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

  0
  104

  Displaying 1 - 25 of 885

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΣΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΣΑΛΑΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 25ης/11/2019

  Έναρξη07/10/2021

  Λήξη04/11/2021

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-11.zip

  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

  Έναρξη06/10/2021

  Λήξη03/11/2021

  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΝΔΙΩΝ

  Έναρξη05/10/2021

  Λήξη02/11/2021

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-1.zip

  Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενειάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων), άνω των ορίων από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής με το Ν.4412/2016 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Έναρξη27/09/2021

  Λήξη01/11/2021

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ

  Έναρξη27/09/2021

  Λήξη01/11/2021

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ,ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΔΟΜΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

  Έναρξη04/10/2021

  Λήξη29/10/2021

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ

  Έναρξη01/10/2021

  Λήξη29/10/2021

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-5.zip

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΑΝΤΟΥ

  Έναρξη16/10/2021

  Λήξη26/10/2021

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ

  Έναρξη16/10/2021

  Λήξη26/10/2021

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ

  Έναρξη16/10/2021

  Λήξη26/10/2021

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ

  Έναρξη16/10/2021

  Λήξη26/10/2021

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

  Έναρξη16/10/2021

  Λήξη26/10/2021

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΝΔΙΩΝ

  Έναρξη16/10/2021

  Λήξη26/10/2021

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  Έναρξη16/10/2021

  Λήξη26/10/2021

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ

  Έναρξη16/10/2021

  Λήξη26/10/2021

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ

  Έναρξη16/10/2021

  Λήξη26/10/2021

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΩΝ-ΕΥΤΑΞΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

  Έναρξη16/10/2021

  Λήξη26/10/2021

  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  Έναρξη04/10/2021

  Λήξη22/10/2021

  Επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ρόδου

  Έναρξη30/09/2021

  Λήξη21/10/2021

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-4.zip

  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

  Έναρξη29/09/2021

  Λήξη20/10/2021

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-3.zip

  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΦΑΝΤΟΥ

  Έναρξη29/09/2021

  Λήξη19/10/2021

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-2.zip

  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΗΠΟΥ ΡΟΔΙΑΚΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ

  Έναρξη29/09/2021

  Λήξη18/10/2021

  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΑΛΥΣΟΥ

  Έναρξη28/09/2021

  Λήξη18/10/2021

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΕΡΓΟΥ-1.zip

  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ

  Έναρξη27/09/2021

  Λήξη15/10/2021

  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ)

  Έναρξη06/10/2021

  Λήξη13/10/2021

  Displaying 1 - 25 of 885