Την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 1η Σύγκληση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη ειδικών σχεδίων για την προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
Στην συνάντηση που έλαβε χώρα στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρηματικότητας Νικολάου Τσούλλου έδωσαν το παρών ο Αντιπύραρχος κ.Δημήτρης Αυγουστάκης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ.Γιώργος Στέργου, ο Ανθυποπλοίαρχος κ.Πασχάλης Χατζόπουλος και για το Ε.Κ.Α.Β. ο κ.Χαράλαμπος Τσιμπλέκας.
Κατατέθηκαν προτάσεις και συζητήθηκαν όλα τα θέματα από τα μέλη της ομάδας εργασίας για την σύνταξη του σχεδίου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας δασικών πυρκαγιών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν.4662/2020.

 

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρηματικότητας

Νικόλαος Τσούλλος

NO COMMENTS