Προσλήψεις Προσωπικού

  0
  148

  Displaying 1 - 25 of 138

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  Έναρξη22/05/2024

  Λήξη29/05/2024

  Πλήρωση μίας (01) θέσης Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου

  Έναρξη08/04/2024

  Λήξη12/04/2024

  Αρχείο Προκήρυξης

  910-2023-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΗΜΑΡΧΟΥ.pdf

  Ανακοίνωση αρ. 2/16015/28-03-2024

  Έναρξη30/03/2024

  Λήξη05/04/2024

  Γνωστοποίηση πλήρωσης θέσης ειδικού συμβούλου για θέματα πολεοδομίας-χωροταξίας

  Έναρξη05/02/2024

  Λήξη09/02/2024

  Αρχείο Προκήρυξης

  APOFASI-387.pdf

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (01)ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη25/01/2024

  Λήξη29/01/2024

  Αρχείο Προκήρυξης

  APOFASI-275.pdf

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ Π.Ε. H T.E. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

  Έναρξη24/01/2024

  Λήξη29/01/2024

  Αρχείο Προκήρυξης

  APOFASI-266.pdf

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ Π.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έναρξη24/01/2024

  Λήξη29/01/2024

  Αρχείο Προκήρυξης

  APOFASI-262.pdf

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ Π.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Έναρξη16/01/2024

  Λήξη20/01/2024

  Αρχείο Προκήρυξης

  Α.-117.pdf

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ Π.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έναρξη16/01/2024

  Λήξη20/01/2024

  Αρχείο Προκήρυξης

  Α.-119.pdf

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (01) ΘΕΣΗΣ Π.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έναρξη16/01/2024

  Λήξη20/01/2024

  Αρχείο Προκήρυξης

  Α.118.pdf

  ΣΜΕ 1/2023

  Έναρξη28/10/2023

  Λήξη06/11/2023

  Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη18/09/2023

  Λήξη22/09/2023

  Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη28/08/2023

  Λήξη01/09/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη31/08/2023

  Λήξη11/09/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 /2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(με ΑΝΤΙΤΙΜΟ)για το Ωδείο και τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17.07.1980).

  Έναρξη24/08/2023

  Λήξη02/09/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

  Έναρξη24/08/2023

  Λήξη04/09/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

  Έναρξη02/08/2023

  Λήξη16/08/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη14/07/2023

  Λήξη24/07/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη12/07/2023

  Λήξη21/07/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη05/07/2023

  Λήξη14/07/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη30/06/2023

  Λήξη10/07/2023

  (Αιτήσεις από 8/06/2023) Ανακοίνωση αρ. 2/36613/06-06-2023 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας

  Έναρξη08/06/2023

  Λήξη15/06/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΚΗΦΗ Αγ.Αποστόλων Ρόδου»

  Έναρξη04/04/2023

  Λήξη18/04/2023