Διαγωνισμοί Έργων & Προμηθειών

  0
  89

  Displaying 51 - 75 of 809

  Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Ρόδου

  Έναρξη20/08/2020

  Λήξη09/09/2020

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΑΙΔΙΚΩΝ.pdf

  Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από ισχυρές βροχοπτώσεις σε οδούς της Τ.Κ. Κοσκινού στη Δ.Ε. Καλλιθέας

  Έναρξη20/08/2020

  Λήξη09/09/2020

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΚΟΣΚΙΝΟΥ.pdf

  Έργα Συντήρησης Πλακόστρωτων και Χαλικόστρωτων οδών Μεσαιωνικής Πόλης 2020

  Έναρξη13/08/2020

  Λήξη08/09/2020

  Αρχείο Προκήρυξης

  ergasintirisisxalikostroton.zip

  Συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου

  Έναρξη26/08/2020

  Λήξη08/09/2020

  Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ο.Π.Α.Ρ. έτους 2020

  Έναρξη24/08/2020

  Λήξη07/09/2020

  Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτων για την Πράξη

  Έναρξη11/08/2020

  Λήξη31/08/2020

  Αρχείο Προκήρυξης

  roma.pdf

  Προμήθεια κυτίων φύλαξης οστών κοιμητηρίου Ταξιάρχη

  Έναρξη21/08/2020

  Λήξη28/08/2020

  ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ»

  Έναρξη10/08/2020

  Λήξη27/08/2020

  Κάλυψη έκτακτων αναγκών σίτισης αδέσποτων μικρών ζώων στο Δήμο Ρόδου

  Έναρξη21/08/2020

  Λήξη27/08/2020

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΣΙΤΙΣΗ-ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ.-2020.pdf

  Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Ρόδου

  Έναρξη05/08/2020

  Λήξη26/08/2020

  Αρχείο Προκήρυξης

  galaktos2020.pdf

  Προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικού του Δήμου Ρόδου 2020

  Έναρξη06/08/2020

  Λήξη26/08/2020

  Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της Κοινότητας Κοσκινού

  Έναρξη06/08/2020

  Λήξη26/08/2020

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξαρτημάτων για τα ρολά των πορτών του συνεργειου οχημάτων της Δ/νσης Τροχαίου Υλικού & Μηχ/των» του Δήμου Ρόδου

  Έναρξη12/08/2020

  Λήξη26/08/2020

  Αρχείο Προκήρυξης

  6ΩΒΣΩ1Ρ-ΤΨΠ.pdf

  Διακήρυξη συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την Ασφάλιση οχημάτων – μηχανημάτων έργων έτους 2020

  Έναρξη10/08/2020

  Λήξη21/08/2020

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ.zip

  Επόπτεια Δημαρχείου

  Έναρξη03/08/2020

  Λήξη19/08/2020

  Προμήθεια Τροφίμων για τις Δομές του Δήμου Ρόδου και του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας του Δήμου Ρόδου

  Έναρξη24/07/2020

  Λήξη18/08/2020

  Αρχείο Προκήρυξης

  Συντήρηση των εφαρμογών λογισμικού διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου 2020-2021

  Έναρξη03/08/2020

  Λήξη14/08/2020

  Εκμίσθωση σχολικού κυλικείου 2ου ΓΕΛ & 4ου Γυμνασίου Ρόδου

  Έναρξη15/07/2020

  Λήξη14/08/2020

  Προμήθεια και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων

  Έναρξη31/07/2020

  Λήξη10/08/2020

  Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή Φωτοτυπικού στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου

  Έναρξη03/08/2020

  Λήξη10/08/2020

  Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων του Δ.Ο.Π έτους 2020

  Έναρξη31/07/2020

  Λήξη07/08/2020

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΜΑΠ_2020.pdf

  Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού

  Έναρξη28/07/2020

  Λήξη06/08/2020

  Διαγωνισμός σχολικού κυλικείου 7ου Γυμνασίου Ρόδου

  Έναρξη07/07/2020

  Λήξη06/08/2020

  Επαναληπτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου ΕΠΑΛ Παραδεισίου

  Έναρξη07/07/2020

  Λήξη06/08/2020

  Displaying 51 - 75 of 809