Προσλήψεις Προσωπικού

  0
  119

  Displaying 1 - 25 of 127

  ΣΜΕ 1/2023

  Έναρξη28/10/2023

  Λήξη06/11/2023

  Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη18/09/2023

  Λήξη22/09/2023

  Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη28/08/2023

  Λήξη01/09/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη31/08/2023

  Λήξη11/09/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 /2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(με ΑΝΤΙΤΙΜΟ)για το Ωδείο και τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17.07.1980).

  Έναρξη24/08/2023

  Λήξη02/09/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 / 2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

  Έναρξη24/08/2023

  Λήξη04/09/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

  Έναρξη02/08/2023

  Λήξη16/08/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη14/07/2023

  Λήξη24/07/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη12/07/2023

  Λήξη21/07/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη05/07/2023

  Λήξη14/07/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη30/06/2023

  Λήξη10/07/2023

  (Αιτήσεις από 8/06/2023) Ανακοίνωση αρ. 2/36613/06-06-2023 πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας

  Έναρξη08/06/2023

  Λήξη15/06/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΚΗΦΗ Αγ.Αποστόλων Ρόδου»

  Έναρξη04/04/2023

  Λήξη18/04/2023

  Για την πλήρωση μίας θέσης ΠΕ Δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Έναρξη15/03/2023

  Λήξη15/04/2023

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΠΕ-Δικηγόρου.pdf

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με δύο (2) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό, τρεις (3) Μηχανολόγους –Ηλεκτρολόγους και δύο (2) Τοπογράφους Μηχανικούς

  Έναρξη25/01/2023

  Λήξη06/02/2023

  Αρχείο Προκήρυξης

  18-2i-prosklisi-sme-mesaioniki-poli-07_25-01.pdf

  Πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη04/11/2022

  Λήξη14/11/2022

  ΣΟΧ1/2022

  Έναρξη15/09/2022

  Λήξη25/09/2022

  ΣΜΕ1/2022

  Έναρξη14/10/2022

  Λήξη24/10/2022

  Ανακοίνωση ΣΜΕ2/2022

  Έναρξη25/08/2022

  Λήξη05/09/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΜΕ2-22.zip

  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

  Έναρξη29/07/2022

  Λήξη11/08/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022

  Έναρξη29/07/2022

  Λήξη08/08/2022