Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων για ορκωμοσία.

0
73

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπαρ. 22/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, παρακαλείστε να προσέλθετε στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας Δήμου Ρόδου στις 22 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν.4804/2021 ορκωμοσία.

 

 

                                           Ο  Εκλεγείς Δήμαρχος

                                               Αλέξανδρος-Βασίλειος Κολιάδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2024-2029

NO COMMENTS