Προσλήψεις Προσωπικού

  0
  102

  Displaying 1 - 25 of 106

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 3 / 2022

  Έναρξη23/09/2022

  Λήξη03/10/2022

  Ανακοίνωση ΣΜΕ2/2022

  Έναρξη25/08/2022

  Λήξη05/09/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΜΕ2-22.zip

  Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

  Έναρξη29/07/2022

  Λήξη11/08/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2022

  Έναρξη29/07/2022

  Λήξη08/08/2022

  Πρόσληψη Προσωπικού με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ3Α/2022 στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος

  Έναρξη08/07/2022

  Λήξη18/07/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-3.zip

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ίδρυμα «Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας Ρόδου»

  Έναρξη30/06/2022

  Λήξη11/07/2022

  Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη23/06/2022

  Λήξη29/06/2022

  Πρόσληψη ενενήντα (90) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της πυρασφάλειας

  Έναρξη07/06/2022

  Λήξη16/06/2022

  Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας στο «ΚΗΦΗ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» με τρίμηνη σύμβαση προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων κατ'εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν.4820/2021

  Έναρξη28/04/2022

  Λήξη03/05/2022

  Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη08/04/2022

  Λήξη14/04/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  0Ω1Ρ-Β99.pdf

  Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022»

  Έναρξη06/04/2022

  Λήξη15/04/2022

  Γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07

  Έναρξη28/03/2022

  Λήξη03/04/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  Ψ4ΒΠΩ1Ρ-2ΓΜ.pdf

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 2/2022

  Έναρξη13/03/2022

  Λήξη24/03/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΣΟΧ-2.zip

  Πρόσληψη προσωπικού ΣΟΧ 5/2022 με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη05/03/2022

  Λήξη14/03/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-2.zip

  Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2022

  Έναρξη26/02/2022

  Λήξη08/03/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.zip

  Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Έναρξη09/01/2022

  Λήξη18/01/2022

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ-1.zip

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(με ΑΝΤΙΤΙΜΟ)

  Έναρξη02/11/2021

  Λήξη13/11/2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 /2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

  Έναρξη26/10/2021

  Λήξη08/11/2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 207 ΤΟΥ Ν. 4820/2021

  Έναρξη26/10/2021

  Λήξη02/11/2021

  Αρχείο Προκήρυξης

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ.pdf

  Για τη πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 για την δομή «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγ. Αποστόλων Ρόδου» «Κ.Η.Φ.Η. ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΡΟΔΟΥ»

  Έναρξη01/10/2021

  Λήξη06/10/2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ (01) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 207 ΤΟΥ Ν. 4820/2021

  Έναρξη01/10/2021

  Λήξη06/10/2021

  Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου προς αντικατάσταση του προσωπικού που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ.6 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 για την δομή «Κ.Δ.Α.Π. μεΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΣΤΙΑ»

  Έναρξη30/09/2021

  Λήξη05/10/2021