Προσλήψεις Προσωπικού

  0
  117

  Displaying 1 - 25 of 114

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΚΗΦΗ Αγ.Αποστόλων Ρόδου»

  Έναρξη04/04/2023

  Λήξη18/04/2023

  Για την πλήρωση μίας θέσης ΠΕ Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Έναρξη15/03/2023

  Λήξη15/04/2023

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΠΕ-Δικηγόρου.pdf

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό, τρεις (3) Μηχανολόγους –Ηλεκτρολόγους και δύο (2) Τοπογράφους Μηχανικούς

  Έναρξη25/01/2023

  Λήξη06/02/2023

  Αρχείο Προκήρυξης

  18-2i-prosklisi-sme-mesaioniki-poli-07_25-01.pdf

  Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη04/11/2022

  Λήξη14/11/2022

  ΣΟΧ1/2022

  Έναρξη15/09/2022

  Λήξη25/09/2022

  ΣΜΕ1/2022

  Έναρξη14/10/2022

  Λήξη24/10/2022

  Ανακοίνωση ΣΜΕ2/2022

  Έναρξη25/08/2022

  Λήξη05/09/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΜΕ2-22.zip

  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

  Έναρξη29/07/2022

  Λήξη11/08/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022

  Έναρξη29/07/2022

  Λήξη08/08/2022

  Πρόσληψη Προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ3Α/2022 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

  Έναρξη08/07/2022

  Λήξη18/07/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-3.zip

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ίδρυμα «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου»

  Έναρξη30/06/2022

  Λήξη11/07/2022

  Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη23/06/2022

  Λήξη29/06/2022

  Πρόσληψη ενενήντα (90) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας

  Έναρξη07/06/2022

  Λήξη16/06/2022

  Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο «ΚΗΦΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» με τρίμηνη σύμβαση προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων κατ'εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν.4820/2021

  Έναρξη28/04/2022

  Λήξη03/05/2022

  Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη08/04/2022

  Λήξη14/04/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  0Ω1Ρ-Β99.pdf

  Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022»

  Έναρξη06/04/2022

  Λήξη15/04/2022

  Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη28/03/2022

  Λήξη03/04/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  Ψ4ΒΠΩ1Ρ-2ΓΜ.pdf

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2022

  Έναρξη13/03/2022

  Λήξη24/03/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ-2.zip

  Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ 5/2022 με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη05/03/2022

  Λήξη14/03/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-2.zip

  Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022

  Έναρξη26/02/2022

  Λήξη08/03/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.zip