ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την Εγγραφή και Επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023.

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ αριθ. 1018/09-05-2022(ΑΔΑ:ΨΑΠΗΟΡΘ5-ΜΞ0) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (όπου αναφέρονται αναλυτικές πληροφορίες-οδηγίες),για την εγγραφή και επανεγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου (Δ.Π.Σ. Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ και Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Αγίων Αποστόλων)για το παιδαγωγικό έτος 2022-2023. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον ιστότοπο του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου https://www. dopr.gr
Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου έχουν:
1. Όλα τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών, (παιδιά που γεννήθηκαν από 1.1.2019 μέχρι και 29.02.2020)
2. Παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Οργανισμού Πρόνοιας Ρόδου, για το σχολικό έτος 2022-2023, στη διεύθυνση https:// www.eservices.dopr.gr. και να αναρτούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά σε μορφή pdf και μόνο (όχι φωτογραφίες) στην πλατφόρμα όπως θα ορίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα κατάθεσης αιτήσεων.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στους παιδικούς σταθμούς της πρώτης προτίμησής τους.
Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές των παιδιών ορίζεται από Τρίτη 10 Μαΐου 2022 μέχρι και την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22410-20034 (Δ.Π.Σ.»Μ.ΚΑΒΑΡΙΝΟΥ») και 22410-68053 (Κοινοτικό Προσχολικό Κέντρο Α. Αποστόλων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΠ

Τριάντος Γεώργιος – Ευθύμιος
Αντιδήμαρχος Δ.Ρ.

NO COMMENTS